Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Mẹ Là Chân Thân

Thursday, September 16, 201000:00(View: 29679)
Mẹ Là Chân Thân

Thơ: HT Nguyên Siêu

 

Hôm nay rằm tháng bảy
Mẹ dẫn con đi chùa
Dâng hương lên cúng Phật
Lay tay Mẹ xin thưa

Con cúi đầu lạy Phật
Mẹ thấy con ngoan không?
Mai kia con chóng lớn
Làm cho Mẹ vừa lòng

Công đức ân sinh trưởng
Cao tợ núi Thái Sơn
Dưỡng dục nghĩa mang nặng
Suối nguồn thật mông mênh

Mẹ ơi con trả hiếu
Cho Mẹ và cho Cha
Hai vị Phật còn sống
Chung ở cả một nhà

+++

Khi xưa Phật có dạy
Con ghi khắc trong tâm
Muốn đền đáp ơn sâu
Hiện đời luôn phải thấy

Mẹ là giải sông Đào
Cha như ánh trăng sao
Luôn phụng dưỡng sớm hôm
phước đức từ bao

+++

Hôm nay rằm tháng bảy
Mẹ dẫn con đi chùa
Dâng hương lên cúng Phật
Lay tay Mẹ xin thưa

Con cúi đầu lạy Phật
Mẹ thấy con ngoan không?
Mai kia con chóng lớn
Làm cho Mẹ vừa lòng

Mẹ hiền con thờ kính
Cha quý con xin vâng
Đảnh lễ tự song thân
Nam mô Phụ Mẫu Từ


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant