Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Đại Lễ Tri Ân Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ

Sunday, May 1, 201623:35(View: 9047)
Đại Lễ Tri Ân Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ

TƯỜNG THUẬT
ĐẠI LỄ TRI ÂN

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HT THÍCH NHƯ HUỆ
CHỨNG MINH ĐẠO SƯ
GIÁO HỘI PGVNTN HẢI NGOẠI TẠI UĐL-TTL
Tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc, ngày 01/05/2016


 Nhiếp ảnh: Hoàng Lan

Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã dạy:“Này các Thầy Tỳ Kheo! Nếu người nào biết ơnđền ơn cho dù ở cách xa Ta ngàn dặm, nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên Ta. Còn nếu như người nào không biết ơnđền ơn, cho dù người đó có đứng hầu gần bên Ta nhưng Ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm”, và“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền”

Ý thức được điều cần thiết, cao đẹp như vậy, nên trong phiên họp của Hội Đồng Điều Hành của GH tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 tại Sydney, đã quyết định tổ chức Đại Lễ Tri Ân nhị vị Hòa Thượng Trưởng Lão của Giáo Hội đã có công thành lập và lãnh đạo Giáo Hội, từ ngày vào Úc đến nay, đó là nhị vị Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng HT Thích Huyền Tôn và Trưởng Lão Chứng Minh Đạo Sư HT Thích Như Huệ. Buổi lễ dự định sẽ tổ chức long trọng trong dịp Chư Tôn Đức về dự Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 17 của GH tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu.  Nhưng nay Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư Thượng NHƯ hạ HUỆ pháp thể khiếm an, cho nên Giáo Hội ra Thông Tư đến các Tự viện thành viên để tổ chức những lễ cầu an cho Ngài Trưởng lão sớm được bình phục và thiết lễ Tri Ân Tán Dương công đức của Ngài đã đóng góp cho Giáo Hội tại Úc trong 3 thập niên qua.

Đúng vậy, Trưởng Lão HT Thích Như Huệ là người có công đức rất lớn, không những đối với GHPGVNTNHN UĐL- TTL mà cả Liên Châu và toàn thể Tăng Tín Đồ có duyên trên toàn thế giới. Ngài đã tham gia lãnh đạo Giáo Hội kể từ khi mới vừa đến Úc (1982), rồi sau đó để yểm trợ cho nhị vị Hòa Thượng lãnh đạo GHPGVNTN ở trong nước (HT Thích Huyền Quang và HT Thích Quảng Độ) trong công cuộc Phục Hoạt GHPGVNTN. Ngài đã “đứng mũi chịu sào”, thành lập GHPGVNTNHN tại UĐL- TTL và làm Hội Chủ được 4 nhiệm kỳ, từ năm 1999 đến năm 2015. Thời gian đầu thành lập và những năm 2007-2008-2009 là những năm đầy dông bão. Nếu không vững tay lái với đầy đủ kinh nghiệm, bản lĩnh thì Giáo Hội tại Úc và Liên Châu đã không còn tồn tại. Ngài đã vì “Tình sơn môn Pháp lữ” sống chết có nhau với những người đã từng gắn bó, trong quá trình hành Phật sự tại Úc, hơn là chức vụ, nên đã “tranh đấu quyết liệt” với HT Thích Quảng Độ qua nhiều Quyết Định Nhân Sự cho Giáo Hội tại Hải Ngoại và Úc Châu, cuối cùng với “Quyết Định Từ Chức” cùng với HT Thích Bảo Lạc để “bảo toàn” được Giáo Hội Úc và GHPGVNTN Liên Châu cho đến ngày nay.

Với sự hài hòa, thân thiện, đầy bản lĩnh, luôn luôn sẵn sàng có mặt ở những Phật sự quan trọng và thường kỳ của Giáo hội hoặc những nơi có yêu cầu, cũng như giải quyết mọi việc cho từng vị, trong những lúc khó khăn nhất. Ngài Chứng Minh Đạo Sư đã để lại trong lòng của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp nơi một sự tôn kính, quý thương vô hạn, nên Chư Tôn Đức và Phật tử toàn liên bang đã nhất tề vân tập đầy đủ về Tổ Đình Pháp Hoa để chân thành tiến hành Đại Lễ Tri Ân.

Từ thứ Sáu 29/4/16 Chư Tôn Đức đã lần lượt câu hội về Chùa Pháp Hoa, trong tinh thần kính thương Đức Trưởng lão Hòa Thượng, vì ai ai cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Trưởng Lão Hòa Thượng không còn được mạnh khỏe như xưa! Tất cả rồi cũng mỗi người một việc lo liệu, sắp xếp, trang trí và chuẩn bị chu đáo cho ngày lễ được hoàn mỹ.

Vào chiều thứ Bảy 30/4/16, Chư Tôn Đức trong Giáo Hội và các tiểu bang đã câu hội đầy đủ, sau giờ dược thực, Chư Tôn Đức đã tranh thủ cuộc họp để phân công chuẩn bị cho ngày lễ Tri ân được hoàn mỹ.

Về tham dự buổi lễ Tri ân gồm có: HT Thích Bảo Lạc, Hội Chủ; HT Thích Trường Sanh, PHC đặc trách TTL; HT Thích Quảng Ba, PHC Ngoại Vụ; HT Thích Minh Hiếu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp; TT Thích Bổn Điền, TVT TV Tăng Sự; TT Thích Nhật Tân, TTK; TT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Như Định, TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Phổ Hương, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, TT Thích Tịnh Giác, TT Thích Nhuận Kim, TT Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Hạnh Hiếu, ĐĐ Thích Hạnh Tri, ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, ĐĐ Thích Thông Hiếu, ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phước, ĐĐ Thích Hạnh Pháp, ĐĐ Thích Thông Tuệ,   ĐĐ  Thích Viên Thành,  ĐĐ Thích Viên Từ… Ni Sư TN Tâm Lạc, NS TN Huệ Khiết, NS TN Như Như, NS TN Phước Hoàn, NS TN Viên Thông, NS TN Thành Liên, SC TN Chúc Học, SC TN Nguyên Khai, SC TN Hạnh Chiếu, SC TN Hạnh Nguyên, SC TN Viên Minh, SC TN Đạo Thanh, SC TN Đạo Tịnh, SC TN Hạnh Như, SC TN Viên Thường, SC TN Viên Dung, SC TN Thông Từ,

Có khoảng gần 50 Chư Tôn Đức Tăng, Ni trong HĐĐH Giáo Hội cũng như Trụ Trì Tăng chúng của 40 Tự Viện thuộc Giáo Hội trong các tiểu bang, ngoài ra còn có sự tham dự đặc biệt của Luật Sư Lê Đình Hồ; Đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể tại Nam Úc; BHD GĐPT Úc Châu; BHT ĐS, GĐPT Pháp Hoa, Long Hoa, Liên Hoa của Nam Úc và khoảng 500 Phật tử thuộc Đạo tràng Pháp Hoa và các Đạo tràng khác tại Nam Úc cùng Phật tử các tiểu bang đồng về tham dự.

Chương trình được điều khiển bởi 2 MC: TT Nhật Tân và TT Nguyên Tạng.Sau lời tác bạch cung thỉnh của TT Thích Thiện Hiền (TVT TV Nghi Lễ), HT CMĐS và Chư Tôn Đức đã quang lâm Chánh điện Tổ Đình Pháp Hoa, dưới dàn chào trang nghiêm của hàng trăm các em GĐPT với một Chánh điện đầy ắp quý Phật tử của các Đạo tràng tu học của Nam Úc và các tiểu bang. Sau phần niệm Phật cầu gia bị dưới sự Chứng Minh của TL HT CMĐS,

HT Thích Quảng Ba, thay mặt Giáo Hội đã Tuyên bố lý do: “TLHT Thích Như Huệ, người đã có công rất lớn trong sinh hoạt GHPGVNTN Úc Châu, sau nầy Ngài là một trong những người thành lập GHPGVNTNHN UĐL- TTL, đã cùng với Chư Tôn Đức đồng lao cộng khổ, để duy trì Giáo Hội, đã biết bao sự hy sinh, gắn bó, chịu thương chịu khó cùng nhau, để hành Phật sự. Tưởng rằng Ngài còn mạnh khỏe mãi để cùng nhau hoàn thành sở nguyện Tác Như Lai Sứ Hành Như Lai Sự. Nhưng nay Ngài tuổi đã cao, bệnh duyên khiến sức khỏe cũng đã yếu nhiều, Giáo Hội quyết định tổ chức sớm Lễ Tri Ân hôm nay để cho Giáo HộiTứ Chúng được có cơ hội nói lên lời tri ân, khi Ngài còn khỏe, hầu được tròn niềm chia sẻ.”

Tiếp theo sau là lời tri ân của tòan thể Tăng Ni trong Giáo Hội, HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc đã thay mặt Hội Đồng Điều Hành và tập thể Tăng Ni dâng lời tri ân đến với Đức Trưởng Lão Hòa Thượng: " Hôm nay Chủ Nhật ngày 1 tháng 5 năm 2016 nhằm ngày 25 tháng 3 năm Bính Thân, Hội Đồng Điều Hành, cùng toàn thể Tăng Niđại diện Phật tử trong Giáo Hội câu hội về Tổ đình Pháp Hoa Nam Úc mà Hòa Thượng đương là Phương Trượng và cũng là người khai sơn ngôi phạm vũ này hơn ba thập niên qua. Để tiếp tục sứ mạng hoằng pháp lợi sanhsự nghiệp của hàng chúng trung tôn, Ngài là một sứ giả Như Lai nhiệt thành, trung kiên nhất của ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam từ quốc nội đến hải ngoại suốt chiều dài 70 năm, với nhiều sự đóng góp tích cực cho nền Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (PGVNTN) và nhất là GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan trong gần hai thập niên đến năm 2015. Sau khi thọ Cụ túc giới năm 1957, Hòa Thượng được Giáo Hội Tăng Già Quảng Nam, Đà Nẵng mời về Trụ Trì chùa Cẩm Hà tại Hội An – QN, cũng như tham gia Giảng sư đoàn của Tổng Hội Phật Giáo Trung phần VN Tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang do Hòa Thượng Thích Trí Thủ là Trưởng ban.  HT cũng Trụ Trì các chùa Cầu Đất, Tỉnh Tuyên Đức (1959), chùa Phật Giáo Tỉnh Hội Kon Tum (1961), chùa Pháp Hoa – Nam Úc, từ 1982 đến 2003. Về hoằng pháp: Hòa ThượngGiảng sư hàng đầu của PG tỉnh Quảng Nam, Ngài còn tham gia Giảng sư đoàn của Tổng Hội PG Trung phần Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, được mời diễn giảng khắp các tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Tuyên Đức, Kon Tum, Lâm Đồng … Khi ra ngoại quốc, Hòa Thượng giữ vai trò Vụ Trưởng Tổng Vụ hoằng pháp của Tổng Hội PGVN tại Úc từ 1983 đến 1987; khi Tổng Hội chuyển hướng thành lập GHPGVNTN năm 1987,  Hòa Thượng cũng được Đại hội tín nhiệm nhận lãnh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp trong hai nhiệm kỳ (1987-1994), và Ngài được mời đi hoằng pháp tại các nước như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Tân Tây Lan v.v…Về pháp nạn 1963, Ngài là Chủ Tịch Ủy Ban tranh đấu bảo vệ Phật Giáo tỉnh Quảng Nam. Do tài lãnh đạo, Ngài đã vận động Tăng NiPhật tử hy sinh đóng góp cho phong trào tranh đấu của Giáo Hội PGVN, chống bất công, áp bức và kỳ thị tôn giáo dưới chế độ Ngô Đình Diệm, đến khi thành công viên mãn. Về Giáo dục: Ngài là Đặc ủy giáo dục kiêm Giám đốc các trường Trung, Tiểu học Bồ Đề tại Hội An, Điện Bàn, Đức Dục, Duy Xuyên…tỉnh Quảng Nam. Hòa Thượng cũng là sáng lập viên xây trường Trung học Bồ Đề, Hội An. Ngài cũng vận động cùng Hòa Thượng Như Vạn trùng tu Tổ đình Phước Lâm được hoàn thành tốt đẹp như trong hiện tại. Ngoài ra, Hòa Thượng cũng vận động Phật tử người Việt hải ngoại đóng góp nhiệt thành đại trùng tu Tổ đình Chúc Thánh - Hội An, năm 2006. Nay là ngôi phạm vũ huy hoàng xứng đáng nơi chốn Tổ khai sơn của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh. Về các Đại giới đàn: HT làm Yết Ma A Xà Lê các Đại giới Đàn Hương Tích (1994), Nến Ngọc (1996) ở Làng Mai – Pháp Quốc , Đại giới đàn Hương Sơn, Sydney (1998), Đại giới đàn Liễu Không, Perth (2000), Đại giới đàn Cam Lồ Thủy tại Làng Mai, Pháp quốc (2014); và Đàn đầu Hòa Thượng Đại giới đàn Khánh Anh tại Paris, Pháp Quốc (2015). Từ Hội Trưởng đến Hội Chủ: Năm 1964 tức 52 năm trước, tại Đại hội bầu Ban Trị Sự tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng được công cử giữ chức Hội Trưởng Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Nam; Hội Trưởng Hội PGVN tại Nam Úc từ năm 1986, Phó Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo (1987), Giáo Hội Trưởng GHPGVNTN Nam Úc từ năm 1988 đến nay. Sự kiện hằn sâu đáng ghi nhớ nhất là PGVN tại Úc lật sang trang từ 1995, vì nội bộ lục đục, chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hộiđa số thành viên các cơ sở tự viện lúc đó ẩn nhẫn chờ đợi mãi cho tới cuối năm 1999, một Giáo Hội thứ hai tại Úc được hình thành tại Chùa Pháp Bảo là GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, Hòa Thượng được Đại hội cung thỉnh trong vai trò Hội Chủ lãnh đạo Giáo Hội suốt 4 nhiệm kỳ từ 1999 đến năm 2015. Có thể nói Giáo chỉ số 9 của Viện Hóa Đạo từ quốc nội và Thông Tư số 31 của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ, giải thích thi hành Giáo chỉ 9, như trận sóng thần cuốn hút và suýt nhận chìm các Giáo Hội PGVNTN tại Hải Ngoại. Cũng nhờ thần lực Tam Bảo và Chư Tổ Sư gia hộ, nên chính nhờ Hòa Thượng và Cố HT Minh Tâm mà GHPGVNTN liên châu thành hình năm 2009 để bốn Giáo Hội tại Âu Châu, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Úc Châu được tồn tại, và giữ vững thế đứng của mình trước sau như một, đúng như lời mở đầu của Hiến Chương:“Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan không đặt sự tồn tại của mình trong vị thế cá biệt, mà đặt mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại”.Kính bạch Hòa Thượng, vai trò Hội Chủ không đơn giản, phải là người có đủ nhuệ khí và bản lãnh mới điều hành việc đối nội và đối ngoại của tổ chức được trôi chảy để Giáo Hội được yên bình và phát triển. Ngược lại, người chủ soái phải chịu mọi hậu quả khôn lường trước Giáo Hộilịch sử. Trong bốn nhiệm kỳ là 16 năm qua, sóng gió không phải ít, chướng duyên cũng khá nhiều, như ngòi kích hoạt chờ dịp phát tác… Nhưng tất cả rồi cũng xếp vế, lui tan trước sức mạnh của đức chúng như hải, dưới sự lãnh đạo nhịp nhàng của Hòa Thượng. Nhờ vào tấm lòng hy sinh vì đạo, đức nhẫn nại và tài nhiếp chúng của nhà lãnh đạo, của bậc Thầy sáng suốtchư Pháp lữ, huynh đệ, cùng các tự viện thành viên của Giáo Hội được sống chung hòa hài trong tình Linh Sơn cốt nhục.Khi hay tin vóc thể của Hòa Thượng khiếm an, Chư Tôn đức Tăng Ni và hàng Phật tử rất lo lắng, trực tiếp đến vấn an Ngài, hoặc điện thoại ân cần thăm hỏi hết lòng; cũng như Giáo Hội ra Thông Tư đến các Tự viện thành viên để tổ chức những lễ cầu an cho Ngài Trưởng lão sớm được bình phục.Cụ thể hơn hết như trong khung cảnh trang trọng theo đúng nghi cách Thiền gia của giờ phút thanh tịnh tâm hôm nay, toàn thể Giáo Hội hướng về đức Trưởng lão Chứng Minh Đạo Sư bày tỏ tấm lòng tri ân với món tặng phẩm thanh nhẹ gói ghém qua tập kỷ yếu lưu niệm, để Hòa Thượng vui trong những ngày dưỡng bịnh.Kính mong Ngài nhận nơi đây đạo tình gắn bó của chư Pháp lữ, huynh đệ, đệ tử của Hòa Thượng để tri tạ ân đức Ngài đã dày công hy hiến cho GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tân Lan và tiền đồ PGVN nói chung trong hơn bảy thập niên qua. Nguyện cầu Phật lực mười phương, chư vị Bồ Tát thiện thầnlịch đại chư vị Tổ Sư thùy từ gia hộ Hòa Thượng tứ đại điều hòa, đạo thọ miên trường và đạo quả chóng viên thành".

 

Tiếp theo là phần tâm tình của HT Thích Trường Sanh (Phó Hội Chủ), sau đó là phần Đạo từ của HT Chứng Minh Đạo Sư: " bản thân tôi rất hoan hỷ khi thấy Chư Tôn Đức khắp nơi đã vân tập một cách đầy đủ, HT CMĐS đã vô cùng cảm xúc, Ngài chân thành tri ân Chư Tôn Đức đã thể hiện được tình Linh Sơn Cốt Nhục mà về Pháp Hoa để vấn an và tổ chức Lễ Tri Ân đầy trang trọng nầy. Ngài cũng đã ôn lại chút quá trình hành Phật sự, lúc 25 tuổi từ khi còn ở trong nước đến khi lênh đênh trên biển với tâm nguyện, xin Chư Phật gia hộ được bình yên để đến được bến bờ Tự do, Ngài phát nguyện 4 điều: 1/ Xây một ngôi chùa để cho tứ chúng tu học và chư Phật tửnơi sinh hoạt tâm linhvăn hóa Việt Nam, 2/ Dựng một tôn tượng Quan Âm lộ thiên, để cho Phật tử khắp nơi chiêm bái, cầu nguyện, 3/ Đi chiêm bái và tham quan các Chùa, Thánh tích Phật Giáo ở khắp nơi để học hỏi, mà về xây dựng cho trụ xứ. 4/ Thành lập Đạo Tràng Bát Quan Trai để cho Phật tử có được nơi tu tập. Bốn hạnh nguyện này không những Ngài đã hoàn thành tại Nam Úc mà còn góp phần hình thành nhiều Đạo Tràng ở khắp nơi tại Úc và trên toàn thế giới. Nay sức khỏe đã yếu nhiều, nên Ngài rất mong Giáo HộiChư Tôn Đức tin tưởng trong môn phái, hãy vì Phật Pháptâm nguyện của Ngài, mà tiếp nối duy trì Tổ Đình Pháp Hoa và các Đạo tràng được bảo toàn, phát triển.    

Sau phần lễ Cầu nguyện, đại điện Giáo Hội HT Quảng Ba, TT Thiện Hiền, NS Tâm Lạc, NS Huệ Khiết thành kính dâng món quà đạo tình đến Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, tiếp theo sau là phần dâng quà và phát biểu cảm tưởng của HTr Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa (Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT UĐL) và đại diện các GĐPT tại Nam Úc, rất là nhiều cảm xúc. LS Lê Đình Hồ đã công bố lời Di Huấn của HT Chứng Minh Đạo Sư, Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa:

"Trong lúc đang tiếp tục điều trị trọng bệnh, cá nhân chúng tôi rất hoan hỷ thấy Chư Tôn Đức Tăng Ni xa gần khắp nơi trên nước Úc vân tập về Tổ Đình Pháp Hoa thăm viếng và chúc nguyện cho bệnh tình tôi sớm bình phục. Xin cảm ơn quý Ngài, quý vị và xin có được mấy lời tâm nguyện như sau:
1/Đối với Giáo Hội tại Úc Châu, tôi là vị Tăng thứ tư đến Úc vào năm 1982. Suốt trong quá trình 34 năm qua, tôi đã tận tâm, tận lực hướng dẫn, và đồng sáng lập, phục vụ Giáo Hội theo khả năng. Tôi mong ước rằng lúc nào quý Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử cũng luôn luôn tinh tấn tu hành, phát triển và bảo vệ Giáo Hội, cũng như góp phần vào việc xây dựng một Cộng Đồng Việt Nam ngày càng hòa ái, tương thân hơn.

2/Đối với các tử đệ xuất gia hay y chỉ suốt 34 năm qua tại Tổ Đình Pháp Hoa: Thầy dù tại thế hay viên tịch, lúc nào cũng thương mến các con, mong sao các con luôn noi gương Liệt Tổ mà tinh tấn tu hành hết lòng phụng sự lý tưởng, Đạo Pháp và dân tộc để làm cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng ta ngày càng đông đảo, vững chắc, hòa hợp và hữu hiệu hơn. Sau khi Thầy viên tịch, các con nên nhất nhất tôn kínhvâng lời chỉ giáo của các Ngài Trưởng Lão trong Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Giáo Hội. Ai chưa đủ hạ lạp quy định (Tăng 10, Ni 12, tính từ năm thọ cụ túc) thì nên sớm đảnh lễ xin Y chỉ với một trong quý Ngài thuộc Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương để nương tựa, tu hành, hành đạo.
3/Riêng với Luật Sư Lê Đình Hồ, đã bao phen tận tụy, lo lắng để chu toàn nhiều vấn đề pháp lý cho Giáo Hội Nam Úc, cho Chùa Pháp Hoa và cho Thầy, Thầy xin cảm niệm và tri ân tín tâm kiên cố của Đạo hữu Hồ, và nhờ Luật Sư Hồ nhanh chóng giúp Thầy các thủ tục sau đây, càng sớm càng tốt, trong lúc Thầy còn tại thế:

 

a. Xác lập và cập nhật đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ lập Hội và bằng khoán đất đai của Chùa Pháp Hoa, cùng cập nhật danh sách “Hội Đồng Quản Trị” (Management Committee) của Giáo Hội Nam Úc (là sở hữu chủ pháp lý của tất cả đất đai, bất động sản thuộc Giáo Hội Nam Úc, và Chùa Pháp Hoa) nhằm mục đích đăng ký vào sổ bộ của chính phủ. Hội Đồng Quản Trị hiện thời gồm quý Thầy:

 i. Thầy là Phạm Huệ, Thích Như Huệ, Giáo Hội Trưởng.

ii. Thầy Lê Bảo Lạc, tức Hòa Thượng Thích Bảo Lạc.

iii. Thầy Lê Cường, tức Hòa Thượng Thích Như Điển.

 iv. Thầy Huỳnh Văn Hoàng, tức Đại Đức Viên Tịnh       

v.Thầy Phạm Kim Hiền, tức Đại Đức Viên Trí.

Sau khi tôi theo Phật, tôi mong mỏi các vị còn lại trong Hội Đồng Quản Trị của Giáo Hội Nam Úc sẽ họp bàn, cứu xét, sắp xếp và bổ nhiệm vị Tân Trụ Trì thích hợp cho Tổ Đình Pháp Hoa, sao cho vị Tân Trụ Trì này là người có đạo hạnh trang nghiêm sẽ hết lòng, và tận tâm phục vụ Giáo Hội tại Úc.

 

Tôi cũng kính mong Chư Vị Tôn Túc dìu dắt các vị trẻ hơn trong Hội Đồng Quản Trị, tin cậygiao phó trách nhiệm, cũng như kiểm soát công tác Phật sự của họ, để xứng đáng tiếp nối đoạn đường Hoằng Pháp gần nửa cuộc đời của tôi, đã xả thân hành Đạo tại tiểu bang Nam Úc nói riêng và tại Úc Châu nói chung.

 

b. Tôi quyết định tái cấu trúc lại và  bổ nhiệm một “Ban Trị Sự” mới cho Chùa Pháp Hoa. Ban Trị Sự này sẽ không nắm giữ thẩm quyền pháp lý, vì thẩm quyền pháp lý sẽ do Hội Đồng Quản Trị nắm giữ, việc này sẽ được cập nhật và ghi rõ trong bản Điều Lệ và Nội Quy của Giáo Hội Phật Giáo Nam Úc. Bản Điều lệ và Nội Quy này sẽ được đăng ký với chính quyền Úc. 

 

Thành Viên thuộc Ban Trị Sự của Tổ Đình Pháp Hoa sẽ giữ nhiệm vụ theo quy định trong nhiệm kỳ hai năm. Sau mỗi hai năm, thành viên của Ban Trị Sự sẽ hoặc được tái bổ nhiệm, hoặc sẽ được chỉ định, hoặc sẽ do Phật tử bầu để nắm giữ chức vị là thành viên của Ban trị Sự trong nhiệm kỳ hai năm.

 

c. Tôi cũng quyết định thỉnh mời và nay xin công bố rằng Ban Trị Sự gồm có 2 bộ phận: 1) Hội Đồng Điều Hành; 2) Các Tiểu Ban hoạt động Phật sự. Ban Trị Sự mới 2016-2018 của TỔ ĐÌNH PHÁP HOA gồm quý vị sau đây:

 

i. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc: Cố Vấn

ii. Hòa Thượng Thích Như Điển: Cố Vấn

iii. Hòa Thượng Thích Quảng Ba: Cố Vấn

iv. Hòa Thượng Thích Như Huệ: Phương Trượng

v. Đại Đức Thích Viên Trí: Trụ Trì

vi. Đại Đức Thích Viên Tịnh: Phó Trụ Trì

vii. Sư Cô Hạnh Nguyên: Thủ Quỹ

viii. Ni Sư Viên Thông: Thư Ký

 

Ngoài ra sẽ phải thành lập các tiểu ban chuyên ngành hoạt động làm khởi sắc cho Tổ Đình Pháp hoa. Các tiểu ban chuyên ngành tạm được liệt kê như sau:

.Ban Hộ Trì Tam Bảo

.Ban Đạo Tràng tu Học

·Ban Chăm Sóc Vườn Cảnh, Bảo Trì Cơ Sở

.Ban Kinh Tế Tự Túc

·Ban Hộ Niệm và Tương Trợ

·Ban Ủy Lạo, Từ ThiệnXã Hội

·Ban Kiểm Soát Tài Chánh

·Và tuỳ nghi thêm bớt

Tôi giao các vị Trụ Trì, Phó Trụ Trì, Thủ Quỹ, Thư Ký phải nhanh chóng cộng tác, hội họp để tuyển chọn, mời gọi sự hợp tác rộng rãi các thế hệ Phật tử thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần cũ mới tại Nam Úc, để ai có tinh thần hộ Đạo đều có thể có cơ hội đóng góp Phật sự vào Tổ Đình Pháp Hoa.

Sau khi bầu, chọn và trình kết quả thành lập này lên Phương TrượngHội Đồng Quản Trị để được duyệt y với quyền thay đổi sao cho thích hợp, Phương Trượng và Hội Đồng Quản Trị sẽ công bố danh sách chính thức.

Bản DI HUẤN này được làm tại TỔ ĐÌNH PHÁP HOA
Ngày 1 tháng 5 năm 2016 nhằm ngày 25 tháng 3 năm Bính Thân
PHẬT LỊCH 2559
Hòa Thượng Phương Trượng
Hòa Thượng Thích Như Huệ

Hòa Thượng Phương Trượng đã ký tên trước sự chứng kiến của quý Thầy làm nhân chứng, đồng thời Hòa Thượng Phương Trượng cũng chứng giám chữ ký và chứng kiến sự ký tên của quý Thầy làm nhân chứng cho bản Di Huấn này. Tên của quý Thầy làm nhân chứng sẽ được liệt kê dưới đây.

Quý vị làm nhân chứng cũng đã ký tên trước sự chứng giám của Hòa Thượng Phương Trượng và quý vị cũng chứng giám chữ ký của nhau về việc làm nhân chứng cho bản Di Huấn này.

Quý vị Nhân Chứng:

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc:

Hòa Thượng Thích Quảng Ba

Luật Sư Lê Đình Hồ

.                        

Sau cùng ĐĐ Thích Viên Trí cùng chúng Đệ Tử đã có lời cảm tạ:

“ Cổ đức có dạy, "Cây có cội mới sanh chồi nẩy lộc, nước có nguồn mới tỏa khắp vạc sông", Chúng con những kẻ hậu học có được như ngày hôm nay cũng nhờ vào rất nhiều ân giáo dưỡng từ cội nguồn Thầy Tổ. Hòa thượng Phương trượng của chúng con không những là một bậc Ân Sư của chúng con, mà còn là một trong những bậc lãnh đạo Phật giáo, cùng Chư Tôn Đức lèo lái con thuyền Phật giáo Úc châu vượt qua biết bao sóng gió để có được như ngày hôm nay. Hơn một tháng qua, sức khỏe của Hòa thượng chúng con giảm sút mặc dù được đội ngũ bác sĩ, y tá chữa trị rất tận tình, chúng con cố gắng làm tất cả những gì cho Ngài vui, và tinh thần Hòa thượng cũng rất phấn chấn, nhưng rồi chúng con cũng cảm thấy buồn vì Ngài không còn mạnh như xưa nữa. Trong những tuần qua, ngày nào cũng có Chư Tôn Đức đến thăm viếng hoặc điện thoại thăm hỏi lo lắng bịnh tình của HT chúng con, Quý Ngài còn động viên dạy bảo chúng con mọi điều. Hôm nay hầu hết tất cả Chư Tôn Đức trong Hội đồng Giáo phẩm, Hội đồng điều hành của Giáo HộiChư Tôn Đức Trụ Trì các tự viện đều đã về chùa Pháp Hoa để tổ chức lễ Tri ân Hòa thượng Ân Sư chúng con. Chúng con thật vô cùng cảm động trước những tình cảm thiêng liêng Linh Sơn cốt nhục này. Tăng già hòa hợp là đây, sứ giả Như Lai là đây, quý Ngài là hiện thân của lòng từ bi và trí tuệ. Chúng con xin đại diện tứ chúng bổn tự Pháp Hoa xin thành kính đảnh lễ tri ân HT Tăng Giáo trưởng thượng Huyền hạ Tôn, HT Hội Chủ thượng Bảo hạ Lạc, Chư vị Phó Hội Chủ, Chư Tôn Đức Trụ Trì các tự viện tịnh xá khắp liên bang Úc Châu là Tân Tây Lan.

Chúng con xin thành kính cảm ơn Chư Tôn Đức đã gởi bài làm tập kỷ yếu, và TT Nguyên Tạng đã công phu thiết kế tập kỷ yếu thật đẹp.

Chúng tôi cũng xin thành kính tri ân quý vị thiện hữu trí thức, đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể, các Gia đình Phật tử, các Đạo tràng, cùng tất cả quý đồng hương Phật tử đã đến tham dự lễ Tri Ân này. Cảm ơn quý Phật tử trong các ban đưa đón, cư trú, trai soạn, vệ sinh, trang trí v.v…  đã tận tình hết sức phục vụ công quả.

Đặc biệt chúng con gởi đến ngàn lời tri ân đối với Hòa thượng Sư Ông, Ân Sư của chúng con, Nhờ thân cận sớm chiều với Sư Ông mà chúng con học được nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời.

Chúng con cầu nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho Sư Ông cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Kính chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, gia đình bình an.

Một lần nữa chúng con thành kính cảm ơn tất cả đại chúng. Nếu trong những ngày qua chúng con có những gì sai sót, kính xin quý Ngài và quý vị hoan hỷ tha thứ bỏ qua cho.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma ha tát tác đại chứng minh”.

 

Sau cùng là phần hồi hướng công đức và chụp hình lưu niệm.

Hoàn mãn buổi lễ là phần Cúng Dường Trai TăngCơm Chay Đạo Vị. Với sự thành công tốt đẹp của buổi lễ Tri Ân và ổn định được Tổ Chức của Tổ Đình Pháp Hoa, tất cả Chư Tôn Đức và Phật tử, ai ra về cũng với tinh thần đầy phấn khởi và nhất tâm cầu nguyện cho TLHT CMĐS của Giáo Hội, pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, vẫn mãi là bóng cây che mát cho đàn hậu tấn được có nơi nương tựahoàn thành sứ mạng phụng sự chúng sanh, báo Phật ân đức.

 

Ân đức ấy cao thâm nguyện đáp đền

Hàng tứ chúng tu học quyết tiến lên

Bồ Đề Tâm sẻ chia niềm an lạc

Hành “vô ngã” luôn vẫn mãi là nền 

 

Nam Mô A Di Đà Phật
Thích Viên Thành
Tường thuật nhanh tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc chiều 1-5-2016
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1645)
Vào lúc 11 giờ ngày 01/01/2024, tại chùa Kiều Đàm số 1129 S Newhope Street, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Đạo tràng Khánh Anh cùng chùa Kiều Đàm đã tổ chức Lễ Khánh tuế lần thứ 97 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan.
(View: 1960)
Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ (1945-2023)
(View: 2522)
Mỗi khi có dịp gặp và ngồi nói chuyện về tỉnh Khánh Hòa, Quách Tấn đều nhắc cho tôi biết là, Khánh Hòa có 2 người tiếng tăm đã vượt biên giớiHòa thượng Thích Quảng ĐứcBác sĩ Yersin.
(View: 6282)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Ngũ Thế, Hiền Như Tịnh Thất Trụ Trì, Pháp danh Tâm Hỷ, tự Thanh Diệu Pháp Ni Sư Chơn linh.
(View: 3891)
Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn vừa viên tịch tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 5185)
Daisetsu Teitaro Suzuki sinh ngày 11 tháng 11 năm 1870 và mất ngày 12 tháng 7 năm 1966 tại thành phố Kamakura, Nhật Bản
(View: 4787)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan - Chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 7290)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020.
(View: 18586)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn, tứ thập tam thế, Húy Thượng Tâm Hạ Nhẫn, Tự Hành Từ, Hiệu Chí Tín Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Liên đài chứng giám
(View: 4033)
Là bậc Cao tăng xuất chúng, bằng trực giác mẫn tuệ, sư Đạo Sinh tự nghiệm ra một lý lẽ rất cao siêu và công khai thuyết giảng rằng ai ai cũng có Phật tính
(View: 3115)
Mắt không phải là xiềng xích của sắc (cái được thấy), sắc cũng không phải là xiềng xích của mắt. Bất cứ tham và luyến nào khởi lên dựa vào hai thứ đó
(View: 6015)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
(View: 11990)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 9832)
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam - Nguyễn Hiền Đức
(View: 2744)
Bài của Olaf Beuchling - đăng trên tạp chí "BUDDHISMUS Aktuell“ (Phật Giáo Ngày Nay) số 2/2020, phát hành tháng Tư, Năm, Sáu – từ trang 44 - 49 Việt dịch: Đạo Hữu THỊ CHƠN Ngô Ngọc Diệp
(View: 7007)
Đại Lão HT Thích Quảng Độ viên tịch lúc 21 giờ 30 ngày 22 tháng 2 năm 2020, thượng thọ 93 tuổi, 73 hạ lạp
(View: 3385)
Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment of Chiyono” của Anne Dutton, từ các trang 173-179 của sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from China, Korea, and Japan
(View: 6248)
Giới đàn là một nghi lễ để truyền trao giới pháp cho các giới tử là những người xuất gia theo đạo Phật. Để thành tựu được một giới đàn, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, thất chứng và giới tử.
(View: 4166)
Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu những nhân vật, con người, đã và đang đóng góp công sức cho Phật giáo Việt Nam ngày nay...
(View: 6009)
Ôn thường canh cánh về Mẹ bên lòng khi còn sanh tiền. Trước khi “chết” Ôn về quê thăm Mẹ, lạy tình thương của Mẹ từ thuở ấu thơ.
(View: 18607)
“Rốt cuộc, tôi không biết gì, không có ý định gì cả, nên cuộc đời tôi ‘không vẫn hoàn không’, không có gì đáng nhớ, đáng nói… ‘Không vẫn hoàn không’ là Phật cho, tôi mới được như vậy.”
(View: 6715)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) vừa viên tịch
(View: 6087)
Trưởng Lão HT Thích Chơn Thành sinh ngày mùng 9 tháng 8 năm 1934, tại Xã Xuân Thọ, Quận Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
(View: 3675)
Bài Thuyết Trình: Hành TrạngSự Nghiệp của Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH ĐÔN HẬU Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN nhân ngày Khánh Thành Chùa Đôn Hậu tại Na Uy
(View: 2649)
Vị thứ hai trong dòng những tái sinh Jamyang Khyentse là Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, người vĩ đại đến mức thật khó để tôi thậm chí thốt lên danh hiệu của Ngài
(View: 14544)
Kính Mừng Thọ 70 tuổi HT Thích Như Điển tổng hợp những bài viết cho Hoà Thượng Phương Trượng
(View: 5531)
Chương trình tang lễ của HT Thích Quảng Thanh được tổ chức tại Chùa Bảo Quang từ ngày 14 đến 17/6/2019
(View: 2846)
Hòa Thượng Thích Thiện Định là vị Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa tại Marseille, Pháp Quốc.
(View: 4131)
Ngài thế danh là Diệp Quang Tiền, Pháp danh Tâm Khai, tự Thiện Giác (Đồng sư với Hòa thượng Thiện Châu ở bên Pháp), hiệu Trí Ấn Nhật Liên
(View: 4663)
Chúng ta nói chuyện thế kỷ 13, đó là một thời nước lớn phía Bắc không thôi kinh ngạc khi nghĩ tới nước nhỏ Đại Việt phía Nam, cả về quân sự và Phật pháp.
(View: 4089)
Tây Tạng xưa nay là xứ huyền bí. Đó là vùng đất thường được gọi là mái nhà của thế giới, nơi sản sinh ra nhiều bậc thánh giả siêu việt, mà ngài Lạt Ma tái sinh Zong Rinpoche là một trong những hình ảnh tiêu biểu.
(View: 2768)
GS Tenzin nói, những kinh nghiệm đó cho anh thực hiện nhiệm vụ thông dịch khá là tuyệt vời. Đối với một người thông dịch nào không quen thuộc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, công việc như thế sẽ rất là khó.
(View: 4555)
Hòa Thượng Thích Như Điển - Chân Dung Một Nhà Văn
(View: 3458)
Sư cô Thích Nữ Chủng Hạnh sanh ngày 12 tháng 8 năm 1933. Do tuổi cao sức yếu, đã thâu thần thuận tịch vào ngày 07 tháng 11 năm 2018. Trụ thế: 86 năm, Hạ lạp: 07 năm.
(View: 4905)
A Dục, Asoka (Sanskrit). Khi đức Phật Thích ra đời, Vua A Dục là một đứa trẻ, trong lúc đang chơi đức Phật đi ngang qua, đứa trẻ đem cát mà coi như cơm cúng dường cho Phật...
(View: 8025)
Chương trình tang lễ được tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Diệu Quang, 3602 W 5th St, Santa Ana, CA 92703. Tel: (714)554-9588
(View: 3559)
Sư bà Nguyên Thanhthế danh Lê Thị Quan, sanh năm1944, tại Quy Nhơn, là con gái thứ ba trong năm người con của ông Lê Đức Khánh và bà Trần Thị Quýt, làng Phú Nhơn, xã Cát Trinh, khuyện Phù cát, tỉnh Bình Định.
(View: 4001)
Chương Trình Lễ Tang sẽ được tổ chức lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018 và Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018, tại Đạo Tràng Nhân Quả, 10801 Trask Ave, Garden Grove, CA 92843
(View: 3579)
Hòa Thượng Thích Thiện Hữu thế danh Nguyễn Hữu Nghĩa thượng Như hạ Lễ tự Viên Nhơn, hiệu Thiện Hữu sinh năm Giáp Thân (1944) tại xã Nhơn Khánh, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định.
(View: 7940)
Thay mặt chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm nguyện cầu Giác Linh Sư Bà Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc.
(View: 13119)
Lễ Nhập Quan: Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
(View: 16601)
Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN Viện chủ Tu Viện Quảng hương Già Lam, Sài Gòn vừa viên tịch lúc 03g40′ ngày 27/11/2017
(View: 4682)
Khó hình dung rằng một phụ nữ Anh đang phụ trách về kế toán trong một công ty quản trị quỹ đầu tư đa quốc bỗng nhiên trở thành một vị ni sư theo truyền thống Tây Tạng
(View: 53312)
HT Thích Đức Niệm - Trụ trì Chùa Ưu Đàm, Tp. Marina, California viên tịch lúc 11:30AM ngày 20/10/2017...
(View: 8898)
Hòa Thượng Phương trượng Chùa Thiền Tôn, húy Tắc An hiệu Lãng Thiện đời thứ 23 dòng thiền - Thiên Thai Giáo Quán Tông
(View: 16428)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền (1938-2017) Khai Sơn Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Nhật Bản
(View: 4188)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu được tồn vinh đó là nhờ công đức sáng lập của Thầy.
(View: 3925)
Chỉ cần, đối cảnh vô tâm, hay cứ để mặc cho các pháp được thấy như là được thấy, được nghe như là được nghe… Và đó là Thiền Tông: không một pháp nào để làm.
(View: 8868)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ... TT Thích Nguyên Tạng
(View: 4144)
Ngay từ hồi còn trẻ cụ Chu Văn An (1292-1370) đã nổi tiếng là một người cương trực, giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, chỉ ở nhà đọc sách.
(View: 13040)
Sư Bà đã viên tịch ngày 15/1/2017. Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 9am, Chủ Nhật, 22/01/2017; Lễ Trà Tỳ vào lúc 3pm, Thứ Hai, 23/01/2017
(View: 13158)
Tuệ Sĩ – Người ẩn mình dưới lòng hố thẳm hun hút, Tuệ Sĩ – Trên đỉnh Trường Sơn chót vót sương mù, mây trắng.
(View: 17658)
Chúng con/tôi vừa nhận được tin: Thượng Tọa THÍCH ĐỨC TRÍ Trụ trì Chùa Tam Bảo Tulsa, Oklahoma vừa viên tịch...
(View: 7459)
Vào tháng 4 năm 1998, tôi trở về nhà ở Dharamsala, Ấn Độ, sau hành trình giảng dạy dài và khoản thời gian miệt mài viết lách tại Mông Cổ và phương Tây.
(View: 6099)
Đại lão HT Thích Thiện Bình đã thu thần viên tịch 17-11-2016 (18-10-Bính Thân), tại chùa Long Sơn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thọ 84 tuổi.
(View: 7494)
Xuất gia năm 1960, thọ Sadi giới ngày 17-11 năm Quý Mão (1963) tại Tổ đình Tường Vân, thọ cụ túc giới năm 1964 tại giới đàn Quảng Đức
(View: 8646)
Đức Vua Bhumibol Adulyadej, vị hoàng đế ở trên ngai vàng lâu nhất thế giới, vừa băng hà tại bệnh viện ở thủ đô Bangkok ngày 13-10-2016.
(View: 5509)
Tiểu sử của một lama vĩ đại được gọi là “namtar” (rnam-thar), một tiểu sử mang tính cách giải thoát, vì nó tạo nguồn cảm hứng cho người nghe...
(View: 6904)
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa con nhà gia giáo thuộc hạng trung lưu, trong gia quyến ai nấy đều theo đạo Phật.
(View: 9204)
Trong cuộc phỏng vấn năm 1999, Richard Gere nói về những năm tháng tu tập của mình, sự cống hiến của anh cho Lão sư của mình là Ngài Đạt La Lạt Ma.
(View: 5601)
Chu Văn An (1292-1370) hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, tên thụy là Văn Trinh. Tên thật của Chu Văn An vốn là...
(View: 6675)
Theo các nhà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo, người Nga đã biết đến đạo Phật nhờ tiếp xúc với các lân quốc vùng châu Á như Mông Cổ, Tây Tạng...
(View: 4818)
Thupten Jinpa là một cựu tăng sĩ, hoàn tục để lập gia đình, trở thành một tác giả, và trong 30 năm qua, là người thông dịch chính về tiếng Anh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.
(View: 14470)
Lễ nhập Kim Quan lúc: 04 giờ chiều ngày Thứ Bảy: 25/6/2016; Lễ cung tống Kim Quan trà tỳ lúc: 08 giờ sáng ngày Thứ Năm: 30/06/2016
(View: 5742)
Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt, toàn thân Ngài bất động điềm nhiên trong tư thế thiền định...
(View: 5924)
Bài thuyết trình cho Khóa An Cư Kiết Hạ tại Niệm Phật Đường Fremont, SanJose, từ ngày 13-23 tháng 6 năm 2016
(View: 10208)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
(View: 7518)
Trong số mấy chục vị Thánh Tử Đạo ấy có Sư Cô Thích Nữ Diệu Định ở Quảng Nam-Đà Nẵng...
(View: 35587)
Lễ nhập kim quan lúc: 09:00am, ngày 12/3/2016. Lễ di quan lúc 10:00am ngày 15/3/2016
(View: 5655)
Đại Lễ Tri Ân nhị vị Hòa Thượng Trưởng Lão của Giáo HộiTrưởng Lão Tăng Giáo Trưởng HT Thích Huyền Tôn và Trưởng Lão Chứng Minh Đạo Sư HT Thích Như Huệ.
(View: 10946)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Thích Hạnh Tuấn (1956-2015) Chùa Trúc Lâm Chicago, USA ấn hành 2015
(View: 13386)
Kể từ khi tổ Minh Hải–Pháp Bảo khai tông lập giáo, tính đến nay dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đã trải qua 300 năm lịch sử với 12 đời truyền thừa...
(View: 7864)
Dẫu là một ông vua, cai trị một đế chế rộng lớn, quyền uy sinh sát trong tay, nhưng kỳ thực A Dục Vương vẫn là một đệ tử Phật, một tín đồ thuần thành của Phật Giáo.
(View: 18214)
HT Thích Tâm Thọ, Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Viện Chủ Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
(View: 6759)
Thiền sư BẠCH ẨN HUỆ HẠC (Hakuin Ekaku), thế danh Iwajiro (Nham Thứ Lang, nghĩa là cậu bé đá), quê tại Hara, tỉnh Suruga, thị trấn Numazu, hạt Shizuoka, Nhật Bản.
(View: 20209)
HT Thích Hạnh Tuấn, Trú Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, đã viên tịch; Lễ Nhập Liệm vào ngày thứ 4, 4/11/2015; Lễ Trà Tỳ vào ngày Chủ Nhật, 8/11/2015
(View: 13933)
Cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Guru Rinpoche đều tiên tri sự ra đời và thành tựu tâm linh của Tông Khách Ba.
(View: 16708)
Long Thọ (Nagarjuna, Klu-grub), cùng với Vô Trước (Asanga, Thogs-med), là hai đại hành giả tiên phong của truyền thống Đại thừa.
(View: 27697)
Lễ nhập quan sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 12/07/Ất mùi)
(View: 29726)
Trưởng lão Hòa Thượng vừa thâu thần viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada, lúc 10g15 thứ Năm, ngày 20-8-2015, trụ thế 95 tuổi đời, 74 Hạ Lạp
(View: 11184)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940-2013)
(View: 7798)
Pháp danh của ông là Buddhadasa có nghĩa là người tỳ kheo hầu hạ Đức Phật, thế nhưng người dân Thái thì lại gọi ông là Ajhan Buddhadasa.
(View: 7282)
Ngài Tịch Thiên (Shantideva) là một trong những vị luận sư lỗi lạc nhất của thời kỳ sau trong quá trình phát triển tông phái Đại thừa
(View: 10420)
Ngài Huyền Trang theo truyện Tây Du không gọi là Huyền Trang mà kêu là Tam tạng thỉnh kinh hay Đường Tăng. Trong sách nói đủ là Tam tạng Pháp sư Huyền Trang.
(View: 10449)
Tranh vẽ Chân Dung HT Tuệ Sỹ của nhiều tác giả
(View: 8238)
Có một người đã cắt bỏ được sợi dây ràng buộc của gia đình để sống theo tăng đoàn của đức Phậtcống hiến trọn cuộc sống của mình cho công cuộc hoằng dương Phật pháp, đó là Tôn Giả Phú Lâu Na.
(View: 8322)
Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn.
(View: 7045)
Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909 - 1984), Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN là bậc cao tăng có những cống hiến to lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc
(View: 10259)
Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, viên tịch năm kỷ Mùi.
(View: 21455)
Hòa Thượng Thích Tuệ Chiếu, thế danh Lưu Đức Thụy, Pháp danh Thiện-Uẩn, Pháp hiệu Hồng Liên, pháp tự Tuệ Chiếu thuộc Thiền Phái Lâm Tế đời thứ 40.
(View: 24797)
Phật giáo Bắc tông nói chung, Thiền tông nói riêng đều lấy giác ngộ làm mục đích tiến tu. Dù là tu sĩ xuất gia hay cư sĩ tại gia trong khi tu hành được đôi phần giác ngộ đều được mọi người quí kính.
(View: 15709)
Quyển Ngữ Lục này là tập hợp từ những lời thị chúng của Thiền Sư Duy Lực trong những kỳ thiền thất tại Việt Nam kể từ năm 1983 cho đến những năm tháng cuối đời.
(View: 8364)
Từng nghe, lòng dạ kiên trinh, ý chí vững bền, khí tiết đặc biệt đâu phải hoàn toàn do bẩm tính tự nhiên mà phải dốc lòng kính ngưỡng, noi theo những bậc có đức hạnh cao vời.
(View: 19356)
Vào lúc 15 giờ ngày 14/12/2014, tại An Tường tự viện, Oakland, California, Hoa Kỳ, các tự viện đã phối hợp cùng Môn đồ pháp quyến tổ chức Lễ truy niệm và phát tang HT húy thượng Đồng hạ Đạt, tự Thông Đạt, hiệu Thanh An, Viện chủ An Tường tự viện
(View: 17033)
Những ngữ cú của Sư được chép rải rác trong trứ tác của các nhà, nhưng chưa được gom tập. Cho nên vào niên hiệu Nguyên Văn, thiền sư Huyền Khế biên tập và đặt tên là Động Sơn Lục, tàng bản tại Bạch Hoa Lâm.
(View: 11137)
Ngài Long Thọ (Nagarjuna) thường được tôn xưng là “đức Phật thứ hai” bởi các truyền thống Phật Giáo Đại Thừa tại Tây Tạng và Đông Á.
(View: 7511)
SB Diệu Không thế danh là Hồ Thị Hạnh, húy là thượng Trừng hạ Hảo, hiệu là Nhất Điểm Thanh. Sư Bà sinh năm 1905, con gái Út của Cụ Hồ Đắc Trung và Cụ Châu Thị Lương, làng an Truyền, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên.
(View: 8092)
Hòa Thượng thế danh là Nguyễn Văn Kính, sanh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão, nhằm ngày 17 tháng 12 năm 1891, tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên.
(View: 14646)
Trì Châu Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu, họ Vương, theo Đại Hoè Sơn, Đại Huệ thiền sư xuất gia, đến Tung Nhạc thọ giới cụ túc.
(View: 8171)
Mỗi khi tâm niệm đến hành trạng Thiền sư Vạn Hạnh, chúng ta không thể không đề cập đến con ngườisự nghiệp Lý Công Uẩn.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant