Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

G

Friday, September 17, 201000:00(View: 5566)
G

G

Gain what never to have before Được điều chưa từng có (to have)
Gainer of great Authority Đắc Đại Thế (BT)
Gainer of Great Authority Đắc Đại Thế B.T
Gandharva King Càn Thát BàVương
Gandharvas Càn Thát Bà
Garuda King Ca Lâu Na Vương
Garudas Ca Lâu La
Garudas Ca Lâu La
Gate of sweet dew Cửa cam lộ
Gavampati Kiều Phạm Ba Đề
Gayakashyapa Dà Gia Ca Diếp
Gayakashyapa Già da Ca diếp
Gaze of compassion Từ quán
Gaze of pity Bi quán
Gaze up Chiêm ngưỡng
Gaze up in awe Kính ngưỡng
Gentle and defined Hòa nhã
Gentle and forbearing Nhu hòa
Gestoons of pearls Chuỗi ngọc
Gist Ý chính ( nghĩa lý)
Give alms Bố thí
Glady Seen By All Living Beings Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỉ Kiến
Glady Seen Hỉ Kiến
Go astray Lầm lạc
Good and Pure Thiện Tịnh
Good furtune Phước
Good Intention Thiện Ý
Good roots Cội lành
Great Achievement Đại Thành
Great Adornment Đại Trang Nghiêm
Great assembly Đại chúng
Great Brahma Light Bright Quang Minh Đại Phạm
Great Brahma Shikhin Thi Khí Đại Phạm
Great compassion Đại bi
Great Dignity and Virtue Store House samadhi Đại Oai Đức Tạng Tam Muội
Great Form Đại Tướng
Great Freedom Đại Tự Tại
Great General of Heaven Thiên Đại Tướng Quân
Great Heavenly King Đại Thiên Vương
Great host, great multitude Đại chúng
Great Joy of Preaching Đại Nhạo Thuyết
Great Joy of Preaching Đại Nhạo Thuyết
Great Lofty King Đại cao Vương
Great Maudgalyayana Đai Mục Kiền Liên
Great men Đại sĩ
Great mercy and compassion Đại từ mẫn
Great pit Hầm lớn
Great pity Đai từ
Great reason Nhân duyên lớn
Great Sage Đại thánh
Great sage Thánh (đại)
Great Strength Đại Lực (BT)
Great treasure Adornment Đại Bảo Trang Nghiêm
Great Treasure Đại Bảo
Great Universal Wisdom Excellence Đại Thông Trí Thắng
Great Vehicle sutra Đại Thừa (Kinh)
Great virtue Đại đức
Great way Đại đạo tâm
Greed and attachment Tham trước
Greed and infatuation Tham ái
Greedy Tham lam
Gridhrakuta Kỳ xà quật (núi)
Grudges, hatred Hờn
Guard and keep in mind Hộ niệm
Guard and keep in mind Hộ niệm
Guarded and kept in mind ( to be) Được Hộ niệm
Guiding Leader; leader and teacher Đạo Sư
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8779)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 20542)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 10036)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 44538)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 45842)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 45353)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 24930)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12749)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 38104)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 13316)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9605)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 24616)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 26683)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 31389)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11802)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 41794)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 91261)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 17540)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13736)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 24076)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11603)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 30141)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 12323)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant