Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Chương 2: Người Mang Lại Ánh Sáng

Saturday, September 10, 201619:24(View: 7755)
Chương 2: Người Mang Lại Ánh Sáng

Hợp Tuyển Lời Phật Dạy
Từ Kinh Tạng Pali
(In The Buddha's Words
An Anthology of Discourses from the Pali Canon)

Nguyên tác: Bhikkhu Bodhi
Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai

Nhà Xuất Bản Hồng Đức 2016

hop-tuyen-loi-phat-day-1 

II. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH  SÁNG
    
 GIỚI  THIỆU TỔNG QUÁT

 

            Bức tranh về thân phận con người xuất hiện từ các bộ kinh Nikaya, như đã được phác họa trong chương trước, là bối cảnh trong đó sự biểu hiện của đức Phật trong cuộc đời mang đậm một ý nghĩa sâu sắc và cao cả . Bất cứ sự diễn giải nào chúng ta có thể nói về vai trò của Ngài sẽ không đầy đủ trừ phi chúng ta nhìn Đức Phật trong bối cảnh đa phương này, trải dài từ những hệ lụytính cách cá nhân riêng tư nhất trong hiện tại cho đến những những thay đổi theo thời gian vũ trụ mênh mông vô tình. Dù không nắm giữ quan điểm của những nhà kết tập bộ kinh Nikāya, sự diễn giải của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi những nhận định của chính chúng ta, cũng nhiều như nhận định của họ, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Tùy thuộc vào thiên kiến và khuynh hướng của chúng ta, chúng ta có thể lựa chọn để xem Đức Phật như là một nhà cải cách đạo đức tự do của chủ nghĩa Bà-la-môn thoái hóa, như là một nhà nhân bản thế tục vĩ đại, như một nhà thực nghiệm cấp tiến, như là một nhà tâm lý học hiện sinh, như một người cổ xúy cho chủ  thuyết bất khả tri toàn diện, hay là một người tiên phong của một kiểu mẫu trí thức thời thượng nào đó thích hợp với trí tưởng tưởng tượng của chúng ta. Đức Phật trong các văn bản kinh điển như vậy sẽ phản chiếu hình ảnh của chính chúng ta, nhiều hơn là hình ảnh của một bậc Giác Ngộ.

            Có lẽ trong lúc diễn giải một số lượng văn học tôn giáo cổ đại chúng ta không bao giờ có thể tránh được việc để chính chúng ta và những giá trị chúng ta tin tưởng xen vào đề tài chúng ta diễn giải. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta không bao giờ đạt được tính trong sáng khách quan hoàn toàn, chúng ta có thể giới hạn tác động của thiên kiến cá nhân trên quá trình diễn giải bằng cách tôn trọng chữ nghĩa trong văn bản kinh. Khi chúng ta bày tỏ lòng kính trọng đối với bộ kinh Nikaya, khi chúng ta nghiêm túc xem xét những ghi nhận của kinh văn về bối cảnh sự biểu hiện của Đức Phật trong thế gian này, chúng ta sẽ thấy rằng kinh đã gắn cho sứ mạng của Ngài  một tầm cở vũ trụ. Trong một bối cảnh của một  vũ trụ không có biên giới về thời gian, một vũ trụ trong đó chúng sinh bị bao trùm trong vô minh phải lang thang luân chuyển trong cảnh sinh già bệnh chết, Đức Phật xuất hiện như một “ người cầm đuốc soi đường cho nhân loại”, mang lại  ánh sáng trí tuệ.( ukkādhāro manussānaṃ ) (1). Trong ngôn ngữ của  Kinh Văn số II, 1, sự xuất hiện của Ngài trong thế gian là “sự biểu hiện của một pháp nhãn vĩ đại, của ánh sáng vi diệu, của đại quang minh”. Sau khi đã khám phá cho chính mình sự an bình tuyệt hảo của giải thoát, Ngài khơi dậy ánh sáng của tri kiến ấy cho chúng ta, trong đó hé lộ những chân lýchúng ta phải tự mình nhận thấycon đường tu tập đạt đến đỉnh cao trong tri kiến giải thoát này.

            Theo truyền thống Phật giáo, Đức Phật Gotama không chỉ là một cá nhân độc đáo đã có sự xuất hiện vô tiền khoáng hậu trên sân khấu lịch sử nhân loại và sau đó rút lui vĩnh viễn. Mà đúng hơn là Ngài là sự viên mãn của một mẫu mực tiêu biểu thời cổ đại, là một thành viên cận đại nhất của một ‘vương triều ’ vũ trụ với nhiều vị Phật được tạo thành bởi vô số bậc Toàn Giác  trong quá khứ, và được duy trì bền vững bởi nhiều bậc Toàn Giác sẽ liên tục tiếp nốithời hạn trong tương lai. Phật giáo Nguyên Thủy, ngay cả trong những văn bản kinh gốc xưa cổ của bộ kinh Nikaya, đã công nhận nhiều vị Phật, tất cả những vị theo đúng  một số mẫu mực cố định về cách hành xử, mà những nét chính đã được mô tả trong các phần mở đầu của Kinh Đại Duyên (Mahāpadana Sutta ( Trường Bộ kinh 14, không được trình bày trong hợp tuyển này). Danh xưng ‘ Như Lai ’( Tathāgata ) , mà các bài kinh đã dùng như một bổ túc từ cho một vị Phật, đã chỉ đến sự viên mãn của một mẫu mực tiêu biểu thời cổ đại. Từ này có nghĩa là ‘người đã đến như vậy’( tathā āgata), nghĩa là, người đã đến giữa chúng ta trong cùng một cách thế mà các vị Phật thời quá khứ đã đến, và ‘ người đã đi như vậy ’  (tathā gata), nghĩa là, người đã đi đến chỗ bình an tối thượng, là Niết Bàn, cùng một cách thế như các vị Phật thời quá khứ đã đi.

            Mặc dù các bộ kinh Nikaya đã nói rõ rằng trong bất cứ một hệ thống thế giới đặc biệt nào, vào bất cứ thời gian đặc biệt nào, chỉ có một Bậc Toàn Giác xuất hiện, sự xuất hiện của các vị Phật trong bản chất thuộc về tiến trình của vũ trụ. Giống như một mẫu thiên thạch chói sáng trong nền đen tối của bầu trời đêm, thỉnh thoảng một vị Phật sẽ xuất hiện trong bối cảnh của không gianthời gian vô tận, thắp sáng bầu trời tâm linh của thế giới, ban ánh sáng trí tuệ cho những người có khả năng thấy những sự thật mà Ngài đã soi sáng. Một hành giả sắp sửa thành Phật được gọi theo tiếng Pāli là một vị Bồ-tát ( Bodhisatta), một từ thường được biết rõ hơn theo tiếng Sancrit là Bodhisattva. Theo truyền thống Phật giáo phổ thông, một vị Bồ-tát là người chấp nhậný thức một quá trình phát triển tâm linh lâu dài được thúc đẩy bởi nguyện vọng thành Phật trong tương lai (2). Được khơi nguồn cảm hứngduy trì bền vững bởi lòng từ bi vô lượng đối với chúng sinh đang trầm luân trong nỗi khổ của sanh tử luân hồi, vị Bồ-tát, phải trải qua nhiều kiếp của thời gian vũ trụ, hoàn thành một quá trình tu tập khó khăn cần thiết để hoàn thiện những yêu cầu cho sự giác ngộ tối thượng. Khi tất cả những yêu cầu đã được hoàn thành, vị ấy thành Phật để thiết lập Chánh Pháp cho thế gian. Một vị Phật khám phá con đường giải thoát đã thất truyền từ lâu, con đường’’ cổ đại’’mà các vị Phật thời quá khứ đã trải quađạt đến đỉnh cao là sự giải thoát tối thượng của Niết Bàn. Sau khi đã tìm ra con đường và đã đi đến tận cùng con đường đó, vị ấy sẽ giảng dạy lại trọn vẹn cho nhân loại để cho nhiều người khác có thể đi vào con đường đưa đến giải thoát cuối cùng.

            Tuy nhiên, chức năng của một vị Phật không phải chỉ có chừng đó. Một vị Phật hiểu và giảng dạy không những chỉ là con đường đưa đến trạng thái siêu việt của sự giải thoát tối thượng, niềm hỷ lạc tuyệt hảo của Niết bàn, mà còn là những con đường đưa đến nhiều kiểu hạnh phúc lành mạnh đời thường mà chúng sinh vẫn mong ước. Một vị Phật tuyên thuyết cả hai con đường, một con đường thăng hoa cuộc sống đời thường giúp cho chúng sinh gieo trồng thiện căn đưa đến hạnh phúc, bình yên và an toàn thuộc về các bình diện thế gian của đời sống; và một con đường vượt thoát thế gian để hướng dẫn chúng sinh đạt đến Niết Bàn. Như vậy, vị Phật có một vai trò rộng lớn hơn nhiều, chứ không phải chỉ chú trọng duy nhất vào những trạng thái siêu việt như người ta có thể hiểu qua lời giảng dạy của ngài. Ngài không chỉ là người hướng dẫn cho các Sa-môn và thiền giả, không chỉ là người thầy của các kỷ thuật hành thiền và những tuệ giác về triêt lý, mà là một người hướng dẫn Giáo Pháp với tất cả chiều rộng và chiều sâu: người đã tiết lộ, tuyên bốthiết lập tất cả các nguyên tắc cơ bản cho sự hiểu biết chơn chánh và cách ứng xử thiện lành, cho dù thuộc về thế gian hay siêu xuất thế gian. Kinh Văn II, I làm nổi bật chiều hướng vị tha trong một phạm vi rộng lớn của sự nghiệp Đức Phật khi kinh ca ngợi Đức Phật như là một vị xuất hiện trong đời “ vì sự an lạc của số đông, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng từ bi đối với thế gian, vì lợi lạc, an vui, hạnh phúc của chư thiênloài người ”.

            Các bộ kinh Nikāya trình bày hai cách nhìn về Đức Phật như một con người, và để giữ công bằng cho các bản kinh, điều quan trọng là cần phải giữ hai cách nhìn ấy ở mức quân bình, không để cho một cách nhìn này  hủy bỏ cách nhìn kia. Một quan điểm đúng đắn về Đức Phật chỉ có thể đạt được bằng cách hòa nhập hai cách nhìn ấy, cũng như một quan điểm đúng đắn về một đối tượng chỉ có thể đạt được khi những góc độ do đôi mắt chúng ta tiếp thu được  nhập lại thành một hình ảnh duy nhất trong não bộ. Một cách nhìn thường được nhấn mạnh trong những cuộc trình bày hiện đại về Phật giáo, chứng minh Đức Phật như một con người, giống như bao nhiêu người khác, cũng phải vật lộn với những nhược điểm thông thường của con người để đạt đến Giác Ngộ. Sau khi đạt được giác ngộ vào tuổi ba mươi lăm, Ngài đã du hành khắp nơi trong bốn mươi lăm năm như một vị thầy trí tuệtừ bi, chia sẻ sự giác ngộ của Ngài với người khác và bảo đảm rằng những lời dạy của Ngài sẽ vẫn còn tồn tại với thế gian sau khi Ngài nhập diệt. Đây là khía cạnh thuộc bản chất của Đức Phật đã xuất hiện nổi bật nhất trong các bộ kinh Nikaya. Vì điều này rất tương hợp với  thái độ bất khả tri đương đại đối với những lý tưởng của đức tin tôn giáo, nó lập tức có một sức thu hút đối với những người được nuôi dưỡng bằng  kiểu cách tư tưởng hiện đại đó.

            Một phương diện khác của con người Đức Phật có vẻ lạ lùng đối với chúng ta, nhưng nó xuất hiện sờ sờ trong truyền thống Phật giáophục vụ như một nền tảng cho lòng sùng bái Phật giáo của quần chúng. Dù đây là cách nhìn thứ yếu trong các bộ kinh Nikaya, thỉnh thoảng cách nhìn này xuất hiện rõ ràng đến nỗi không thể nào bỏ qua được, mặc dù những nỗ lực của các  Phật tử hiện đại muốn hạ thấp ý nghĩa của nó hoặc tìm lý lẽ để giải thích sự xâm nhập của quan điểm này. Với cách nhìn này, Đức Phật được xem như là người đã có những chuẩn bị để đắc quả giác ngộ tối thượng trải qua vô lượng kiếp trong quá khứ và được chỉ định từ lúc sơ sinh để hoàn thành sứ mạng một bậc thầy của thế giới. Kinh Văn II, I  là một ví dụ về cách Đức Phật được nhìn theo quan điểm này như thế nào. Bài kinh nói rằng, ở đây, Đức Phật tương lai hoàn toàný thức khi từ Cung Trời Đâu Suất bước xuống trần gian để đầu thai vào mẫu hậu; sự nhập thai và đản sinh của Ngài được kèm theo nhiều điều kỳ diệu; chư thiên tôn kính vị Thái tử sơ sinh; và ngay khi vừa sinh ra, Ngài bước đi bảy bước và tuyên bố số phận tương lai của mình. Rõ ràng là đối với những nhà kết tập một bài kinh như thế này, Đức Phật đã được định sẵn để đắc quả vị Phật thậm chí trước khi ngài nhập bào thai, và như vậy việc Ngài phấn đấu để đắc quả giác ngộ là một cuộc chiến mà kết quả đã được định trước. Tuy nhiên, điều đáng buồn cười là chương cuối của bài kinh lại quay trở về với hình ảnh hiện thực của Đức Phật. Những gì mà chính Đức Phật xem là thật sự kỳ diệu không phải là những phép lạ đi kèm theo việc nhập thai và đản sinh của Ngài, nhưng là sự tỉnh thứchiểu biết   sáng suốt trong lúc có những cảm thọ, tư duytri giác.

            Ba bài kinh trong phần 3 là những bài tường thuật về tiểu sử phù hợp với quan điểm tự nhiên này. Ba bài kinh cho ta một hình ảnh của Đức Phật nổi bật với tính cách hiện thực, đơn giản trong phẩm chất tự nhiên, sắc nét trong khả năng chuyển tải những tuệ giác tâm lý rất sâu sắc với kỷ thuật mô tả tối thiểu. Trong  Kinh  Văn II, 3 (1) chúng ta đọc về việc xuất gia của Ngài, việc rèn luyện dưới sự hướng dẫn của hai vị thiền sư danh tiếng, sự thất vọng của Ngài về những gì họ giảng dạy, sự phấn đấu đơn độc của Ngài, và sự chiến thắng của Ngài khi đạt được giác ngộ về con đường Bất Tử.    Kinh Văn  II, 3, (2) bổ sung cho sự thiếu sót của bài tường thuật trên bằng một bài mô tả chi tiết về việc Bồ tát tu tập pháp môn tự hành hạ thân xác, mà lạ thay là đã không được đề cập đến trong bài kinh trước. Bài kinh này cũng cho chúng ta một mô tả kinh điển về kinh nghiệm giác ngộ của Ngài liên hệ đến việc đạt đến bốn tầng thiền, những trạng thái nhập định thâm sâu, tiếp theo sau là đắc tam minh (vijjas): túc mạng minh, thiên nhãn minhlậu tận minh. Trong lúc bài kinh này có thể cho ta có cảm tưởng rằng lậu tận minh bùng vỡ trong tâm thức Đức Phật như một trực giác tự nhiên bất ngờ. Kinh Văn II, 3, (3)  điều chỉnh lại cảm tưởng này bằng một bài tường thuật lại về Bồ tát trong đêm trước khi đạt giác ngộ, Ngài đã suy nghĩ sâu xa về nỗi khổ đau của tuổi già và cái chết. Rồi từ đó, Ngài dùng phương pháp dò tìm  đến tận  những nhân duyên của nỗi khổ đau này bằng một tiến trình có liên quan đến sự chú tâm thận trọng, từng bước ( / như lý tác ý ) (yoniso manasikāra) dẫn đến “ bước đột phá  của trí tuệ( paññaya abhisamaya). Tiến trình nghiên cứu này đạt đến dỉnh cao là việc khám phá ra Lý Duyên Khởi, mà từ đó trở thành nền tảng triết lý của lời Ngài giảng dạy.

            Điều quan trọng cần nhấn mạnh là, như được trình bày ở đây và một vài nơi khác trong các bộ  kinh  Nikaya, Lý Duyên Khởi không có nghĩa là một lời ca ngợi vui vẻ về mối tương quan tương duyên giữa các sự vật, nhưng là một sự phát biểu chính xác về kiểu mẫu nhân duyên lệ thuộc vào nhau qua đó khổ đau khởi sinh hay chấm dứt. Trong cùng bài kinh này, Đức Phật tuyên bố rằng Ngài chỉ khám phá ra con đường giải thoát khi Ngài tìm ra con đường để chấm dứtDuyên Khởi. Như vậy, chính là sự  nhận thức được con đường chấm dứtDuyên Khởi đã đưa đến sự giác ngộ của Đức Phật, chứ không chỉ là sự khám phá ra phương diện nguồn gốc các nhân duyên. Ví dụ về một thành phố cổ, được giới thiệu vào phần sau của bài kinh, đã minh họa điểm này, rằng sự giác ngộ của Đức Phật không phải là một sự kiện độc đáo nhưng là sự khám phá lại ‘con đường cổ sơ ’ mà các Đức Phật thời quá khứ đã  đi qua.

            Kinh Văn II, 4  tóm tắt lời tường thuật của  Kinh Văn II, 3, (1), mà tôi đã chia ra bằng cách nối kết hai văn bản khác về cuộc tìm cầu con đường giải thoát của Bồ tát. Giờ đây chúng ta lại cùng trở về với Đức Phật ngay sau khi Ngài đắc quả giác ngộ, khi Ngài suy tư về vấn đề quan trọng là có nên chia sẻ sự giác ngộ của Ngài với thế gian không. Ngay tại điểm này, đang lúc bài kinh diễn tiến có vẻ rất tự nhiên và mang tính thuyết phục, thì có một vị trời tên là Phạm Thiên Sahampati từ cõi thiên bước xuống để cầu xin Đức Phật hãy ra đi và giảng dạy Giáo Pháplợi lạc của những chúng sinh ‘ vẫn còn chút bụi trong đôi mắt ’. Cảnh tượng này có nên được diễn giải theo nghĩa đen hay là như một sự phê chuẩn tượng trưng của một kịch bản nội tâm đang diễn ra trong tâm của Đức Phật ? Thật khó để có thể cho một câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi này; có lẽ cảnh tượng này có thể được hiểu như đang xảy ra ở cả hai cấp độ. Trong bất cứ sự kiện nào, sự xuất hiện của trời Phạm Thiên ở thời điểm này đánh dấu  sự chuyển đổi từ một  hiện thực đã tạo ảnh hưởng trong phần trước của bài kinh đến một kiểu mẫu tượng trưng mang tính huyền thoại. Sự chuyển tiếp một lần nữa nhấn mạnh đến ý nghĩa vũ trụ của sự thành đạo của Đức Phậtsứ mạng tương lai của Ngài như một vị thầy.

            Lời thỉnh cầu của vị trời Phạm Thiên cuối cùng đã thành côngĐức Phật đồng ý giảng dạy.  Ngài chọn năm vị du sĩ khổ hạnh như những ngươi đầu tiên tiếp nhận Giáo pháp của Ngài, năm người này đã từng theo Ngài trong những năm Ngài còn hành trì pháp tu khổ hạnh ép xác. Bài tường thuật đạt đến đỉnh cao bằng một lời xác nhận ngắn rằng Đức Phật đã giảng dạy các vị này theo một phương cách nào đó khiến cho tất cả năm vị chính họ đều chứng đắc Niết-bàn Bất tử. Tuy nhiên, bài  này không nói rõ về lời giảng dạy đặc biệt nào mà đức Phật đã truyền đạt cho năm vị này lúc Ngài gặp họ lần đầu tiên sau khi đắc quả giác ngộ. Bài giảng đó là chính là Bài  Thuyết Pháp Đầu Tiên, được biết như là “ Kinh Chuyển Pháp Luân”.

            Kinh này được đưa vào đây như là  Kinh Văn II, 5. Trong phần mở đầu của kinh, Đức Phật tuyên bố với năm vị du sĩ khổ hạnh rằng Ngài đã khám phá ra ‘ trung đạo’, mà Ngài nhận diện đó là Bát Thánh Đạo. Trong ánh sáng của bài tường thuật về tiểu sử trước đây, chúng ta có thể hiểu tại sao Đức Phật bắt đầu bài giảng dạy như thế này. Trước tiên năm vị du sĩ khổ hạnh từ chối không công nhận lời tuyên bố của Đức Phật là Ngài đã đắc quả giác ngộ và đã xa lánh Ngài, cho rằng Ngài đã phản bội lý tưởng khổ hạnh cao cả và quay trở về với cuộc sống xa hoa. Như vậy trước tiên Ngài phải bảo đảm với họ rằng, Ngài đã không hề  quay trở lại với cuộc sống phóng dật, mà đã khám phá ra một phương pháp mới cho việc tìm cầu  con đường giác ngộ vượt thời gian. Ngài nói với họ, phương pháp mới này vẫn trung thành với việc từ bỏ các dục lạc thuộc ngũ căn  tuy nhiên cũng tránh xa việc hành hạ thể xác vì điều đó vô nghĩa và không mang lại kết quả. Rồi Ngài giải thích cho họ con đường đích thực đưa đến giải thoát, là  Bát Thánh Đạo, con đường này tránh khỏi hai cực đoan và nhờ vậy phát sinh ánh sáng trí tuệ và đạt đến đỉnh cao là đoạn diệt được tất cả mọi ràng buột hệ lụy, đó là Niết Bàn.

            Sau khi Ngài đã giải tỏa mọi hiểu lầm, Ngài bèn tuyên bố những chân lý mà Ngài đã đạt được trong đêm Ngài đắc quả giác ngộ. Đó là Tứ Diệu Đế ( Bốn Chân Lý Cao Thượng ). Ngài không những tuyên bố rõ ràng và định nghĩa ngắn gọn mỗi chân lý, mà Ngài còn mô tả mỗi chân lý từ ba góc độ khác nhau. Những điều này tạo thành ‘ ba lần chuyển pháp luân ’ được đề cập trong phần sau của bài kinh. Đối với mỗi chân lý, lần chuyển pháp luân  thứ nhất là  trí tuệ  thắp sáng bản chất đặc thù của chân lý cao thượng đó. Lần chuyển thứ hai là sự hiểu biết rằng mỗi chân lý cao thượng đặt ra một nhiệm vụ đặc thù cần được hoàn thành. Như vậy, chân lý thứ nhất, chân lý về Khổ, là cần phải được hiểu trọn vẹn; chân lý thứ hai, chân lý về nguồn gốc của Khổ hay là ái dục, cần phải được từ bỏ; chân lý thứ ba, chân lý về sự chấm dứt Khổ, cần phải được thực hiện; và chân lý thứ tư, chân lý về con đường diệt Khổ; cần phải được tu tập và phát triển. Lần chuyển pháp luân thứ ba là sự hiểu biết rằng bốn chức năng liên quan đến Tứ Diệu Đế đã được hoàn thành: chân lý về Khổ đã được hoàn toàn thấu hiểu; ái dục đã được đoạn trừ; việc chấm dứt khổ đã được thực hiện; và con đường diệt Khổ đã được tu tập phát triển trọn vẹn. Ngài nói rằng, chỉ đến khi Ngài hiểu Tứ Diệu Đế trong cả ba lần chuyển pháp luân và mười hai dạng thức, lúc ấy Ngài mới có thể tuyên bố là Ngài đã đắc quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

            Kinh Dhammacakkaappavattana một lần nữa minh họa sự pha trộn hai kiểu mẫu mà tôi đã đề cập trước đây. Bài kinh diễn tiến hầu như hoàn toàn theo kiểu hiện thực- tự nhiên cho đến khi chúng ta đến gần đoạn kết. Khi Đức Phật chấm dứt bài thuyết pháp, ý nghĩa vũ trụ của sự kiện này được thắp sáng bằng một đoạn văn mô tả chư thiên trong mỗi cung trời liên tiếp nhau đã hoan nghênh bài pháp và hô lớn tin mừng cho những vị thiên khác ở các cung trời kế tiếp. Cùng lúc đó, toàn bộ hệ thống địa cầu chấn động và rung chuyển, và một luồng ánh sáng lớn vượt qua ánh sáng của chư thiên xuất hiện trên thế gian. Rồi, trong đoạn cuối, từ cảnh tượng huy hoàng này chúng ta trở về với cảnh giới tẻ nhạt của cõi người, để nhìn thấy Đức Phật chúc mừng ngắn gọn vị du sĩ Koṇḍñña ( Kiều Trần Như) đã đạt đượcPháp nhãn trong sáng thanh tịnh ”. Trong một sát na, Pháp Đăng (/Ngọn Đèn Truyền Pháp) đã chuyển từ bậc đạo sư sang đệ tử, để bắt đầu cuộc hành trình xuyên khắp Ấn độthế giới.

 

 

II .  NGƯỜI  MANG LẠI  ÁNH  SÁNG

 

1. MỘT  NGƯỜI

            “ - Này các Tỷ kheo, có một người xuất hiện trong cõi đời vì lợi lạc của đa số chúng sinh, vì hạnh phúc của đa số chúng sinh, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì những điều tốt đẹp, lợi lạc, hạnh phúc của chư thiênloài người. Người đó là ai ? Người đó là Như Lai, bậc  A-la-hán, Chánh đẳng Giác. Đây chính là người ấy.

            Này các Tỷ kheo, có một người xuất hiện trong cõi đời, là người độc nhất, không có người đi trước, không có người đồng hành, không thể so sánh với bất cứ ai, không ngang hàng với bất cứ ai, không có người tương xứng, không có người đối thủ, là bậc tối thượng trong tất cả nhân loại. Người đó là ai ? Người đó chính là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Đây chính là người ấy.

            Này các Tỷ kheo, sự biểu hiện của người này là sự biểu hiện của pháp nhãn vi diệu, của ánh sáng vi diệu, của đại quang minh; đó là sự biểu hiện của sáu pháp vô thượng, sự chứng đắc bốn vô ngại giải, sự thông đạt nhiều giới khác nhau, nhiều giới sai biệt ; đó là sự chứng ngộ nhờ kết quả của minh và giải thoát ; sự chứng đắc các quả Dự lưu, Nhất lai, Bất lai và A-la-hán.(3) Người ấy là ai ? Người ấy chính là Như Lai, bậc A-la-hán. Chánh Đẳng Giác. Đây chính là người ấy. » 

                        (Tăng Chi BK 1 , Ch XIII : Phẩm Một Người, 1-7 : Như Lai; I tr 46-49 )

 

2.  SỰ  KIỆN  NHẬP  THAI và ĐẢN SINH CỦA ĐỨC  PHẬT

            1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang trú tại thành Xá Vệ (Sāvatthi ), khu Rừng  Kỳ Đà ( Jeta Grove ), thuộc Vườn Cấp- Cô-Độc ( Anāthapiṇḍika ).

            2. Lúc bấy giờ một số Tỷ kheo đang ngồi trong hội trường, nơi họ gặp nhau sau khi đi khất thực về, sau khi ăn xong cuộc thảo luận này khởi lên giữa chúng tăng : «  Thật hy hữu thay chư hiền, thật siêu việt thay đại thần thônguy lực của Như Lai ( Tathāgata) ! Vì Ngài có thể biết được chư Phật thời quá khứ - những vị đã nhập Niết Bàn, đã cắt đứt các chướng đạo, bẻ gãy vòng sinh tử, chấm dứt luân hồi, đã vượt thoát khỏi mọi khổ đau – Ngài biết rằng chư Thế Tôn ấy đản sinh như vậy, danh tánh như vậy, bộ tộc như vậy, giới hạnh như vậy, định lực như vậy, tuệ giác như vậy, trú xứ thiền như vậy, giải thoát như vậy » .

            Khi được nghe như vậy, tôn giả Ānanda nói với các Tỷ kheo : «  Chư hiền,  các bậc Như Lai thật hy hữu và đầy đủ các đức hạnh siêu việt. » (4)

            Tuy nhiên, cuộc thảo luận của chúng Tỷ kheo bị gián đoạn; vì vào buổi chiều sau khi xuất thiền Thế Tôn đã đứng dậy đi đến hội trường, và ngồi xuống trên một chỗ đã được soạn sẵn. Rồi Ngài nói với các Tỷ kheo : « - Này các Tỷ kheo, các ông đang ngồi đây để bàn chuyện gì vậy ? Và cuộc thảo luận gì giữa các ông đã bị gián đoạn ? » 

            « - Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con đang ngồi trong hội trường nơi chúng con đã gặp nhau sau khi đi khất thực về, sau khi ăn xong thì cuộc thảo luận này khởi lên giữa chúng con : « Thật hy hữu thay chư hiền, thật siêu việt thay đại thần thônguy lực của Như Lai ! Vì Ngài có thể biết được chư Phật thời quá khứ - những vị đã nhập Niết Bàn, đã cắt đứt các chướng đạo, bẻ gãy vòng sinh tử, chấm dứt luân hồi, đã vượt thoát khỏi mọi khổ đau – Ngài biết rằng chư Thế Tôn ấy đản sinh như vậy, danh tánh như vậy, bộ tộc như vậy, giới hạnh như vậy, định lực như vậy, tuệ giác như vậy, trú xứ thiền như vậy, giải thoát như vậy » . Khi được nghe như vậy, tôn giả Ānanda nói với chúng con : ‘ Chư hiền,  các bậc Như Lai thật hy hữu và đầy đủ các đức hạnh siêu việt ’.  Bạch Thế Tôn, đấy là cuộc thảo luận giữa chúng con đã bị gián đoạn khi Thế Tôn đi đến. » 

            Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ānanda : « - Đã vậy thì này Ananda,  hãy giải thích đầy đủ hơn về những đức hạnh hy hữu siêu việt của Như Lai. » 

            3. « Bạch Thế Tôn, con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Này Ānanda, chánh niệm và tỉnh giác, Bồ tát xuất hiện trên cung trời Đâu- suất’ (5) Rằng chánh niệm và tỉnh giác Bồ-tát xuất hiện trên cung trời Đâu- suất – đây là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            4. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Chánh niệm và tỉnh giác, Bồ-tát an trú trên cung trời Đâu-suất’. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            5. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘Bồ-tát an trú trên cung trời Đâu-suất trong suốt thọ mạng của Ngài  ’. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            6. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Chánh niệm và tỉnh giác, Bồ-tát sau khi mạng chung  trên cung trời Đâu-suất  đã nhập vào mẫu thai ’. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            7. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Khi Bồ-tát  mạng chung  trên cung trời Đâu-suất  và nhập vào mẫu thai, một hào quang vô lượng  diệu kỳ vượt xa  thần lực của chư thiên, hiện ra khắp thế giới, gồm thế giới của chư thiên, Ma vương, và Phạm thiên, và cả thế giới này của các Sa môn, Bà-la-môn, chư thiênloài người. Và ngay cả trong thế giới tối tăm với những khoảng trống, u ám, và hoàn toàn đen tối, nơi mà mặt trăngmặt trời, cho dù đầy uy lực , cũng không thể chiếu sáng, trong những cảnh giới ấy, đã xuất hiện một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của chư thiên.(6) Và các chúng sinh tái sanh ở đó nhờ hào quang ấy mà thấy được nhau và nói: ‘ Quả thật cũng có những chúng sinh khác tái sanh ở đây’. Và cả hệ thống mười ngàn thế giới này rung chuyển, lay động, chuyển động, và một lần nữa xuất hiện một hào quang vô lượng  diệu kỳ vượt xa  thần lực của chư thiên, hiện ra khắp thế giới ’.  Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            8. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘Khi Bồ-tát đã nhập vào mẫu thai, bốn vị thiên trẻ tuổi đã đến canh gác bốn phía để cho không một ai, người  hay không phải loài người, có thể làm tổn hại Bồ-tát hay mẹ của Bồ-tát. ’(7) Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            9. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘  Khi Bồ-tát đã nhập mẫu thai, mẹ Bồ-tát tự nhiên giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong các dục, không nói láo, không uống các loại rượu men, rượu nấu, chất gây say, vốn là nguồn gốc của sai phạm ’. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            14.  « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Những phụ nữ khác sanh con sau khi đã mang thai chín tháng mười ngày, nhưng mẹ của Bồ-tát thì không phải như vậy. Mẹ Bồ-tát mang thai Bồ-tát  đúng mười tháng rồi mới sanh ’. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            15. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Những phụ nữ khác thường ngồi hay nằm khi sinh con, nhưng mẹ của Bồ-tát thì không phải như vậy. Mẹ của Bồ- tát đã đứng khi sanh Bồ-tát.’ Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            16. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, trước tiênchư thiên đã đón nhận Ngài, sau mới đến loài người.’ Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            17. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, Ngài không chạm đất. Bốn vị thiên nâng đỡ Ngài, đặt Ngài trước mẫu hậu và thưa : ‘ Hoàng hậu hãy vui mừng, Hoàng hậu đã sanh được một bậc vĩ nhân’. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            18. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, Ngài sanh ra thanh tịnh, trong sạch, không bị nước, chất lỏng, máu, hay bất cứ chất dơ bẩn nào làm ô nhiễm. Giả sử có một viên ngọc đặt trên một tấm vải mịn, thì viên ngọc không làm vấy bẩn miếng vải, và miếng vải cũng không làm viên ngọc vấy bẩn. Vì sao ? Vì cả hai đều trong sạch. Bồ-tát từ bụng mẹ sinh ra cũng như vậy. Ngài sanh ra thanh tịnh không bị ô nhiễm’. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            19. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, hai dòng nước từ trên trời rót xuống, một dòng nước lạnh, một dòng nước nóng, để tắm cho Ngài và mẹ Ngài.’ Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            20.  « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Ngay khi Bồ-tát ra đời, Ngài đứng vững hai chân trên mặt đất ; Ngài đi bảy bước hướng về phương bắc, với một lọng trắng che cho Ngài, Ngài nhìn khắp mọi phương và cất tiếng nói như một vị chúa đầu đàn :’’ Ta là bậc tối cao trên đời ; ta là bậc tối ưu trên đời ; ta là bậc tối tôn trên đời. Đây là đời sống cuối cùng của ta, ta sẽ không còn tái sanh nữa. ’(8) Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.

            21. « Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy : ‘ Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, một hào quang vô lượng  diệu kỳ vượt xa  thần lực của chư thiên, hiện ra khắp thế giới, gồm thế giới của chư thiên, Ma vương, và Phạm thiên, và cả thế giới này của các Sa môn, Bà-la-môn, chư thiênloài người. Và ngay cả trong thế giới tối tăm với những khoảng trống, u ám, và hoàn toàn đen tối, nơi mà mặt trăngmặt trời, cho dù đầy uy lực, cũng không thể chiếu sáng, trong những cảnh giới ấy, đã xuất hiện một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của chư thiên. Và các chúng sinh tái sanh ở đó nhờ hào quang ấy mà thấy được nhau và nói:’ Quả thật cũng có những chúng sinh khác tái sanh ở đây’. Và cả hệ thống mười ngàn thế giới này rung chuyển, lay động, chuyển động, và ở đó một hào quang vô lượng  diệu kỳ vượt xa  thần lực của chư thiên, hiện ra khắp thế giới ’.  Rằng khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, một hào quang vô lượng  diệu kỳ vượt xa  thần lực của chư thiên, hiện ra khắp thế giới…. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. » 

            22. « -Này Ānanda, vì vậy, hãy ghi nhớ việc này như là một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. Ở đây, này Ānanda, đối với Thế Tôn, khi các cảm thọ sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ ; khi các tưởng sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ ; khi các niệm sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ. (9) Này Ānanda, hãy ghi nhớ điều này như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. » 

            23. « - Bạch Thế Tôn, vì rằng đối với Thế Tôn, khi các cảm thọ sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ ; khi các tưởng sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ ; khi các niệm sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. » 

            Tôn giả Ānanda nói như vậy. Bậc Đạo sư chấp nhận. Các Tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ānanda nói.

                        ( TBK III, Kinh số123 : Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp, tr 317-328 )

 

3. CUỘC TÌM  CẦU  GIẢI  THOÁT

(1) Tìm cầu an tịnh tối thượng

            5. « Này các Tỷ kheo, có hai loại tìm cầu : thánh cầu và phi thánh cầu. Và thế nào là phi thánh cầu ? Ở đây có người tự mình bị tác động của sanh, lại đi tìm cầu những gì cũng bị tác động của sanh ; tự mình  bị tác động của già, lại đi tìm cầu những gì cũng bị tác động của già; tự mình bị tác động của bệnh, lại đi tìm những gì cũng bị tác động của bệnh ; tự mình bị tác động của chết, lại đi tìm những gì cũng bị tác động của chết ; tự mình bị tác động của sầu bi, lại đi tìm những gì cũng bị tác động của sầu bi ; tự mình là đối tượng của phiền não, lại đi tìm những gì cũng bị tác động của phiền não.

            6 - 11 . « Và những gì có thể nói là phải chịu tác động của sanh, già, bệnh, chết, sầu biphiền não ? Vợ con, nô tỳ nam  nữ, dê cừu, gà  heo, voi, trâu bò, ngựa đực ngựa cái, vàng bạc : những sỡ hữu đó phải chịu tác động của sanh, già, bệnh, chết, sầu biphiền não ; và người nào nắm giữ những thứ ấy, tham đắm chúng, hoàn toàn mê say chúng, là đang tự mình phải chịu tác động của sanh…sầu bi và phiền não, lại đi tìm cầu những gì cũng phải chịu tác động của sanh…. sầu biphiền não. » 

            12. « Và thế nào là thánh cầu ? Ở đây có người tự mình phải chịu tác động của sanh,  hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của sanh, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không sanh, thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết Bàn ; tự mình phải chịu tác động của già, hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của già, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không già, thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết Bàn ; tự mình phải chịu tác động của bệnh,  hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của bệnh, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không bệnh, thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết Bàn ; tự mình phải chịu tác động của chết,  hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của chết, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không chết, thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết Bàn ; tự mình phải chịu tác động của sầu bihiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của sầu bi, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không sầu bi, thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết Bàn ; tự mình phải chịu tác động của phiền não, hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của phiền não, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không phiền não, thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết Bàn. Như vậy gọi là thánh cầu.

            13. « Này các Tỷ kheo, ta cũng vậy,  trước khi giác ngộ, khi còn là một Bồ tát chưa chứng Chánh Đẳng Giác, trong lúc chính mình bị tác động của sanh, ta lại tìm cầu những gì cũng chịu tác động của sanh ; trong lúc chính mình bị tác động của già, bệnh, chết, sầu bi, phiền não, ta lại tìm cầu những gì cũng chịu tác động của già, bệnh, chết, sầu bi, và phiền não. Rồi ta suy nghĩ như sau :’ Tại sao, chính mình phải chịu tác động của sanh, ta lại tìm cầu những gì cũng phải chịu tác động của sanh ? Tại sao, chính mình phải chịu tác động của già, bệnh, chết, sầu biphiền não, ta lại tìm cầu những gì cũng phải chịu tác động của già, bệnh, chết, sầu bi và phiền não? Thiết tưởng rằng, chính mình bị tác động của sanh, sau khi hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của sanh, ta phải tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không sanh, thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết Bàn. Thiết tưởng rằng, chính mình bị tác động của già, bệnh, chết, sầu bi, phiền não, sau khi hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của  già, bệnh, chết, sầu bi, phiền não, ta phải tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không già, không bệnh, bất tử, không sầu bi, không phiền não, thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết Bàn. » 

            14. « Rồi sau đó, khi ta còn là một thanh niên tóc đen nhánh, tràn đầy sinh lực của tuổi  xuân, trong giai đoạn vàng son của đời người, dù cha mẹ ta không bằng lòng và khóc lóc với  mặt  đầy lệ, ta đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ đời sống gia đình, để sống không gia đình.

            15. « «Này các Tỷ kheo, sau khi đã xuất gia như vậy để đi tìm cái tối thiện, tìm cầu an tịnh tối thượng, ta đi đến chỗ Āḷāra Kalāma ở và thưa với Āḷāra Kalāma : ‘’ Hiền giả Kalāma, tôi muốn sống đời phạm hạnh trong Pháp và Luật này’’.Āḷāra Kalāma trả lời :’ Tôn giả có thể ở lại đây. Pháp này là pháp khiến người trí chẳng bao lâu có thể thâm nhậpan trú, tự mình chứng đắc qua thượng trí của vị thầy chỉ dạy. ’ Chẳng bao lâu, ta nhanh chóng thông suốt Pháp ấy. Đối với vấn đề khua môi tụng đọc và tập dượt những lời thầy dạy, ta có thể nói với tri kiến và lòng tự tin, và ta tuyên bố :’ Ta đã biết và thấy’- và những người khác cũng làm như vậy.

            « Rồi ta suy nghĩ :’ Không phải chỉ vì lòng tin mà Āḷāra Kalāma  tuyên bố :’ Sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí, ta thâm nhậpan trú trong pháp này.’ Chắc chắn Āḷāra Kalāma  an trú sau khi biết và thấy pháp này’. Rồi ta đi đến Āḷāra Kalāma  và hỏi :’ Hiền giả Kalāma, sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí,  ngài đã  thâm nhậpan trú trong Pháp này đến mức độ nào ? ’ Để trả lời,Āḷāra Kalāma  tuyên bố về  Vô sở hữu xứ.’(11)

            « Rồi ta suy nghĩ :’Không phải chỉ có Āḷāra Kalāma có tín, tấn, niệm, định và tuệ. Ta cũng có tín, tấn, niệm, định, và tuệ. Vậy ta thử cố gắng chứng đạt được Pháp mà Āḷāra Kalāma  tuyên bố đã thâm nhậpan trú sau khi đã tự mình chứng đạt với thượng trí.’

            « Chẳng bao lâu ta nhanh chóng thâm nhậpan trú trong Pháp ấy sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Rồi ta đi đến Āḷāra Kalāma và hỏi :’ Hiền giả Kalāma, có phải ngài tuyên bố rằng ngài đã thâm nhậpan trú trong Pháp này đến mức độ như vậy sau khi đã tự mình chứng đạt với thượng trí ?’

            -  Vâng, hiền giả, đúng là đến mức độ như vậy .

            -  Này hiền giả, cũng ở mức độ như vậy, tôi đã thâm nhậpan trú trong Pháp này sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí

            - Này hiền giả, đó là một thắng lợi cho chúng ta, là một đại thắng lợi cho chúng ta khi có một vị đồng phạm hạnh như tôn giả. Pháp mà tôi tuyên bố là đã thâm nhậpan trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí, cũng chính là Pháp mà hiền giả đã thâm nhậpan trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Và Pháp mà hiền giả tuyên bố là đã thâm nhậpan trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí, cũng chính là Pháp mà tôi đã thâm nhậpan trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Như vậy hiền giả đã biết Pháp mà tôi biết, và tôi đã biết Pháp mà hiền giả biết. Tôi như thế nào, hiền giả như thế ấy ; hiền giả như thế nào, tôi như thế ấy. Hiền giả, hãy đến đây, chúng ta hãy cùng nhau lãnh đạo hội chúng này. 

             Như vậy, Āḷāra Kalāma, vị đạo sư của ta, lại đặt ta, là đệ tử của vị ấy, ngang hàng với vị đạo sư và ban cho ta vinh dự tối cao. Nhưng rồi ta suy nghĩ :’ Pháp này không đưa đến ly tham, nhàm chán, đoạn diệt, không đưa đến an tịnh, không đưa đến thượng trí, không đưa đến giác ngộ, không đưa đến Niết Bàn, nhưng chỉ đưa đến tái sanhcõi trời Vô Sở Hữu Xứ’(12). Không hài lòng với Pháp này, thất vọng với Pháp này, ta đã bỏ đi.

            16. - Này các Tỷ kheo, ta vẫn đi tìm cái chí thiện, tìm cầu an tịnh tối thượng, ta đi đến chỗ Uddaka Rāmaputta và nói với vị này :’ Hiền già, tôi muốn sống đời phạm hạnh trong Pháp và Luật này’. Uddaka Rāmaputta trả lời :’ Tôn giả có thể ở lại đây. Pháp này là pháp khiến người trí chẳng bao lâu có thể thâm nhậpan trú, tự mình chứng đắc quả thượng trí của vị thầy chỉ dạy. ’ Chẳng bao lâu, ta nhanh chóng thông suốt Pháp ấy. Đối với vấn đề khua môi tụng đọc và tập dượt những lời thầy dạy, ta có thể nói với tri kiến và lòng tự tin, và ta tuyên bố :’ Ta đã biết và thấy’- và những người khác cũng làm như vậy.

            Rồi ta suy nghĩ :’ Không phải chỉ vì lòng tin mà Rāma tuyên bố :’ Sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí, ta thâm nhậpan trú trong Pháp này.’ Chắc chắn Rāma an trú sau khi biết và thấy Pháp này’. Rồi ta đi đến Uddaka Rāmaputta và hỏi :’ Thưa Hiền giả, cho đến mức độ nào  Rāma tuyên bố rằng sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí,  ngài đã  thâm nhậpan trú trong Pháp này ? ’ Để trả lời, Uddaka Rāmaputtatuyên bố về  Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ .(13)

             Rồi ta suy nghĩ :’Không phải chỉ có Rāma có tín, tấn, niệm, định và tuệ, ta cũng có tín, tấn, niệm, định, và tuệ. Vậy ta thử cố gắng chứng đạt được Pháp mà Rāma tuyên bố đã thâm nhậpan trú sau khi đã tự mình chứng đạt với thượng trí .’

             Chẳng bao lâu ta nhanh chóng thâm nhậpan trú trong Pháp ấy sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Rồi ta đi đến Uddaka Rāmaputta và hỏi :

            - Thưa hiền giả, có phải đến mức độ  này Rāma  tuyên bố  rằng ngài  đã thâm nhậpan trú trong Pháp này sau khi  tự mình chứng đạt với thượng trí ?

            -  Vâng, hiền giả, đúng là đến mức độ như vậy

            -  Này hiền giả, cũng bằng cách này, tôi đã thâm nhậpan trú trong Pháp này sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí .

            - Này hiền giả, đó là một thắng lợi cho chúng ta, là một đại thắng lợi cho chúng ta khi có một vị đồng phạm hạnh như tôn giả . Pháp mà tôi tuyên bố là đã thâm nhậpan trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí, cũng chính là Pháp mà hiền giả đã thâm nhậpan trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Và Pháp mà hiền giả tuyên bố là đã thâm nhậpan trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí, cũng chính là Pháp mà tôi đã thâm nhậpan trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Như vậy hiền giả đã biết Pháp mà tôi biết, và tôi đã biết Pháp mà hiền giả biết. Tôi như thế nào, hiền giả như thế ấy ; hiền giả như thế nào, tôi như thế ấy. Hiền giả, hãy đến đây, chúng ta hãy cùng nhau lãnh đạo hội chúng này. 

             Như vậy, Uddaka Rāmaputta, vị đồng phạm hạnh của ta, lại đặt ta vào vị trí của vị đạo sư và ban cho ta vinh dự tối cao. Nhưng rồi ta suy nghĩ : ’Pháp này không đưa đến ly tham, nhàm chán, đoạn diệt, không đưa đến an tịnh, không đưa đến thượng trí, không đưa đến giác ngộ, không đưa đến Niết Bàn, nhưng chỉ đưa đến tái sanhcõi trời Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ ’. Không hài lòng với Pháp này, thất vọng với Pháp này, ta đã bỏ đi.

            17. - Này các Tỷ kheo, ta vẫn đi tìm cái chí thiện, tìm cầu an tịnh tối thượng, ta lần lượt du hành qua nước Magadhan (Ma-Kiệt-Đà) cuối cùng ta đi đến Uruvela gần  Senanigama. Ở đó ta tìm thấy một địa điểm thích hợp, một khu rừng tươi mát, với dòng sông nước chảy trong vắt, với bờ sông bằng phẳng và thoải mái và một ngôi làng kế cận để khất thực. Ta suy nghĩ :’ Đây là một địa điểm thích hợp, đây là một khu rừng tươi mát, với dòng sông nước chảy trong vắt, với bờ sông bằng phẳng  thoải mái và một ngôi làng kế cận để khất thực.’ Đây là chỗ vừa đủ phục vụ cho một thiện nam tửý định nỗ lực tinh tấn.’ Và ta ngồi xuống chỗ ấy và nghĩ : ‘Chỗ này vừa đủ phục vụ cho nỗ lực tinh tấn của ta’.

            18. -  Rồi, này các Tỷ kheo, ta tự mình phải chịu tác động của sanh,  hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của sanh, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không sanh, đó là Niết Bàn, ta đã đạt được sự an ổn tối thượng của cái không sanh, đó là Niết Bàn . Ta tự mình phải chịu tác động của già, hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của già, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không già, đó là Niết Bàn ; ta đã đạt được sự an ổn tối thượng của cái không già, đó là Niết Bàn . Ta tự mình phải chịu tác động của bệnh,  hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của bệnh, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không bệnh, đó là Niết Bàn, ta đã đạt được sự an ổn tối thượng của cái không bệnh, đó là Niết Bàn. Ta tự mình phải chịu tác động của chết,  hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của chết, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không chết, đó là Niết Bàn, ta đã đạt được sự an ổn tối thượng của cái không chết, đó là Niết Bàn. Ta tự mình phải chịu tác động của sầu bihiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của sầu bi, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không sầu bi, đó là Niết Bàn, ta đã đạt được sự an ổn tối thượng của cái không sầu bi, đó là Niết Bàn. Ta tự mình phải chịu tác động của phiền não, hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của phiền não, nên tìm cầu sự an ổn tối thượng của cái không phiền não,  đó là Niết Bàn, ta đã được sự an ổn tối thượng của cái không phiền não, đó là Niết Bàn. Tri kiếnpháp nhãn này đã khởi lên trong ta :’’ Sự giải thoát của ta không thể bị lay chuyển. Đây là đời sống cuối cùng của ta. Nay sẽ không còn sự tái sanh nào nữa.’ »

                                                ( Trung BK I, Kinh 26 : Kinh Thánh Cầu, tr 364 -374 )

 

(2) Chứng Đắc Tam Minh

            11. ( Saccaka hỏi Thế Tôn )(15) “ Phải chăng không  bao giờ Tôn giả Gotama khởi lên một lạc thọ hoan hỷ đến nỗi nó có thể xâm chiếm tâm tôn giảan trú trong đó ? Phải chăng không bao giờ Tôn giả Gotama khởi lên một khổ thọ đau đớn đến nỗi nó xâm chiếm tâm tôn giảan trú trong đó ? ”

            12. - Này Aggivessana, tại sao không có điều đó với ta ? Ở đây, này Aggivessana, trước khi ta giác ngộ, trong lúc ta vẫn còn là một Bồ tát chưa chứng Chánh Đẳng Giác, ta suy nghĩ như sau : ‘ Đời sống gia đình chật chội gò bó và đầy bụi bặm; đời sống xuất gia thật  rộng mở thênh thang. Khi còn sống trong gia đình, thật không dễ gì sống cuộc đời thánh thiện, hoàn toàn thanh tịnh không nhiễm ô, giống như một vỏ sò được đánh bóng. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.’

            13-16.  Rồi sau đó, trong lúc còn là một thanh niên trẻ tuổi,  tóc đen nhánh, tràn đầy sinh lực của tuổi  xuân, trong giai đoạn vàng son của đời người…{ giống như trong Bài kinh II,3 (1) Cuộc Tìm Cầu Giải Thoát, từ đoạn 14-17 }…Và ngồi xuống đó, suy nghĩ như sau: ‘Chỗ này vừa đủ phục vụ cho nỗ lực tinh tấn của ta’.

            17.  Rồi ba ví dụ khởi lên trong ta thật tự nhiên, từ trước đến nay chưa từng nghe. Giả sử có một khúc cây đầy nhựa ẩm ướt đang nằm trên mặt nước, và một người đi đến với một vật làm mồi lửa, nghĩ rằng : ‘Ta sẽ nhen một ngọn lửa, ta sẽ tạo ra hơi nóng’. Này Aggivessana, ông nghĩ thế nào ? Người ấy có thể nhen một ngọn lửa và tạo ra hơi nóng bằng cách lấy vật mồi lửa  chà xát vào khúc cây đầy nhựa ẩm ướt đang nằm trên mặt nước ?.

            - Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy ? Bởi vì đó là một khúc cây đầy nhựa ẩm ướt đang nằm trên mặt nước. Cuối cùng người ấy chỉ hứng chịu sự mệt nhọc và thất vọng mà thôi.

            - Cũng vậy, này Aggivessana, đối với những Sa-môn và Bà-la-môn vẫn sống không từ bỏ các dục lạc về thân, và những thèm muốn, tham ái, mê đắm, khao khát và cuồng nhiệt đối với dục lạc giác quan vẫn chưa hoàn toàn bị buông bỏ và đoạn trừ trong nội tâm, thậm chí nếu các Sa-môn và Bà-la-môn đó cảm nhận  những khổ thọ, đau đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy không thế đạt được tri kiến, pháp nhãngiác ngộ tối thượng; và thậm chí nếu các Sa-môn và Bà-la-môn đó không cảm nhận những khổ thọ, đau đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy vẫn không thế đạt được tri kiến, pháp nhãngiác ngộ tối thượng. Đó là ví dụ thứ nhất đã khởi lên trong ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây.

            18. Lại nữa, này Aggivessana, một ví dụ thứ hai khởi lên trong ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Giả sử có một khúc cây đầy nhựa ẩm ướt đang nằm trên đất khô ráo cách xa mặt nước, và một người đi đến với một vật làm mồi lửa, nghĩ rằng;’ Ta sẽ nhen một ngọn lửa, ta sẽ tạo ra hơi nóng’’. Này Aggivessana, ông nghĩ thế nào ? Người ấy có thể nhen một ngọn lửa và tạo ra hơi nóng bằng cách lấy vật làm mồi lửa  chà xát vào khúc cây đầy nhựa ẩm ướt đang nằm trên đất khô ráo cách xa  mặt nước ?.

            - Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy ? Bởi vì đó là một khúc cây đầy nhựa ẩm ướt , mặc dù nó đang nằm trên đất khô ráo cách xa mặt nước. Cuối cùng người ấy chỉ hứng chịu sự mệt nhọc và thất vọng mà thôi.

            - Cũng vậy, này Aggivessana, đối với những Sa-môn và Bà-la-môn sống với thân đã xa lánh các dục lạc giác quan, nhưng những thèm muốn, tham ái, mê đắm, khao khát và cuồng nhiệt đối với dục lạc giác quan vẫn chưa hoàn toàn bị buông bỏ và đoạn trừ trong nội tâm, thậm chí nếu các Sa-môn và Bà-la-môn đó chỉ cảm nhận những khổ thọ, đau đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy không thế đạt được tri kiến, pháp nhãngiác ngộ tối thượng; và ngay cả nếu các Sa-môn và Bà-la-môn đó không cảm nhận  những khổ thọ, đau đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy vẫn không thế đạt được tri kiến, pháp nhãngiác ngộ tối thượng. Đó là ví dụ thứ hai đã khởi lên trong ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây.

            19. Lại nữa, này Aggivessana, một ví dụ thứ ba khởi lên trong ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Giả sử có một khúc cây khô không nhựa, đang nằm trên đất khô ráo cách xa mặt nước, và một người đi đến với một vật làm mồi lửa, nghĩ rằng;’ Ta sẽ nhen một ngọn lửa, ta sẽ tạo ra hơi nóng’’. Này Aggivessana, ông nghĩ thế nào ? Người ấy có thể nhen một ngọn lửa và tạo ra hơi nóng bằng cách lấy vật làm mồi lửa chà xát vào khúc cây khô không nhựa đang nằm trên đất khô ráo cách xa  mặt nước ?

            - Thưa Tôn giả Gotama, có thể được. Vì sao vậy ? Bởi vì đó là một khúc cây khô không nhựa,  và nó đang nằm trên đất khô ráo cách xa mặt nước.

            - Cũng vậy, này Aggivessana, đối với những Sa-môn và Bà-la-môn  sống với thân đã xa lánh các dục lạc giác quan,, và những thèm muốn, tham ái, mê đắm, khao khát và cuồng nhiệt đối với dục lạc giác quan  đã  hoàn toàn bị buông bỏ và đoạn trừ trong nội  tâm, thậm chí nếu các Sa-môn và Bà-la-môn đó chỉ cảm nhận  những khổ thọ, đau đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy có thể đạt được tri kiến, pháp nhãngiác ngộ tối thượng; và ngay cả nếu các Sa-môn và Bà-la-môn đó không cảm nhận  những khổ thọ, đau đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy vẫn có thế đạt được tri kiến, pháp nhãngiác ngộ tối thượng.(16).  Đó là ví dụ thứ ba đã khởi lên trong ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây.

            20.  Rồi ta suy nghĩ : ‘ Ta hãy thử dùng hàm răng nghiến chặt, lưỡi dán lên nóc họng, lấy tâm đánh bại, chế ngự, nhiếp phục tâm ’. Rồi với hàm răng nghiến chặt, lưỡi dán lên nóc họng, ta lấy tâm đánh bại, chế ngự, nhiếp phục tâm. Trong lúc ta làm như vậy, mồ hôi chảy ra từ nách  ta. Giống như một lực sĩ nắm đầu hay vai một kẻ yếu hơn và đánh bại, chế ngự và nhiếp phục người ấy, cũng vậy, với hàm răng nghiến chặt, lưỡi dán lên nóc họng, ta lấy tâm đánh bại, chế ngự, nhiếp phục tâm, và mồ hôi chảy ra từ nách ta. Mặc dù ta khởi lên năng lượng tinh tấn không mệt mỏithiết lập chánh niệm vững chải, thân của ta vẫn bị kích động và căng thẳng bởi vì ta đã kiệt sức do nỗ lực đến mức đau đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn ấy dù  khởi lên trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta. (17)

            21. “ Rồi ta suy nghĩ :‘ Ta hãy thử thực hành thiền nín thở ’. Rồi ta nín hơi thở-vô và hơi thở-ra qua đường miệng và mũi. Trong khi ta làm như vậy thì có một tiếng gió động mạnh  thoát ra từ hai lỗ tai của ta. Giống như tiếng động mạnh phát ra từ ống  thổi bệ của người thợ rèn, cũng vậy, trong khi ta nín hơi thở-vô và hơi thở-ra qua đường miệng và mũi thì có một tiếng gió động mạnh  thoát ra từ hai lỗ tai của ta. Mặc dù ta đã khởi lên năng lượng tinh tấn không mệt mỏithiết lập chánh niệm vững chải , thân của ta vẫn bị kích động và căng thẳng bởi vì ta đã kiệt sức do nỗ lực đến mức đau đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn ấy dù khởi lên trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.

            22.  Rồi ta suy nghĩ : ‘ Ta hãy thử thực hành thiền nín thở nhiều hơn nữa ’ Rồi ta nín hơi thở-vô và hơi thở-ra qua đường miệng, mũi và tai. Trong lúc ta làm như vậy, có những cơn gió dữ dội thổi mạnh như cắt xuyên qua đầu ta. Giống như có một người lực sĩ dùng mũi nhọn của lưỡi kiếm dí vào đầu ta, cũng vậy, khi ta nín hơi thở-vô và hơi thở-ra qua đường miệng, mũi và tai, có những cơn gió dữ dội thổi mạnh như cắt xuyên qua đầu ta. Mặc dù ta đã khởi lên năng lượng tinh tấn không mệt mỏithiết lập chánh niệm vững chải, thân của ta vẫn bị kích động và căng thẳng bởi vì ta đã kiệt sức do nỗ lực đến mức đau đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn ấy dù khởi lên trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.

            23.  Rồi ta suy nghĩ : ‘ Ta hãy thử thực hành thiền nín thở nhiều hơn nữa ’ Rồi ta nín hơi thở-vô và hơi thở-ra qua đường miệng, mũi và tai. Trong lúc ta làm như vậy, đầu ta đau nhức dữ dội. Giống như có một người lực sĩ buột chặt một dây nịt bằng da cứng quanh đầu ta như một  băng cột đầu, cũng vậy, khi ta nín hơi thở-vô và hơi thở-ra qua đường miệng, mũi và tai,  đầu ta đau nhức dữ dội. Mặc dù ta khởi lên năng lượng tinh tấn không mệt mỏithiết lập chánh niệm vững chải, thân của ta vẫn bị kích động và căng thẳng bởi vì ta đã kiệt sức do nỗ lực đến mức đau đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn ấy dù khởi lên trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.

            24.  Rồi ta suy nghĩ : ‘ Ta hãy thử thực hành thiền nín thở nhiều hơn nữa ’ Rồi ta nín hơi thở-vô và hơi thở-ra qua đường miệng, mũi và tai. Trong lúc ta làm như vậy, có những cơn gió dữ dội cắt ngang bụng ta. Giống như một người đồ tể thiện nghệ hay thợ của ông ta dùng cây dao mổ sắc bén cắt ngang bụng con bò, cũng vậy, trong lúc ta nín hơi thở-vô và hơi thở-ra qua đường miệng, mũi và tai, có những cơn gió dữ dội cắt ngang bụng ta. Mặc dù ta đã khởi lên năng lượng tinh tấn không mệt mỏithiết lập chánh niệm vững chải, thân của ta vẫn bị kích động và căng thẳng bởi vì ta đã kiệt sức do nỗ lực đến mức đau đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn ấy dù khởi lên trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.

            25.  Rồi ta suy nghĩ : ‘ Ta hãy thử thực hành thiền nín thở nhiều hơn nữa ’ Rồi ta nín hơi thở-vô và hơi thở-ra qua đường miệng, mũi và tai. Trong lúc ta làm như vậy, có một sức nóng dữ dội như thiêu đốt thân ta. Giống như có hai người lực sĩ khóa chặt hai cánh tay của một người yếu hơn và nướng người ấy trên một hố than nóng rực, cũng vậy, trong lúc ta nín hơi thở-vô và hơi thở-ra qua đường miệng, mũi và tai, có một sức nóng dữ dội như thiêu đốt thân ta. Mặc dù ta đã khởi lên năng lượng tinh tấn không mệt mỏithiết lập chánh niệm vững chải , thân của ta vẫn bị kích động và căng thẳng bởi vì ta đã kiệt sức do nỗ lực đến mức đau đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn ấy dù khởi lên trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.

            26. “ Lúc ấy, khi chư thiên thấy ta, một vài vị  nói: ‘ Sa-môn Gotama chết rồi ’. Một vài vị  khác nói: ‘Sa-môn Gotama chưa chết, Sa-môn Gotama đang hấp hối ’. Một số chư thiên khác nói: ‘ Sa-môn Gotama không phải đã chết cũng không phải đang hấp hối; ngài là một bậc A-la-hán, đó là cách sống của một vị A-la-hán.’

            27.  Rồi ta suy nghĩ :’ Ta hãy thử tuyệt thực hoàn toàn’. Rồi chư thiên đến bên ta và nói: ‘Này hiền giả, đừng thực hành tuyệt thực hoàn toàn. Nếu hiền giả làm như vậy, chúng tôi sẽ bơm thức ăn của cõi thiên qua lỗ chân lông trên da của hiền giả và nhờ vậy hiền giả vẫn sống.’ Ta suy nghĩ :’ Nếu ta tuyên bố hoàn toàn tuyệt thực trong lúc các vị thiên ấy bơm thức ăn của cõi thiên vào lỗ chân lông trên da của ta và nhờ vậy ta vẫn sống, như thế là ta sẽ nói dối.’ Vì vậy ta bác bỏ ý định của chư thiên và nói :’ Không cần phải làm như vậy.’

            28.  Rồi ta suy nghĩ : ‘ Ta hãy thử ăn thật ít, mỗi lần chỉ bằng một nắm tay, dù là xúp đậu xanh hay đậu đỏ hay xúp rau hay xúp đậu nhỏ.’ Rồi ta ăn thật ít, mỗi lần chỉ bằng một nắm tay, dù là xúp đậu xanh hay đậu đỏ hay xúp rau hay xúp đậu nhỏ. Khi ta làm như vậy, thân thể ta trở nên hết sức gầy yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở nên giống như những cọng dây leo hay cọng tre. Vì ta ăn quá ít, bàn tọa của ta giống như móng của con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống của ta nhô ra giống như một xâu chuổi hột. Vì ta ăn quá ít, xương sườn của ta lòi ra giống như bộ sườn èo uột của một căn trại không mái lợp.Vì ta ăn quá ít, ánh sáng trong mắt ta như chìm sâu vào trong hốc mắt, giống như ánh nước chìm lắng dưới đáy giếng sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta nhăn nheo khô héo như một một trái mướp đắng héo úa  trong nắng và gió. Vì ta ăn quá ít, da bụng ta dính liền với xương sống, vì thế nếu ta sờ da bụng thì ta chạm phải xương sống, và nếu ta sờ vào xương sống ta chạm phải da bụng. Vì ta ăn quá ít, nếu ta đi đại tiện hay tiểu tiện, ta ngã quỵ úp mặt xuống đất. Vì ta ăn quá ít, nếu ta cố gắng làm dịu thân ta bằng cách  xoa bóp tay chân thì lông tóc mục nát rơi rụng khỏi thân thể ta.

            29.  Lúc bấy giờ khi nhiều người thấy ta, có người nói:’ Sa-môn Gotama da đen’. Người khác nói:’ Sa-môn Gotama không phải da đen, da của Ngài màu nâu.’ Người khác nói: ‘ Sa-môn Gotama không phải da đen hay nâu,da của Ngài màu vàng’. Màu da của ta vốn tươi sáng nay đã bị biến hoại vì ta ăn quá ít.

            30.  Rồi ta suy nghĩ :’ Trong quá khứ, dù các Sa-môn, Bà la môn do nỗ lực quá mức, đã trải qua những cảm thọ đau đớn, nhức nhối khốc liệt như thế nào đi nữa; thì sự đau đớn của ta như thế này là tột đỉnh, không thể nào có gì đau đớn hơn. Trong tương lai, dù các Sa-môn, Bà la môn do nỗ lực quá mức, đã trải qua những cảm thọ đau đớn, nhức nhối khốc liệt như thế nào đi nữa; thì sự đau đớn của ta như thế này là tột đỉnh, không thể nào có gì đau đớn hơn. Và trong hiện tại, dù các Sa-môn, Bà la môn do nỗ lực quá mức, đã trải qua những cảm thọ đau đớn, nhức nhối khốc liệt như thế nào đi nữa; thì sự đau đớn của ta như thế này là tột đỉnh, không thể nào có gì đau đớn hơn. Nhưng với việc thực hành khổ hạnh khốc liệt như thế này, ta vẫn không chứng đạt được tri kiếnpháp nhãn thù thắng xứng đáng bậc thánh. Có thể có một con đường khác đưa đến giác ngộ không ?.’

            31.  Rồi ta suy nghĩ : ‘ Ta nhớ lại khi thân phụ ta thuộc bộ tộc Thích-ca ( Sakya) đang bận việc đồng áng, trong lúc ta ngồi dưới bóng mát của cây hồng đào, ta xả ly  các dục thuộc giác quan, xả ly các pháp bất thiện, chứng và trú Sơ thiền,  một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm và tứ.(18). Có thể đây là con đường đưa đến giác ngộ chăng ?’. Rồi tiếp theo hồi ức đó ta khởi lên nhận thức này: ‘ Đây chính là con đường giác ngộ.’

            32.  Rồi ta suy nghĩ : ‘ Tại sao ta lại sợ hãi niềm hỷ lạc này khi nó không liên hệ gì đến các dục thuộc giác quan và các pháp bất thiện ? ’ Rồi ta suy nghĩ : ‘ Ta không sợ niềm hỷ lạc này khi nó không liên hệ gì đến các dục thuộc giác quan hay các pháp bất thiện.’

            33.  Rồi ta suy nghĩ : ‘ Không dễ gì đạt được niềm hỷ lạc ấy với một thân thể cực kỳ kiệt quệ như thế này. Ta hãy ăn vài thức ăn căn bản – một ít cơm hay cháo.’ Và rồi ta ăn vài thức ăn căn bản – một ít cơm và cháo. Lúc ấy năm vị Tỷ kheo đang phục vụ ta nghĩ rằng: ‘ Nếu Sa-môn Gotama chứng đắc pháp cao thượng, ngài sẽ báo cho chúng ta biết.’ Nhưng khi ta ăn cơm và cháo, năm vị Tỷ-kheo chán ghét ta, bỏ đi và nói rằng: ‘ Giờ đây Sa-môn Gotama đã sống đầy đủ vật chất, đã không còn tinh tấn khổ hạnh, đã trở lại lối sống sung túc.’

            34.  Bấy giờ, sau khi ta đã ăn thức ăn căn bảnphục hồi sức khỏe, ta xả ly các dục thuộc giác quan và các bất thiện pháp, chứng và trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm và tứ. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.”(19)

            35.  Rồi ta chấm dứt tầm và tứ, chứng và trú Nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong ta đã  không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.

            36.  Rồi ta xả ly hỷ, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, cảm nhận lạc thọ trong thân, ta chứng và trú Tam thiền mà các bậc thánh tuyên bố là ‘ xả niệm lạc trú ’. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.

            37.  Rồi ta xả lạc xả khổ, với hỷ và ưu đã đoạn diệt trước đây, ta chứng và trú Tứ thiền, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong ta đã không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.

            38.  Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không uế nhiễm, toàn hảo, nhu hòa, dễ sử dụng, vững chải, đạt đến mức an nhiên, ta hướng tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến vô số đời sống quá khứ của ta, nghĩa là, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều kiếp thế giới hủy hoại, nhiều kiếp thế giới hình thành, nhiều kiếp thế giới hủy hoại và hình thành . Ta nhớ rằng : « Tại nơi đó, ta có tên như vậy, thuộc bộ tộc như vậy, có hình hài như vậy, được nuôi dưỡng như vậy, có những lạc thọkhổ thọ như vậy, tuổi thọ như vậy ; và sau khi qua đời từ chỗ đó, ta đã tái sinh vào chỗ khác ; và ở đó ta có tên như vậy, thuộc bộ tộc như vậy, có hình hài như vậy, được nuôi dưỡng như vậy, có những lạc thọkhổ thọ như vậy, tuổi thọ như vậy ; và sau khi qua đời từ chỗ đó, ta đã tái sinh vào chỗ khác. » Như vậy ta nhớ lại vô số đời quá khứ của ta cùng với những đặc điểm và các phương diện khác của đời sống.

            39.  Đây là minh thứ nhất ta đã chứng được trong canh một của đêm ấy. Vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi, bóng tối đã bị diệt trừ vá ánh sáng sanh khởi, như đã xảy ra đối với người sống tinh tấn, nhiệt tâm, và cương quyết. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong ta đã  không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.

            40.  Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không uế nhiễm, toàn hảo, nhu hòa, dễ sử dụng, vững chải, đạt đến mức an nhiên, ta hướng tâm đến Thiên nhãn minh, là tri kiến về sự sanh tử của chúng sanh. Với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, ta thấy rõ  chúng sanh chết và tái sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, và ta hiểu tất cả điều ấy là do nghiệp của họ, như thế này : ‘Những chúng sanh đã tạo nhiều hành động ác về thân, khẩu và ý, đã phỉ báng các bậc thánh, nắm giữ tà kiến, và tạo ác nghiệp theo tà kiến, với thân xác tan rã sau khi chết, họ sẽ phải tái sanh vài cõi khốn khổ, xấu ác, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh đã tạo nhiều hành động thiện về thân, khẩu và ý, không phỉ báng các bậc thánh, có chánh kiến và tạo các nghiệp theo chánh kiến, với thân xác tan rã sau khi chết, những người này sẽ tái sanh vào cõi an lành, vào Thiên giới .’ Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, ta thấy rõ  chúng sanh chết và tái sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, và ta hiểu tất cả điều ấy là do nghiệp của họ.

            41.  Đây là minh thứ hai ta chứng được vào canh giữa của đêm ấy. Vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi, bóng tối đã bị diệt trừ vá ánh sáng sanh khởi, như đã xảy ra đối với người sống tinh tấn, nhiệt tâm, và cương quyết. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong ta đã  không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.

            42.  Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không uế nhiễm, toàn hảo, nhu hòa, dễ sử dụng, vững chải, đạt đến mức an nhiên, ta hướng tâm đến Lậu tận minh, đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Ta hiểu rõ như thật : ‘Đây là khổ. Đây là nguyên nhân của khổ. Đây là sự diệt khổ. Đây là con đường đưa đến diệt khổ.’. Ta biết rõ như thật : ‘Đây là những lậu hoặc. Đây là nguồn gốc của những lậu hoặc. Đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc. Đây là con đường đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc ’.

            43.  Khi ta biết và thấy rõ như vậy, tâm ta giải thoát khỏi những lậu hoặc thuộc dục vọng giác quan, thoát khỏi lậu hoặc về  hiện hữu, thoát khỏi những lậu hoặc về vô minh. Khi tâm ta đã được giải thoát, ta khởi lên sự hiểu biết :’Ta đã được giải thoát. ’ Ta biết rõ :’ Sanh đã tận,  phạm hạnh đã  thành, những việc cần làm đã làm xong, sẽ không còn trở lại bất cứ một  đời sống nào khác nữa .’

            44.  Đây là minh thứ ba ta đã chứng được trong canh cuối của đêm ấy.Vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi, bóng tối đã bị diệt trừ vá ánh sáng sanh khởi, như đã xảy ra đối với người sống tinh tấn, nhiệt tâm, và cương quyết. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong ta đã  không xâm chiếm và tồn tại trong tâm ta.  

                                                ( Trung BK I, Kinh 36 : Đại kinh Saccaka, tr 521-543 )

 

(3) Thành Phố Cổ

          - Này các Tỷ kheo, trước khi chưa chứng được  Chánh Đẳng Giác, khi ta đang còn là một  vị Bồ tát chưa hoàn toàn giác ngộ, ta đã khởi lên tư tưởng này : ‘ Thế giới này đang rơi vào vòng khổ não, ở chỗ chúng sanh bị  sinh ra, bị già, bị chết , bị đoạn diệt và rồi lại bị tái sinh. Tuy nhiên từ nỗi khổ đau do già chết, chúng sanh không biết cách vượt thoát khổ đau này. Khi nào họ sẽ  tìm thấy  cách vượt thoát khỏi nỗi khổ đau do  già chết ? ”

            Rồi này các Tỷ Kheo, ta lại khởi lên ý nghĩ :’ Khi  cái gì có mặt thì già chết có mặt ? Do duyên gì khiến già chết sinh khởi ? ’. Rồi, này các Tỷ kheo, qua chú tâm suy nghĩ cẩn trọng, trí tuệ ta đã có một bước đột phá như sau : ‘ Khi nào có sanh thì già chết có mặt, sanh là nhân duyên của già chết.’

             Rồi này các Tỷ kheo, ta lại suy nghĩ :’ Khi cái gì có mặt thì sanh có mặt ?...hữu… ?...thủ…? …ái…?... thọ …?...xúc…? …sáu xứ ( lục nhập)…?...danh sắc…? Do duyên gì danh sắc có mặt ? Rồi, này các Tỷ kheo, qua chú tâm suy nghĩ cẩn trọng, trí tuệ ta đã có một bước đột phá như sau : ‘ Khi thức có mặt thì danh sắc có mặt; thức là nhân duyên của danh sắc.’

             Rồi, này các Tỷ kheo, ta lại khởi lên ý nghĩ này:’ Khi cái gì có mặt thì thức có mặt ?’  Rồi, này các Tỷ kheo, qua chú tâm suy nghĩ cẩn trọng, trí tuệ ta đã có một bước đột phá như sau : ‘ Khi danh sắc có mặt thì thức có mặt, danh sắcnhân duyên của thức.’ (20)

             

 Rồi này các Tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: ‘ Thức này quay trở lại, nó không đi vượt quá danh sắc. Chính ở giai đoạn này mà một con người có thể sinh ra, già và chết và rồi lại tái sinh, nghĩa là, khi có thức do danh sắc làm nhân duyên, và danh sắc do thức làm nhân duyên.(21). Do danh sắc làm nhân duyên sinh ra sáu xứ; do sáu xứ làm nhân duyên sinh xúc…Đó là nguồn gốc của toàn bộ khổ uẩn này.”

            “Tập khởi, tập khởi ”, như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp chưa từng được nghe trước đây, ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thấu suốt và quang minh.

             Rồi, này các Tỷ kheo, ta lại khởi lên ý nghĩ này: ‘Khi cái gì không có mặt thì già chết không có mặt ? Cái gì chấm dứt thì già chết chấm dứt ? Rồi, này các Tỷ kheo, qua chú tâm suy nghĩ cẩn trọng, trí tuệ ta đã có một bước đột phá như sau : ‘ Khi sanh không có mặt thì già chết không có mặt;  sanh chấm dứt thì già chết chấm dứt.’

             Rồi ta lại suy nghĩ như sau: ‘ Khi cái gì không có mặt thì sanh không có mặt… ? hữu… ? thủ …?.ái …? thọ …? xúc …? sáu xứ …? danh sắc ? Do cái gì diệt thì danh sắc diệt ? Rồi, này các Tỷ kheo, qua chú tâm suy nghĩ cẩn trọng, trí tuệ ta đã có một bước đột phá như sau : “ Khi thức không có mặt thì danh sắc không có mặt; do thức diệt thì danh sắc diệt.”

             Rồi này các Tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: ‘ Ta đã khám phá ra con đường giác ngộ này, nghĩa là, do danh sắc diệt thì thức diệt, do thức diệt thì danh sắc diệt; do danh sắc diệt  thì sáu xứ diệt; do sáu xứ diệt thì xúc diệt…Đó là sự đoạn diệt toàn bộ khổ uẩn này”(22)

            “ Đoạn diệt , đoạn diệt ’’,  như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp chưa từng dược nghe trước đây, ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thấu suốt và quang minh.

             Này các Tỷ kheo, giả sử một người du hành qua một khu rừng, tìm thấy một con đường xưa cổ, một con đường xưa cổ do những người trong thời xa xưa đã đi qua. Người ấy  đi theo con đường đó và thấy một thành phố cổ, một thủ đô xưa cổ do những con người thời xa xưa cư ngụ, với công viên, khu rừng, hồ nước  và thành lũy, một địa điểm thật đẹp . Rồi người ấy thông báo cho nhà vua hay quan đại thần: “ Thưa ngài, xin tâu cho ngài biết rằng trong lúc tôi du hành qua một khu rừng, tôi đã tìm thấy một con đường xưa cổ, một con đường xưa cổ do những người trong thời xa xưa đã đi qua. Tôi đã đi theo con đường ấy và thấy một thành phố cổ, một thủ đô xưa cổ do những con người thời xa xưa cư ngụ, với công viên, khu rừng, hồ nước  và thành lũy, một địa diểm thật đẹp. Xin ngài hãy tân trang cổ thành ấy!’’. Rồi  nhà vua hay quan đại thần  tân trang cổ thành ấy, và sau một thời gian, thành phố này trở nên phồn thịnh, thành công, dân cư đông đúc, tràn ngập người, phát triển và mở mang.

             Cũng vậy, này các Tỷ kheo, ta đã tìm thấy con dường xưa cổ, con đường xưa mà các bậc Giác Ngộ thời quá khứ đã đi qua. Và con đường cổ, con đường xưa ấy là gì ? Đó chính là Bát Thánh Đạo; nghĩa là, chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định và chánh huệ. Ta đã theo con đường ấy, và bằng cách đó, ta đã trực tiếp hiểu biết được già chết, nguồn gốc của già chết, sự đoạn diệt già chết, và con đường đưa đến đoạn diệt già chết. Ta đã trực tiếp hiểu biết được sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành; nguồn gốc của chúng, sự đoạn diệt , và con đường đưa đến đoạn diệt chúng.(23) Sau khi đã trực tiếp hiểu biết được chúng, ta đã giảng giải con đường này cho các Tỷ kheo, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Này các Tỷ kheo, đời sống thánh thiện này đã thành côngphong phú, thịnh vượng, trở nên phổ biến, lan rộng, đã được khéo tuyên thuyết trong thế giới chư thiênloài người .

 

(Tương Ưng Bộ Kinh II, chương I, Phẩm Phật Đà,  tr 24-26 )

 

4. QUYẾT  ĐỊNH  THUYẾT  PHÁP

            19.  Rồi ta suy nghĩ như sau : “ Pháp này do ta chứng đắc thật thâm sâu, khó thấy, khó hiểu, an tịnhsiêu phàm, không thể đạt được bằng lý luận suông, tế nhị, chỉ người trí mới trải nghiệm được. Nhưng chúng sanh đời này ham thích ái dục, vui thú trong ái dục, khoái lạc hưởng thụ ái dục (24). Thật khó cho chúng sanh đời này thấy được chân lý này, đó là, tính nhân duyên đặc thù, Lý Duyên khởi. Và thật khó thấy được chân lý này, đó là, sự tịnh chỉ tất cả các hành, từ bỏ mọi sanh y, diệt trừ ái dục, ly tham, đoạn diệt, Niết Bàn. (25). Nếu ta thuyết giảng Giáo pháp này, người khác sẽ không hiểu ta, như vậy thật phiền phức cho ta ’. Rồi những câu kệ này trước đây chưa từng nghe đã tự nhiên khởi lên trong ta :

                                    Thôi đủ rồi việc giảng dạy Giáo Pháp,

                                    Mà chính ta cũng thấy khó đạt,

Những người sống với tham sân,

Làm sao thấu hiểu được ?

 

Những kẻ đắm mình trong tham ái vô minh,

Sẽ không bao giờ hiểu được,

Pháp này đi ngược dòng đời,

Tế nhị, thâm sâu, khó thấy.

 

             Suy nghĩ như vậy, tâm ta hướng đến vô vi bất động chứ không nghĩ đến việc giảng dạy Giáo pháp. (26).

            20. -  Này các Tỷ kheo, lúc dó Phạm thiên Sahampati với tâm mình thấu hiểu được tâm tư của ta liền nghĩ rằng:’ Thế giới này sẽ bơ vơ lạc lõng, thế giới này sẽ tiêu diệt, vì tâm của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác hướng đến vô vi bất động hơn là nghĩ đến việc giảng dạy Giáo pháp ’. Rồi, nhanh như một lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co lại cánh tay đang duỗi, Phạm thiên Sahampati biến mất từ thế giới Phạm thiênhiện ra trước mặt ta. Vị Phạm thiên đắp thượng y lên một bên vai, chắp tay đảnh lễ ta và bạch rằng:’’ Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp, bạch Thiện Thệ hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh chỉ còn vướng chút ít bụi trần sẽ bị thiệt hại nếu không được nghe Giáo pháp. Sẽ có những chúng sanh có thể hiểu được Giáo pháp’. Vị Phạm thiên Sahampati nói như vậy, và rồi nói thêm bài kệ như sau :

 

                                             Tại Magadha cho đến bây giờ vẫn có,

Các pháp bất tịnh do những kẻ tâm còn cấu uế tạo ra.

Xin hãy mở cánh cửa Bất tử! Hãy cho họ nghe Pháp

Của bậc Thanh tịnh đã chứng đắc

 

‘Như người đứng trên đỉnh núi,

Có thể thấy hết  mọi người chung quanh,

Bởi vậy, hỡi bậc đại trí, bậc thánh- thấy- cùng- khắp,

Xin hãy bước lên lâu đài Chánh pháp,

Hãy để bậc Thoát Ly Sầu Muộn,

Nhìn xuống đám chúng sanh này,

Đang ngập chìm trong  khổ não,

Bị sanh già chi phối.

Xin hãy đứng lên, bậc anh hùng chiến thắng,

Vị lãnh đạo đám lữ hành,

Bậc rủ sạch nợ nần, hãy đi khắp thế giới,

Xin Thê Tôn hãy giảng dạy Giáo pháp,

Sẽ có những người nghe thấu hiểu.

 

            21.   Rồi ta lắng nghe lời thỉnh cầu của vị Phạm thiên, và vì lòng từ bi đối với chúng sanh, ta nhìn quanh thế giới với Phật nhãn, ta thấy có chúng sanh còn nhiễm chút ít bụi trần và có chúng sanh nhiễm rất nhiều bụi trần, có hạng người căn tánh lanh lợi, có hạng căn tánh ám độn, có hạng thiện lành, có hạng xấu ác, có hạng dễ dạy, có hạng khó dạy, và một số người suy nghĩ về sự sợ hãi và nguy hiểm ở thế giới khác. Cũng giống như trong một hồ sen xanh, đỏ hay trắng, một vài hoa sen sanh ra và lớn lên dưới nước, phát triển dưới nước, không vươn lên khỏi mặt nước ; một số hoa sen khác sanh ra và lớn lên dưới nước, vươn lên tới mặt nước ; và một số hoa sen khác sanh ra và lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước và đứng thẳng trong sạnh, không bị thấm nước. Cũng vậy, khi ta nhìn quanh thế giới với Phật nhãn, ta thấy có chúng sanh còn nhiễm chút ít bụi trần và có chúng sanh nhiễm rất nhiều bụi trần , có hạng người căn tánh lanh lợi, có hạng căn tánh ám độn, có hạng thiện lành, có hạng xấu ác, có hạng dễ dạy, có hạng khó dạy, và một số người suy nghĩ về sự sợ hãi và nguy hiểm ở thế giới khác. Rồi ta nói bài kệ này để trả lời Phạm thiên Sahampati :

                                     Nay cửa Bất tử rộng mở cho mọi người,

  Để những ai muốn nghe bây giờ hãy chứng tỏ lòng tin.

                                     Hỡi Phạm thiên, nghĩ  rằng điều ấy sẽ phiền toái,

 Nên ta  đã không muốn giảng Giáo pháp vi diệusiêu phàm

                                         

              Rồi Phạm thiên Sahampati suy nghĩ : « Thế Tôn đã chấp nhận lời thỉnh cầu của ta rằng Ngài sẽ giảng dạy Giáo pháp. »  Và sau khi đảnh lễ ta, thân phía tay phải hướng về ta,  Phạm thiên  biến mất ngay.

            22. Ta suy nghĩ : « Ta sẽ giảng Giáo pháp cho ai trước tiên ? Ai sẽ hiểu Giáo pháp này thật nhanh ? »  Rồi ý nghĩ này khởi lên trong ta : « Ālāra Kālāma là bậc có trí tuệ, thông minh, sáng suốt, đã từ lâu chỉ còn chút ít bụi trần. Giả sử ta thuyết pháp cho Ālāra Kālāma  đầu tiên, ông ta sẽ hiểu ngay » . Rồi chư Thiên đến bên ta và nói : « Bạch Thế Tôn, Ālāra Kālāma đã mệnh chung bảy ngày rồi » .Và tri kiến này khởi lên trong ta : « Ālāra Kālāma đã mệnh chung bảy ngày rồi » . Ta nghĩ :  «  Đây là một thiệt hại lớn cho Ālāra Kālāma . Nếu được nghe  Pháp này, ông ấy sẽ hiểu rất nhanh. » 

            23. Rồi ta suy nghĩ : « Ta sẽ giảng Giáo pháp cho ai trước tiên ? Ai sẽ hiểu Giáo Pháp này thật nhanh ? » . Rồi ý nghĩ này khởi lên trong ta : « Uddaka Rāmaputta  là bậc có trí tuệ, thông minh, sáng suốt, đã từ lâu chỉ còn chút ít bụi trần. Giả sử ta thuyết pháp cho Uddaka Rāmaputta   đầu tiên, ông ta sẽ hiểu ngay » . Rồi chư Thiên đến bên ta và nói : « Bạch Thế Tôn, Uddaka Rāmaputta  đã mệnh chung đêm hôm qua » . Và tri kiến này khởi lên trong ta :’ « Uddaka Rāmaputta đã mệnh đêm hôm qua » . Ta nghĩ :  « Đây là một thiệt hại lớn cho Uddaka Rāmaputta . Nếu được nghe  Pháp này, ông ấy sẽ hiểu rất nhanh. » 

            24. Ta suy nghĩ :  « Ta sẽ giảng Giáo Pháp cho ai trước tiên ? Ai sẽ hiểu Giáo pháp này thật nhanh ? » . Rồi ý nghĩ này khởi lên trong ta : « Nhóm năm Tỷ kheo đã phục vụ ta khi ta đang nỗ lực tu tập, nhóm này rất hữu ích (27). Vậy ta hãy thuyết pháp cho nhóm này đầu tiên » . Rồi ta nghĩ : « Bây giờ nhóm năm Tỷ kheo này đang ở đâu ? » . Và với thiên nhãn thanh tịnh siêu phàm, ta thấy họ đang ở Ba-la-nại (Bārāṇasi) gần Lộc Uyển thuộc Isipatana.

            25. Này các Tỷ kheo, sau khi đã ở tại Uruvelā trong một thời gian như đã định, ta lên đường đi đến Ba-la-nại. Khi ta đang đi giữa Gayā và Bodhi, một người ngoại đạo là Ājivaka Upaka thấy ta trên đường và nói : ‘Này hiền giả, các căn của hiền giả thật quang minh, màu da của hiền giả thật thanh tịnh và tươi sáng. Vì mục đíchhiền giả đã xuất gia ? Ai là bậc đạo sư của hiền giả ? Hiền giả thọ trì Pháp của ai ?’ Ta trả lời Ājivaka Upaka bằng bài kệ như sau :

                               Ta là bậc đã vượt lên tất cả, là bậc biết tất cả,

                        Không ô nhiễm giữa các pháp, đã xả ly tất cả,

                        Đoạn tận mọi khát ái. Ta tự giácngộ tất cả các pháp này,

                        Ta còn phải chỉ ai là bậc thầy ?

 

                         Ta không có Đạo sư, và bậc như ta,

Không thể tìm thấy trong khắp thế giới này

Giữa tất cả Trời và Người,

Không có ai ngang hàng với ta.

 

Vì ta là bậc A-la-hán trong thế giới này,

Ta là bậc Đạo sư vô thượng,

                        Một mình ta là bậc Chánh Đẳng Giác,

Đã dập tắt mọi ngọn lửa.

 

Bây giờ ta đi đến thành Kāsi,

Để chuyển bánh xe Pháp,

Trong thế giới mù lòa,

Ta sẽ gióng lên tiếng trống Bất tử.

 

             - Này hiền giả, theo như lời tuyên bố của hiền giả, thì hiền giả phải là bậc chiến thắng của thế giới này » (28).

 

                              - Những bậc chiến thắng là những vị giống ta,

                        Những vị  đã diệt trừ mọi lậu hoặc,

                        Ta đã nhiếp phục mọi ác pháp,

                        Vì thế, Upaka, ta là bậc chiến thắng.

 

             Khi ta nói những lời này xong, Ājivaka Upaka  nói : “Này hiền giả, cầu mong  mọi việc sẽ như vậy ”. Rồi Upaka lắc đầu và ra đi bằng con đường khác.

 

            26.  - Này các Tỷ kheo, rồi ta tiếp tục đi từng chặng đường, cuối cùng ta đi đến Ba-la-nại, vườn Lộc Uyển ở Isipatana, và ta đi đến chỗ năm Tỷ kheo. Nhóm năm Tỷ kheo thấy ta từ đằng xa đi đến, họ bàn bạc và thỏa thuận với nhau rằng : “Này các hiền giả, nay Sa-môn Gotama đang đi đến, vị này đã sống sung túc, đã từ bỏ nỗ lực khổ hạnhtrở lại lối sống sung túc. Chúng ta không nên đảnh lễ vị này, hay đứng dậy chào hay nhận y bát.  Nhưng chúng ta có thể sắp đặt một chỗ ngồi. Nếu vị này muốn, thì có thể ngồi xuống”. Tuy nhiên, khi ta đến gần, năm vị Tỷ kheo này thấy rằng họ không thể giữ đúng những điều đã thỏa thuận với nhau. Một vị đến đón ta và cầm y bát, một vị khác sắp đặt chỗ ngồi, một vị khác nữa đem nước rửa chân đến, tuy nhiên họ gọi ta bằng tên và danh xưng là ‘ hiền giả ’. (29)

 

            27.  Khi nghe như vậy, ta nói với họ : “Này các Tỷ kheo, đừng  gọi Như Lai bằng tên hay ‘hiền giả ’. Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Này các Tỷ kheo, hãy lắng nghe, ta đã chứng đắc Pháp Bất tử. Ta sẽ hướng dẫn, ta sẽ thuyết giảng Giáo pháp cho các ngươi. Hãy thực hành đúng theo lời ta hướng dẫn, bằng cách tự tri, tự chứng  ngay bây giờ và ở đây, rồi chẳng bao các ngươi sẽ đi vàoan trú trong mục đích tối thượng của đời sống phạm hạnh như những thiện nam tử  xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình ».

 

             Khi nghe ta nói như vậy, nhóm năm Tỷ kheo trả lời như sau : « Hiền giả Gotama, với nếp sống, với đường lối tu tập, và với việc hành trì khổ hạnhhiền giả đã thực hiện, hiền giả đã không chứng đạt được Pháp siêu việt thế gian nào về tri kiếnpháp nhãn xứng đáng của bậc Thánh. Nay thì hiền giả đã trở lại sống đầy đủ vật chất, đã từ bỏ nỗ lực tinh cần khổ hạnh, làm sao hiền giả có thể chứng đạt được pháp siêu việt thế gian về tri kiếnpháp nhãn xứng đáng của bậc thánh ? » . Khi nghe họ nói như vậy, ta nói với họ rằng : « Như Lai không sống sung túc, và cũng không từ bỏ nỗ lực tinh cầntrở lại sống sung túc. Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Này các Tỷ kheo, hãy lắng nghe, ta đã chứng đắc Pháp Bất tử …., từ bỏ gia đình, sống không gia đình » .

 

             Lần thứ hai, nhóm năm Tỷ kheo nói với ta : « Này hiền giả Gotama….làm sao hiền giả có thể chứng đạt được pháp siêu việt thế gian về tri kiếnpháp nhãn xứng đáng của bậc thánh ?’ Lần thứ hai, ta nói với họ :’ Như Lai không sống sung túc… từ bỏ gia đình, sống không gia đình ’. Lần thứ ba nhóm năm Tỷ kheo nói với ta :’ Này hiền giả Gotama….làm sao hiền giả có thể chứng đạt được pháp siêu việt thế gian về tri kiếnpháp nhãn xứng đáng của bậc thánh ? » 

 

            28. «  Khi nhóm năm Tỷ kheo  nói như vậy, ta hỏi họ :

 

             -  Này các Tỷ kheo, trước đây các ngươi đã từng  nghe ta nói như vậy chưa ?

 

             -   Bạch ngài, chưa bao giờ. ’(30)

 

             -  Này các Tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Này các Tỷ kheo, hãy lắng nghe, ta đã chứng đắc Pháp Bất tử. Ta sẽ hướng dẫn, ta sẽ thuyết giảng Giáo pháp cho các ngươi. Hãy thực hành đúng theo lời ta hướng dẫn, bằng cách tự tri, tự chứng  ngay bây giờ và ở đây, rồi chẳng bao các ngươi sẽ đi vàoan trú trong mục đích tối thượng của đời sống phạm hạnh như những thiện nam tử  xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình .

 

            29.  Ta đã có thể thuyết phục được nhóm năm Tỷ kheo.(31) . Rồi đôi lúc ta giảng dạy hai Tỷ kheo trong lúc ba vị kia đi khất thực, và cả sáu người chúng ta sống bằng những gì ba vị Tỷ kheo kia đi khất thực mang về. Đôi lúc ta giảng dạy ba Tỷ kheo trong lúc hai vị kia đi khất thực, và cả sáu người chúng ta sống bằng những gì hai vị Tỷ kheo ấy đi khất thực mang về.

            30.  Rồi nhóm năm Tỷ kheo, sau khi được ta hướng dẫn và giảng dạy, từ chỗ chính họ phải chịu bị sanh, hiểu được sự nguy hiểm của những gì  bị sanh, tìm cầu sự an ổn vô thượngthoát khỏi mọi khổ ách của cái không sanh, là Niết Bàn ; từ chỗ tự mình phải chịu già, bệnh, chết, sầu biphiền não, tìm cầu cái không già, không bệnh, không chết, không sầu bi, không phiền não, an ổn vô thượng thoát khỏi mọi khổ ách, là Niết Bàn ; họ chứng được trạng thái không già, không bệnh, không chết, không sầu bi, không phiền não, an ổn vô thượng thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết bàn.  Họ khởi lên tri kiếnpháp nhãn này :  « Sự giải thoát của chúng ta là không gì lay chuyển được ; đây là đời sống cuối cùng của chúng ta ; nay chúng ta không còn tái sanh nữa. » .

                                     (Trung BK I, Kinh số 26 :Kinh Thánh Cầu, tr. 374-387 )

 

5. BÀI  THUYẾT  PHÁP  ĐẦU  TIÊN

            Tôi nghe như vầy. Một thời Thế Tôn đang cư trú ở Ba-la-nại (Bārāṇasi) trong vườn Lộc Uyển thuộc Isipatana. Tại đây Thế Tôn bảo với nhóm năm Tỷ kheo như sau:

             - Này các Tỷ kheo, một người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không nên theo đuổi thực hành hai cực đoan này . Thế nào là hai ? Một là tìm kiếm dục lạc trong các dục thuộc giác quan, đó là lối sống thấp kém, đê tiện, là con đường của kẻ phàm phu, không cao thượng, vô ích. Hai là dấn thân theo đuổi lối tu tự ép xác khổ hạnh, như vậy rất đau đớn, không cao thượng, vô ích. Bằng cách không đi theo hai cực đoan này, Như Lai đã chứng ngộ   Trung đạo, là con đường đem lại pháp nhãn, tri kiến, dẫn đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết- bàn.

             - Và này  các Tỷ kheo, thế nào là Trung đạo đã được Như Lai chứng ngộ  ? Đó chính là Bát Thánh Đạo; nghĩa là : Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệmChánh định. Này các Tỷ kheo, đây là Trung đạo đã được  Như Lai nhận thức, con đường này đưa đến pháp nhãn, tri kiến, an tịnh, thắng trí , giác ngộ, Niết- bàn.

            - Này các Tỷ kheo, đây là chân lý về Khổ: sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; phải sống với những gì mình ghét là khổ; phải xa cách những gì mình thương là khổ; không đạt được những gì mình mong ước là khổ; nói ngắn gọn, bám chặt vào năm uẩn là khổ.

             - Này các Tỷ kheo, đây là chân lý về nguồn gốc của Khổ : chính là ái dục đưa đến tái sanh, đi cùng với khoái lạc và thèm khát, tìm kiếm khoái lạc chỗ này chỗ kia; đó là, sự khao khát các dục lạc giác quan, khao khát được tồn tại, khao khát được không tồn tại.

             - Này các Tỷ kheo, đây là chân lý về việc chấm dứt khổ : chính là sự tàn lụi và đoạn diệt hết sạch mọi tàn dư của lòng khao khát, từ bỏ, vất bỏ nó, giải thoát khỏi nó, là không còn bám viu chấp thủ vào nó.

             - Này các Tỷ kheo, đây là chân lý về con đường đưa đến chấm dứt Khổ: đó chính là Bát Thánh Đạo; nghĩa là, Chánh tri kiến….Chánh định.

             - Đây là chân lý về khổ. Như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh.(33)

             - Chân lý về khổ đã được hiểu đầy đủ. Như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh.(34)

            - Đây là chân lý về nguồn gốc của khổ. Như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh.

             - Chân lý về nguồn gốc của khổ này cần phải được đoạn trừ. Như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh.

             - Chân lý về nguồn gốc của khổ này đã  được đoạn trừ. Như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh.

             -  Đây là chân lý về sự chấm dứt khổ: như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh.

             - Chân lý về sự chấm dứt khổ cần phải được chứng đắc: như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh.

             - Đây là chân lý về sự chấm dứt khổ đã được chứng đắc: như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh.

            -  Đây là chân lý về con đường đưa đến diệt khổ: như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh.

             - Đây là chân lý về con đường đưa đến diệt khổ  cần phải tu tập: như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh.

            - Đây là chân lý về con đường đưa đến diệt khổ đã được tu tập: như vậy, này các Tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh.

             - Này các Tỷ kheo, bao lâu mà ta chưa đạt được tri kiếnpháp nhãn hoàn toàn thanh tịnh  đúng như thật về Tứ Diệu Đế, như trong ba giai đoạn và mười hai hành tướng,(35) thì ta  không tuyên bố  là đã chứng đắc vô thượng Chánh Đẳng Giác trong thế giới này với  Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, trong quần chúng này với các sa môn và Bà-la-môn, chư thiênloài người. Nhưng khi nào tri kiến và viễn kiến của ta về Tứ Diệu Đế đã hoàn toàn thanh tịnh đúng như thật, với ba giai đoạn và mười hai hành tướng, thì ta tuyên bố là đã chứng đắc vô thượng Chánh Đẳng Giác trong thế giới này với  Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, trong quần chúng này với các sa môn và Bà-la-môn, chư thiênloài người. Tri kiếnpháp nhãn này đã khởi lên trong ta : ‘ Tâm giải thoát của ta là không thể nào lay chuyển. Đây là đời sống cuối cùng của ta. Giờ đây sẽ không còn tái sanh nữa’’ .

            Thế Tôn đã thuyết giảng như vậy. Nhóm năm Tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi bài pháp này được thuyết giảng, tôn giả Kiều Trần Như (Kondanna) phát khởi pháp nhãn thanh tịnh vô nhiễm về Pháp như sau: “Bất cứ pháp nào có sinh khởi cũng  phải chịu  đoạn diệt”.(36)

            Và khi Bánh Xe Pháp đã được Thế Tôn chuyển động, chư thần cư ngụ trên cõi đất này lớn tiếng nói: “ Tại thành Ba-la-nại, trong Vườn Lộc Uyển thuộc Isipatana, vô thượng Pháp Luân này đã được Thế Tôn chuyển động, và không một Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương hay bất cứ ai trong thế giới có thể làm Bánh Xe  Pháp này ngừng quay.” Sau khi nghe chư thần ngụ trên cõi đất lên tiếng, chư thiêncõi trời Tứ Đại Thiên Vương cất tiếng nói :  “Tại thành Ba-la-nại, trong Vườn Lộc Uyển thuộc Isipatana, vô thượng Pháp Luân này đã được Thế Tôn chuyển động, và không một Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương hay bất cứ ai trong thế giới có thể làm Bánh Xe  Pháp này ngừng quay.” Sau khi nghe tiếng nói của chư thiêncõi trời Tứ Đại Thiên Vương, chư thiêncõi trời Ba Mươi Ba…, chư thiêncõi trời Dạ Ma…, chư thiêncõi trời Đâu Suất…, chư Hóa Lạc Thiên…, chư Tha Hóa Tự Tại Thiên…, chư thiên ở cõi Phạm Thiên… (37) đều cất tiếng nói: “Tại thành Ba-la-nại, trong Vườn Lộc Uyển thuộc Isipatana, vô thượng Pháp Luân này đã được Thế Tôn chuyển động, và không một Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương hay bất cứ ai trong thế giới có thể làm Bánh Xe  Pháp này ngừng quay.”

            Như vậy, vào lúc đó, trong giây phút đó, tiếng nói ấy lan rộng đến tận Phạm thiên giới, và hệ thống mười ngàn thế giới lay động, chuyển động, rung động, và một hào quang vô lượng, vượt quá uy lực siêu phàm của chư thiên, đã xuất hiện trong cõi đời.

 

            Rồi Thế Tôn thốt lên lời nói đầy hứng khởi: “Quả thật Kiều Trần Như đã hiểu! Quả thật Kiều Trần Như đã hiểu! ”.Bằng cách này, Tôn giả Kiều Trần Như đạt danh hiệu ‘Aññā Kondañña’- ‘ Liễu Pháp Kiều Trần Như ’.

            ( Tương Ưng Bộ Kinh V, Ch.XII, Ph. Chuyển Pháp Luân, tr 610-616 )

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 203)
Các học giả tranh luận liệu những lời dạy của Đức Phật được lưu giữ trong kinh điển Pāli có thể được coi là triết học hay không,
(View: 414)
Ở đời không ai mong cầu giải thoát khi đang ở trong lầu son hạnh phúc. Người ta chỉ muốn được giải thoát khi bị nhốt trong hoàn cảnh bi đát nào đó.
(View: 332)
Chúng sinh tuy bình đẳng nhưng căn tính bất đồng. Bình đẳng trên chân lý không phải là mọi người ngang hàng bằng nhau.
(View: 399)
Đạo Phật là đạo giác ngộ, có nguồn gốc từ Ấn Độ, do Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm (Siddhārtha Gautama) hình thành và sáng lập.
(View: 318)
Hồi đó, khi Đức Phật cùng với Tăng đoàn du hóa tại nước Xá-vệ thì có rất nhiều người trẻ đã phát tâm đi tu. Tôn giả A-nan được giao trách nhiệm...
(View: 451)
Trí Tuệ Bát Nhã, thần thông quảng đại, nhận thức được thực tướng của vạn Pháp. Trí Tuệ (wisdom) bao gồm cả kiến thức bác học, kiến giác, chứng nghiệm, tâm lý, tâm linh...
(View: 400)
Tôi xin dùng lý luận khoa học cùng triết lý nhân văn để giải thích những điều tâm linh của Phật Giáo.
(View: 721)
Hình ảnh Thầy Minh Tuệ xuất hiện trên các mạng xã hội y hệt như một trận bão truyền thông, làm dâng tràn những cảm xúc và suy tưởng.
(View: 401)
Hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu chương thứ hai, bàn về những sự thực hành kham khổ, tức là các phương pháp đầu đà.
(View: 418)
Như Lai được định nghĩa trực tiếp ba lần trong Kinh Kim Cương bát nhã ba la mật. Ba lần ấy được nói đến theo thứ tự như sau:
(View: 482)
Kinh Lăng-già tên gọi đầy đủ là Thể Nhập Chánh PhápLăng-già, cuối chương १० सगाथकम्। (10-sagāthakam), biên tập bởi Nanjō Bunyū 南條文雄 (laṅkāvatāra sūtra, kyoto, 1923)
(View: 618)
Bước đầu tiên để bước vào con đường Phật giáo là quy y Tam Bảo, và viên ngọc đầu tiên trong ba viên ngọc mà chúng ta tiếp cận để quy y là Đức Phật, Đấng Giác Ngộ.
(View: 616)
Đạo Phật là đạo của bi trí dũng. Đạo của trí tuệ, của chánh biến tri, và chánh tri kiến chứ không phải không thấy mà tin tưởng mù quáng.
(View: 492)
Phân biệt phước đức và công đứccần thiết cho việc học và hành đạo Phật.
(View: 512)
Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời.
(View: 554)
Cuộc đời và công việc của Bồ tát được nói trong phần cuối đoạn Đồng tử Thiện Tài gặp đức Di Lặc.
(View: 640)
Trong khi các tín ngưỡng về nghiệp và tái sinhphổ biến vào thời của Đức Phật,
(View: 780)
Đây là ba phạm trù nghĩa lý đặc trưng để bảo chứng nhận diện ra những lời dạy của đức Đạo sư một cách chính xác mà không
(View: 692)
Đi vào Pháp giới Hoa nghiêmđi vào bằng bồ đề tâm thanh tịnh và được cụ thể hóa bằng nguyện và hạnh.
(View: 510)
Nhị đế là từ được qui kết từ các Thánh đế (āryasatayā) qua nhân quả Khổ-Tập gọi là Tục đế
(View: 639)
Quí vị không giữ giới luật có thể không làm hại người khác, nhưng thương tổn tự tánh cuả chính mình.
(View: 737)
Lầu các của Đức Di Lặc tượng trưng cho toàn bộ pháp giới của Phật Tỳ Lô Giá Na; lầu các ấy có tên là Tỳ Lô Giá Na Đại Trang Nghiêm.
(View: 862)
Trong kinh Duy Thức thuộc tạng kinh phát triển, để chỉ cho sự huân tập thành khối nghiệp lực (A Lại Da Thức và Mạc Na Thức,)
(View: 685)
Tín ngưỡng Dược Sư với đại diệnthế giới Lưu ly nằm ở phương Đông mà nó tương tự với các cõi Tịnh độ khác, đều dùng việc
(View: 772)
Hai câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi nghĩ về giáo lý vô thường liên quan đến cuộc đời tôi.
(View: 981)
Lôgic học là một ngành học có mục đích xác định các quy tắc vận hành của tư duy để tìm kiếm sự thực.
(View: 853)
Trong quá trình hình thành và phát triển xã hội, con người luôn khát khao tìm cầu hạnh phúc, thỏa mãn nhu cầu về vật chấttinh thần.
(View: 855)
Tuệ là trí tuệ tức cái biết, thức là nhận thức cũng là cái biết. Cả hai đều là cái biết nhưng có đặc điểm khác nhau.
(View: 974)
Khái niệm Niết-bàn vốn thành hình cách đây hơn 2500 năm. Các học giả và các triết gia khác nhau
(View: 1150)
Ở trên là hai câu đầu trong bài kệ Lục Tổ Huệ Năng khai thị nhân bài kệ của thiền sư Ngọa Luân. Câu chuyện được thuật lại trong Pháp Bảo Đàn Kinh, phẩm Cơ Duyên thứ 7.
(View: 1272)
Chữ “Tăng đoàn” là một thuật ngữ tiếng Phạn, có nghĩa là “cộng đồng” và được sử dụng chủ yếu để chỉ những tín đồ đã xuất gia của Đức Phật,
(View: 1294)
Tóm tắt: Phật giáotôn giáo được biết đến như một hệ thống triết học mang đậm chất tư duy, trí tuệ cùng giá trị đạo đức cao.
(View: 1190)
Mỗi người hiểu về nghiệp theo mỗi kiểu khác nhau tùy vào nhận thức và trải nghiệm bản thân, nhưng phần lớn vẫn chịu ảnh hưởng của cách hiểu trong dân gian về khái niệm của từ này.
(View: 1065)
Từ ngàn xưa cho đến thời điểm xã hội phát triển mạnh mẽ về mọi mặt như hiện nay, mặc dù nền văn minh có bước tiến bộ vượt bậc
(View: 1053)
iáo lý Duyên khởi được xem như chiếc chìa khóa mở ra kho tàng pháp bảo Phật giáo, vì có thể giải quyết những vấn đề của khổ đau, cả sự sanh ra hay chết đi của con người.
(View: 1050)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập thứ 14. Kinh văn số 550 gồm 12 quyển. Chữ Hán từ trang 865 đến trang 894, gồm tất cả 29 trang.
(View: 1173)
Những nhu cầu của con người sinh học thì giản dị, khi đói chỉ mong được ăn, khi khát mong được uống, khi mệt mong được nằm,
(View: 1193)
Khi thân thể tiều tụy chỉ còn da bọc xương, những khổ thọ chết người đều đã trải qua,
(View: 1356)
Trong quá trình thuyết giáo của đức Phật, những lời dạy của Ngài không được lưu giữ dưới dạng văn bản chữ viết
(View: 1064)
Nhân ngày húy nhật của Hòa thượng Thích Trí Thủ, một trong những vị tông sư hoằng truyền luật học Phật giáo thời cận đại,
(View: 971)
Hành giả tu hành muốn mau đạt đến kết quả như mình mong muốn thì, điều kiện tiên quyết trước hết là chúng ta cần phải chọn lựa pháp môn nào cho thích hợp với căn cơ của mình
(View: 1108)
Trọng tâm của triết học Phật giáohọc thuyết nổi tiếng về tính không - rằng tất cả chúng sinhhiện tượng đều trống rỗng về bản chất hay bản chất cố hữu.
(View: 1237)
Vô phân biệt được nói đến nhiều lần trong Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật.
(View: 1104)
Theo lý Duyên Khởi của đạo Phật, tất cả vạn hữu vũ trụ được hình thành do yếu tố hòa hiệp của nhơn duyên và sẽ đi đến phân ly do duyên tan rã.
(View: 1071)
Cuộc chiến đấu mới–Sau khi Đức Phật nhập diệt, hình bóng của ngài vẫn hiện ra trong hàng thế kỷ trong một hang động–một hình bóng rất lớn
(View: 1207)
Như Nietzsche khuyên răn chúng ta hãy lại bắt đầu học làm mới bằng cách để ý đến những việc ‘tầm thường’ và sự vận hành của ‘thân’ để xác định
(View: 1201)
Tôi nghĩ là làm một việc có lý khi bác bỏ tuyên bố của Nietzsche rằng đạo Phật là một dạng của ‘thuyết hư vô thụ động,’ rằng đạo Phật truyền dạy
(View: 1180)
Đặt vấn đề có phải đạo Phật là một dạng của ‘Chủ thuyết hư vô thụ động’ có nghĩa là đặt vấn đề liệu summum bonum[1] của đạo Phật,
(View: 1223)
Dù có nhiều tác phẩm đa dạng về Phật học thích dụng ở Châu Âu thời kỳ trước Nietzsche,
(View: 1276)
Nhân ngày húy nhật của Hòa thượng Thích Trí Thủ, một trong những vị tông sư hoằng truyền luật học Phật giáo thời cận đại,
(View: 1283)
Hành giả tu hành muốn mau đạt đến kết quả như mình mong muốn thì, điều kiện tiên quyết trước hết là chúng ta cần phải chọn lựa pháp môn nào
(View: 1443)
Cửa vào bất nhị, còn gọi là pháp môn bất nhị, từ xa xưa đã được truyền dạy từ thời Đức Phật, chứ không phải là hậu tác của chư tổ Bắc Tông,
(View: 1330)
Tinh thần hòa hiệp là ý nghĩa sống lành mạnh an vui, tinh thần của một khối người biết tôn trọng ý niệm tự tồn, và xây dựng vươn cao trong ý chí hướng thượng.
(View: 2306)
Xuất xứ của Bát Chánh Đạo có hai nguồn là nguồn từ Phật chứng ngộ mà thuyết ra và nguồn được kết tập lại từ các kinh điển
(View: 1454)
Tam tam-muội là chỉ cho ba loại định, tức là ba loại pháp môn quán hành của Phật giáo, được xem như là nguyên lý thực tiễn của Thiền định.
(View: 1580)
Tôi kính lễ bái bậc Chánh giác, bậc tối thắng trong hết thảy các nhà thuyết pháp, đã thuyết giảng Duyên khởibất diệtbất sinh,
(View: 1289)
Thay vì tìm hiểu nguồn gốc tại sao phải chịu luân hồi sinh tử, con người không ngừng tìm kiếm căn nguyên của vũ trụ vạn vật, nơi mình sinh ra;
(View: 1631)
Khi Thái tử Tất-đạt-đa nhận thấy tất cả mọi người dân đang chìm trong đau khổ, và ngay chính bản thân mình rồi cũng phải chịu qui luật già, bệnh, chết
(View: 1462)
Danh từ nghiệp hay karma (skt.) được đề cập thường xuyên trong các luận giải về tư tưởng triết họctôn giáo Ấn-độ.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant