Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
20,585,871

Lịch Hoằng Pháp Của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Tháng 6 đến 11/2016

Tuesday, September 6, 201607:34(View: 4531)
Lịch Hoằng Pháp Của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Tháng 6 đến 11/2016

Lịch Hoằng Pháp Của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Tháng 6 đến 11/2016

HanhTue 

Ngày Tháng

Nội Dung Môn Học - Khóa Tu Học các nơi

30/5

Giới thiệu môn học/chương trình/khung nội dung. Thảo luận nhóm. Thi giữa và cuối khóa. <Tinh Thần Học Phật>. Chương 1, tr.21-29. Phật dạy dân Kàlamas. (Viện Phật Học BĐPQ)

5/6

Lễ Kiết Giới Già Lam và An Vị Phật Đạo Tràng Từ Bi - Lake Elsinore, California

6/6

Chương 1 (tt), tr.29-39. <Chân Lý Không Có Nhãn Hiệu>. (Viện Phật Học BĐPQ)

10-12/6

Đại Hội Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ - NPĐ Fremont San Jose, CA

13/6

Chương 1 (tt), tr.39-44. <Chiếc Bè Qua Sông>. Phương tiện trong kinh Phật. (Viện Phật Học BĐPQ)

20/6

Chương 5, tr.167-171. <Phật Pháp Cho Đời Sống>. Phật pháp tại thế gian. (Viện Phật Học BĐPQ)

26/6

Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Phật Đà. Pháp thoại <Mười danh hiệu Phật>.

27/6

(Học 2 giờ) Giờ đầu: Chương 5 (tt), tr.171-178. <Làm Tròn Bổn Phận>. Kinh Lễ Bái Sáu Phương. (Viện Phật Học BĐPQ); Giờ sau: Chương 5 (tt), tr.178-181. <Bốn Thứ Hạnh Phúc>. (Viện Phật Học BĐPQ)

2-5/7

Khóa Tu Học Tại Đạo Tràng Chùa Phổ Quang Las Vegas, Nevada. Các pháp thoại:
<Gia tài của bậc Thánh>; <Bố Thí, Trì Giới>; <Nhẫn Nhục, Tinh Tấn>; <Thiền Định, Trí Tuệ>; <Tam Pháp Ấn>

11/7

Chương 5 (tt), tr.181-192. <Tinh Thần Bất Bạo Động>. Chiến tranh và hòa bình. (Viện Phật Học BĐPQ)

15-17/7

Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè do Chùa Thiên Trúc - San Jose, CA tổ chức. Pháp thoại <Kinh Thực Tập Vô Ngã>.

18/7

Chương 2, tr. 49-57. <Ta Chạy Vòng Vòng>. Chân lý về sự khổ. (Viện Phật Học BĐPQ)

21-24/7

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần 6 Tại Santa Ana, CA – Do GHPGVNTN Hoa Kỳ-Canada tổ chức

25/7

Chương 2 (tt), tr. 57-74.  <Ngũ Uẩn>. (Viện Phật Học BĐPQ)

1/8

Chương 2 (tt), tr.74-78. <Yêu>. Bốn loại thức ăn. (Viện Phật Học BĐPQ)

7/8

Lễ Vu Lan tại Chùa Việt Nam - Pheonix, Arizona - HT Thích Chân Tôn

8/8

Chương 2 (tt), tr.78-85. <Nghiệp và Tái Sanh>.  (Viện Phật Học BĐPQ)

14/8

Đại Lễ Vu Lan Chùa Phật Đà, San Diego, CA

15/8

(Học 2 giờ) Giờ đầu: Chương 2 (tt), tr.85-93. <Phương Trời Thong Dong>. Con đường chấm dứt nỗi khổ. Giờ sau thay thế ngày 22/8: Chương 2 (tt), tr.93-101. <Chân Lý Tuyệt Đối>. Củi hết lửa tắt. Niết Bàn. (Viện Phật Học BĐPQ)

21/8

Đại Lễ Vu Lan Chùa Tịnh Tâm - Michigan. Pháp Thoại <Tu Để Chuyển Nghiệp>.

23/8

Đại Lễ Vu Lan Niệm Phật Đường Phổ Quang - Las Vegas. Pháp thoại <Giây Phút Hiện Tại>.

26-28/8

Đại Lễ Vu Lan Chùa Quang Minh - Denver, Colorado - NS Thích Nữ Giới Châu. Pháp thoại <Tri ân Cha và Mẹ>.

29/8

(Học 2 giờ) Giờ đầu: Chương 2 (tt), tr.104-109. <Giới>. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. (Viện Phật Học BĐPQ). (Giờ thứ 2 thay thế ngày 5/9): Chương 2 (tt), tr.109-111. <Định>. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. (Viện Phật Học BĐPQ)

3-6/9

Khóa Tu Học tại Niệm Phật Đường Phổ Quang - Las Vegas. Các pháp thoại:
<Bảy phần Giác Ngộ>; <Tám điều Trai giới>; <Kinh chuyển hóa cái tôi>; <Kinh Quy luật cái chết>; <Kinh người biết sống một mình>.

12/9

Chương 2 (tt), tr.111-114. <Tuệ>. Chánh kiến, chánh tư duy. (Viện Phật Học BĐPQ)

18/9

Lễ Húy Nhật Cố trưởng lão HT Thích Chí Tín tại Chùa Phật Đà

19/9

Thảo luận. Bài thi: Chương 1, 5 và 2. (Viện Phật Học BĐPQ)

24-25/9

Khóa Tu Một ngày An lạc Chùa Hồng Danh - San Jose, California - ĐĐ Thích Quảng Thường

26/9

Chương 3, tr.116-119. <Lý Thuyết Vô Ngã>. Duyên khởi, vô ngã. Kinh Vô Ngã Tướng. Có một thực tạiVô ngã. (Viện Phật Học BĐPQ)

3/10

Chương 3 (tt), tr.119-121. <12 Nhân Duyên>. Vòng luân hồi, sanh tử. (Viện Phật Học BĐPQ)

7-9/10

Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Chư Vị Tổ SưĐại Hội Hoằng Pháp - Tu Viện Phổ Đà Sơn Canada - HT Thích Bổn Đạt

10/10

Chương 3 (tt), tr.121-131. <Không có linh hồn>. (Viện Phật Học BĐPQ)

14-16/10

Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Chùa Phật Ân Minnesota - ĐĐ Thích Thông Từ, ĐH Trí Viên

17/10

Chương 3 (tt), tr.131-143. <Hãy Tự Làm Hòn Đảo>. (Viện Phật Học BĐPQ)

21-23/10

Khóa Tu Học Phật Pháp Lần 2 tại Chùa Tam Bảo Tulsa, Oklahoma - TT Thích Đức Trí

24/10

Chương 4, tr.148-159. <Thiền>. Đào Luyện Tâm Linh. (Viện Phật Học BĐPQ)

29-30/10 Khóa Tu Học Phật Pháp tại Chùa  Địa Tạng Viên Quang - Lynnwood, Washington
31/10 Chương 4 (tt), tr. 159-164. < Bảy Yếu Tố Của Giác Ngộ>. Quán. (Viện Phật Học BĐPQ)
7/11 Chương 4 (tt), tr. 165. <Bốn Tâm Rộng Lớn>. (Viện Phật Học BĐPQ)

7-13/11

An Cư Kiết Đông tại Chùa Việt Nam Pheonix, Arizona - HT Thích Chân Tôn

14/11

Thảo luận. Bài thi: Chương 3 và 4. (Viện Phật Học BĐPQ)
21/11 Tổng kết học phần 1. Ôn tập. (Viện Phật Học BĐPQ)

28/11

Thi cuối khóa học. (Viện Phật Học BĐPQ)

Lịch có thể thay đổi, và thường xuyên update (updated ngày 6/9/2016). Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 7785)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 10641)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 4358)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 2444)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật ĐàNhư Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 5284)
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 01 đến 31/06/2019
(View: 1797)
Thư Cung Thỉnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư Về Nguồn kỳ 12, Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức từ ngày 15 đến 18/10/2020
(View: 2232)
Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ Năm 2019 (Updated ngày 6/3/2019) Kính mời Đại chúng tại các địa phương đến tham dự.
(View: 16322)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 02 đến 17 tháng 11 năm 2019
(View: 4179)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 của Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018
(View: 16168)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(View: 4263)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(View: 1636)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018 tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii
(View: 12857)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 10729)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(View: 1852)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 năm 2018 sẽ được khai diễn tại địa điểm: Gesamtschule an der Erft - Aurinstrasse 59 - 41466 Neuss - Đức quốc
(View: 3353)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 16/03/2018)
(View: 3224)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 - 2018 được tổ chức thời gian từ 23/07/2018 đến ngày 01/08/2018
(View: 7571)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(View: 7533)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 14083)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(View: 6679)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(View: 3064)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 08/07/2017)
(View: 3081)
Khóa tu được tổ chức từ ngày 20 đến 30/7/2017 tại Tu Viện Kim Sơn, Tp. Morgan Hill, California
(View: 8359)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(View: 2462)
Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017 (Ấn Độ, Népal, Thái Lan, Lào, Đại HànNhật Bản)
(View: 16288)
Chương Trình Tu HọcHành HươngẤn Độ, Thái Lan, Lào, Đại Hàn, Nhật Bản trong thời gian 46 ngày từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017
(View: 2477)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 17/03/2017)
(View: 2679)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017
(View: 4325)
Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ IV từ Thứ Sáu 14 Đến Chủ Nhật 16 tháng 10, 2016 tại Chùa Phật Ân Minnesota
(View: 7533)
Do HT Thích Tánh Thiệt làm trưởng Ban Tổ Chức từ ngày 25/07 - 03/08/2016
(View: 4292)
Khóa Tu Học Phật Pháp vào dịp Lễ Hội Quán Thế Âm từ ngày 20 đến 23 tháng 10/2016
(View: 24021)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
(View: 9734)
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè Lần II-2016 Tại San Jose, California do Chùa Thiên Trúc tổ chức
(View: 7374)
Được tổ chức tại: Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada - Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
(View: 10545)
Được tổ chức tại: Niệm Phật Đường Fremont, California, Hoa Kỳ - từ ngày 10 đến 12/6/2016
(View: 4078)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6 sẽ được tổ chức ngay tại Little Saigon, từ ngày 21/7 đến 24/7/2016.
(View: 14958)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ Từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016
(View: 15147)
Kính cung thỉnh Quý Ngài thân lâm đến chùa Khánh Anh để cùng kiết giới cũng như an cư kiết đông từ ngày 04 đến 10/01/2016.
(View: 9104)
Thời gian: Từ thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2015, đến thứ Bảy ngày 02/01/2016
(View: 9370)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc, cùng Chư Tôn Đức ở Hoa Kỳ và các nước Âu Châu
(View: 10655)
Hàng người dài bất tận, im lặng, chăm chú nhìn vào ngọn nến cầm trên tay và theo dõi từng bước chân, đi tới, đi tới mãi…, dưới bầu trời đêm vắng lặng...
(View: 10572)
Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel; Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.
(View: 23256)
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
(View: 8658)
Thiền học bằng Anh ngữ miễn phí mỗi Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật 26/7/2015 lúc 9:30AM đến 12:00PM
(View: 17185)
Giáo Hội chúng ta mượn trường học để tổ chức khóa tu kỳ nầy trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại địa phương Neuss.
(View: 6309)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức PL.2559 - DL. 2015
(View: 15093)
Khóa tu học được tổ chức Từ 9:00 AM, Thứ Sáu, ngày 17 đến 6:00 PM, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 07/2015
(View: 12498)
Được tổ chức tại San Diego, CA, ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2015
(View: 7133)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27 tại Neuss (Đức quốc) từ ngày 20 - 30.07.2015
(View: 14876)
Đại Lễ Phật Đản năm nay vào hai ngày thứ bảy 16.5 và chủ nhật 17.5.2015
(View: 11625)
Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 03/05/2015 tại các tiểu bang Oklahoma, Philadelphia, Florida và Toronto Canada
(View: 9131)
Thời gian được tổ chức từ sáng thứ sáu ngày 25/9/2015 đến ngày 27/9/2015 ngày chủ nhật tại FRITZ WALTER-HALLE, Schulstr.30, 64750 Lützelbach
(View: 4684)
Chùa Phật Đà tại 4333 30th Street San Diego, CA 92104 - Do HT Thích Nguyên Siêu trụ trì
(View: 4842)
Do GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức tại Canberra thành tựu viên mãn
(View: 13410)
Tại đạo tràng chùa Linh Thứu Berlin, mùa An Cư Kiết Đông từ ngày 05.01 đến ngày 11.01. 2015 do GHPGVNTN Âu Châu tổ chức
(View: 9710)
Từ ngày 11/12 đến ngày 14/12/2014 tại: Chùa Phật Tổ, Tu Viện Quán Âm, Tịnh Thất Hiền Như, Thiền Đường Mây Từ, Thiền Đường Ngọc Sáng, Tịnh Thất Liên Trì
(View: 11217)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển: Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc; Chư Tôn Đức gồm có: TT Thích Thông Triết, TT Thích Quảng Đạo, TT Thích Giác Trí, TT Thích Hạnh Đức, ĐĐ Chơn Pháp Trú, ĐĐ Thích Viên Giác, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS Thích Nữ Minh Huệ
(View: 4961)
Được tổ chức từ Thứ Sáu ngày 24/10/2014 đến Chủ nhật 26/10/2014... Trân trọng kính mời quý Phật tử tham dự.
(View: 14848)
Do GHPGVNTN Âu Châu và Môn Đồ Pháp Quyến tổ chức tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
(View: 5820)
Ngày Hiệp Kỵ muôn phương đều câu hội, Vượt năm châu bốn biển tụ nhau về, Nghĩa Linh Sơn cốt nhục vẹn ước thề, Tình Pháp lữ không bao giờ suy suyễn...
Quảng Cáo Bảo Trợ