Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

T

Friday, September 17, 201000:00(View: 5930)
T

T

Tael of gold Lạng vàng; Thù (1/24 lượng)
Tagara fragrance Mùi Đa Dà La
Tainted by desires (to be) Dục nhiễm
Take faith in it and accept it Tin thọ
Take up with views of self Vọng so chấp lấy ngã
Takshaka Đức Xoa Ca
Tala tree Cây Đa la
Tamalapatra fragrance Mùi Đa Ma La Bạt
Tamalapatra Gỗ li cấu
Tamalapatra Sandalwood Fragrance Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương
Tax oneself Tự trách to
Teach and convert Giáo hóa
Teacher of heavenly and human beings Thiên nhân sư
Teacherless wisdom Vô sư trí
Teachings Ngôn giáo
Ten thousand Muôn
The highest perfection of knowledge Rốt ráo rõ biết hết
The Holy Lord Đấng Thánh Chúa
Thin and gaunt Ốm gầy
Things of the phenomenal world Pháp tướng
Thinking Of Buddha Ni Tư Phật
Thirst to gaze at Khát ngưỡng
Thirty seven aids to the way Ba mươi bảy phẩm trợ đạo
Thoroughly enlightened Rốt ráo rõ biết hết
Thousand-millionfold world Cõi tam thiên; Tam thiên đại thiên thế giới
Three poisons Ba độc
Three Treasures Tam bảo
Three turnings Ba phen chuyển
Three understandings Ba món Minh
Threefold world Tam giới (ba cõi)
Thus Come One Như Lai
Topknot Búi tóc
Touch the head to the ground and bow to the Buddha’s feet Đầu mặt lạy chân Phật
Trainer of people Điều ngự trượng phu
Tranquility and extinction Tịch diệt
Transcend Siêu việt; Thoát khỏi (chuyển hóa)
Transcend the threefold world Ra khỏi ba cõi
Transcendental powers Thần thông (sức)
Transcending the Threefold World Việt Tam giới (BT)
Trayastrimsha Heaven Trời Đao Lợi
Treasure Bright Bảo Minh
Treasure hoards of Heaven Đ ống báu trên Trời
Treasure Purity Bảo Tịnh
Treat with contempt Khinh
Tree of the way Gốc đạo thọ
Tremble and shake in six different ways Sáu điệu rung động
Tribulation Khổ nạn
True blessings; Real qualities Công đức chân thật
True entity of phenomena Tướng như thật của các Pháp
True entity Tột tướng chân thật
Truth of birthlessness Vô sanh pháp nhẫn
Tuft of white hair between his eyebrows Lông trắng giữa chặn mày (tướng) the
Turn the wheel of the law Chuyển pháp luân
Turn upside down Điên đảo
Turushka Đâu lâu bà hương
Tushita Heaven Trời Đâu Suất
Twelve linked chain of causation Mười hai nhân duyên
Twelve-spoked wheel Mười hai hành
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8686)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 20351)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 9880)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 44303)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 45594)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 45167)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 24709)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12657)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 37871)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 13201)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9542)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 24312)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 26301)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 31092)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11699)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 41292)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 91154)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 17433)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13641)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 23906)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11508)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 29899)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 12235)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant