Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ 2016

Sunday, May 15, 201606:31(View: 17568)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ 2016

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ
Từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016


Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc

Chư Tôn Đức gồm có: TT Thích Thông Triết, TT Thích Hạnh Đức, TT Thích Hạnh Bảo, ĐĐ Chơn Pháp Trú, ĐĐ Thích Viên Giác, ĐĐ Thích Thiện Đạo, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS Thích Nữ Minh Huệ, NS Thích Nữ Tịnh Vân
-----oOo-----

Tuần 8. Phái Đoàn tại Mineapolis

Ngày 10.5.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời Jacksonville đi Mineapolis, đến Tu Viện Tây Phương của TT Thích Hạnh Đức (tại đây có chương trình tu học riêng và Phái Đoàn dự lễ Phật Đản ngày chủ nhật 15.5.2016 cũng như lễ bế mạc khóa tu và kết thúc 8 tuần lễ Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ. (Tại đây không có ĐĐ Thích Pháp Trú).

Chương Trình Khóa Tu Mùa Hè 2016

Dưới Sự Hướng Dẫn Của Chư Tôn Đức Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ Châu

(Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2016  –  Thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Thứ tư  ngày 11 tháng 5 năm 2016

5.00 am: Thức chúng

6.00 am: Hô canh tọa thiền

6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm

8.00 am: Điểm tâm

9.00 am: Ổn định đạo tràng

11.00 am: Cúng ngọ

11.30 am: Thọ trai

1.00 pm: Chỉ tịnh

2.00 pm: Thức chúng

6.00 pm: Dược thực

7.30 pm: Khai mạc khóa tu mùa hè 2016 (tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni trong Phái Đoàn)

9.30 pm: Hô canh tọa thiền

10.00 pm: Chỉ tịnh

Thứ năm  ngày 12 tháng 5 năm 2016

5.00 am: Thức chúng

6.00 am: Hô canh tọa thiền

6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm

8.00 am: Điểm tâm

9.00 am: Thuyết pháp (Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển)

11.00 am: Cúng ngọ

11.30 am: Thọ trai

1.00 pm: Chỉ tịnh

2.00 pm: Thức chúng

2.15 pm: Tụng kinh Thủy Sám quyển Thượng

4.00 pm: Thuyết pháp (ĐĐ Thích Viên Giác tức Nhạc Sĩ Phi Long)

6.00 pm: Dược thực

7.30 pm: Thuyết pháp (TT. Thích Thông Triết + ĐĐ Thích Thánh Trí)

9.30 pm: Hô canh tọa thiền

10.00 pm: Chỉ tịnh

Thứ sáu  ngày 13 tháng 5 năm 2016

5.00 am: Thức chúng

6.00 am: Hô canh tọa thiền

6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm

8.00 am: Điểm tâm

9.00 am: Thuyết pháp (ĐĐ. Thích Thiện Đạo)

11.00 am: Cúng ngọ

11.30 am: Thọ trai

1.00 pm: Chỉ tịnh

2.00 pm: Thức chúng

2.15 pm: Tụng kinh Thủy Sám quyển Trung

4.00 pm: Thuyết pháp (ĐĐ Thích Thánh Trí)

6.00 pm: Dược thực

7.30 pm: Thuyết pháp (ĐĐ Thích Thiện Đạo + ĐĐ Thích Viên Giác)

9.30 pm: Hô canh tọa thiền

10.00 pm: Chỉ tịnh

Thứ bảy  ngày 14 tháng 5 năm 2016

5.00 am: Thức chúng

6.00 am: Hô canh tọa thiền

6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm

8.00 am: Điểm tâm

9.00 am: Thuyết pháp (ĐĐ Thích Thánh Trí)

11.00 am: Cúng Phật (Qua đường Kinh Hành Niệm Phậtchương trình riêng)

11.30 am: Thọ trai

1.00 pm: Chỉ tịnh

2.00 pm: Thức chúng

2.15 pm: Tụng kinh Thủy Sám quyển Hạ

4.00 pm: Thuyết pháp (ĐĐ Thích Hạnh Tuệ)

6.00 pm: Dược thực

7.30 pm: Chương trình trà đàm (Văn nghệthảo luận Phật pháp*)

*Quý Phật tử có thể đóng góp văn nghệ, đặt câu hỏi, và nói lên cảm nghĩ của mình

9.30 pm: Hô canh tọa thiền

10.00 pm: Chỉ tịnh

Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chương trình đại lễ Phật Đản PL 2560

5.00 am: Thức chúng

6.00 am: Hô canh tọa thiền

6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm

8.00 am: Điểm tâm

9.00 am: Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài

9.15 am: Tuyên bố lý dogiới thiệu thành phần tham dự

9.30 am: Múa dâng hoa cúng Phật do các em Oanh Vũ Phật Tử Tu Viện trình bày

10.00 am: Đạo từ của Hoà Thượng Thích Như Điển

11.30 am: Cúng ngọ

12.30 am: Cúng dường trai tăng

2.00 pm: Chỉ tịnh

4.00 pm: Cúng tạ thí thực âm linh cô hồn

7.00 pm: Dược thực

8.00 pm: Hoàn mãn

 

Tối ngày chủ nhật 15.5.2016 HT Phương Trượng cũng như chư Tôn Đức trong Phái Đoàn sẽ về lại trụ xứ của mình.

Sáng ngày 16.5.2016 (thứ hai) sẽ có mặt tại Đức Quốc.

Tuần 7. Phái Đoàn tại Jacksonvillle

Ngày 3.5.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời Philadelphia đi Jacksonville đến Chùa Hải Đức

Từ ngày 3.5.2016 đến ngày 10.5.2016 Phái Đoàn sinh hoạtgiảng pháp tại chùa Hải Đức (chương trình riêng)

- Thứ ba:  Ngày 03/5/2016 Phái đòan đến chùa Hải Đức

        -4:00pm:                         Cúng Mông Sơn Thí Thực.

        -8:00pm:                         Khai giảng khóa tu học

- Thứ tư: Ngày 04/5/2016

        - 5:30am:                        Thức chúng

        -6:00am:                         Tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm

        -8:00am:                         Điểm tâm

        - 9:00am-10:30am:          HT Phương Trượng giảng

        -10:40am-12:00pm:         TT Hạnh Đức giảng

        -12:pm:                           Ngọ trai

        -2:00pm- 3:40pm:           Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
        - 4:00pm: HT Phương Trượng, ĐĐ Thánh Trí, NS Minh Huệ đi đến Ni Viện Phổ Hiền thuyết pháp:

 

        -4:30pm - 6:00pm:          TT Thích Hạnh Bảo giảng
        -6:30pm:                        Tiểu thực

        -8:00pm- 9:30pm:           TT Thích Thông Triết giảng

        -10:00pm:                       Chỉ tịnh

- Thứ năm: Ngày 05/5/2016

        - 5:30am:                        Thức chúng

        - 6am:                             Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

        -8am:                              Điểm tâm

        -9am-10:30am:                ĐĐ Thích Thánh Trí giảng

        -10:40 am-12:00am:        ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng

        -12pm:                            Ngọ trai

        -2:00pm-3:40pm:            Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

        -4:30pm-6:00pm:            TT Thích Thông Triết giảng

        - 6:30pm:                        Tiểu thực

        -8:00pm- 9:30pm:           ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng

       - 10:00pm:                       Chỉ tịnh

   -Thứ sáu: Ngày 06/05/2016

       -5:30am:                          Thức chúng

       -6:00am:                          Tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm

      -8:00am:                           Điểm tâm

      -9:00am- 10:30am:            TT Thích Hạnh Đức giảng

      -10:40am -12:00:              ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng

      -12:00pm:                        Ngọ trai

      -2:00pm-3:40pm:              Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

      -4:00pm-5:00pm:              Ni Sư Minh Huệ giảng

      -5:00pm-6:00pm:              ĐĐ Thích Pháp Trú giảng

      -6:30pm:                          Tiểu thực

      -7:00pm:                          TT Thích Hạnh Bảo truyền giới Bát Quan Trai

      -7:30pm-8:40pm:              ĐĐ Thích Thánh Trí giảng

      -9:30pm-10:30pm:            Khóa lễ Tịnh Độ

      -11:00pm:                         Chỉ Tịnh

 

 -Thứ bảy: Ngày 07/ 05/2016

     -5:30am:                            Thức chúng

     -6:00am:                            Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

     -8:00am:                            Điểm tâm

     -9:00am-10:00am:              ĐĐ Thích Pháp Trú giảng

     -10:10am-11:10am:            ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng

     -11:30:                              Cúng ngọ

     -12pm:                              Ngọ trai

     -2:00pm-3:40pm:              Tụnh Kinh Lương Hoàng Sám

     -3:50pm-4:20pm:              Mông Sơn Thí Thực

     -4:30pm-5:40pm:              ĐĐ Thích Viên Giác giảng.

     -6:30pm:                           Tiểu Thực

     -7:00pm:                           Lễ xả giới Bát Quan Trai.

     -8:00pm-9:10pm:              TT Thích Hạnh Bảo giảng

     -10:00pm:                         Chỉ tịnh.

 - Chủ nhật: Ngày 08/05/2016

     -5:30am:                            Thức chúng

     -6:00am:                            Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

     -8:00am:                            Điểm tâm

     -10am:                               Lễ Mộc Dục (tắm Phật)

     -11:00am-12:30pm:            HT Thích Như Điển giảng

     -12:30pm-01pm:                 Lễ Phật Đản

     -1:00pm:                            Ngọ trai

     -2:00-4:00pm:                    Phật Pháp Vấn Đáp và bế mạc khóa tu.

     -4:30-6:00pm:                    Lễ Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia (nếu có)

     -6:30pm:                            Thí Thực Cô Hồn (ĐĐ ThíchThánh Trí: Chủ sám)

     -10:pm:                              Hoàn Mãn

Chiều ngày 6.5.2016 (thứ sáu) đến tối ngày 7.5.2016 (thứ bảy) HT Phương Trượng bay đi Atlanta từ Jacksonville để dự lễ An Vị Phật và Khánh Thành Thiền Viện Trúc Lâm Bảo Chí của ĐĐ Thích Đạo Tĩnh. TT Thích Thông Triết + TT Thích Hạnh Đức và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ sẽ có mặt tại Atlanta cho đến ngày chủ nhật 8.5.2016:


TVTruclambaochi720


Tuần 6. Phái Đoàn tại Philadelphia

Phái Đoàn rời Oklahoma ngày 26.4.2016 (thứ ba) đến Philadelphia trú tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền ở New Jersey
Ngày 27.4.2016 (Thứ tư) 8:00am-10:30am: Hòa ThượngPhái Đoàn thuyết pháp tại Chùa Pháp Bảo (Xem chương Trình riêng):

Từ ngày 29.4.2016 (thứ sáu) đến ngày 1.5.2016(chủ nhật) tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền đã có chương trình tu học, sinh hoạt do ĐH Huệ Minh soạn:

Giờ

Thứ Sáu

29/04/2016

Thứ Bảy

30/04/2016

Chủ Nhật

01/05/2016

06:00 – 06:30

Tọa Thiền

Tọa Thiền

Tọa Thiền

06:30 – 07:30

Trì Tụng 
Thần Chú

Thủ Lăng Nghiêm

Trì Tụng 
Thần Chú

Thủ Lăng Nghiêm

Trì Tụng 
Thần Chú

Thủ Lăng Nghiêm

08-00

Điểm tâm

Điểm tâm

Điểm tâm

10:00 – 11:30

Thuyết Pháp

Toàn thể chư Tăng Ni

Trong Phái Đoàn

Thuyết Pháp

HT Phương Trượng

Thuyết Pháp

ĐĐ Thích Thánh Trí

12:00 – 01:00

Ngọ Trai

Ngọ Trai

Ngọ Trai

01:15 – 02:15

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

02:30 – 4:00

Thuyết Pháp

TT Thích Thông Triết

Thuyết Pháp

TT Thích Hạnh Bảo

Thuyết Pháp

HT Thích Như Điển

04:30 – 06:00

Thuyết Pháp

Đ Đ Thích Pháp Trú

Thuyết Pháp

ĐĐ Thích Thiện Đạo

Trả lời thắc mắc 
của quý Phật tử 
và bế mạc

HT & Phái Đoàn

06:45 – 07:45

Dùng tối

Dùng tối

Dùng tối

08:00 – 09:30

Thuyết Pháp

Ni Sư TN Minh Huệ

Thuyết Pháp

ĐĐ Thích Viên Giác

10:00

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

 

 

Tối ngày 30.4.2016 (thứ bảy) HT Phương Trượng và TT Thích Hạnh Bảo giảng tại chùa Phật Bảo của HT Thích Thái Siêu và HT Thích Nguyên Siêu:

 

Chủ nhật ngày 1.5.2016 – TT Thích Thông Triết và ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng tại Chùa Phật Bảo.

HT Phương Trượng + ĐĐ Thích Pháp Trú + ĐĐ Thích Thánh Trí giảng pháp tại chùa Linh Quang của Ni Sư TN Hiếu Đức.

 

Chiều chủ nhật ngày 1.5.2016 tất cả Phái Đoàn có mặt tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền để giải đáp những thắc mắc của Phật Tử.

 

Tuần 5. Phái Đoàn tại Oklahoma:

Ngày 19.4.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời Houston đi Oklahoma, đến tại Thiền Viện Chánh Pháp của TT Thích Thông Triết.

Giờ

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

22/04/2016

23/04/2016

24/04/2016

06:00 AM - 06:30 AM

Tọa Thiền

Tọa Thiền

Tọa Thiền

06:30 AM - 07:30 AM

Tụng Lăng Nghiêm

Tụng Lăng Nghiêm

 Tụng Lăng Nghiêm -

Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia.

08:00 AM - 09:00 AM

Dùng sáng

Dùng sáng

Dùng sáng

09:15 AM - 09:45 AM

Tụng Kinh Sám Hối

10:00 AM - 11:30 AM

Khai Giảng (toàn thể Tăng Ni trong Đoàn hiện diện) MP3

Thuyết Pháp MP3

TT Thích Hạnh Đức

NS Thích Nữ Minh Huệ

Thuyết Pháp

HT Phương Trượng

ĐĐ Thích Viên Giác

12:00 PM - 01:00 PM

Thọ Trai

Thọ Trai

Thọ Trai

01:00 PM - 01:15 PM

Thiền Hành

Thiền Hành

Thiền Hành

01:15 PM - 02:15 PM

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

02:15 PM - 02:45 PM

Tọa Thiền

Tọa Thiền

Tất cả Tăng Đoàn trả

lời thắc mắc của quý Phật Tử và bế mạc

03:00 PM - 04:30 PM

Thuyết Pháp

TT Thích Hạnh Bảo

 ĐĐ ThíchThiện Đạo

Thuyết Pháp

ĐĐ Thích Pháp Trú

05:30 PM - 06:30 PM

Dược thực

Dược thực

Dược Thực

06:30 PM - 07:15 PM

Tụng Kinh Sám Hối

Tụng Kinh Sám Hối

07:30 PM - 09:00 PM

Thuyết Pháp

ĐĐ ThíchThánh Trí

NS Thích Nữ Tịnh Vân

Thuyết Pháp

ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem Video)

Hoàn Mãn

10:00 PM

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

Hình ảnh Thứ 6 Tại Thiền Viện Chánh Pháp:

Hình ảnh Thứ 7 Tại Thiền Viện Chánh Pháp:

Hình ảnh Chủ Nhật Tại Thiền Viện Chánh Pháp:


Tuần 4. Phái Đoàn tại Houston Texas

Ngày 12.4.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời San Jose đi đến Houston, Texas, trú tại chùa Trúc Lâm của Thầy Thích Hạnh Hoa.

- Mỗi tối trong tuần lễ nầy tại chùa Trúc Lâm đều có lễ Phậtgiảng pháp
- Thứ bảy và chủ nhật (16.4 và 17.4.2016) có buổi Thọ bát Quan Trai tại Từ Bi Quan Âm Đạo tràng của TT Thích Phước Tâm.
- Ngày 18.4.2016 (thứ hai) giảng pháp công cộng cho người Mỹ và người Mễ tại chùa Trúc Lâm (ngôn ngữ chính, dùng tiếng Anh để thuyết giảng)

Tuần 2-3. Phái Đoàn Hoằng Pháp tại San Jose và Fremont

Ngày 28.3.2016 (thứ hai) Phái Đoàn đến San Jose trú tại Đạo Tràng Phổ Hiền
Ngày 29.3.2016 (thứ ba)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
Đoàn thăm viếng Vạn Phật Thánh Thành:
10:00 Lễ Phậtgiảng pháp tại Tịnh Xá Quan Âm của TT Thích Minh Bảo (Nghe Thuyết Pháp)

Ngày 30+31.3 và 1.4.2016 (từ thứ tư đến thứ sáu) chưa có chương trình
       Lễ Bát Quan Trai tại Đạo Tràng Phổ Hiền: (Nghe Thuyết Pháp)

Ngày 2.4.2016 (thứ bảy) Phái Đoàn đi Fremont đến Tịnh Thất Hòa Bình của Sư Cô TN Hạnh Trì
9:00 AM Lễ truyền giới Bát Quan Trai
- Giảng Pháp: HT Phương Trượng + ĐĐ Thích Thiện Đạo
- Quá Đường (cúng dường Trai Tăng)
- Chiều - Giảng Pháp: TT Thích Thông Triết TT Thích Hạnh Bảo
- Chiều - Giảng Pháp:  ĐĐ Thích Viên Giác và ĐĐ Thích Pháp Trú
-  Trì Kinh
7:00 PM Hoàn Mãn

Ngày 3.4.2016 (Chủ Nhật)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
9:00 AM đến 10:30 AM Giảng Pháp (ĐĐ Thích Hạnh Tuệ + Ni Sư Minh HuệNi Sư Tịnh Vân)
11:00 AM  Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (HT Phương Trượng ban đạo từ)
2:30 PM Cúng thí thực tại Tịnh Thất Hòa Bình (tất cả chư Tăng Ni trong Phái Đoàn)
7:30 PM: Phật pháp vấn đáp tại: Đạo tràng Phổ Hiền (tất cả chư Tăng Ni trong Phái Đoàn)

Ngày 4.4.2016 (Thứ hai)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
- Một ngày tu họcgiảng pháp tại Đạo Tràng Phổ Hiền ở San Jose

- Buổi chiều truyền Bồ Tát Giới tại gia (tất cả Phái Đoàn), cúng thí thực

 - Buổi tối nầy Phái Đoàn thăm viếng Chùa Phổ Từ (TT Thích Từ Lực)

Ngày 5.4.2016 (thứ ba)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
- Buổi sáng Phái Đoàn hướng dẫn thọ Bát Quan Traigiảng pháp tại Tịnh Xá Quan Âm của TT Thích Minh Bảo (Nghe MP3)
- Buổi chiều: Tụng Kinh - Niệm PhậtThuyết Giảng (ĐĐ Thích Hạnh Tuệ (Nghe MP3), ĐĐ Viên Giác và TT Thích Thông Triết (Nghe MP3))
- Buổi tối Phái Đoàn giảng pháp tại Saigon Kitchen (tất cả chư tăng Ni trong Phái Đoàn)

Ngày 6.4.2016 (thứ tư)

Sau khi tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Đạo Tràng Phổ Hiền và dùng sáng xong, Phái Đoàn di chuyển về NPĐ Fremont của HT Thích Thái Siêu và PT Thiện Trí.
Từ tối ngày thứ sáu 8.4.2016 đến tối chủ nhật 10.4.2016 sẽ có chương trình riêng, thuyết giảng tại NPĐ Fremont.

Lễ Khai Mạc Khóa Tu Tại NPD Fremont:

Ngày 9.4.2016 (Thứ bảy) lễ Phật tại Tịnh Thất Thanh Lương của Ni Sư TN Minh Huệ ở Sacramento

 


Tuần 1. Tại Las Vegas và Santa Ana cùng El Monten

Ngày 22.3.2016 (thứ ba) – Phái Đoàn đến chùa Ưu Đàm

Ngày 23.3.2016 (thứ tư)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
10:30 AM Giảng pháp tại chùa Liên Hoa của Sư  Cô Hoa Tâm (tất cả Phái Đoàn)
7:30 PM  Giảng pháp tại chùa Ưu Đàm (tất cả Phái Đoàn)

Ngày 24.3.2016 (thứ năm)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
8:00 AM Dùng sáng
9:00 AM  Đi xe hơi về Santa Ana
12:30 AM  Giảng Pháp tại Đạo Tràng Liên Trì (tất cả chư Tăng trong Phái Đoàn)
Hình ảnh Phái Đoàn Tại Đạo Tràng Liên Trì:
Ngày 25.3.2016 (thứ sáu)
6:00 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
Buổi sáng viếng thăm Hòa Thượng Thích Chơn Thành và các Tự Viện tại Santa Ana.
Buổi trưa dùng cơm tại chùa Phổ Hiền của Sư Cô Hoa Tâm
8:00 PM Giảng Pháp tại Hiền Như Tịnh Thất của Sư Cô Thanh Diệu Pháp: Tất cả Phái Đoàn + TT Thích Hạnh Đức (Nghe Thuyết Pháp) và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ (Nghe Thuyết Pháp)

Ngày 26.3.2016 (thứ bảy)

6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
7:00 AM đến 8:30 AM tại Hiền Như Tịnh Thất: HT Phương Trượng (Nghe Giảng) và ĐĐ Thích Pháp Trú giảng pháp
8:00 PM đến 9:30 PM tại Hiền Như Tịnh Thất: TT Thích Hạnh Bảo (Nghe Giảng) và ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng pháp
9:00 AM đến 10:00 AM: Thăm viếng Sư Bà viện chủ Chùa Xá Lợi:
10:00 AM đến 2:30 PM tại Từ Bi Đạo Tràng: Phái Đoàn thăm viếngthuyết pháp:
7:30 PM đến 10:00 PM tại Chùa A Di Đà Westminster của Ni Sư TN Như Ngọc: HT Phương Trượng + ĐĐ Thích Hạnh Tuệ + ĐĐ Thích Viên Giác + Ni Sư Minh Huệ giảng pháp
7:00 PM tại Chùa Quan Âm Orange County: TT Thích Thông Triết giảng pháp

Ngày 27.3.2016 (chủ nhật)

7:00 AM Giảng pháp tại Hiền Như Tịnh Thất: TT Thích Thông Triết + Ni Sư Minh Huệ
9:30 AM đến 11 giờ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ (Nghe Thuyết Pháp)
10:00 AM tại chùa Phật Tổ, Long Beach: HT Phương Trượng + TT Thích Hạnh Bảo + ĐĐ Thích Pháp Trú + ĐĐ Thích Thiện Đạo (Nghe Thuyết Pháp)
2:30 PM đến 4:00 PM tại Hiền Như Tịnh Thất: ĐĐ Thích Viên Giác
3:00 PM đến 5:00 PM tại chùa Quan Âm ở Redlands của Ni Sư TN Tịnh Quang: HT Phương Trượng + TT Thích Hạnh Bảo + ĐĐ Thích Pháp Trú + ĐĐ Thích Thiện Đạo.
8:00 PM đến 10:00 PM tại Hiền Như Tịnh Thất (tất cả chư Tăng Ni trong Phái Đoàn) (Nghe vấn Đáp Phật Pháp)

 
Xem thêm Chương Trình Hoằng Pháp Năm 2015

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2824)
Thông Báo Tặng Quà Tết 2024 cho người khiếm thị, người nghèo. Mỗi phần trị giá $20; Gồm có: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1kg đường.
(View: 4863)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 2103)
Hình Ảnh Lễ Hội Hoá Trang cho các em Phap Vuong Academy .Được tổ chức vào lúc 11:00 am ngày 29/10/2022 tại Tu Viện Pháp Vương- Escondido, CA.
(View: 3916)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 2338)
9/3/2022 - Một ngày thứ bảy với PVA là một ngày đầy ý nghĩa, lành mạnh, vui vẻ, và luôn mới mẻ. A Saturday with PVA is a meaningful, healthy, fun, and always refreshing day.
(View: 2158)
Tết Trung Thu 2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 3576)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 9013)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 8910)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 5561)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Phật Đà 2021 được tổ chức ngày 22/8/2021. Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(View: 6527)
Đại lễ Vu Lan năm 2021 - Phật lịch 2565 & Lễ An Vị Phật Tu viện Phổ Đà Sơn ngày Chủ Nhật 15-08-2021
(View: 5182)
Chương trình này là dịp để qui tụ anh chị em có tinh thần văn nghệ để hát nhạc Phật giáo và là bước đầu tiên thành lập Ban Đạo Ca Pháp Vương. Nhiếp ảnh: Thái An Khương
(View: 6421)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản và Tấn Phong Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương. Được tổ chức vào lúc 9:45am ngày 08/5/2021
(View: 5827)
Chùa Phước Hải Charlotte. Địa chỉ cũ: 1818 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214. Điện thoại: (704) 394-6869
(View: 6558)
Tu viện Đại Bi. Địa chỉ cũ: 3210 West 15th Street, Santa Ana, CA 92703. Điện thoại: (714) 360-5355
(View: 5386)
Chùa Thanh Lương. Địa chỉ: 3261 Trentwood Way, Sacramento, CA 95822. Điện thoại: (916) 428-4871
(View: 6171)
Chùa Diệu Quang. Địa chỉ: 9229 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95829. Điện thoại: (916) 381-4360
(View: 6495)
Chùa Liên Hoa - Địa chỉ: 3301 McKee Road, San Jose, CA 95127. Điện thoại: (408) 272-2654
(View: 4400)
Trung tâm Phật giáo cho Hòa Bình. Địa chỉ: 2064 Old Piedmont Road, San Jose, CA 95132. Điện thoại: (408) 295-2436
(View: 5396)
Chùa Phước Sơn tọa lạc tại số 1623 Saint Francis Avenue, thành phố Modesto, tiểu bang California.
(View: 5301)
Tu viện Bồ Đề. Địa chỉ: 2001 S. K Street, Bakersfield, CA 93304. Điện thoại: (661) 397-0470
(View: 4478)
Hôm nay ngày 27/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương, buổi họp mặt đầu tiên của Chư Tôn Đức và Quí Phật tử là thầy cô giáo, bảo trợ, và trai soạn đã được diễn ra.
(View: 4817)
Tịnh xá Ngọc Minh 3776 46th Street, San Diego, CA 92105 Tel: (619) 282-1673
(View: 4106)
Chùa Linh Sơn. Địa chỉ: 16 Ruthven Avenue, Worcester, MA 01606 Điện thoại: (508) 853-8120
(View: 7306)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 5711)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 4223)
Chùa Phổ Hiền Địa chỉ: 96 Dewey Street, Worcester, MA 01610 Điện thoại: (508) 755-7817
(View: 3204)
Hình Ảnh Ngày Hội Trồng Cây Tại Tu Viện Pháp Vương được thực hiện vào ngày 06/3/2021
(View: 4943)
Chùa Từ Liên Địa chỉ: 3465 Lenora Church Road, Snellville, GA 30039 Điện thoại: (770) 736-5425
(View: 3589)
Chùa Diệu Đế 9603 Nims Lane, Pensacola, FL 32534 Tel: (850) 477-8291
(View: 6176)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021