Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

P

Friday, September 17, 201000:00(View: 6038)
P

P

Palace of the Dragon King Cung Rồng
Palanquin Kiệu; Cáng
Paltry (merit and virtue) Kém (phước đức)
Papiyas Ba tuần (ma)
Parable of the medicinal herbs Dược thảo dụ
Paramita of dana (almsgiving) Bố thí ba la mật
Paramita of dhyana (meditation) Thiền định ba la mật
Paramita of Expedient Means Phương Tiện Bala Mật
Paramita of kshanti (forbearance) Nhẫn nhục ba la mật
Paramita of prajna Trí huệ ba la mật
Paramita of shila (keeping of the precepts) Trì giới ba la mật
Paramita of virya (assiduousness) Tinh tấn ba la mật
Paramitas Ba La Mật
Parched with thirst Khát
Parijataka tree Cây Ba Lợi Chất Đa La
Parinirvana Niết Bàn
Pass in vain Luống qua
Passes and defiles Thông bít (đường)
Paste incense Hương xoa
Patala flower Hoa Ba La La
Patala oil Dầu ba la la
Path to the annihilation of suffering Đạo diệt khổ
Patient in goodness Nhẫn thiện
Pay honor and respect Cung kính
Peace and tranquillity An ổn
Peaceful practice An Lạc Hạnh
Pearl Trân châu
Penalty Tội báo
Perceiver of the world’s sounds Quán Thế Âm
Perfect clarity and conduct Minh hạnh túc
Perilous road Đường hiểm
Perplexed Mê lầm be
Perplexity Lòng nghi
Perseverance Nhẫn nhục
pervade the whole world Cùng khắp cõi nước
Pervading Fragrance Phổ Hương
Perverse wisdom Trí Tà
Perverted views Tà kiến
Petty Kings Tiểu Vương
Pilindavatsa Bakkula Tất Lăng Già Bà Ta Bạc Câu La
Pipe, flute Tiêu, địch
Pishachas Tỳ xá xà
Pity and comform Thương xót
Pity, compassion, joy and indifference Từ Bi Hỉ Xả
Place of immeasurable meanings Vô lượng nghĩa xứ
Place of practice Đạo tràng
Place of religious practice Đạo tràng
Place to draw near to Thân cận the position
Pleas Lời thỉnh
Pondering or analysis Suy lường phân biệt
Possessed of Jewels Hữu Bảo
Posture of submission and gentleness Chỗ điều nhu
Pounder Suy gẫm
Power Lực
Power of aspiration Sức chí nguyện
Power of great goodness and tranquility Sức đại thiện tịch
Power of the way Đạo lực
Power to preach pleasingly and eloquently Sức nhạo thuyết biện
Practice in a flawless manner Tịnh tu
Prajna Paramita Trí Tuệ Bala Mật
Pratyekabuddha Bích chi Phật, Duyên Giác
Preach, expound Thuyết (Pháp)
Precepts Giới (Ngũ)
Prikka Tất lực ca hương
Princely sons Vương tử
Principle of emptiness; voidness Nghĩa Không
Principle of the true entity Nghĩa thực tướng
Proclaim and reveal Tuyên bày
Proclaim Tuyên bày
Profound and abstruse Sâu mầu
Profound and wonderful Thâm diệu
Propagate Tuyên nói
Proper practices and proper associations Hành xứ và thân cận xứ (của Bồ Tát)
Prophecies to bestow (to have) Thọ ký
pure beam of light Tịnh quang
Pure Body Tịnh Thân
Pure Color Samadhi Tịnh Sắc Tam Muội
Pure Dharma Eye Pháp Nhãn Tịnh
Pure Eye Tịnh Nhãn
Pure Flower Constellation King Wisdom Tịnh Hoa Tú Vương Trí
Pure Illumination Samadhi Tịnh Chiếu Minh Tam Muội
Pure Light Glow Samadhi Tịnh Quang Minh Tam Muội
Pure Light Samadhi Tịnh Quang Tam Muội
Pure Practices Tịnh Hạnh
Pure precepts Tịnh giới
Pure Samadhi Thanh Tịnh Tam Muội
Pure Store House Samadhi Tịnh Tạng Tam Muội
Pure Store House Tịnh Tạng
Pure Virtue King Tịnh Đức Vương
Pure Virtue Samadhi Tịnh Đức Tam Muội
Pure Virtue Tịnh Đức
Pure wheel of the law Pháp luân thanh tịnh
Purity Thanh tịnh
Purna Maitrayaniputra Mãn Từ Tử
Purna Phú Lâu Na
Put forth diligent effort Ân cần tinh tấn
Putanas Phú Đan Na
Pyre Giàn hỏa thiêu
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8776)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 20534)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 10031)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 44534)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 45830)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 45347)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 24926)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12744)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 38092)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 13309)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9596)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 24600)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 26655)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 31381)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11799)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 41778)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 91256)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 17538)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13734)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 24073)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11600)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 30133)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 12318)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant