Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Thời Khóa Biểu - Chương Trình

Tuesday, January 27, 201512:30(View: 12768)
Thời Khóa Biểu - Chương Trình
Banner-Khoa-Tu 720Baner Thanh Kinh Cung Nghinh 720
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V
được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108
từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
---------------
{
Download file PDF: Tài liệu Khóa Tu Học}

---------------

Thời Khóa Biểu Thuyết Giảng


Khóa

Buổi

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Khóa 1

Sáng

TT. Tín Mãn 09:30-11:00

Thiểu DụcTri Túc
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Tâm Hòa 09:30-11:00

Vô Thường

Buổi giảng chung cho Phật tử:

09-10:00 am

Trưởng Ban Tổ Chức

 "Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội  Chúng"


Phật Pháp

Vấn Đáp:

10-11:30 am

Tất cả Giáo Thọ Sư

và cung thỉnh:

HT Thắng Hoan

HT Tín Nghĩa

HT Phước Thuận

HT Nguyên An

HT Nguyên Trí

HT Thiện Long…

Chứng minh

Chiều

NS. Giới Hương 14:30-16:00

Nhân Quả
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Nhuận Dung  14:30-16:00

Luân Hồi

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa 2

Sáng

TT. Nhật Châu 09:30-11:00

Tứ Chánh Cần {Xem: Đề cương bài học}

TT. Hải Chánh 09:30-11:00

Ngũ Căn, Ngũ Lực

 {Xem: Đề cương bài học}

Chiều

TT. Tín Mãn 14:30-16:00

Tứ Như Ý Túc
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Nhật Châu14::30-16:00

Tứ Niệm Xứ {Xem: Đề cương bài học}

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa 3

Sáng

HT. Thông Hải 9:30-11:00

Kinh An Ban Thủ Ý
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Thông Triết 09:30-11:00

{Xem: Thiền giúp tan khổ đau}

Chiều

HT. Bổn Đạt 14:30-16:00

Kinh Bát Đại Nhân Giác

NS. Giới Châu 14:30-16:00

Nhân SinhVũ Trụ Quan Phật Giáo

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa Chuyên

Đề

Sáng

TT. Đức Trí 09:30-11:00

Triết lý và tín ngưỡng của Pháp môn Niệm Phật
{Xem: Đề cương bài học}

HT. Nguyên Siêu 09:30-11:00
Tam Pháp Ấn - Sự thật luôn hiện hữu bây giờ và ở đây.

Chiều

HT. Nguyên Hạnh 14:30-16:00

Giảng Kinh Người Áo Trắng

TT. Tâm Thành 14:30-16:00

Thiền tập trong đời sống hằng ngày
{Xem: Đề cương bài học}

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

 

Lớp

Anh Ngữ

Người Lớn

TT. Minh Hạnh

TT. Minh Hạnh

TT. Minh Hạnh

Trẻ em

SC. Thiện Ngọc

SC. Thiện Ngọc

SC. Thiện Ngọc

 

 

 

 

 

Khóa Tăng Ni

Sáng

HT. Thái Siêu

09:30-11:00

(Luật)

HT. Nguyên Siêu

09:30-11:00

Sứ mạng của Tăng Già trên con đường Hoằng pháp.

Hội thảo

hoặc Trà Đàm

Chiều

Thuyết trình/Hội thảo

14:30-16:00

(chủ đề do Ban Giám Học đề nghị)

HT. Thái Siêu

14:30-16:00

(Luật)

Tối

HT. Nguyên Hạnh

19:00-21:00

(đề tài tùy chọn)

Thuyết Trình/Hội Thảo

19:00-21:00

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V-2015

~~o0o~~

Thứ Năm,  ngày 06/08/2015:

•  2:00 pm  - 5:00 pm:    Ghi Danh nhận phòng  (Check in)

•  5:30 pm  - 6:30 pm:    Ăn Chiều

•  7:30 pm  - 9:00 pm:    Lễ Khai Mạc gồm có:  Ba hồi chuông;  Ba lời cầu nguyện;

Bài Pháp mở đầu khóa tu: Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội  Chúng.

•  9:15 pm  - 9:45 pm:    Hô Canh;  niệm Phật;  ngồi Thiền

•  10:00 pm: Chỉ Tịnh

Thứ Sáu,  ngày 07/08/2015:

•  5:00 am: Thức Chúng

•  5:30 am - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng:

    Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

    Lời Khai Thị.  – Kinh hành trong im lặng; Chụp hình chung

•  8:00 am  - 9:00 am: Ăn Sáng

•  9:30 am  - 11:30 am: Học Phật Pháp (Học Viên tự chọn theo Thời Khóa Biểu Giảng Dạy và Phòng Học 1, 2, 3 cũng như phần tiếng Mỹ.)

•  12:00 pm - 1:00 pm: Thọ Trai: Tụng bài Cúng Dường

•  1:00 pm - 2:00 pm: Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•  2:30 pm - 4:00 pm: Học Phật Pháp

•  5:00 pm - 6:30 pm: Ăn Chiều.

•  7:00 pm- 8:30 pm: Khóa lễ buổi tối:  Kinh Phước Đức.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

    Lời Khai Thị. (Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề.)

•   9:15 pm  - 9:45 pm: Hô Canh;  niệm Phậtngồi Thiền

•   10:00 pm: Chỉ Tịnh

Thứ Bảy,  ngày 08/08/2015:

•   5:00 am:  Thức Chúng

•   5:30 am  - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng: Kinh Tám Điều Giác Ngộ.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

     Lời Khai Thị. – Kinh hành trong im lặng

•   8:00 am - 9:00 am: Ăn Sáng

•   9:30 am  - 11:30 am: Học Phật Pháp

• 12:00 pm  - 1:00 pm: Thọ Trai: Tụng bài Cúng Dường

•   1:00 pm  - 2:00 pm: Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•   2:30 pm - 4:00 pm: Học Phật Pháp

•   5:00 pm - 6:30 pm: Ăn Chiều

•   7:00 pm - 8:30 pm: Khóa lễ:  Đêm Dâng Đèn Cầu Nguyện Đức Quán Âm. Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.
      Lời Khai Thị
. (Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề)

•   9:15 pm  - 9:45 pm: Hô Canh;  niệm Phậtngồi Thiền

•   10:00 pm: Chỉ Tịnh


Chủ Nhật,  ngày 09/08/2015:

•  5:00 am:  Thức Chúng

•  5:30 am  - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng: Kinh Người Áo Trắng.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

      Lời Khai ThịKinh hành trong im lặng

•   8:00 am - 9:00 am: Ăn Sáng

•   9:00 am - 10:00 am: Buổi giảng cho Đại Chúng tại Chánh Điện.  
      – Chủ đề: Giải Pháp Của Đạo Phật Trong Vấn Đề Bạo ĐộngThiết Lập Hòa Bình

• 10:15 am  - 11:45 pm: Phật Pháp Vấn Đáp

• 12:00 pm  -  1:00 pm: Thọ Trai:  Tụng bài Cúng Dường; Chụp hình chung

• 1:30 pm  -  4:00 pm: Pháp Luận: – Chủ đề: Tại Sao Giới Trẻ Ít Đến Với Đạo Phật ? (Thuyết trình đoàn.)
• 4:30 pm- 6:30 pm: Lễ Bế Mạc  gồm có: Lễ dâng đèn, Lễ cúng dường Đại Tăng, Thời Pháp kết thúc khóa tu: – Chủ đề: Hãy Rực Sáng Lên Hỡi Người Con Phật.  – Giới thiệu: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần VI – 2016. – Đảnh lễ tri ân của Teamwork.

•  6:45 pm - 7:45 pm: Ăn Chiều

 

Thứ Hai,  ngày 10/08/2015:

•  6:00 am: Thức Chúng

•  7:00 am: Ăn Sáng

•  9:00 am: Trả phòng  (Check out)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 5890)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 18/4/2021
(View: 5712)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 8/4/2021
(View: 6264)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 8/4/2021
(View: 5238)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 2/4/2021
(View: 5444)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 1/4/2021
(View: 6802)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 31/3/2021
(View: 4813)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 26/3/2021
(View: 5649)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 24/3/2021
(View: 6900)
Tổng Hợp "5 Phút Phật Pháp" (Từ số 921 đến 940) do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online.
(View: 5022)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 20/3/2021
(View: 4775)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 07/3/2021.
(View: 5136)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 27/02/2021.
(View: 5476)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 24/02/2021.
(View: 4754)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 20/02/2021.
(View: 5346)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 18/02/2021
(View: 5440)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 16/02/2021
(View: 5163)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 15/02/2021
(View: 5224)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 12/02/2021
(View: 5009)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 08/02/2021
(View: 4580)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 08/02/2021
(View: 5099)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 06/02/2021
(View: 5215)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 02/02/2021
(View: 5552)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 28/01/2021
(View: 4653)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 25/01/2021
(View: 4980)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 24/01/2021
(View: 5168)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 22/01/2021
(View: 5020)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 20/01/2021
(View: 6052)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 19/01/2021
(View: 5115)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 18/01/2021
(View: 5235)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 13/01/2021
(View: 7175)
Tổng Hợp "5 Phút Phật Pháp" (Từ số 901 đến 920) do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online.
(View: 5344)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 07/01/2021
(View: 5009)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 05/01/2021
(View: 4841)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 03/01/2021
(View: 4763)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 02/01/2021
(View: 5175)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 01/01/2021
(View: 5683)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 31/12/2020.
(View: 5103)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 29/12/2020.
(View: 5010)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 29/12/2020.
(View: 4982)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 28/12/2020.
(View: 5102)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 24/12/2020.
(View: 4696)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 23/12/2020.
(View: 6001)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 22/12/2020.
(View: 5555)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 19/12/2020.
(View: 4926)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 19/12/2020.
(View: 4856)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 18/12/2020.
(View: 4741)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 17/12/2020.
(View: 5430)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 16/12/2020.
(View: 5127)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 15/12/2020.
(View: 4699)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, California ngày 14/12/2020.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant