Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới

Quyết Nghị Đại Hội Thường Niên lần thứ III nhiệm kỳ II (2012-2016) của GHPGVNTN Hoa Kỳ

Monday, June 15, 201518:59(View: 5395)
Quyết Nghị Đại Hội Thường Niên lần thứ III nhiệm kỳ II (2012-2016) của GHPGVNTN Hoa Kỳ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

LOGO GHPGVNTN Hoa KyVIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

COUNCIL OF MANAGEMENT

CENTRAL OFFICE

803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009

 

 

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội Thường Niên lần thứ III, nhiệm kỳ II (2012-2016)

của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

 

Đại Hội Thường Niên lần thứ III, nhiệm kỳ 2 (2012 – 2016) được triệu tập chiếu theo Điều 22, Chương 6, Quy Chế của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, và theo Quyết Nghị của Đại Hội Thường Niên lần thứ II, nhiệm kỳ 2 được thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2014.

Đại Hội được tổ chức tại Phật học viện Quốc Tế vào ngày 15.6.2015, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, qui tụ 40 đại biểu chính thứcquan sát viên, bao gồm chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT từ các tu viện, tự viện, tịnh xá, trung tâm văn hóa Phật giáo, tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ.

Nội dung của Đại Hội được triển khai qua 3 phiên khoáng đại, trong đó toàn thể cử tọa được lắng nghe và theo dõi phúc trình của Tổng Thư Ký Văn Phòng Thường Trực, báo cáo ngân sách của Tổng Thủ Quỹ và báo cáo phật-sự từ các Tổng vụ thuộc Hội Đồng Điều Hành (Khoáng Đại I); cũng như đã thảo luận, kiểm điểm và tái duyệt các đề án chưa được thực hiện, đồng thời biểu quyết về các dự án sắp tới của Giáo Hội (Khoáng Đại II & III).

Đúc kết từ các vấn đề quan yếu được thảo luận trong nghị trình Đại Hội, nhận thứcquan điểm chung của toàn thể cử tọa được ghi nhận như sau:

a) Ý thức cá nhân: Tự doyếu tố then chốt cho sự phát triển tinh thần, và cũng là ưu điểm cho sự tăng trưởng kinh tế, xã hội và các cơ cấu tổ chức; nhưng nếu tự do của mỗi cá nhân không được đặt trên đường hướng và mục tiêu rõ rệt, sẽ dẫn đến những thất bại, đổ vỡ cho bản thân, thậm chí trở thành sự phá hoại đến lợi ích chung của tập thể. Thành viên Giáo Hội nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung, cần ý thức vai trò của mình như là một người con Phật có lý tưởngmục tiêu phù hợp chánh pháp.

b) Trách nhiệm tập thể: Người con Phật, hơn ai hết, phải thấu rõ sự tương quan tương thuộc trong đời sống, không chỉ trong gia đình, xã hội, quốc gia, mà còn trên toàn thế giới; do đó, mỗi cá nhân cần ý thức từng tác nghiệp của mình: nếu không góp phần lợi ích cho tha nhân, cho tập thể, thì cũng tránh gây tổn thương cho bất cứ ai; nhất là không làm phương hại đến phẩm giá và danh dự của tập thể mà mình tự nguyện tham gia, cụ thể như là một thành viên của Giáo hội, hay là một nhân tố trong ngôi nhà Phật Việt.

c) Củng cố và phát triển: Trong giai đoạn Phật giáo Việt Nam phải đối mặt với những thử thách và chướng duyên xuất phát từ ngoại giới cũng như nội bộ, thành viên Giáo Hội cũng như chư tôn đức Tăng Ni hành đạo tại hải ngoại đã đoàn kết và sát cánh bên nhau, chung lòng củng cố nội lực của Tăng đoànGiáo Hội, để rồi vượt qua những nghịch cảnh, bảo vệ thanh danh Phật giáo Việt Nam, giữ gìn tín tâm của bốn chúng. Nhưng khi sóng gió qua rồi, nhiều hiện tượng tiêu cực, cá nhân tha hóa, lần lượt xảy ra trong cộng đồng PGVN hải ngoại, gây tai tiếng và làm tổn thương niềm tin của quần chúng đối với Tam Bảo. Thành viên của Giáo Hội trong những năm gần đây cũng trở nên thờ ơ với các phật-sự chung của Giáo Hội, thậm chí không quan tâm đến trách nhiệm do chính mình đảm nhận. Do đó, Đại Hội nêu cao tinh thần “tương kính, tương thuận” cũng như ý thức dấn thân phụng sự làm nền tảng cho việc củng cố và phát triển nội lực của Tăng đoàn nói chung, Giáo Hội nói riêng.

Từ nhận thức trên, Đại Hội đã cùng chia sẻ và thống nhất các quan điểm về đối nội và đối ngoại của Giáo Hội như sau:

a) Mỗi thành viên Tăng Ni nỗ lực thực hành giới pháptuân thủ các nguyên tắc yết-ma trong mọi ứng xử là góp phần vào việc củng cố nội lực Tăng đoàn, giữ gìn tín tâm phật-tử;

b) Mỗi Tổng vụ cố gắng thực hiện các đề án phật-sự thuộc phạm vi của mình, cùng lúc tương trợ các Tổng vụ khác để đồng bộ phát huy công cuộc hoằng pháp, giáo dục của Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ;

c) Cần tiến hành cụ thể việc xây dựng hạ tầng cơ sở của Giáo Hội trên toàn cõi Hoa Kỳ như đã nêu đặt từ những năm trước; vì hạ tầng cơ sở là những mảnh đất tốt để ươm mầm và phát triển nền Phật Việt trên xứ người;

d) Sự xâm lăng của Trung quốc đối với lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam là điều đã quá rõ ràng; Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vì đặt sự tồn tại của mình trong sự tồn tại của dân tộc, không thể điềm nhiên tọa thị, mà trong cương vị của đạo Phật từ bi, trí tuệ, và uy dũng, phải bày tỏ thái độ và hành động thích đáng nhất khi cần, để bảo vệ giang sơn gấm vóc.

Với nhận thứcquan điểm chung như trên, chúng tôi, toàn thể đại biểu tham dự Đại Hội Thường Niên lần III, nhiệm kỳ II (2012 – 2016) của GHPGVNTN Hoa Kỳ, hợp nhất ý chí, tâm lực, đồng thanh:

 

QUYẾT NGHỊ

 

 1. Tán trợ Tổng vụ Giáo Dục và Tổng vụ Hoằng Pháp đã hoan hỷ đảm nhận và sẽ đứng ra tổ chức Đại Hội Giáo DụcHoằng Pháp nhằm trao đổi kinh nghiệm hành đạo, triển khai các phương thức truyền bá chánh pháp thích ứng với hoàn cảnhnhân tâm tại hải ngoại;
 2. Khuyến thỉnh Tổng vụ Tăng Sự, Tổng vụ Thanh Niên và Tổng vụ Cư Sĩ phối hợp tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Phật giáo để tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi, học hỏi về Phật Phápsinh hoạt tuổi trẻ, nhằm nâng đỡ, thỉnh tuyển và cung ứng thành phần nhân sự mới cho Phật giáo tương lai;
 3. Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ đã nhận được số tịnh tài đóng góp từ chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và các đơn vị cơ sở của Giáo Hội là $113,591 Mỹ kim; Tổng vụ sẽ phối hợp với GHPGVNTN Âu Châu và Canada, thành lập phái đoàn cứu trợ nạn nhân động đất ở Nepal vào tháng 10 năm 2015;
 4. Khuyến thỉnh Tổng vụ Tăng Sự thực hiện việc thống kê danh sách các tự việnTăng Ni Việt Nam tại Hoa Kỳ; ngoài việc thống kê, Tổng vụ Tăng Sự cần phối hợp Tổng vụ Ni Bộ, quan tâmtìm hiểu đời sống Tăng Ni trong và ngoài Giáo Hội để khuyến tấn, bảo bọc và hỗ trợ từ tinh thần đến vật chất trong tinh thần lục hòa, tiếp dẫn hậu bối;
 5. Chuẩn bị nhân sự mới và phát triển cơ sở Giáo Hội bằng cách tạo điều kiện và cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni trẻ tham gia sinh hoạt phật-sự, hợp thức hóa các tự viện và tổ chức Phật giáo tại các địa phương trở thành đơn vị cơ sở của Giáo Hội;
 6. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ khuyến thỉnh và hỗ trợ Tổng vụ Ni Bộ tiến hành việc thành lập một ủy ban vận động tổ chức Đại Hội Ni Bộ nhằm kết nối, phát triển và vạch hướng đi chung cho hàng Ni giới Việt Nam tại Hoa Kỳ;
 7. Khuyến thỉnh Tổng vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch xúc tiến việc soạn thảo cẩm nang về Lãnh Đạo và Ứng xử dành cho hàng Tăng sĩ để ứng dụng phù hợp trong nếp sống văn hóa phương tây hiện đại;
 8. Cung thỉnh HT. Thích Thái Siêu bảo trợ tổ chức Khóa An Cư Kiết Hạ tại Niệm Phật Đường Fremont, California, từ ngày 14 đến 25 tháng 6 năm 2016; Đại Hội Khoáng Đại lần thứ II, nhiệm kỳ III (2016 – 2020) cũng sẽ được tổ chức 2 ngày trước Khóa An Cư, tại cùng trú xứ này;
 9. Cung thỉnh  HT. Thích Nguyên Siêu làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản chung tại miền Nam California vào đầu tháng 5 năm 2016;
 10. Hết lòng ủng hộ tinh thần, yểm trợ tịnh tài, tham dự giảng dạy hoặc tham gia chương trình tu học trong Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ được tổ chức hàng năm tại Hoa Kỳ hay Canada; tích cực quang lâm tham dự Ngày Về Nguồn lần thứ IX do Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại tổ chức tại Chùa Khánh Anh, Pháp quốc, để biểu hiện niềm tri ân đối với Lịch Đại Tổ Sư, đồng thời bày tỏ tinh thần hòa hợp và thâm tình pháp lữ gần-xa, nhằm xây dựng nền tảng cho việc trang nghiêm Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại;
 11. Lấy việc hoằng pháp lợi sinh, củng cố nội lực Tăng đoàn, làm yếu tố tiên quyếtvững chắc cho việc phục hoạt GHPGVNTN do Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang khởi xướng từ năm 1992;
 12. Kêu gọi Đảng CSVN sám hối với nhân dân, hủy bỏ quyền độc tôn của Đảng trong điều 4 Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho toàn dân đóng góp tài sức xây dựngbảo vệ đất nước; kêu gọi Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cấp thiết thực thi các quyền tự do căn bản của nhân dân, cho phép đối lập, ứng cử và bầu cử dân chủ, nhằm qui tụ thành phần sĩ phu trí thức tinh hoa của Việt Nam cả trong nước và ngoài nước, tạo sức mạnh đoàn kết của dân tộc để bảo vệ bờ cõi và nền độc lập tự chủtiền nhân bao đời đã trải máu xương dựng nên; kêu gọi chính quyền trả tự do tức khắc cho những tù nhân lương tâm, ngưng xách nhiễu và sử dụng bạo lực đối với các nhà đấu tranh cho dân chủnhân quyền; cho phép người dân biểu lộ trung thực lòng yêu nước để phản đối Cộng sản Trung quốc xâm lấn đất liền, hải đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.

 

Quyết Nghị này gồm 12 điểm đã được toàn thể Đại Hội, gồm 40 đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT đồng biểu quyết thông qua lúc 6 giờ chiều ngày 15 tháng 6 năm 2015 tại hội trường Phật Học Viện Quốc Tế, thành phố North Hills, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1765)
Từ thứ 2, ngày 10/6/2024 đến thứ 2, ngày 17/6/2024 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, CA
(View: 2404)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thắng Hạ Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại Chùa Kiều Đàm, số 1129 S. Newhope Street, Santa Ana, CA 92704 vào lúc 06:50 sáng thứ năm ngày 25 thang 01 năm 2024 (nhằm ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão).
(View: 1709)
Thật là hy hữu và phước báo cho nhân loại khi được đấng Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni từ Cung Trời Đẩu Suất thị hiện đản sanh vào thế giới bất an này cách nay 2647 năm
(View: 4387)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 5671)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 2577)
Gần ba năm qua Giáo hội đã không tổ chức được ngày Phật đản chung tại những công viên lớn như những năm trước vì tình hình bệnh dịch và những ràng buộc pháp lý về Corona Virus của thành phố.
(View: 2696)
Giáo Hội thông báo đến chư Tôn Đức Tăng, Ni được liễu tri về mùa An Cư năm nay được tổ chức: Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương - 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026. Thời gian: Từ thứ hai ngày 13 tháng 06 đến thứ năm ngày 23 tháng 06 năm 2022.
(View: 1388)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK sẽ tổ chức phiên họp đầu năm 2022 ngay sau Lễ Tạ Ân Sư vào lúc 2:30pm thứ bảy ngày 26 tháng 03 năm 2022 tại Thiền Tịnh Đạo Tràng, số 11502 Daniel Ave., Garden Grove, CA 92840.
(View: 1808)
Thông Báo v/v Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện Cho Đồng Bào VN trong nước, hải ngoai và nhân loại sớm thoát khỏi cơn đại dịch
(View: 1932)
Mùa Vu Lan là mùa cứu độ. Cứu độ vạn linh trong chốn u đồ. Cứu độ chính mình làm sao vượt thoát tâm lý đầy hãi hùng, khiếp sợ, kinh hoàng trước đại dịch đang tràn ngập hiện nay.
(View: 2170)
Trưởng lão Hòa Thượng Lệ Chân, đạo hiệu THÍCH THIỆN HẠNH, môn phái Tổ đình Báo Quốc Huế, nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
(View: 1957)
Trích yếu: V/v Đình hoãn thực hiện các Phật sự quan trọng về Đại Lễ Phật Đản PL. 2565, An Cư Kiết Hạ 2021 và Đại Hội Thường Niên Kỳ I Nhiệm Kỳ IV 2020-2024 GHPGVNTNHK
(View: 2462)
Của HT Thích Thắng Hoan - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 4118)
Trong những ngày qua nhiều chùa Việt Nam, Thái lan, Cambodi, Sri lanka đã bị trộm cướp liên tục. Trong hai đêm qua hơn 10 ngôi chùa ở vùng Riverside đã bị trộm cướp.
(View: 4117)
Dự kiến các ngày Đại Lễ Phật Đản, Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ trong năm 2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 4546)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, vào Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021
(View: 4881)
Thông Tư V/v Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2787)
Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.
(View: 2431)
Tâm Thư Cầu Nguyện Bịnh Dịch Corona Vũ Hán Chấm Dứt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2443)
Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm kính lễ tất cả tấm lòng của quí vị và gói trọn triệu tấm lòng này dâng lên cúng dường đức Thế tôn trong mùa Phật Đản tang thương năm nay.
(View: 5693)
Tổng Hợp Hình Ảnh và Báo Cáo Các Hoạt Động Thông Qua Việc Kêu Gọi Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ V/v Quyên Góp Medical Suplies
(View: 2389)
Trích yếu: V/v khuyến thỉnh long trọng cử hành Khánh Lễ Đản Sanh của Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và hiệp lực cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân loại sớm tiêu trừ tật bệnh
(View: 5436)
Ngay tại Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh, với nền y tế hiện đại tối tân, mà cũng không thể tránh khỏi sự lây nhiễm nhanh chóng của coronavirus.
(View: 5507)
Ủng Hộ Cho Bệnh Viện Trong Nạn Dịch - HT Thích Nguyên Siêu
(View: 2318)
HT Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ Quyết Định Nhân Sự Giáo Hội Nhiệm Kỳ III: 2020 - 2024
(View: 2335)
Trích yếu: V/v trì tụng kinh chú gia tâm cầu nguyện cho nhân loại tật bệnh tiêu trừ và khuyến thỉnh cấm túc an cư kiết hạ.
(View: 4338)
Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ thành viên GHPGVNTNHK
(View: 1999)
Lễ Truy Tán Công Hạnh Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vào lúc 11 giờ sáng, Thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020 tại Chùa Bát Nhã
(View: 11353)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 3842)
Đại Lễ Phật Đản PL.2564- DL.2020 được tổ chức tại Garden Grove Park, California vào ngày 18-19 tháng 4 năm 2020
(View: 1886)
Thành kính chúc chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni sư, chư Đại Đức Tăng Ni một năm mới phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành.
(View: 3871)
Đại Hội Khoáng Đại 30, 31/05 tại Chùa Huệ Quang và Khoá An Cư Kiết Hạ được tổ chức tại Chùa Huệ Quang (Chư Ni), Chùa Phổ Đà (Chư Tăng) 31/5 đế 07/06
(View: 2315)
Buổi họp vào lúc 2 giờ chiều thứ tư ngày 22 tháng 01 năm 2020 tại Chùa Bát Nhã số 4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703
(View: 2151)
Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, Thiện Tín Phật tử, Đồng hương một năm Canh Tý vô lượng cát tường.
(View: 2343)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm Kỳ IV sẽ được cử hành tại Chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana, vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020.
(View: 1776)
Trích yếu: V/v chuẩn bị cho Đại Hội và cung thình/kính mời tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm Kỳ IV 2020
(View: 3897)
Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ thông tri các Phật sự quan trọng trong năm 2020: Đại Lễ Phật Đản, An Cư Kiết Hạ, Đại hội Khoáng Đại và Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 10
(View: 2307)
Cuộc họp đầu năm của Giáo Hội năm nay sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2020 tại Chùa Bát Nhã, Thành Phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ.
(View: 2123)
Tự do dân chủ nhân quyền song hành cùng với mậu dịch đầu tư kinh tế của xứ sở để duy trì trật tự và ổn định xã hội, như ánh sáng và không khí, không thể thiếu đối với mọi người sống trong không gian rộng mở của thế giới đang phát triển mọi mặt.
(View: 5011)
Lễ Vu lan là ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo và Dân tộc Việt hàng ngàn năm qua. Ngày lễ cứu độ cả hai thế giới âm và dương.
(View: 14967)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 3776)
Video Trường Hạ An Cư từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2019 do Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự đồng bảo trợ
(View: 4910)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 4316)
Video Thông Báo An Cư từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2019 do Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự đồng bảo trợ
(View: 2922)
Mùa gợi nhớ, mùa tưởng niệm, mùa tri ân cao cả về một Bậc Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Thị Hiện Đản Sanh nơi cõi trần, ngũ trược ác thế, ban pháp mầu vi diệu, cứu khổ độ sanh
(View: 4232)
Thông Báo An Cư 2019 từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2019 tại San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 2826)
Thông Bạch Phật Đản PL. 2563-2019 của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Hỳ
(View: 2469)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK xin thay đổi ngày giờ họp đầu năm của Giáo Hội vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019 tại Chùa Bát Nhã
(View: 2837)
Thông Bạch Tết Kỷ Hợi 2019 ủa Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 15892)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 2798)
Khai Mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn lần thứ 11 tại chùa Khánh Anh thành phố Evry, thủ đô Paris, nước Pháp từ ngày 27/9 đến 01/10/2018
(View: 2607)
Đại Hội Thường Niên lần thứ II, nhiệm kỳ III (2016 – 2020), được Hội Đồng Điều Hành triệu tập và tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế, thành phố North Hills, tiểu bang California, Hoa Kỳ, vào ngày 18 tháng 6 năm 2018.
(View: 2107)
Trong Hạnh Phúc Kinh (Mangalasutta), thuật lại rằng: có thiên tử bạch hỏi đức Phật: làm sao để được vận may (mangala), và Đức Phật dạy cho 38 điều phải làm để được may mắn và một trong những điều ấy là: "Phụng dưỡng cha và mẹ... Là vận may tối thượng."
(View: 2309)
Mùa Vu Lan cũng là dịp để chúng ta cùng quán chiếu về ý nghĩa hiếu kính đối với mẹ cha của người Việt trên quê hương mới. Quan niệm và tập quán hiếu kính này khá nhiều khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông Tây.
(View: 6991)
TT Thích Thánh Minh và Đh Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê trân trọng kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử
(View: 2668)
Tường thuật cuộc biểu tình chống dự luật về ba đặc khu và an ninh mạng của chính quyền CSVN do Giáo Hội PGVNTN Âu Châu tổ chức tại công trường Trocadéro, Paris, Pháp Quốc ngày 29.6.2018.
(View: 3222)
Thư Kháng Nghị và Thông Cáo Báo Chí của Giáo Hội Úc Châu về hiện tình đất nước và Luật An Ninh Mạng cùng Dự luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Dự Luật Đặc Khu kinh tế)
(View: 3443)
Bản Kháng Nghị Của GHPGVNTN Âu Châu về Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh - Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc
(View: 3011)
Chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng; Một tinh thần Đoàn Kết vững mạnh và tấm lòng yêu Quê Hương Dân Tộc thiết tha của những người con Rồng cháu Lạc.
(View: 3674)
Bản Lên Tiếng về Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh - Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc của Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
(View: 3418)
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, sẽ cùng tổ chức Trường Hạ Chùa Huệ Quang thời gian: Từ ngày 1-8 tháng 07 năm 2018.
(View: 3425)
Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ tổ chức An Cư Kiết Hạ Từ ngày 18-28/06/2018 tại Phật Học Viện Quốc Tế, North Hills, California
(View: 6327)
Đại Lễ Phật Đản do GHPGVNTN Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo miền Nam California tổ chức vào ngày 5-6/5/2018 được thành tựu viên mãn
(View: 2742)
Thư Cung Thỉnh/Kính Mời Tham Dự Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2 Nhiệm Kỳ III (2016-2020) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 5170)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam California tổ chức vào ngày 5-6/5/2018 tại Miles Square Regional Park
(View: 3826)
Thông Bạch Phật Đản PL.2562 - 2018 của Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 5673)
Phật sự trong năm 2018 Đại Lễ Phật Đản PL 2562, Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2 Nhiệm Kỳ III, An Cư Kiết Hạ, và Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8
(View: 3230)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm kính gởi lời chúc Tết “an tâm” đến với chư Tôn Thiền đức Tăng Ni và toàn thể chư Thiện nam Tín nữ Phật tử.
(View: 6270)
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần Thứ 11 sẽ được tổ chức tại đạo tràng chùa Khánh Anh, nước Pháp từ thứ năm, ngày 27/09/2018 đến chủ nhật, ngày 30/09/2018
(View: 2966)
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ sẽ cử phái đoàn trực tiếp đến ủy lạo cứu trợ tại các nơi bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trong một ngày gần đây
(View: 3136)
Thông Bạch Vu Lan 2017 của Hoà Thượng Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 11972)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 2878)
Ủy quyền Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trụ Trì Chùa Khánh Hỷ, làm Trưởng BTC Đại Lễ Phật Đản Chung Phật Lịch 2562 tại Miền Nam California, Hoa Kỳ vào ngày 20/5/2018
(View: 3014)
Đặc biệt Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 năm nay, do NS Nguyên Thiện làm Trưởng BTC, sẽ được tổ chức tại Tp.Chicago thuộc Tiểu Bang Illinois, vào ngày 20 đến 23/7/2017.
(View: 6222)
Bài viết của: HT Thích Nguyên Siêu; Giọng đọc và dựng phim: Thích Hạnh Tuệ; Nhiếp ảnh: Giáo sư Võ Văn Tường
(View: 8865)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(View: 3044)
Quyết Nghị này gồm 11 điểm đã được toàn thể Đại Hội, đồng biểu quyết thông qua lúc 06 giờ chiều ngày 11 tháng 6 năm 2017
(View: 6501)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 1 nhiệm kỳ III ngày 10-11/6/2017
(View: 3633)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(View: 3744)
Về việc thông tri và kính cung thỉnh/kính mời tham dự Đại Hội Thường Niên Lần Thứ Nhất, Nhiệm Kỳ III (2016-2020)
(View: 17671)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các chùa tại Nam California tổ chức vào chủ nhật 23.04.2017 tại Mile Square Park
(View: 6737)
Khoảng 500 chư tôn đức Tăng, Ni cùng với hàng ngàn người... trong 2 ngày 22 và 23/4/2017...
(View: 3876)
Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2561 - 2017 của HT Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 2599)
Trích yếu: V/v thông tri và kính cung thỉnh và kính mời tham dự các Phật sự quan trọng trong năm 2017 của GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 2691)
Ngày Tết Đinh Dậu, Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin kính chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và quí Thiện Tín vô lượng cát tường.
(View: 3007)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017.
(View: 4453)
Do GHPGVNTN các châu lục đồng tổ chức tại Tu Viện Phổ Đà Sơn Ottawa, Canada ngày 07/10/2016
(View: 5243)
Mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng là cơ hội để người con Phật chúng ta suy nghiệm về con đường thực hiện hiếu đạo trong gia đình...
(View: 10032)
Được tổ chức tại: Hilton Orange County từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 2016
(View: 6756)
Được tổ chức tại: Hilton Orange County Costa Mesa - Từ ngày thứ Năm 21 đến ngày chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant