Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Nội Dung

Wednesday, October 13, 201000:00(View: 4164)
Nội Dung

HỘ LUÂN KIM CANG GIÁP 
(Bánh Xe Hộ Trì : Áo Giáp Kim Cang)
Lama Thubten Zopa Rinpoche, Hồng Như Việt dịch 2-2006

 

 

NGHI THỨC HÀNH TRÌ 

Qui YPhát Tâm Bồ Đề

Con xin về nương dựa nơi Phật, Pháp và Tăng cho đến khi giác ngộ
Với công đức có được nhờ hành trì hạnh Thí cùng hạnh Toàn Hảo khác, nguyện đạt chánh đẳng giác vì lợi ích chúng sinh.

Tám Câu Kệ Chuyển Hóa Tâm.

1. Với quyết tâm thành tựu lợi lạc lớn lao nhất nhờ tất cả chúng sinh,
con nguyện luôn giữ gìn chúng sinh trong đáy tim, vì chúng sinh quí hơn cả bảo châu như ý.

2. Khi gặp gỡ tiếp xúc với bất kỳ một ai, nguyện con luôn thấy mình là kẻ thấp kém nhất; từ đáy lòng chân thật luôn tôn kính mọi người như kính bậc tối cao.

3. Nguyện trong từng hành động con luôn tự xét mình. Phiền não vừa dấy lên,
đe dọa mình và người, nguyện tức thì nhận diện, và tức thì dẹp tan.

4. Khi gặp người hiểm ác vì bị tâm phiền nãoác nghiệp tác động, nguyện con quí người ấy như vừa tìm ra được kho tàng trân quí nhất.

5. Khi gặp người vì lòng ganh ghen và đố kỵ miệt thị phỉ báng con, nguyện con nhận phần thua, nhường đi mọi phần thắng.

6. Khi gặp người con thường giúp đỡ, đặt kỳ vọng, lại vong ân bội nghĩa gây tổn hại cho con, nguyện con xem người ấy là một đấng tôn sư.

7. Tóm lại con xin nguyện trực tiếp và gián tiếp trao tặng mọi lợi lạc cho tất cả chúng sinh đều là mẹ của con từ vô lượng kiếp trước. Nguyện [không đợi ai cầu vẫn] âm thầm gánh chịu mọi ác nghiệp khổ não thay thế cho chúng sinh.

8. Nguyện những điều nói trên không bị vướng ô nhiễm bởi tám ngọn gió chướng. Nguyện con thấy mọi sự hiện ra trong cõi đời đều chỉ như huyễn mộng cho tâm thôi chấp bám thoát ràng buộc luân hồi.

 

Tứ Vô Lượng Tâm

Ước gì chúng sinh có được tâm xả,
Thoát vòng ràng buộc của hận thù, tham đắm
Phân biệt người thân, kẻ lạ.
Nguyện chúng sinh an trú trong tâm xả. Nguyện con có khả năng giúp chúng sinh an trú trong tâm xả.
Nguyện đấng Bổn sư Pháp chủ gia trì cho con có đủ khả năng làm nên việc này.

Ước gì chúng sinh được hạnh phúcnhân duyên tạo hạnh phúc.
Nguyện chúng sinh đều được như vậy. 
Nguyện con có khả năng giúp chúng sinh đều được như vậy.
Nguyện đấng Bổn sư Pháp chủ gia trì cho con có đủ khả năng làm nên việc này.

Ước gì chúng sinh thoát khổ và nhân duyên tạo khổ.
Nguyện chúng sinh đều được như vậy. 
Nguyện con có khả năng giúp chúng sinh đều được như vậy.
Nguyện đấng Bổn sư Pháp chủ gia trì cho con có đủ khả năng làm nên việc này.

Ước gì chúng sinh vĩnh viễn không xa lìa niềm an lạc của thiện đạogiải thoát. Nguyện chúng sinh vĩnh viễn không xa lìa an lạc.
Nguyện con có khả năng giúp chúng sinh không xa lìa an lạc.
Nguyện đấng Bổn sư Pháp chủ gia trì cho con có đủ khả năng làm nên việc này.

 

Pháp Quán Cho và Nhận (Tong-len)

Quí vị hãy phát tâm từ bi vô lượng đối với chúng sinh, nghĩ rằng: “Thật tốt biết bao nếu tất cả chúng sinh đều thoát khỏi khổ đau và thoát cả nguyên nhân tạo khổ.” Rồi gánh hết tất cả mọi vấn đề của chúng sinh về phần mình, nhất là các loại khổ đau đến từ bịnh tật, đến từ mối tương giao giữa người và người. Nhận lãnh mọi khổ đau cùng nguyên nhân tạo khổ, mọi mê muội ám chướng, mọi điều không ai mong cầu, gom thành một khối ô nhiễm, cho thấm hết vào vọng tâm chấp ngã, khiến vọng tâm chấp ngã bị phá hủy hoàn toàn. Và rồi cái “ngã” mà vọng tâm bám vào, tưởng rằng quí giá lắm, bây giờ trở thành không [không có tự tánh]. Trụ tâm trong tánh Không càng nhiều càng tốt.

Quán sự nhận về như vừa nói trên, rồi quán về tánh Không. Thỉnh thoảng có thể mở tâm từ ái để hồi hướng tất cả thân mình, sở hữu và ba thời công đức của mình về cho người khác, đặc biệt là cho những người ghét quí vị. Nhưng chủ yếu vẫn nên dành thời gian để quán sự nhận về.

Điều cần phải nhớ cho thật rõ, đó là tất cả mọi vấn đề nói trên đều đến từ vọng tâm chấp ngã: tất cả mọi vấn đề phiền não đều do vọng tâm chấp ngã ban tặng cho tôi, chẳng lý do gì mà tôi lại nhận, vì vậy xin hoàn trả phiền não về lại cho vọng tâm chấp ngã, để vọng tâm chấp ngã chịu khổ một mình. Bất cứ gặp vấn đề gì quí vị cũng có thể làm theo như vậy, cố gắng nhận diện vọng tâm để lấy vọng tâm làm vũ khí hủy diệt chính vọng tâm.

Khi gặp vấn đề phiền não, thay vì trách hoàn cảnh bên ngoài, quí vị nên trách vọng tâm chấp ngã, mang hết mọi vấn đề hoàn trả lại cho vọng tâm. Phải liên tục thấy vọng tâm chấp ngã chính là kẻ thù độc hại nhất, cố gắng giữ mình xa lánh vọng tâm như xa lánh rắn độc. Làm như vậy cho dù có gặp vấn đề gì đi nữa, dù to như quả địa cầu, nhiều như bão đá, tức khắc vấn đề sẽ không còn là vấn đề. Đó là pháp chuyển tâm Đại thừa trọng yếu nhất: làm sao để vấn đề thôi không còn là vấn đề.

 

Quán Tưởng

Quán tưởng đấng Pháp Chủ - tướng mạo như trong tranh Phật (thangka) - trở thành một với tất cả mọi đấng đạo sư mà quí vị đã chọn nương theo (có nghĩa là những vị thầy mà quí vị đã chọn làm đạo sư và đã nhận pháp dưới danh nghĩa đạo sư đệ tử).

Trong khi tụng chú, dòng cam lồ ngũ sắc rót vào năm điểm khác nhau trên thân thể quí vị: sắc trắng từ trán, đỏ từ yết hầu (cuống họng), xanh dương từ trái tim, vàng từ bụng dưới, và xanh lá từ chỗ kín. Dòng cam lồ ngũ sắc này thanh tịnh năm loại phiền nãothanh tịnh mọi tập khí phiền não, mọi ác nghiệp do phiền não mà có, mọi mê muội, mọi ác nghiệp tích tụ từ vô lượng đời kiếp, mọi tật bịnh do long thần hay các loại tà ma ác quỉ tác hại. Tất cả đều thoát ra ngoài từ các lỗ chân lông và các cửa dưới, dưới dạng nước đen bẩn như khi giặt tắm. Tiếp theo, mọi tật bịnh -như bịnh ung thư hay các chứng bịnh ác hiểm khác mà quí vị đang phải chịu- đều thoát ra ngoài dưới dạng súc vật, rắn, ếch và các loài vật sống dưới biển.

 

Minh Chú Hộ Luân Kim Cang Giáp (Dorje Gotrab)

OM PEMA SHAWA RE HUNG PEH/ NEN PAR SHIG/ NAGA NEN/ TA YA
THA/ SAWA/ BE RE TA/ HANA HANA/ VAJRA NA/ RAJA RAJA/ SOHA//

Tụng một tràng hạt 108 câu chú thì có 87 câu giúp thanh tịnh nghiệp chướng cho người tụng, 21 câu giúp thanh tịnh nghiệp chướng cho chúng sinh. Còn một cách sám hối khác: nấu nước rồi cho vào bình hay hủ lớn (hay bất cứ vật chứa gì khác) để trước mặtquán tưởng dòng cam lồ ngũ sắc phóng ra từ Áo Giáp Kim Cang (Kim Cang Giáp), tan nhập vào trong nước nấu. Thổi vào nước thêm một lần nữa. Khởi tâm tin chắc nước này bây giờ trở thành nước cam lồ của trí giác vô thượng và của tâm từ bi vô lượng thấu hiểu chúng sinh, mang đầy đủ khả năng thanh tịnhhàng phục mọi tật bịnh -như chứng ung thư hay tất cả mọi ác bịnh nào khác mà quí vị đang có- cùng tất cả vọng tâm ô nhiễm.

Tụng xong một chuỗi hạt lại thổi vào nước. Cứ làm như vậy mỗi ngày bao nhiêu thời cũng được – ba hay bốn thời. Mỗi thời từ một đến một tiếng rưỡi đồng hồ hay là nhiều hơn, phải cố gắng tiếp tục sám hối như vậy, và gia trì cho nước.

Sau mỗi thời sám hối, tất cả ác nghiệp bịnh tật chất lại như núi quanh quí vị, che lấp hết cõi địa cầu. Dưới chỗ quí vị ngồi, đất nẻ chín tầng sâu. Diêm Vương hiện ra, mở miệng. Tất cả chui vào miệng Diêm Vươngbiến thành nước cam lồ. Diêm Vương thỏa mãn hoàn toàn, chày vàng kim cang niêm kín miệng, quay về chỗ ở của mình, rất xa nơi này, không hề trở lại. Đất khi nãy nẻ ra bây giờ khép lại liền lạc. Làm như vậy cũng là pháp quán trường thọ.

 

Hồi Hướng

Với công đức ba thời của con và chúng sinh, của chư Phật, Bồ Tát, nguyện cho bồ đề tâm bây giờ chưa phát triển sẽ nảy sinh lớn mạnh không bao giờ thoái chuyển

Nguyện mang thân miệng ý cùng tất cả sở hữucông đức ba thời cùng với mọi hạnh quả, từ an lạc chí đến quả vô thượng bồ đề, nguyện hồi hướng cả về chúng sinh cõi địa ngục cùng toàn thể chúng sinh.

Tất cả mọi nghiệp khổchúng sinh phải chịu nguyện đổ về nơi con. Tất cả mọi công đức mà con tích tụ được nguyện hồi hướng chúng sinh.

Với công đức ba thời của con và chúng sinh, của chư Phật, Bồ Tát, nguyện mọi việc con làm không bao giờ gây hại nhỏ nhoi nào cho ai ngược lại tạo lợi ích cho tất cả mọi người.

Đời sống dù có là khổ đau hay hạnh phúc nguyện luôn làm nhân tố cho tất cả chúng sinh sớm đạt quả giác ngộ.

Với công đức ba thời của con và chúng sinh của chư Phật, Bồ Tát, nguyện bao nhiêu chúng sinh đang chịu nhiều bịnh khổ, hoặc gặp chứng ung thư, hoặc gặp chứng truyền nhiễm, hoặc đeo nặng ác nghiệp phải chịu quả tật bịnh, những chúng sinh như vậy nguyện cùng được thoát hết, vĩnh viễn không bao giờ phải chịu cảnh ốm đau.

Với công đức ba thời của con và chúng sinh, của chư Phật, Bồ Tát,
- thực chất chỉ là Không 
- nguyện cho bản thân con
- thực chất chỉ là Không
- đạt địa vị toàn giác của đạo sư pháp chủ
- thực chất chỉ là Không 
- nguyện cho con có thể dựa vào sức một người mà dẫn dắt chúng sinh
- thực chất chỉ là Không 
- mau chóng đạt giác ngộ
- thực chất chỉ là Không.

Hành trì công phu này mỗi ngày ít nhất là một thời, hay nhiều hơn. Nhắp uống ba, bốn, hay năm ngụm nước đầy sau mỗi thời công phu, nghĩ rằng tất cả mọi chứng bịnh đều được thanh tịnh, và cả nguyên nhân của bịnh tật - là ác nghiệp vọng tâm và phiền não – cũng đều được thanh tịnh. Sau khi uống nước, hãy nghĩ rằng mình vừa nhận được trí toàn giác viên mãn, được tâm từ bi vô lượng bao trùm tất cả chúng sinh hữu tình, và được tất cả mọi tánh đức vô lượng của bậc chánh đẳng chánh giác.

Đây là một trong những câu minh chú có năng lực hóa giải nghiệp ung thư mãnh liệt nhất, và cũng thường được dùng để giải trừ các loại ác nghiệp bịnh khổ khác và giải nghiệp tà ma ám hại. Nếu đọc minh chú này nhiều lần mỗi ngày, có thể có được khả năng chữa bịnh cho người khác. Đọc tụng minh chú này để gia trì cho nước, rồi dùng nước ấy cho người bịnh uống.

Lời ghi xuất xứ:

Nghi Thức này do Lama Thubten Zopa Rinpoche soạn tại Genting, Malaysia, tháng 04/1997. Ven. Jampa Ludrup đánh máy và sửa lại chút đỉnh.

Tháng 11/2005, Lama Thubten Zopa Rinpoche khuyên đệ tử khắp nơi nên hành trì công phu này để hồi hướng giải nghiệp truyền nhiễm cúm gà.

Hồng Như chuyển Việt ngữ tháng 01/2006.
Đọc lại 02/2006 – Đọc lại cuối tháng 2 có sửa chữa
Nếu quí vị thấy bản dịch có gì sai sót, xin liên lạc: hongnhu@gmail.com

Hạ tải bản Anh ngữ:
PROTECTION WHEEL VAJRA ARMOUR MEDITATION www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/pdf/flu_vajraarm ourlong.pdf

Mọi sai sót là của người dịch.
Mọi công đức xin hồi hướng pháp giới chúng sinh.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều