Tác Giả Authors
Logo HHAD 2018 250
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
14,866,048
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ 2016

15 Tháng Năm 201606:31(Xem: 11831)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ 2016

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ
Từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016


Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc

Chư Tôn Đức gồm có: TT Thích Thông Triết, TT Thích Hạnh Đức, TT Thích Hạnh Bảo, ĐĐ Chơn Pháp Trú, ĐĐ Thích Viên Giác, ĐĐ Thích Thiện Đạo, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS Thích Nữ Minh Huệ, NS Thích Nữ Tịnh Vân
-----oOo-----

Tuần 8. Phái Đoàn tại Mineapolis

Ngày 10.5.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời Jacksonville đi Mineapolis, đến Tu Viện Tây Phương của TT Thích Hạnh Đức (tại đây có chương trình tu học riêng và Phái Đoàn dự lễ Phật Đản ngày chủ nhật 15.5.2016 cũng như lễ bế mạc khóa tu và kết thúc 8 tuần lễ Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ. (Tại đây không có ĐĐ Thích Pháp Trú).

Chương Trình Khóa Tu Mùa Hè 2016

Dưới Sự Hướng Dẫn Của Chư Tôn Đức Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ Châu

(Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2016  –  Thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Thứ tư  ngày 11 tháng 5 năm 2016

5.00 am: Thức chúng

6.00 am: Hô canh tọa thiền

6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm

8.00 am: Điểm tâm

9.00 am: Ổn định đạo tràng

11.00 am: Cúng ngọ

11.30 am: Thọ trai

1.00 pm: Chỉ tịnh

2.00 pm: Thức chúng

6.00 pm: Dược thực

7.30 pm: Khai mạc khóa tu mùa hè 2016 (tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni trong Phái Đoàn)

9.30 pm: Hô canh tọa thiền

10.00 pm: Chỉ tịnh

Thứ năm  ngày 12 tháng 5 năm 2016

5.00 am: Thức chúng

6.00 am: Hô canh tọa thiền

6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm

8.00 am: Điểm tâm

9.00 am: Thuyết pháp (Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển)

11.00 am: Cúng ngọ

11.30 am: Thọ trai

1.00 pm: Chỉ tịnh

2.00 pm: Thức chúng

2.15 pm: Tụng kinh Thủy Sám quyển Thượng

4.00 pm: Thuyết pháp (ĐĐ Thích Viên Giác tức Nhạc Sĩ Phi Long)

6.00 pm: Dược thực

7.30 pm: Thuyết pháp (TT. Thích Thông Triết + ĐĐ Thích Thánh Trí)

9.30 pm: Hô canh tọa thiền

10.00 pm: Chỉ tịnh

Thứ sáu  ngày 13 tháng 5 năm 2016

5.00 am: Thức chúng

6.00 am: Hô canh tọa thiền

6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm

8.00 am: Điểm tâm

9.00 am: Thuyết pháp (ĐĐ. Thích Thiện Đạo)

11.00 am: Cúng ngọ

11.30 am: Thọ trai

1.00 pm: Chỉ tịnh

2.00 pm: Thức chúng

2.15 pm: Tụng kinh Thủy Sám quyển Trung

4.00 pm: Thuyết pháp (ĐĐ Thích Thánh Trí)

6.00 pm: Dược thực

7.30 pm: Thuyết pháp (ĐĐ Thích Thiện Đạo + ĐĐ Thích Viên Giác)

9.30 pm: Hô canh tọa thiền

10.00 pm: Chỉ tịnh

Thứ bảy  ngày 14 tháng 5 năm 2016

5.00 am: Thức chúng

6.00 am: Hô canh tọa thiền

6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm

8.00 am: Điểm tâm

9.00 am: Thuyết pháp (ĐĐ Thích Thánh Trí)

11.00 am: Cúng Phật (Qua đường Kinh Hành Niệm Phậtchương trình riêng)

11.30 am: Thọ trai

1.00 pm: Chỉ tịnh

2.00 pm: Thức chúng

2.15 pm: Tụng kinh Thủy Sám quyển Hạ

4.00 pm: Thuyết pháp (ĐĐ Thích Hạnh Tuệ)

6.00 pm: Dược thực

7.30 pm: Chương trình trà đàm (Văn nghệthảo luận Phật pháp*)

*Quý Phật tử có thể đóng góp văn nghệ, đặt câu hỏi, và nói lên cảm nghĩ của mình

9.30 pm: Hô canh tọa thiền

10.00 pm: Chỉ tịnh

Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chương trình đại lễ Phật Đản PL 2560

5.00 am: Thức chúng

6.00 am: Hô canh tọa thiền

6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm

8.00 am: Điểm tâm

9.00 am: Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài

9.15 am: Tuyên bố lý dogiới thiệu thành phần tham dự

9.30 am: Múa dâng hoa cúng Phật do các em Oanh Vũ Phật Tử Tu Viện trình bày

10.00 am: Đạo từ của Hoà Thượng Thích Như Điển

11.30 am: Cúng ngọ

12.30 am: Cúng dường trai tăng

2.00 pm: Chỉ tịnh

4.00 pm: Cúng tạ thí thực âm linh cô hồn

7.00 pm: Dược thực

8.00 pm: Hoàn mãn

 

Tối ngày chủ nhật 15.5.2016 HT Phương Trượng cũng như chư Tôn Đức trong Phái Đoàn sẽ về lại trụ xứ của mình.

Sáng ngày 16.5.2016 (thứ hai) sẽ có mặt tại Đức Quốc.

Tuần 7. Phái Đoàn tại Jacksonvillle

Ngày 3.5.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời Philadelphia đi Jacksonville đến Chùa Hải Đức

Từ ngày 3.5.2016 đến ngày 10.5.2016 Phái Đoàn sinh hoạtgiảng pháp tại chùa Hải Đức (chương trình riêng)

- Thứ ba:  Ngày 03/5/2016 Phái đòan đến chùa Hải Đức

        -4:00pm:                         Cúng Mông Sơn Thí Thực.

        -8:00pm:                         Khai giảng khóa tu học

- Thứ tư: Ngày 04/5/2016

        - 5:30am:                        Thức chúng

        -6:00am:                         Tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm

        -8:00am:                         Điểm tâm

        - 9:00am-10:30am:          HT Phương Trượng giảng

        -10:40am-12:00pm:         TT Hạnh Đức giảng

        -12:pm:                           Ngọ trai

        -2:00pm- 3:40pm:           Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
        - 4:00pm: HT Phương Trượng, ĐĐ Thánh Trí, NS Minh Huệ đi đến Ni Viện Phổ Hiền thuyết pháp:

 

        -4:30pm - 6:00pm:          TT Thích Hạnh Bảo giảng
        -6:30pm:                        Tiểu thực

        -8:00pm- 9:30pm:           TT Thích Thông Triết giảng

        -10:00pm:                       Chỉ tịnh

- Thứ năm: Ngày 05/5/2016

        - 5:30am:                        Thức chúng

        - 6am:                             Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

        -8am:                              Điểm tâm

        -9am-10:30am:                ĐĐ Thích Thánh Trí giảng

        -10:40 am-12:00am:        ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng

        -12pm:                            Ngọ trai

        -2:00pm-3:40pm:            Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

        -4:30pm-6:00pm:            TT Thích Thông Triết giảng

        - 6:30pm:                        Tiểu thực

        -8:00pm- 9:30pm:           ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng

       - 10:00pm:                       Chỉ tịnh

   -Thứ sáu: Ngày 06/05/2016

       -5:30am:                          Thức chúng

       -6:00am:                          Tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm

      -8:00am:                           Điểm tâm

      -9:00am- 10:30am:            TT Thích Hạnh Đức giảng

      -10:40am -12:00:              ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng

      -12:00pm:                        Ngọ trai

      -2:00pm-3:40pm:              Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

      -4:00pm-5:00pm:              Ni Sư Minh Huệ giảng

      -5:00pm-6:00pm:              ĐĐ Thích Pháp Trú giảng

      -6:30pm:                          Tiểu thực

      -7:00pm:                          TT Thích Hạnh Bảo truyền giới Bát Quan Trai

      -7:30pm-8:40pm:              ĐĐ Thích Thánh Trí giảng

      -9:30pm-10:30pm:            Khóa lễ Tịnh Độ

      -11:00pm:                         Chỉ Tịnh

 

 -Thứ bảy: Ngày 07/ 05/2016

     -5:30am:                            Thức chúng

     -6:00am:                            Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

     -8:00am:                            Điểm tâm

     -9:00am-10:00am:              ĐĐ Thích Pháp Trú giảng

     -10:10am-11:10am:            ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng

     -11:30:                              Cúng ngọ

     -12pm:                              Ngọ trai

     -2:00pm-3:40pm:              Tụnh Kinh Lương Hoàng Sám

     -3:50pm-4:20pm:              Mông Sơn Thí Thực

     -4:30pm-5:40pm:              ĐĐ Thích Viên Giác giảng.

     -6:30pm:                           Tiểu Thực

     -7:00pm:                           Lễ xả giới Bát Quan Trai.

     -8:00pm-9:10pm:              TT Thích Hạnh Bảo giảng

     -10:00pm:                         Chỉ tịnh.

 - Chủ nhật: Ngày 08/05/2016

     -5:30am:                            Thức chúng

     -6:00am:                            Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

     -8:00am:                            Điểm tâm

     -10am:                               Lễ Mộc Dục (tắm Phật)

     -11:00am-12:30pm:            HT Thích Như Điển giảng

     -12:30pm-01pm:                 Lễ Phật Đản

     -1:00pm:                            Ngọ trai

     -2:00-4:00pm:                    Phật Pháp Vấn Đáp và bế mạc khóa tu.

     -4:30-6:00pm:                    Lễ Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia (nếu có)

     -6:30pm:                            Thí Thực Cô Hồn (ĐĐ ThíchThánh Trí: Chủ sám)

     -10:pm:                              Hoàn Mãn

Chiều ngày 6.5.2016 (thứ sáu) đến tối ngày 7.5.2016 (thứ bảy) HT Phương Trượng bay đi Atlanta từ Jacksonville để dự lễ An Vị Phật và Khánh Thành Thiền Viện Trúc Lâm Bảo Chí của ĐĐ Thích Đạo Tĩnh. TT Thích Thông Triết + TT Thích Hạnh Đức và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ sẽ có mặt tại Atlanta cho đến ngày chủ nhật 8.5.2016:


TVTruclambaochi720


Tuần 6. Phái Đoàn tại Philadelphia

Phái Đoàn rời Oklahoma ngày 26.4.2016 (thứ ba) đến Philadelphia trú tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền ở New Jersey
Ngày 27.4.2016 (Thứ tư) 8:00am-10:30am: Hòa ThượngPhái Đoàn thuyết pháp tại Chùa Pháp Bảo (Xem chương Trình riêng):

Từ ngày 29.4.2016 (thứ sáu) đến ngày 1.5.2016(chủ nhật) tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền đã có chương trình tu học, sinh hoạt do ĐH Huệ Minh soạn:

Giờ

Thứ Sáu

29/04/2016

Thứ Bảy

30/04/2016

Chủ Nhật

01/05/2016

06:00 – 06:30

Tọa Thiền

Tọa Thiền

Tọa Thiền

06:30 – 07:30

Trì Tụng 
Thần Chú

Thủ Lăng Nghiêm

Trì Tụng 
Thần Chú

Thủ Lăng Nghiêm

Trì Tụng 
Thần Chú

Thủ Lăng Nghiêm

08-00

Điểm tâm

Điểm tâm

Điểm tâm

10:00 – 11:30

Thuyết Pháp

Toàn thể chư Tăng Ni

Trong Phái Đoàn

Thuyết Pháp

HT Phương Trượng

Thuyết Pháp

ĐĐ Thích Thánh Trí

12:00 – 01:00

Ngọ Trai

Ngọ Trai

Ngọ Trai

01:15 – 02:15

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

02:30 – 4:00

Thuyết Pháp

TT Thích Thông Triết

Thuyết Pháp

TT Thích Hạnh Bảo

Thuyết Pháp

HT Thích Như Điển

04:30 – 06:00

Thuyết Pháp

Đ Đ Thích Pháp Trú

Thuyết Pháp

ĐĐ Thích Thiện Đạo

Trả lời thắc mắc 
của quý Phật tử 
và bế mạc

HT & Phái Đoàn

06:45 – 07:45

Dùng tối

Dùng tối

Dùng tối

08:00 – 09:30

Thuyết Pháp

Ni Sư TN Minh Huệ

Thuyết Pháp

ĐĐ Thích Viên Giác

10:00

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

 

 

Tối ngày 30.4.2016 (thứ bảy) HT Phương Trượng và TT Thích Hạnh Bảo giảng tại chùa Phật Bảo của HT Thích Thái Siêu và HT Thích Nguyên Siêu:

 

Chủ nhật ngày 1.5.2016 – TT Thích Thông Triết và ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng tại Chùa Phật Bảo.

HT Phương Trượng + ĐĐ Thích Pháp Trú + ĐĐ Thích Thánh Trí giảng pháp tại chùa Linh Quang của Ni Sư TN Hiếu Đức.

 

Chiều chủ nhật ngày 1.5.2016 tất cả Phái Đoàn có mặt tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền để giải đáp những thắc mắc của Phật Tử.

 

Tuần 5. Phái Đoàn tại Oklahoma:

Ngày 19.4.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời Houston đi Oklahoma, đến tại Thiền Viện Chánh Pháp của TT Thích Thông Triết.

Giờ

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

22/04/2016

23/04/2016

24/04/2016

06:00 AM - 06:30 AM

Tọa Thiền

Tọa Thiền

Tọa Thiền

06:30 AM - 07:30 AM

Tụng Lăng Nghiêm

Tụng Lăng Nghiêm

 Tụng Lăng Nghiêm -

Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia.

08:00 AM - 09:00 AM

Dùng sáng

Dùng sáng

Dùng sáng

09:15 AM - 09:45 AM

Tụng Kinh Sám Hối

10:00 AM - 11:30 AM

Khai Giảng (toàn thể Tăng Ni trong Đoàn hiện diện) MP3

Thuyết Pháp MP3

TT Thích Hạnh Đức

NS Thích Nữ Minh Huệ

Thuyết Pháp

HT Phương Trượng

ĐĐ Thích Viên Giác

12:00 PM - 01:00 PM

Thọ Trai

Thọ Trai

Thọ Trai

01:00 PM - 01:15 PM

Thiền Hành

Thiền Hành

Thiền Hành

01:15 PM - 02:15 PM

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

02:15 PM - 02:45 PM

Tọa Thiền

Tọa Thiền

Tất cả Tăng Đoàn trả

lời thắc mắc của quý Phật Tử và bế mạc

03:00 PM - 04:30 PM

Thuyết Pháp

TT Thích Hạnh Bảo

 ĐĐ ThíchThiện Đạo

Thuyết Pháp

ĐĐ Thích Pháp Trú

05:30 PM - 06:30 PM

Dược thực

Dược thực

Dược Thực

06:30 PM - 07:15 PM

Tụng Kinh Sám Hối

Tụng Kinh Sám Hối

07:30 PM - 09:00 PM

Thuyết Pháp

ĐĐ ThíchThánh Trí

NS Thích Nữ Tịnh Vân

Thuyết Pháp

ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem Video)

Hoàn Mãn

10:00 PM

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

Hình ảnh Thứ 6 Tại Thiền Viện Chánh Pháp:

Hình ảnh Thứ 7 Tại Thiền Viện Chánh Pháp:

Hình ảnh Chủ Nhật Tại Thiền Viện Chánh Pháp:


Tuần 4. Phái Đoàn tại Houston Texas

Ngày 12.4.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời San Jose đi đến Houston, Texas, trú tại chùa Trúc Lâm của Thầy Thích Hạnh Hoa.

- Mỗi tối trong tuần lễ nầy tại chùa Trúc Lâm đều có lễ Phậtgiảng pháp
- Thứ bảy và chủ nhật (16.4 và 17.4.2016) có buổi Thọ bát Quan Trai tại Từ Bi Quan Âm Đạo tràng của TT Thích Phước Tâm.
- Ngày 18.4.2016 (thứ hai) giảng pháp công cộng cho người Mỹ và người Mễ tại chùa Trúc Lâm (ngôn ngữ chính, dùng tiếng Anh để thuyết giảng)

Tuần 2-3. Phái Đoàn Hoằng Pháp tại San Jose và Fremont

Ngày 28.3.2016 (thứ hai) Phái Đoàn đến San Jose trú tại Đạo Tràng Phổ Hiền
Ngày 29.3.2016 (thứ ba)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
Đoàn thăm viếng Vạn Phật Thánh Thành:
10:00 Lễ Phậtgiảng pháp tại Tịnh Xá Quan Âm của TT Thích Minh Bảo (Nghe Thuyết Pháp)

Ngày 30+31.3 và 1.4.2016 (từ thứ tư đến thứ sáu) chưa có chương trình
       Lễ Bát Quan Trai tại Đạo Tràng Phổ Hiền: (Nghe Thuyết Pháp)

Ngày 2.4.2016 (thứ bảy) Phái Đoàn đi Fremont đến Tịnh Thất Hòa Bình của Sư Cô TN Hạnh Trì
9:00 AM Lễ truyền giới Bát Quan Trai
- Giảng Pháp: HT Phương Trượng + ĐĐ Thích Thiện Đạo
- Quá Đường (cúng dường Trai Tăng)
- Chiều - Giảng Pháp: TT Thích Thông Triết TT Thích Hạnh Bảo
- Chiều - Giảng Pháp:  ĐĐ Thích Viên Giác và ĐĐ Thích Pháp Trú
-  Trì Kinh
7:00 PM Hoàn Mãn

Ngày 3.4.2016 (Chủ Nhật)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
9:00 AM đến 10:30 AM Giảng Pháp (ĐĐ Thích Hạnh Tuệ + Ni Sư Minh HuệNi Sư Tịnh Vân)
11:00 AM  Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (HT Phương Trượng ban đạo từ)
2:30 PM Cúng thí thực tại Tịnh Thất Hòa Bình (tất cả chư Tăng Ni trong Phái Đoàn)
7:30 PM: Phật pháp vấn đáp tại: Đạo tràng Phổ Hiền (tất cả chư Tăng Ni trong Phái Đoàn)

Ngày 4.4.2016 (Thứ hai)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
- Một ngày tu họcgiảng pháp tại Đạo Tràng Phổ Hiền ở San Jose

- Buổi chiều truyền Bồ Tát Giới tại gia (tất cả Phái Đoàn), cúng thí thực

 - Buổi tối nầy Phái Đoàn thăm viếng Chùa Phổ Từ (TT Thích Từ Lực)

Ngày 5.4.2016 (thứ ba)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
- Buổi sáng Phái Đoàn hướng dẫn thọ Bát Quan Traigiảng pháp tại Tịnh Xá Quan Âm của TT Thích Minh Bảo (Nghe MP3)
- Buổi chiều: Tụng Kinh - Niệm PhậtThuyết Giảng (ĐĐ Thích Hạnh Tuệ (Nghe MP3), ĐĐ Viên Giác và TT Thích Thông Triết (Nghe MP3))
- Buổi tối Phái Đoàn giảng pháp tại Saigon Kitchen (tất cả chư tăng Ni trong Phái Đoàn)

Ngày 6.4.2016 (thứ tư)

Sau khi tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Đạo Tràng Phổ Hiền và dùng sáng xong, Phái Đoàn di chuyển về NPĐ Fremont của HT Thích Thái Siêu và PT Thiện Trí.
Từ tối ngày thứ sáu 8.4.2016 đến tối chủ nhật 10.4.2016 sẽ có chương trình riêng, thuyết giảng tại NPĐ Fremont.

Lễ Khai Mạc Khóa Tu Tại NPD Fremont:

Ngày 9.4.2016 (Thứ bảy) lễ Phật tại Tịnh Thất Thanh Lương của Ni Sư TN Minh Huệ ở Sacramento

 


Tuần 1. Tại Las Vegas và Santa Ana cùng El Monten

Ngày 22.3.2016 (thứ ba) – Phái Đoàn đến chùa Ưu Đàm

Ngày 23.3.2016 (thứ tư)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
10:30 AM Giảng pháp tại chùa Liên Hoa của Sư  Cô Hoa Tâm (tất cả Phái Đoàn)
7:30 PM  Giảng pháp tại chùa Ưu Đàm (tất cả Phái Đoàn)

Ngày 24.3.2016 (thứ năm)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
8:00 AM Dùng sáng
9:00 AM  Đi xe hơi về Santa Ana
12:30 AM  Giảng Pháp tại Đạo Tràng Liên Trì (tất cả chư Tăng trong Phái Đoàn)
Hình ảnh Phái Đoàn Tại Đạo Tràng Liên Trì:
Ngày 25.3.2016 (thứ sáu)
6:00 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
Buổi sáng viếng thăm Hòa Thượng Thích Chơn Thành và các Tự Viện tại Santa Ana.
Buổi trưa dùng cơm tại chùa Phổ Hiền của Sư Cô Hoa Tâm
8:00 PM Giảng Pháp tại Hiền Như Tịnh Thất của Sư Cô Thanh Diệu Pháp: Tất cả Phái Đoàn + TT Thích Hạnh Đức (Nghe Thuyết Pháp) và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ (Nghe Thuyết Pháp)

Ngày 26.3.2016 (thứ bảy)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
7:00 AM đến 8:30 AM tại Hiền Như Tịnh Thất: HT Phương Trượng (Nghe Giảng) và ĐĐ Thích Pháp Trú giảng pháp
8:00 PM đến 9:30 PM tại Hiền Như Tịnh Thất: TT Thích Hạnh Bảo (Nghe Giảng) và ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng pháp
9:00 AM đến 10:00 AM: Thăm viếng Sư Bà viện chủ Chùa Xá Lợi:
10:00 AM đến 2:30 PM tại Từ Bi Đạo Tràng: Phái Đoàn thăm viếngthuyết pháp:
7:30 PM đến 10:00 PM tại Chùa A Di Đà Westminster của Ni Sư TN Như Ngọc: HT Phương Trượng + ĐĐ Thích Hạnh Tuệ + ĐĐ Thích Viên Giác + Ni Sư Minh Huệ giảng pháp
7:00 PM tại Chùa Quan Âm Orange County: TT Thích Thông Triết giảng pháp

Ngày 27.3.2016 (chủ nhật)

7:00 AM Giảng pháp tại Hiền Như Tịnh Thất: TT Thích Thông Triết + Ni Sư Minh Huệ
9:30 AM đến 11 giờ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ (Nghe Thuyết Pháp)
10:00 AM tại chùa Phật Tổ, Long Beach: HT Phương Trượng + TT Thích Hạnh Bảo + ĐĐ Thích Pháp Trú + ĐĐ Thích Thiện Đạo (Nghe Thuyết Pháp)
2:30 PM đến 4:00 PM tại Hiền Như Tịnh Thất: ĐĐ Thích Viên Giác
3:00 PM đến 5:00 PM tại chùa Quan Âm ở Redlands của Ni Sư TN Tịnh Quang: HT Phương Trượng + TT Thích Hạnh Bảo + ĐĐ Thích Pháp Trú + ĐĐ Thích Thiện Đạo.
8:00 PM đến 10:00 PM tại Hiền Như Tịnh Thất (tất cả chư Tăng Ni trong Phái Đoàn) (Nghe vấn Đáp Phật Pháp)

 
Xem thêm Chương Trình Hoằng Pháp Năm 2015

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 158)
Lễ Thọ Bát Quan Trai Tại Chùa Bảo Đức Oberhausen, Đức Quốc từ ngày 13-14/10/2018
(Xem: 294)
Ni viện do Ni sư Thích Nữ Tâm Vân cùng một số Phật tử tại địa phương thành lập vào năm 2016 trên diện tích 1 mẫu tây. Ni viện có nhiều cây xanh, không khí trong lành, cảnh quan thanh tịnh.
(Xem: 222)
Khoá Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần Thứ 6 Tại Chùa Phật Ân, Minnesota, Từ ngày 12 đến 14 tháng 10 năm 2018 - Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp, Nguyên Đức
(Xem: 203)
Chủ nhật ngày 7/10/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(Xem: 220)
Lễ Thọ Bát Quan Trai Tại Tịnh Thất Viên Lạc - HT Thích Như Điển hướng dẫn; Trụ trì: ĐĐ Thích Hạnh Giới; Nhiếp ảnh: Đồng Pháp
(Xem: 219)
Lễ húy nhật và tưởng niệm lần thứ 12 cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Mãn hạ Giác, nguyên Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nguyên Viện chủ chùa Việt Nam ở Los Angeles.
(Xem: 237)
Chùa Hải Vân tọa lạc tại số 24805 Whitman Street, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa do Thầy Thích Từ Nhẫn và một số Phật tử tại địa phương thành lập
(Xem: 223)
Ngày 06-10-2018, chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California đã tổ chức trang nghiêm ngày thọ Bát quan trai giới lần thứ nhất.
(Xem: 1599)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(Xem: 273)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Đạo Tràng Phước Huệ, Heilbronn, Đức Quốc; Do TT Thích Thông Triết hướng dẫn; Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(Xem: 202)
Lễ Vu Lan 2018 Tại Chùa Viên Đức, Đức Quốc, Ngày 24 tháng 10 năm 2018 - Nhiếp ảnh: Đồng Nam
(Xem: 350)
Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California (Hoa Kỳ) đã tổ chức đêm hội trăng rằm Trung Thu lần thứ nhất năm 2018.
(Xem: 8040)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(Xem: 665)
Chủ nhật ngày 12/8/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(Xem: 393)
Lễ Vu Lan Tại Chùa Thanh Nguyên, Hawaii Ngày 9/9/2018, Trụ trì TT Thích Nghiêm Thẩm; Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 347)
Vào ngày 09 tháng 9 năm 2018, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose đã tổ chức Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2562.
(Xem: 275)
Chương Trình Tu Dưỡng và Bát Quan Trai Giới Ban Huynh trưởng GĐPTVN Đức Quốc, tại Tịnh Thất Viên Lạc, Varel.
(Xem: 507)
Đại Lễ Vu Lan 2018 Tại Đạo Tràng Từ Bi, Lake Elsinore, California ngày 09/9/2018; Nhiếp ảnh: Ngọc Báu
(Xem: 444)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Tại Chùa Tịnh Luật, Houston, TX được tổ chức vào ngày chủ nhật 02/9/2018; Nhiếp ảnh: Su Vuong
(Xem: 299)
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2018 Chùa Từ Thuyền Canada được tổ chức vào ngày 02/9/2018
(Xem: 335)
Pháp Hội Địa Tạng Tại San Jose, California được tổ chức vào ngày 01/9/2018
(Xem: 275)
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Quán Thế Âm Odense, Danmark được tổ chức vào ngày 2/9/2018
(Xem: 429)
Thiền viện Vô Ưu (tọa lạc tại số 1300 Church Avenue, thành phố San Martin, tiểu bang California) đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2018
(Xem: 294)
Lễ Vu Lan 2018 Tại Chùa Thảo Đường, Moscow được tổ chức ngày 20.08 tại Khu Chợ Sadovod của thủ đô Moscow Nga.
(Xem: 361)
Đại Lễ Vu Lan PL 2562 Tại Chùa Viên Giác, Đức Quốc; Phương Trượng: HT Thích Như Điển; Trụ trì: ĐĐ Thích Hạnh Bổn; Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(Xem: 878)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan 2018 Tại Chùa Pháp Vân, Canada được tổ chức ngày Chủ Nhật, 26/8/2018 - Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 575)
Được tổ chức vào ngày 26/8/2018 - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu; Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 421)
Được tổ chức vào ngày 26/8/2018 - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu; Trụ trì: TT Thích Tâm Tường; Nhiếp ảnh: Chúc Bảo
(Xem: 1118)
Hằng năm cứ đến ngày tựu trường, những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại dâng lên nỗi lo lắng. Lo cho con sách vở, mực viết, quần áo, mũ dép, học phí...
(Xem: 638)
Vào sáng ngày 11 tháng 8 năm 2018, chùa Tân Long tọa lạc tại số 1283 Lucretia Avenue, thành phố San Jose đã long trọng cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu.
(Xem: 829)
Chủ nhật ngày 12/8/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(Xem: 517)
Vào tối ngày 7/8/2018, Hòa thượng Thích Thái Siêu, Viện chủ Tu viện Đại Bảo Trang Nghiêm (2553 Darwin Street, Hayward, CA 94545) đã thuyết giảng tại nhà hàng Saigon Kitchen San Jose
(Xem: 310)
Khoá An Cư Kiết Hạ 2018 Tại Chùa Việt Nam Nhật Bản từ ngày 8/8/2018 đến ngày 15/8/2018
(Xem: 490)
Lễ Tiểu Tường HT Thích Minh Tuyền và Khánh Thành Chùa Việt Nam tại Nhật Bản ngày 5/8/2018 - Nhiếp ảnh: Chúc Phước