Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Điệu Lý Cái Mơn

Wednesday, December 22, 201000:00(View: 30250)
Điệu Lý Cái Mơn
Điệu Lý Cái Mơn
Nhạc sĩ Văn Lắm

Lý học tu
Dân ca nam bộ
(Điệu Lý Cái Mơn)
Lời: nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản

Lần này dự tu rủ anh theo với

Chánh pháp Như Lai đã làm tánh em vị tha
Bớt lo âu thường nhăn nhó mỗi khi giận hờn
Niệm Phật chăm sáu thời công phu
Em vững thêm niềm tin
Ánh đạo vàng sáng tươi gương mặt của em.

Vào chùa học tu thời thơi tỉnh giác

Thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức thường xuyên
Hết vô minh lìa xa những chướng duyên lụy phiền
Này anh ơi! nhớ đừng ngã nghiêng
Anh gắng chuyên niệm chăm
Chuyển ba nghiệp của anh cho được tịnh thanh

Download
 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant