Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Chương Trình Phật Sự năm 2015 Của Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc

Wednesday, July 23, 201410:26(View: 7292)
Chương Trình Phật Sự năm 2015 Của Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc

Chương Trình Phật Sự năm 2015
Của Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc

 

Tháng 1 năm 2015

5.-11.01.2015: An Cư Kiết Đông tại Chùa Linh Thứu, Berlin

17.-18.01.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Đôn Hậu, Trondheim, Na Uy

23.01.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Quan Âm, Odense, Đan Mạch

24.01.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Quang Minh, Esjberg, Đan Mạch

25.01.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Liễu Quán, Kopenhagen, Đan Mạch

30.-31.01.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Tam Bảo, Na Uy

 

Tháng 2 năm 2015

7.-8.02.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Viên Ý, Padova, Ý

14.-15.02.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Phật Tổ Thích Ca, Thụy Sĩ

18.02.2015 (Thứ tư): Tết "Ất Mùi" tại Chùa Viên Giác Hannover
20:00 Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Ất Mùi và đón Giao Thừa vào lúc 24:00 giờ.
19.02.2015 (Thứ năm, mồng một Tết):
5:45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
Từ sáng đến tối suốt ngày mồng một tại Chùa có lì xì, phát lộc, xin xăm, lễ Phật v.v...
11:00 cúng Tổ và cúng chư hương linh quá vãng thờ tại Chùa

20.02.2015 (Thứ sáu, mồng hai Tết): Từ 6 đến 17:00 giờ trì tụng Bộ Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa

21.02.2015 (Thứ bảy): Tết tại Nürnberg và Reutlingen (HT Phương Trượng).

22.02.2015 (Chủ nhật): Tết tại Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng).

28.02.2015 (Thứ bảy): Tết tại Stuttgart (HT. Phương Trượng)

 

Tháng 3 năm 2015

1.03.2015 (Chủ nhật): Tết tại Künzelsau (HT. Phương Trượng)

5.03.2015 (Thứ năm): Rằm tháng giêng chánh lễ

7.03.2015 (Thứ bảy): Tết tại Saarbrücken (HT. Phương Trượng).

8.03.2015 (Chủ nhật): Tết tại Mannheim (HT. Phương Trượng)

8.03.2015: Rằm tháng giêng tại Chùa Viên Giác

Lễ cầu ancâu chuyện đầu năm, cúng Tổ, cúng chư hương linh quá vãng thờ tại Chùa lúc 11:00 giờ.

13.03.2015 (Thứ sáu): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Giác Hải, Aalborg, Đan Mạch

14.03.2015 (Thứ bảy): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Quảng Hương, Aarhus, Đan Mạch

15.03.2015 (Chủ nhật): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Vạn Hạnh, Odense, Đan Mạch

21.03.-8.04.2015: HT Phương Trượng hành hương Nhật Bản

23.-29.03.2015 (Thứ hai đến Chủ nhật): Phật thất Tịnh Độ tại Chùa Linh Thứu, Berlin (ĐĐ. Hạnh Giới).

28.-29.03.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Aschaffenburg (ĐĐ. Hạnh Bổn)

 

Tháng 4 năm 2015

3.-06.04.2015 (Thứ sáu đến thứ hai): Khóa Giáo Lý XVIII của GĐPTVN Đức Quốc tại Chùa Viên Giác.

9.04.-4.05.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Mỹ Quốc.

11.-12.04.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Odenwald (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)

18.-19.04.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)

26. và 27.04.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Mannheim (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)

 

Tháng 5 năm 2015

1.05.2015 (Thứ sáu - Lễ lao động): Du ngọan với Phật tử Chi Hội Hannover và GĐPT Tâm Minh

9.05.2015 (Thứ bảy): Phật Đản tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan (HT. Phương Trượng)

10.05.2015 (Chủ nhật): Phật Đản tại Chùa Quan Âm, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)

9.-10.05.2015: Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Wiesbaden (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)

16.05.2015 (Thứ bảy): Phật Đản tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp (HT. Phương Trượng)

17.05.2015 (Chủ nhật): Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng)

22.-25.06.2015 (Thứ sáu đến Thứ hai): Trại hè thanh thiếu nhi Phật Giáo tại Berlin.

24.05.2015 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu (HT. Phương Trượng).

24.05.2015: Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Quang (ĐĐ. Hạnh Giới)

29.-31.05.2015 (Thứ sáu - Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Giác, Hannover.

 

Tháng 6 năm 2015

1.06.2015 (Thứ hai, Rằm tháng 4)

2.06.2015 (Thứ ba): Chúng Viên Giác nhập hạ an cư.

6.06.2015 (Thứ bảy): Lễ Phật ĐảnAn Vị Phật tại Chùa Bảo Thành, Koblenz (HT. Phương Trượng)

7.06.2015 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan (HT. Phương Trượng)

13.06.2015 ( Thứ bảy): Lễ Phật Đản tại NPĐ Viên Âm, Nürnberg.

14.06.2015 ( Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại NPĐ Tam Bảo, Reutlingen.

18.-21.06.2015 (Thứ năm đến Chủ nhật): Huân Tu Tịnh Độ tại Linh Sơn Đại Tùng Lâm, Limoges, Pháp (ĐĐ. Hạnh Giới).

20.-21.06.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Viên Giác cho Chi Hội Hannover và Bremen & GĐPT Tâm MinhChánh Giác (HT. Phương Trượng).

28.06.2015 (Chủ nhật): Họp Thường Niên Chi Bộ Đức Quốc tại Chùa Bảo Quang, Hamburg.

 

Tháng 7 năm 2015

1.-05.07.2015: Khóa tu gieo duyên tại Chùa Viên Giác

6.-11.07.2015 (Thứ hai đến thứ bảy): Khóa Huân Tu Niệm Phật miên mật tại Chùa Viên Giác. (Lưu ý: Chỉ nhận những vị ghi danh và tham dự toàn khóa, tịnh khẩu và không được rời khỏi giới trường)

18.-20.07.2015 (Thứ bảy - Thứ hai): HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Từ Đàm, Birmingham và London, Anh Quốc

20.-30.07.2015: Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 tại Strasbourg, Pháp Quốc.

 

Tháng 8 năm 2015

13.-16.08.2015 (Thứ năm - Chủ nhật): Lễ Khánh Thành Chùa Khánh Anh, Pháp.

23.08.2015 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Linh Thứu (HT. Phương Trượng)

28.-30.08.2015 (Thứ sáu đến Chủ nhật): Lễ Hội Quan Âm và Vu Lan tại Chùa Viên Giác. Mãn hạ Tự Tứ.

 

Tháng 9 năm 2015

1.-15.09.2015: Hành hương Ấn ĐộĐài Loan (dành cho thanh thiếu niên dưới 30 tuổi) 

6.09.2015 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Quang, Hamburg

12.09.2015 (Thứ bảy): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Thành, Koblenz

13.09.2015 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại NPĐ Tam Bảo, Reutlingen

19.09.2015 (Thứ bảy): Lễ Vu Lan tại NPĐ Viên Âm, Nürnberg

20.09.2015 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg

24.-27.09.2015 (Thứ năm - Chủ nhật): Khóa Giáo Lý do Ban Hoằng Pháp phái đoàn Âu, Mỹ và Úc Châu hướng dẫn tại miền nam Đức.

26.-27.09.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Karlsruhe (Quý Thầy trong Ban Hoằng Pháp).

 

Tháng 10 năm 2015

1.-04.10.2015 (thứ năm - Chủ nhật): Khóa Giáo Lý do Ban Hoằng Pháp phái đoàn Âu Châu, Mỹ và Úc Châu hướng dẫn tại NPĐ Bảo Thành, Koblenz.

3.10.2015 (Thứ bảy): Lễ Phật tại Mettingen

4.10.2015 (Chủ nhật): Huân tu tại Münster

9.-11.10.2015 (Thứ sáu - Chủ nhật): Khóa Giáo Lý do Ban Hoằng Pháp phái đoàn Âu Châu, Mỹ và Úc Châu hướng dẫn tại Göteborg, Thụy Điển

15.-18.10.2015 (Thứ sáu - Chủ nhật): Khóa Giáo Lý do Ban Hoằng Pháp phái đoàn Âu Châu, Mỹ và Úc Châu hướng dẫn tại Chùa Liễu Quán, Kopenhagen, Đan Mạch.

24.-25.10.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Bad Kreuznach (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

31.10-1.11.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Stuttgart (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

 

Tháng 11 năm 2015

7.-8.11.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Saarbrücken (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

14.-15.11.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Koblenz (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)

21.-22.11.2015 (Thứ bảy - Chủ Nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Wilhelmshaven (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

22.-29.11.2015 (Chủ nhật - Thứ bảy): Phật Thất huân tu Tịnh Độ tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (ĐĐ. Hạnh Giới)

28.-29.11.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Reutlingen (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

 

Tháng 12 năm 2015

5.-6.12.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Aurich (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

12-13.12.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Linh Thứu (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

19.-20.12.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại München (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn).

25.12.2015 (Thứ sáu): Hiệp Kỵ chư Hương Linh thờ tại Chùa Viên Giác.

25.-31.12.2015: Khóa Phật thất huân tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2161)
Thầy Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal. Thời gian: 15 ngày, từ ngày 14/10 đến ngày 28/10/2023
(View: 174)
Tôi từng nghe trong Kinh Du Hành của Trường A-hàm Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ-kheo rằng, “Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi Pháp, chớ nương tựa nơi khác.”
(View: 177)
Kính bạch chư tôn trưởng lão Hoà Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Kính thưa quý cư sĩ Thức giả, quý cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, quý đồng hương Phật tử cùng toàn thể quý vị nhân viên nhà hàng Brodard.
(View: 283)
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
(View: 204)
Trong pháp hội này, đầu tiên, hãy cho phép tôi được nói đôi lời về giáo chỉ tu Phật (được cho là) làm động cơ phát triển tâm thức; trước khi ta bàn luận đến bản chất tâm hay tôn giáo:
(View: 553)
Đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là “Đạo Phật với Thanh niên”. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái đạo Phật khác nhau; và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi, hay tùy theo thành phần xã hội khác nhau.
(View: 412)
Kinh Pháp Hoa xuất hiện trong Tam tạng giáo điển Phật giáo ngoài những điểm chung, kinh còn có những điểm độc đáo và đặc biệt riêng, nên khiến kinh không phải chỉ là Pháp mà còn là Diệu pháp.
(View: 1910)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 9735)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 13139)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 6423)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 3625)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật ĐàNhư Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 7435)
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 01 đến 31/06/2019
(View: 2495)
Thư Cung Thỉnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư Về Nguồn kỳ 12, Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức từ ngày 15 đến 18/10/2020
(View: 2787)
Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ Năm 2019 (Updated ngày 6/3/2019) Kính mời Đại chúng tại các địa phương đến tham dự.
(View: 18674)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 02 đến 17 tháng 11 năm 2019
(View: 6046)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 của Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018
(View: 19154)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(View: 5515)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(View: 2242)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018 tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii
(View: 14429)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 11877)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(View: 2313)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 năm 2018 sẽ được khai diễn tại địa điểm: Gesamtschule an der Erft - Aurinstrasse 59 - 41466 Neuss - Đức quốc
(View: 3866)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 16/03/2018)
(View: 5058)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 - 2018 được tổ chức thời gian từ 23/07/2018 đến ngày 01/08/2018
(View: 9150)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(View: 9559)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 16220)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(View: 7806)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(View: 4646)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 08/07/2017)
(View: 3702)
Khóa tu được tổ chức từ ngày 20 đến 30/7/2017 tại Tu Viện Kim Sơn, Tp. Morgan Hill, California
(View: 9673)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(View: 2980)
Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017 (Ấn Độ, Népal, Thái Lan, Lào, Đại HànNhật Bản)
(View: 18613)
Chương Trình Tu HọcHành HươngẤn Độ, Thái Lan, Lào, Đại Hàn, Nhật Bản trong thời gian 46 ngày từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017
(View: 3006)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 17/03/2017)
(View: 3857)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017
(View: 5393)
Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ IV từ Thứ Sáu 14 Đến Chủ Nhật 16 tháng 10, 2016 tại Chùa Phật Ân Minnesota
(View: 6140)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 6/9/2016)
(View: 8880)
Do HT Thích Tánh Thiệt làm trưởng Ban Tổ Chức từ ngày 25/07 - 03/08/2016
(View: 5706)
Khóa Tu Học Phật Pháp vào dịp Lễ Hội Quán Thế Âm từ ngày 20 đến 23 tháng 10/2016
(View: 27135)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
(View: 11460)
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè Lần II-2016 Tại San Jose, California do Chùa Thiên Trúc tổ chức
(View: 8770)
Được tổ chức tại: Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada - Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
(View: 13051)
Được tổ chức tại: Niệm Phật Đường Fremont, California, Hoa Kỳ - từ ngày 10 đến 12/6/2016
(View: 4678)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6 sẽ được tổ chức ngay tại Little Saigon, từ ngày 21/7 đến 24/7/2016.
(View: 16292)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ Từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016
(View: 17417)
Kính cung thỉnh Quý Ngài thân lâm đến chùa Khánh Anh để cùng kiết giới cũng như an cư kiết đông từ ngày 04 đến 10/01/2016.
(View: 10731)
Thời gian: Từ thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2015, đến thứ Bảy ngày 02/01/2016
(View: 10412)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc, cùng Chư Tôn Đức ở Hoa Kỳ và các nước Âu Châu
(View: 12201)
Hàng người dài bất tận, im lặng, chăm chú nhìn vào ngọn nến cầm trên tay và theo dõi từng bước chân, đi tới, đi tới mãi…, dưới bầu trời đêm vắng lặng...
(View: 11583)
Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel; Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.
(View: 25947)
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
(View: 10528)
Thiền học bằng Anh ngữ miễn phí mỗi Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật 26/7/2015 lúc 9:30AM đến 12:00PM
(View: 19919)
Giáo Hội chúng ta mượn trường học để tổ chức khóa tu kỳ nầy trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại địa phương Neuss.
(View: 7225)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức PL.2559 - DL. 2015
(View: 17698)
Khóa tu học được tổ chức Từ 9:00 AM, Thứ Sáu, ngày 17 đến 6:00 PM, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 07/2015
(View: 14027)
Được tổ chức tại San Diego, CA, ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2015
(View: 7912)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27 tại Neuss (Đức quốc) từ ngày 20 - 30.07.2015
(View: 17006)
Đại Lễ Phật Đản năm nay vào hai ngày thứ bảy 16.5 và chủ nhật 17.5.2015
(View: 13214)
Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 03/05/2015 tại các tiểu bang Oklahoma, Philadelphia, Florida và Toronto Canada
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM