Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

B

Friday, September 17, 201000:00(View: 5995)
B

B

Bakkula Bạch Câu La
Balloon guitar Tỳ bà
Banners and streamers Tràng phan
Beams and rafters Trính xiêng (mái nhà)
Bearing Oai nghi
Befuddlement, befuddled Điên đảo
Begrudge Tiếc nuối; L ẫn tiếc
Belief and understanding Tín giải
Believe and accept Tin nhận
Benefit Lợi ích
Benefits of the law Pháp lợi
Benevolent Nhân đức
Benighted Đui mù
Bestoval of prophecy Thọ ký
Bestow (to) Đoái thương
Bestow a prophecy Thọ ký to
Bestower of Fearlessness Boddhisattva Thí Vô Úy B.T.
Bewail the error Ăn năn lỗi
Bewilderment Mê lầm
Beyond conception Chẳng thể nghĩ bàn
Bhadrapala Bạt Đà Bà La (BT)
Bharadvaja Phả La Đọa (tên họ Phật)
Bimba fruit Quả Tần Bà
Birthlessness of all phenomena Vô sanh pháp nhẫn
Birthlessness Of All Phenomena Vô Sanh Pháp Nhẫn
Blessings, merits Công đức
Bodh. Light Shining Adornment Ma Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng BT
Bodhisatta Medecine King Dược vương Bồ Tát
Bodhisattva Adorned King Trang Nghiêm Vương Bồ Tát
Bodhisattva Brave Donor Dõng Thí Bồ Tát
Bodhisattva Earth Holder Trì Địa Bồ Tát
Bodhisattva Firm Full Kiên Mãn (BT)
Bodhisattva Flower Virtue Hoa Đức Bồ Tát
Bodhisattva Gaining Diligent Exertion Power Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát
Bodhisattva Inexhaustible Intent Vô Tận Ý B.T
Bodhisattva Medicine Superior Dược Thượng Bồ Tát
Bodhisattva Never Disparaging Thường Bất Khinh Bồ Tát
Bodhisattva practices Hạnh Bồ Tát
Bodhisattva Superior Practices Intent Thượng Hạnh Ý Bồ Tát
Bodhishattvas and mahasattva Bồ Tát
Born by transformation Hóa sanh
Born through transformation (to be) Hóa sanh
Born, emerge, arise (to be) Sanh, xuất, khởi
Boundless Practices Vô Biên Hạnh
Boundless Vô biên
Brahma Appearance Phạm Tướng
Brahma practice (Hạnh thanh tịnh)Phạm hạnh (tướng)
Brahma sounds Phạm âm
Brahman Bà La Môn
Brahmans Phạm chí
Brahmas Phạm (Chúng)
Brave and spirited Dũng mãnh
Brave and vigorous Dõng mãnh
Brave Donnor Dõng Thí
Buddha Amitayus A Di Đà Phật
Buddha Burning Torch Phật Nhiên Đăng
Buddha King Above Jeweled Dignity and Virtue Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật
Buddha Many Treasures Phật Đa Bảo
Buddha of the three existences Phật Ba Đời
Buddha relics Xá Lợi Phật
Buddha vehicle Phật thừa
Buddha wisdom Phật trí; Tri kiến Phật
Buddhahood Quả Phật
Burning Torch Nhiên Đăng
Bystander Người hầu cận
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8769)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 20526)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 10019)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 44526)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 45819)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 45343)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 24910)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12737)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 38075)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 13303)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9592)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 24594)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 26632)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 31374)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11795)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 41751)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 91254)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 17530)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13728)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 24064)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11591)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 30120)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 12310)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant