Khóa Tu Bát Quan Trai - Lễ Vía Phật A Di Đà - An Trí Xá Lợi Phật & Thập Bát La Hán tại Chùa Việt Nam Phoenix 2010

Sunday, December 19, 201000:00(View: 5716)
Khóa Tu Bát Quan Trai - Lễ Vía Phật A Di Đà - An Trí Xá Lợi Phật & Thập Bát La Hán tại Chùa Việt Nam Phoenix 2010
019 Khóa Tu Bát Quan Trai Lễ Vía Phật A Di Đà
An Trí Xá Lợi Phật & Thập Bát La Hán
Tại Chùa Việt Nam Phoenix, Arizona

Ngày 18-19/12/2010
Do TT Thích Chân Tôn Trụ Trì
2302 N. 47th Ave. Phoenix, AZ 85035 - Tel. (602) 278-8039

___dharmawheel___

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant