Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2 Tại Chùa Phật Ân

Wednesday, October 22, 201406:19(View: 6070)
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2 Tại Chùa Phật Ân

blankGiáo Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hoa-Kỳ
The Unified Vietnamese Buddhist Congregration - USA

Hội Phật Giáo Việt-Nam tại Minnesota

VIETNAMESE  BUDDHIST  ASSOCIATION  IN  MINNESOTA

Chùa PHẬT-ÂN – PHAT-AN TEMPLE

475 Minnesota Ave, Roseville - Mailing: PO Box 13756, Roseville, MN 55113

Tel.: (651) 482-7990

Web Site: PhatAn.org – E-mail: chua_phatan@yahoo.com
-----oOo-----

 
Thông Báo
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2 – Tại Chùa Phật Ân
Từ Thứ Sáu ngày 24/10/2014 đến Chủ nhật 26/10/2014

 

 

Tiếp theo Thư Mời, Phiếu Ghi Danh, và Dự Thảo Chương Trình đã được gửi đến Quý Phật tử, chúng tôi xin kèm theo Thông Báo này (chỉ Niêm Yết tại Chùa) Chương Trình Bổ Túc với các chi tiết về Giảng Sư và các Đề Tài:

Chương Trình cho Đại chúng

Chương Trình cho Thanh Thiếu Niên (1 bản tiếng Việt, 1 bản tiếng Anh)

 

Thành phần Giảng Sư cho Khóa Tu Học sẽ gồm:

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Thống Nhất – Hoa Kỳ, Viện Chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana CA

-  Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Thống Nhất – Hoa Kỳ, Viện Chủ chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương San Diego CA, Lãnh Đạo Tinh Thần chùa Phật Ân MN

Thượng Tọa Thích Thông Triết, Viện Chủ Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma City OK

Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVN Thống Nhất – Hoa Kỳ, Tri Sự chùa Phật Đà San Diego CA

Ni Sư Thích Nữ Hương Quang, California

Sư Cô Thích Nữ Thiện Ngọc, California (Giảng Sư Anh ngữ cho Thanh Thiếu Niên)

Ngoài ra Ban Tổ Chức Khóa Tu Học sẽ tổ chức một buổi “Văn Thơ Nguyên Siêu” để ra mắt sách của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu. Trong buổi ra mắt sách này, ngoài phần nói chuyện của Tác Giả sẽ có các phần trình bày cảm tưởng cũng như phần Văn Nghệ phụ diễn. Đặc biệt sẽ có phần trình bầy nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản do chính Tác Giả Thích Nguyên Siêu thực hiện.

 

Xin trân trọng thông báo,

Ban Tổ Chức

Khóa Tu Học Phật Pháp Lần thứ 2 tại Chùa Phật ÂnChương Trình

Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2 - Tại Chùa Phật Ân

Từ Thứ Sáu ngày 24/10/2014 đến Chủ nhật 26/10/2014

 

Giờ

Thứ 6, ngày 24/10/2014

Thứ 7, ngày 25/10/2014

Chủ Nhật, ngày 26/10/2014

05:30am

Thức chúng

Thức chúng

Thức chúng

06:00am

Ngồi Thiền - Công Phu Khuya

Ngồi Thiền - Công Phu Khuya

Ngồi Thiền - Công Phu Khuya

08:00am

Tảo thực - Hướng dẫn, ghi tên

Tảo thực

Tảo thực

09:00am-11:00am

 • 9:00 -10:00: Lễ Khai Giảng tại Chánh Điện
 • Chụp hình lưu niệm
 • 10:00-11:00: Khai thị của HT Nguyên Trí và HT Nguyên Siêu

Thuyết giảng: HT Thích Nguyên Trí

Chủ đềHạnh phúc gia đình

 • 09:00-09:45am: Thi Phật pháp
 • 10:00-11:30am: HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chánh Điện

11:30am

Quá Đường, Kinh hành, Niệm Phật

Quá Đường, Kinh hành, Niệm Phật, An vị Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên

Khóa Lễ hằng tuần/ Cúng Linh/ Thọ Trai

12:30pm

Chỉ tịnh

Chỉ tịnh

02:00pm-03:30pm

Thuyết giảng: TT Thích Thông Triết

Chủ đềKhúc gỗ trôi sông

Thuyết giảng: NS TN Hương Quang

Chủ đềTứ Vô Lượng Tâm

 • Phật pháp vấn đáp (tất cả Đại chúng)
 • Chụp hình lưu niệm

04:00pm-

05:30pm

Thuyết giảng: HT Thích Nguyên Siêu

Chủ đềKhuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Thuyết giảng: HT Thích Nguyên Siêu

Chủ đềTông Chỉ Pháp Môn Tịnh Độ - Niệm Phật Cầu Vãng Sanh

 • Ra mắt sách của HT Thích Nguyên Siêu
 • Lễ bế giảng/phát thưởng/tín chỉ/Tạ Pháp
 • Chụp hình lưu niệm
 • Văn nghệ

06:30pm

Tiểu thực

Tiểu thực

Tiểu thực/ Hoàn mãn

07:30pm-

09:00pm

Thuyết giảng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

Chủ đềNgũ Uẩn Giai Không

Thuyết giảng: TT Thích Thông Triết

Chủ đềQuả báo trong Lục đạo

Tự do gặp gỡ tham vấn với Chư Tôn Đức

09:30pm-
10:00pm

Hô Canh ngồi thiền tại Chánh Điện

Hô Canh ngồi thiền tại Chánh Điện

10:00pm

Chỉ tịnh

Chỉ tịnh

Thành phần giáo thọ:

HT Thích Nguyên Trí, HT Thích Nguyên Siêu, TT Thích Thông Triết, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS TN Hương Quang, SC TN Thiện Ngọc (Phụ trách các lớp Tiếng Anh cho các em).


Chương Trình

Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2 - Tại Chùa Phật Ân

Từ thứ 7, ngày 25/10/2014 đến chủ nhật, 26/10/2014

 

Dành cho các em học Phật Pháp bằng Anh ngữ do SC TN Thiện Ngọc phụ trách

 

Thứ 7, ngày 25/10/2014

Chủ Nhật, ngày 26/10/2014

08:00am: Tảo thực/ Check in

08:00am:  Tảo thực

9:00 -10:00: Lễ Khai Giảng (Tại Chánh Điện)

09:00am-11:00am: Học Phật Pháp - bài 1

Chủ đề: Chúng ta có thể học gì từ đời sống của Đức Phật

10:00-10:30am: Khóa Lễ tại Tượng Đài Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên

10:45 – 11:30am: Vào giảng đường nghe thuyết pháp (tất cả các em)

11:30am: Quá Đường, Kinh hành, Niệm Phật

11:30am – 12:30pm: Lễ Hội Halloween

12:30pm: Chỉ tịnh

02:00pm-03:30pm: Học Phật Pháp - bài 2

Chủ đề: Tóat Yếu về Phật Pháp

12:30pm: Thọ Trai

 

 

Hoàn mãn

04:00pm- 05:30pm: Học Phật Pháp - bài 3

Chủ đề: Là người con Phật

06:30pm: Tiểu thực

08:00pm- 09:30pm: Ôn tập và Thi Phật pháp (Học viên)  

10:00pm: Chỉ tịnh

 Chương trình có thể được thay đổi


Retreat Schedule

The 2nd Youth Dharma Retreat – At Phat An Temple

Saturday, 10/25/2014 and Sunday 10/26/2014

 

Dharma Teacher:  Ven. Thiện Ngọc

 

Saturday, 10/25/2014

Sunday, 10/26/2014

08:00am: Breakfast/ Check in

08:00am:  Breakfast

9:00 -10:00:  Opening Ceremony (Gathering at the Buddha Hall)

09:00am-11:00am: Learning of the Buddha’s teachings – Lesson 1

Topic:  What do we learn from the Buddha’s life stories.

10:00-10:30am: Ceremonial Service performed at the outdoor Statue of Compassionate Bodhisattva

10:45 – 11:30am: Lecture in the Dharma Hall (all children are invited)

11:30am: Formal Lunch Offering, Mindfulness in Walking and Buddha Name’s Chant

11:30am – 12:30pmHalloween Fun Time

12:30pm:  Mid-day Break

02:00pm-03:30 pm: Learning of the Buddha’s teachings – Lesson 2

Topic:  Essence of the Buddha-dharma

12:30pm:  Complementary Luncheon

 

Closing Ceremony

Adjourn

04:00pm- 05:30pm: Learning of the Buddha’s teachings – Lesson 3

Topic: Being a Buddhist Child

06:30pm: Healthy Meal

08:00pm- 09:30pm: Review and written Quiz

10:00pm: Lights out

 Schedule is subject to be changed 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 324)
Pháp thoại: Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng nhân lễ Phật đản PL.2567 tại chùa Phước Duyên – Huế
(View: 430)
Tôi từng nghe trong Kinh Du Hành của Trường A-hàm Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ-kheo rằng, “Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi Pháp, chớ nương tựa nơi khác.”
(View: 566)
Kính bạch chư tôn trưởng lão Hoà Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Kính thưa quý cư sĩ Thức giả, quý cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, quý đồng hương Phật tử cùng toàn thể quý vị nhân viên nhà hàng Brodard.
(View: 596)
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
(View: 705)
Trong pháp hội này, đầu tiên, hãy cho phép tôi được nói đôi lời về giáo chỉ tu Phật (được cho là) làm động cơ phát triển tâm thức; trước khi ta bàn luận đến bản chất tâm hay tôn giáo:
(View: 886)
Đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là “Đạo Phật với Thanh niên”. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái đạo Phật khác nhau; và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi, hay tùy theo thành phần xã hội khác nhau.
(View: 752)
Kinh Pháp Hoa xuất hiện trong Tam tạng giáo điển Phật giáo ngoài những điểm chung, kinh còn có những điểm độc đáo và đặc biệt riêng, nên khiến kinh không phải chỉ là Pháp mà còn là Diệu pháp.
(View: 2614)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 10417)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 13860)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 7269)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 4076)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật ĐàNhư Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 7910)
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 01 đến 31/06/2019
(View: 2801)
Thư Cung Thỉnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư Về Nguồn kỳ 12, Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức từ ngày 15 đến 18/10/2020
(View: 3012)
Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ Năm 2019 (Updated ngày 6/3/2019) Kính mời Đại chúng tại các địa phương đến tham dự.
(View: 19370)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 02 đến 17 tháng 11 năm 2019
(View: 6655)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 của Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018
(View: 19902)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(View: 6124)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(View: 2505)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018 tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii
(View: 14931)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 12251)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(View: 2501)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 năm 2018 sẽ được khai diễn tại địa điểm: Gesamtschule an der Erft - Aurinstrasse 59 - 41466 Neuss - Đức quốc
(View: 4042)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 16/03/2018)
(View: 5285)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 - 2018 được tổ chức thời gian từ 23/07/2018 đến ngày 01/08/2018
(View: 9554)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(View: 10523)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 16793)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(View: 8217)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(View: 4785)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 08/07/2017)
(View: 3983)
Khóa tu được tổ chức từ ngày 20 đến 30/7/2017 tại Tu Viện Kim Sơn, Tp. Morgan Hill, California
(View: 10162)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(View: 3166)
Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017 (Ấn Độ, Népal, Thái Lan, Lào, Đại HànNhật Bản)
(View: 19453)
Chương Trình Tu HọcHành HươngẤn Độ, Thái Lan, Lào, Đại Hàn, Nhật Bản trong thời gian 46 ngày từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017
(View: 3231)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 17/03/2017)
(View: 4080)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017
(View: 5735)
Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ IV từ Thứ Sáu 14 Đến Chủ Nhật 16 tháng 10, 2016 tại Chùa Phật Ân Minnesota
(View: 6313)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 6/9/2016)
(View: 9358)
Do HT Thích Tánh Thiệt làm trưởng Ban Tổ Chức từ ngày 25/07 - 03/08/2016
(View: 6033)
Khóa Tu Học Phật Pháp vào dịp Lễ Hội Quán Thế Âm từ ngày 20 đến 23 tháng 10/2016
(View: 28353)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
(View: 11919)
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè Lần II-2016 Tại San Jose, California do Chùa Thiên Trúc tổ chức
(View: 9242)
Được tổ chức tại: Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada - Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
(View: 13681)
Được tổ chức tại: Niệm Phật Đường Fremont, California, Hoa Kỳ - từ ngày 10 đến 12/6/2016
(View: 4921)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6 sẽ được tổ chức ngay tại Little Saigon, từ ngày 21/7 đến 24/7/2016.
(View: 16862)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ Từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016
(View: 18290)
Kính cung thỉnh Quý Ngài thân lâm đến chùa Khánh Anh để cùng kiết giới cũng như an cư kiết đông từ ngày 04 đến 10/01/2016.
(View: 11213)
Thời gian: Từ thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2015, đến thứ Bảy ngày 02/01/2016
(View: 10722)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc, cùng Chư Tôn Đức ở Hoa Kỳ và các nước Âu Châu
(View: 12894)
Hàng người dài bất tận, im lặng, chăm chú nhìn vào ngọn nến cầm trên tay và theo dõi từng bước chân, đi tới, đi tới mãi…, dưới bầu trời đêm vắng lặng...
(View: 12269)
Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel; Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.
(View: 27126)
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
(View: 11049)
Thiền học bằng Anh ngữ miễn phí mỗi Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật 26/7/2015 lúc 9:30AM đến 12:00PM
(View: 20788)
Giáo Hội chúng ta mượn trường học để tổ chức khóa tu kỳ nầy trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại địa phương Neuss.
(View: 7709)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức PL.2559 - DL. 2015
(View: 18856)
Khóa tu học được tổ chức Từ 9:00 AM, Thứ Sáu, ngày 17 đến 6:00 PM, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 07/2015
(View: 15064)
Được tổ chức tại San Diego, CA, ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2015
(View: 8484)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27 tại Neuss (Đức quốc) từ ngày 20 - 30.07.2015
(View: 17625)
Đại Lễ Phật Đản năm nay vào hai ngày thứ bảy 16.5 và chủ nhật 17.5.2015
(View: 13872)
Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 03/05/2015 tại các tiểu bang Oklahoma, Philadelphia, Florida và Toronto Canada
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM