Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

MP3 Thuyết Pháp của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

Sunday, March 10, 201921:10(View: 78536)
MP3 Thuyết Pháp của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
MP3 Thuyết Pháp của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

Chương trình "5 Phút Phật Pháp"


5PPP 506 Nền Tảng Học Giới
5PPP 507 Tham Dục Khát Ái
5PPP 508 Ai Có Thể Chứng Đắc
5PPP 509 Hạnh Nhẫn Khó Làm
5PPP 510 Lựa Chọn Cái Gì
5PPP 511 Tự Ti Mặc Cảm
5PPP 512 Giá Trị Tự Thân
5PPP 513 Thoáng Một Tí Rồi Đi
5PPP 514 Giá Trị Muôn Loài
5PPP 515 Không Chấp Lỗi Người
5PPP 516 An Lành Hạnh Phúc
5PPP 517 Tuỳ Thuận Căn Cơ
5PPP 518 Gỡ Gai Trên Áo
5PPP 519 Lựa Chọn Thông Tin
5PPP 520 Trồng Khó Nhổ Dễ
5PPP 521 Như Đó Đang Là
5PPP 522 Chỉ Biết Có Mình
5PPP 523 Ba Điều Cần Nghĩ
5PPP 524 Nói Chuyện Trước Công Chúng
5PPP 525 Ngạ Quỷ Trong Kinh Nam Truyền
5PPP 526 Ngạ Quỷ Trong Kinh Bắc Truyền
5PPP 527 Bỏ Đi Trái Ý Nghịc Lòng
5PPP 528 Hiểu Rõ Chính Mình
5PPP 529 Khoe Khoang Tu Phu
5PPP 530 Không Tranh Cãi Đố Kỵ
5PPP 531 Sống Không Ích Kỷ
5PPP 532 Dừng Chân Đứng Lại
5PPP 533 Lời Kinh Tụng
5PPP 534 Ẩn Nhẫn Để Vượt Qua
5PPP 535 Bàn Tay Mở Rộng
5PPP 536 Nói Năng và Im Lặng Như Bồ Tát
5PPP 537 Pháp Danh Định Hương
5PPP 538 Trì Chú Niệm Phật
5PPP 539 Để Không Vấp Váp
5PPP 540 Màu Xanh Giải Thoát
5PPP 541 Giới Đức Tu Trì
5PPP 542 Ước Vọng Giác Ngộ
5PPP 543 Tinh Thần Bát Nhã
5PPP 544 Bước Đi Đầu Tiên
5PPP 545 Những Điều Cần Quán Sát
5PPP 546 Viên Ngọc Trong Chéo Áo
5PPP 547 Bon Su Vui
5PPP 548 Cánh Đồng Hoang Sinh Tử
5PPP 549 Tham Thì Thâm
5PPP 550 Cái Bụng và Nụ Cười
5PPP 551 Tuỳ Duyên Mà Sống
5PPP 552 Gieo Trồng Phước Đức
5PPP 553 Bát Cháo Từ Bi
5PPP 554 Giữ Tâm An Nhiên
5PPP 555 Phương Tiện Từ Bi
5PPP 556 Niết Bàn Hiện Tại
5PPP 557 Tự Tin Trước Mọi Người
5PPP 558 Bố Thí Thực Phẩm
5PPP 559 Đạo Nghĩa Vợ Chồng
5PPP 560 Soi Rọi Lại Chính Mình
5PPP 561 Cấu Uế Của Tâm
5PPP 562 Thân Người Khó Được
5PPP 563 Trai Đàn Bạt Độ
5PPP 564 Học Giáo Lý Căn Bản
5PPP 565 Không Thể Mãi Mãi
5PPP 566 Hoa Sen Trên Tuyết
5PPP 567 Phật Dạy Dân Làng Kalama
5PPP 568 Lấy Máu Chép Kinh
5PPP 569 Thể Tánh Của Vô Minh
5PPP 570 Giới Thiệu Kinh Đại Bảo Tích
5PPP 571 Tướng Tự Tâm Sanh
5PPP 572 Trân Quý Lời Nói
5PPP 573 Sáu Cõi Luân Hồi
5PPP 574 Giấc Mơ Có Thật Không
5PPP 575 Chuyến Hoằng Pháp Cuối
5PPP 576 Thuận DuyênNghịch Cảnh
5PPP 577 Pháp Tu Lạy Phật
5PPP 578 Đạo Đức Phật Giáo
5PPP 579 Giá Trị Đang Có
5PPP 580 Thiền Chánh Thiệm
5PPP 581 Thâm Tín Nhân Quả
5PPP 582 Ý Nghĩa Chữ Vạn
5PPP 583 Chánh Pháp Hay Mạt Pháp
5PPP 584 Vui Với Đất Trời
5PPP 585 Đắc Nhân Tâm
5PPP 586 Lời Nói Hiền Hòa
5PPP 587 Hương Vị Giải Thoát
5PPP 588 Bộc Lưu Tham Dục
5PPP 589 Khổ Đau Tạm Dừng
5PPP 590 Là Người Bạn Tốt
5PPP 591 Hiểu Rồi Sẽ Thương
5PPP 592 Trói Buộc Bền Chắc
5PPP 593 Chắc Gi Đã Tốt
5PPP 594 Tình Thương Hoá Giải Hận Thù
5PPP 595 Tư Tưởng Nhiều Hơn Cỏ
5PPP 596 Biết Cách Tiêu Tiền
5PPP 597 Ba Điều Khó Vượt Thoát
5PPP 598 Chút Đất Trong Móng Tay
5PPP 599 Bát Nhã Tâm Kinh
5PPP 600 Đều Là Pháp Của Phật
5PPP 133 Mơ Ước Chỉ Là Ước Mơ
5PPP 134 Vững Niềm Tin Phật Pháp
5PPP 135 Hẹn Ước Cùng Nhau
5PPP 136 Ngăn Ngừa Tội Lỗi
5PPP 137 Người Thầy Dẫn Đường
5PPP 138 Cho Lòng Rộng Lượng
5PPP 139 Biết Người Biết Ta
5PPP 140 Cội Bồ Đề Ananda
5PPP 141 Vườn Lâm Tỳ Ni
5PPP 142 Nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn
5PPP 143 Học Viện Nalanda
5PPP 144 Tu Viện Tùng Cát Tyxali
5PPP 145 Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên
5PPP 146 Vườn Nai
5PPP 147 Núi Linh Thứu
5PPP 148 Bồ Đề Đạo Tràng
5PPP 149 Tháp Kesariya
5PPP 150 Sông Hằng
5PPP 151 Cảm ƠnXin Lỗi
5PPP 152 Bao Lâu Thành Phật
5PPP 153 Cận Sự Nam Cận Sự Nữ
5PPP 154 Sử Dụng Phương Tiện
5PPP 155 Thật Hư Đời Sống
5PPP 156 Đừng Quá Bảo Thủ
5PPP 157 Mặc Cảm Tội Lỗi
5PPP 158 Chỗ Về Nương Tựa
5PPP 159 Chớ Lấy Ngọn Bỏ Gốc
5PPP 160 Dâng Tăng Cho Đời
5PPP 161 Khéo Giữ Thân Tâm
5PPP 162 Tâm Niệm Sai Khác
5PPP 163 Vượt Qua Bế Tắc
5PPP 164 Tự Tin Để Sống Tốt
5PPP 165 Cống Hiến Cho Đời
5PPP 166 Pháp Môn Tu Học
5PPP 167 Giữ Hoà Khí Gia Đình
5PPP 168 Giúp Người Gặp Khó Khăn
5PPP 169 Chung Lo Phật Sự
5PPP 170 Thanh Thản Tâm Hồn
5PPP 171 Pháp Khí Đại Thừa
5PPP 172 Không Dám Khinh Chê
5PPP 173 Chuyển Bánh Xe Pháp
5PPP 174 Thí Dụ Nhà Lửa
5PPP 175 Thí DụCùng Tử
5PPP 176 Thí Dụ Cây Cỏ Thuốc
5PPP 177 Thí Dụ Hoá Thành
5PPP 178 Thí Dụ Hạt Châu Trong Áo
5PPP 179 Thí Dụ Minh Châu Trong Búi Tóc
5PPP 180 Thí Dụ Người Thầy Thuốc
5PPP 181 Đức Phật Độ Ca Diếp
5PPP 182 Tướng Tự Tâm Sanh
5PPP 183 Tìm Cầu Thỏa Mãn
5PPP 184 Lời Nói Dễ Thương
5PPP 185 Hành Động Dễ Thương
5PPP 186 Ý Nghĩ Dễ Thương
5PPP 187 Gặp Người Không Dễ Thương
5PPP 188 Gặp Người Dễ Thương
5PPP 189 Chấp Chặc Nguyên Tắc
5PPP 190 Cứu Lửa Cháy Đầu
5PPP 191 Trong Ngoài Tìm Kiếm
5PPP 192 Biết Mộng Tỉnh Mộng
5PPP 193 Thắng Bệnh Lười Biếng
5PPP 194 Hơn Thua Tranh Giành
5PPP 195 Vừa Đủ Để Sống
5PPP 196 Loanh Quanh Tìm Cầu
5PPP 197 Luôn Nhớ Sự Tu Tập
5PPP 198 Thay Ý Đổi Lòng
5PPP 199 Cơm Hương Tích
5PPP 200 Giấu Đầu Hở Đuôi
5PPP 201 Chuông Mỏ Tụng Kinh
5PPP 202 Bỏ Mối Hận Thù
5PPP 203 Chớ Quá Đa Nghi
5PPP 204 Dòng Đời Huyễn Hoá
5PPP 205 Không Làm Gì Khi Tức Giận
5PPP 206 Bị Người Ganh Ghét
5PPP 207 Quan Tâm Đến Người
5PPP 208 Nản Lòng Bỏ Cuộc
5PPP 209 Con Đường Tiến Thân
5PPP 210 Số Phận Hay Định Mệnh
5PPP 211 Hạnh Phúc Của Người Tu
5PPP 212 Quan Tâm Gia Đình
5PPP 213 Thực Tập Buông Xả
5PPP 214 Dấn Thân Làm Việc
5PPP 215 Dứt Cuộc Tình Này
5PPP 216 Hạnh Nguyện Bố Thí
5PPP 217 Từ Dưới Dất Vọt Lên
5PPP 218 Bà Lão Ăn Xin Bố Thí
5PPP 219 Tự Cao Mất Phước
5PPP 220 Ngủ Gật Khi Tụng Kinh
5PPP 221 Khi Nghiệp Chín Rồi
5PPP 222 Già Chết Nghiệt Ngã
5PPP 223 Sanh Tử Luân Hồi
5PPP 224 Phẩm Giá Con Người
5PPP 225 Tâm Phân Biệt Giàu Nghèo
5PPP 226 Hạnh Phúc Theo Sau
5PPP 227 Chớ Quên Lời Hứa
5PPP 228 Lựa Chọn Bạn Bè
5PPP 229 Giữ Gìn Lời Nói
5PPP 230 Cha Mẹ và Con Cái
5PPP 231 Tu Tập Khẩu Nghiệp
5PPP 233 Vô Cùng Khổ Đau
5PPP 234 Ngắn Ngủi Cuộc Đời
5PPP 235 Sợi Dây Ràng Buộc
5PPP 236 Cái Chết Bình Thản
5PPP 237 Ba Điều Cần Nhớ
5PPP 238 Giúp Đỡ Vô Điều Kiện
5PPP 239 Thọ Nhận Quả Báo
5PPP 240 Nhân Duyên Tác Hợp
5PPP 241 Nhìn Lại Phía Sau
5PPP 242 Nhu Nhuyến Khi Tiếp Xúc
5PPP 243 Người Tu Chứng Đạo
5PPP 244 Đừng Bi Ai Quá Lắm
5PPP 245 Hoằng Truyền Phật Pháp
5PPP 246 Chuyển Hoá Sân Hận
5PPP 247 Người Có Lúc...
5PPP 248 Chớ Đợi Thành Phật
5PPP 249 Lợi Mình Lợi Người
5PPP 250 Siêng Năng Từng Giây Phút
5PPP 251 Tu Trẻ Hay Tu Già
5PPP 252 Mở Lòng Dung Chứa
5PPP 253 Thích Nghi Với Cuộc Sống
5PPP 254 Học Để Thực Hành
5PPP 255 Tự Tin Với Bản Thân
5PPP 256 Cho Nhau Niềm Tin Tưởng
5PPP 257 Nền Tảng Của Đức Tin
5PPP 258 Ăn Hiền Ở Lành
5PPP 259 Cư Trần Lạc Đạo
5PPP 260 Thực Tập Thiền Chánh Niệm
5PPP 261 Tin Sâu Phật Pháp
5PPP 262 Bắt Chước Người Khác
5PPP 263 Tính Toán Thích Hợp
5PPP 264 Bao Dung Như Lòng Đất
5PPP 265 Công Đức Tu Tập
5PPP 266 Rút Ống Bệnh Nhân
5PPP 267 Phật Tánh Chúng Sanh
5PPP 268 Công Đức Trì Kinh Niệm Chú
5PPP 269 Đại Tạng Kinh Tiếng Việt
5PPP 270 Tuổi Già Hiu Quạnh
5PPP 271 Duyên Nghiệp Vợ Chồng
5PPP 272 Giá Trị Cộng Hưởng
5PPP 273 Đắm Say Năm Dục
5PPP 274 Chôn Vùi Ngã Mạn
5PPP 275 Lo Lắng Tiêu Cực
5PPP 276 Ta Từ Vô Tận Tái Sinh
5PPP 277 Sống Chết Nhiều Như Đất
5PPP 278 Nhàm Chán Sinh Tử
5PPP 279 Nhiều Như Cát Sông Hằng
5PPP 280 Ý Nghĩa Chẩn Tế
5PPP 281 A La Hán, Bồ Tát và Phật
5PPP 282 Cống HiếnTích Tụ Công Đức
5PPP 283 Lựa Chọn Giá Trị
5PPP 284 So Bì Với Người Khác
5PPP 285 Kết Quả Theo Sau
5PPP 286 Nhân Quả Không Sai Lầm
5PPP 287 Sơ Tổ Của Phật Giáo Việt Nam
5PPP 288 Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam
5PPP 289 Chư Tổ Truyền Thừa
5PPP 290 Phật Hoàng Trần Nhân Tông
5PPP 291 Sơ Lược Lịch Sử PGVN 1
5PPP 292 Sơ Lược Lịch Sử PGVN 2
5PPP 293 Sơ Lược Lịch Sử PGVN 3
5PPP 294 Sơ Lược Lịch Sử PGVN 4
5PPP 295 Lợi Mình Lợi Người
5PPP 296 Theo Dõi Tâm Ý
5PPP 297 Trăm Năm Trồng Người
5PPP 298 Chấp Nhận Vô Thường
5PPP 299 Chết và Tái Sanh 1
5PPP 300 Chết và Tái Sanh 2
5PPP 301 Chết và Tái Sanh 3
5PPP 302 Chết và Tái Sanh 4
5PPP 303 Một Ngày Cho Mẹ
5PPP 304 Lưu Giữ Phước Đức
5PPP 305 Đặt Tâm Đúng Hướng
5PPP 306 Giữ Tâm Ý Trong Sạch
5PPP 307 Việc Sanh Tử Đã Hết
5PPP 308 Tự Tại Ra Vào Trong Sanh Tử
5PPP 309 Khi Đồ Tể Buông Đao 1
5PPP 310 Khi Đồ Tể Buông Đao 2
5PPP 311 Buồn Vì Ước Vọng Không Thành
5PPP 312 Tìm Cầu Dục Lạc Giác Quan
5PPP 313 Không Thể Sống Thiếu Nhau
5PPP 314 Học Kinh Không Thuộc
5PPP 315 Bảy Bước Hoa Sen
5PPP 316 Chiến Thắng Lòng Tham
5PPP 317 Mười Phương Chư Phật
5PPP 318 Buông Xả Không Tiếc
5PPP 319 Sân Si Sầu Hận
5PPP 320 Nhiếp Phục Tâm Ý
5PPP 321 Mỗi Chữ Một Lạy
5PPP 322 Quán Nhân Duyên Sinh Khởi 1
5PPP 323 Quán Nhân Duyên Sinh Khởi 2
5PPP 324 Khoa Học và Phật Học 1
5PPP 325 Khoa Học và Phật Học 2
5PPP 326 Giáo Dục Tại Nước Đức
5PPP 327 Giáo Dục Tại Nước Nhật
5PPP 328 Cuộc Sống Là Tương Tác
5PPP 329 Phẩm Hạnh Người Lãnh Đạo
5PPP 330 Cộng Nghiệp Chúng Sanh
5PPP 331 Định Tâm Để Hướng Thượng
5PPP 332 Hạnh Phúc Hiện Tại
5PPP 333 Đừng Hẹn Ngày Mai
5PPP 334 Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ
5PPP 335 Ai Đã Là Ta
5PPP 336 Mỗi Người Khác Nhau
5PPP 337 Gần Bùn Mà Chẳng
5PPP 338 Dạy Con Tinh Thần Tự Lập
5PPP 339 Mở Rộng Tình Thương
5PPP 340 Dạy Bằng Tình Thương
5PPP 341 Tu Tập Cái Miệng
5PPP 342 Mọi Thứ Sống Chung
5PPP 343 Hoá Giải Lời Ác
5PPP 344 Chuyển Hoá Lòng Tham
5PPP 345 Làm Thân Chó Giữ Của
5PPP 346 Đặt Mình Vào Vị Trí Người Khác
5PPP 347 Cần Sự Tĩnh Lặng
5PPP 348 Cống Hiến Cho Đời
5PPP 349 Cầu Nguyện Khi Ăn
5PPP 350 Người Làm Mai Mối
5PPP 351 Căn Tánh Nhanh Chậm
5PPP 352 Quên Lỗi Người Khác
5PPP 353 Biết Việc Đang Làm
5PPP 354 Tự Thay Đổi Mình
5PPP 355 Cho Lòng Bao Dung
5PPP 356 Có Tu Sẽ Chứng
5PPP 357 Dứt Sự Chửi Mắng
5PPP 358 Sống Chậm Một Chút
5PPP 359 Thôi Chế Nhạo Người
5PPP 360 Tham Quá Thành Thâm
5PPP 361 Ganh Ghét Đố Kỵ
5PPP 362 Định Nghiệp Phải Trả
5PPP 363 Chết Không Phải Là Hết
5PPP 364 Tiếc Của Khi Đã Bố Thí
5PPP 365 Hoa Vẫn Tỏa Hương
5PPP 366 Phước Báu Do Tích Tụ
5PPP 367 Tham Dục Thế Gian
5PPP 368 Hận Thù Oan Trái
5PPP 369 Niết Bàn Trong Hiện Tại
5PPP 370 Sự Thật Trần Trụi
5PPP 371 Buông Bỏ Là Qui Luật
5PPP 372 Tâm Nguyện Tái Sinh
5PPP 373 Vào Biển Phật Pháp
5PPP 374 Thuốc Hay Là Trị Được Lành Bệnh
5PPP 375 Phàm Tâm Chạy Nhảy
5PPP 376 Phương Pháp Hành Trì
5PPP 377 Không Than Khóc Người Mất
5PPP 378 Tận Dụng Cái Đang Có
5PPP 379 Tâm Nguyện Cúng Dường
5PPP 380 Trân Quý Đời Sống
5PPP 381 Chấp Nơi Kiến Thức
5PPP 382 Không Quên Lời Nguyện
5PPP 383 Làm Tất Cả Việc Lành
5PPP 384 Về Chùa Công Quả
5PPP 385 Tu Tập Như Gà Ấp Trứng
5PPP 386 Cúng Dường Thực Phẩm, Y Phục
5PPP 387 Chuyển Tâm Keo Kiệt
5PPP 388 Vu Lan Nhớ Về Cha Mẹ
5PPP 389 Ngăn Cản Cúng Dường
5PPP 390 Điều Phục Tâm Ý
5PPP 391 Giảm Bớt Chấp Trước
5PPP 392 Nghiệp Lúc Gần Chết
5PPP 393 Tìm Kiếm Thánh Tăng
5PPP 394 Bồ Tát Ngược Đời
5PPP 395 Ăn Trộm Cuộc Đời
5PPP 396 Tạo Môi Trường Sống
5PPP 397 Giúp Người Thay Đổi
5PPP 398 Tình Thương Chân Thật
5PPP 399 Chiếc Quan Tài Con
5PPP 400 Lệch Thừa Không Bằng Ngay Thiếu
5PPP 401 Giữ Lòng Nhân Ái
5PPP 402 Khắc Phục Nỗi Sợ Hãi
5PPP 403 Thanh Thản Tâm Hồn
5PPP 404 Nhất Định Không Để Mất
5PPP 405 Đức Năng Thắng Số
5PPP 406 Ba Điều Đáng Tiếc
5PPP 407 Tích Phước Kiệm Đức
5PPP 408 Bốn Loại Kết Bạn
5PPP 409 Mấy Người Tri Âm
5PPP 410 Giữ Đạo Vợ Chồng
5PPP 411 Giữ Tâm Tốt Cho Người
5PPP 412 Đi Tu Gieo Duyên
5PPP 413 Sáu Pháp Hoà Kính
5PPP 414 Đời Sống Tâm Linh
5PPP 415 Thân Người Khó Được
5PPP 416 Ứng Dụng Giáo Pháp
5PPP 417 Bảo Hộ Thân Tâm
5PPP 418 Tự Sửa Mình Trước
5PPP 419 Chế Ngự Luyến Ái
5PPP 420 Trí Tuệ Trừ Phiền Não
5PPP 421 Tự Biết Chính Mình
5PPP 422 Của Ít Lòng Nhiều
5PPP 423 Quả Báo Keo Kiệt
5PPP 424 Kho Tàng Rắn Độc
5PPP 425 Cơm Áo Thí Chủ
5PPP 426 Tin Sâu Nhân Quả
5PPP 427 Ai Khen Ai Chê
5PPP 428 Vòng Xoáy Dục Vọng
5PPP 429 Phước Báu Sanh Thiên
5PPP 430 Buông Bỏ Đúng Nghĩa
5PPP 431 Không Quên Ân Nghĩa
5PPP 432 Vợ Chồng Người Khác
5PPP 433 Chăm Sóc Người Bệnh
5PPP 434 Người Ăn Đồ Cũ
5PPP 435 Công Đức Bố Thí
5PPP 436 Không Dễ Chứng Ngộ
5PPP 437 Nhớ Nghĩ Sáu Pháp
5PPP 438 Kiếp Người Quý Báu
5PPP 439 Giúp Con Học Phật Pháp
5PPP 440 Ngay Đây Bây Giờ
5PPP 441 Phẩm Vị Tỳ Kheo
5PPP 442 Giúp Lúc Ngặt Nghèo
5PPP 443 Biết Rõ Khen Chê
5PPP 444 Tu Tập Hạnh Nhẫn Nhục
5PPP 445 Phát Tâm Xuất Gia
5PPP 446 Hồi Hướng Cho Người
5PPP 447 Giữ Gìn Ân Nghĩa
5PPP 448 Thực Tập Nhiếp Tâm
5PPP 449 Nhân Duyên Chứng Ngộ
5PPP 450 Vượt Qua Chướng Duyên
5PPP 451 Giảm Bớt Tham Sân Si
5PPP 452 Để Tâm Vào Mọi Việc
5PPP 453 Báo Ân Đức Phật
5PPP 454 Bậc Không Còn Sợ Hãi
5PPP 455 Cho Ai Được Phước Nhiều
5PPP 456 Thờ Phật Tu Theo Phật
5PPP 457 Giải Toả Oán Kết
5PPP 458 Thường Nhớ Vô Thường
5PPP 459 Phiền NãoBồ Đề
5PPP 460 Chọn Phương Pháp Quán
5PPP 461 Bớt Lửa Phiền Não
5PPP 462 Tôn Trọng Mọi Người
5PPP 463 Giữ Lòng Bình Tĩnh
5PPP 464 Trì Trệ và Phóng Túng
5PPP 465 Lợi Mình Lợi Người
5PPP 466 Dâng Tặng Cuộc Sống
5PPP 467 Dâng Hương Cúng Phật
5PPP 468 Cung Phụng Thân Mình
5PPP 469 Ta Là Ai Đây
5PPP 470 Chết Không Kỳ Hạn
5PPP 471 Phật Giáo Nước Úc
5PPP 472 Niệm Phật Ba La Mật
5PPP 473 Chuyển Thức Thành Trí
5PPP 474 Đạo Nào Cũng Tốt
5PPP 475 Thức Tái Sanh
5PPP 477 Sống Với Người Không Thích
5PPP 478 Thành Sự Tại Duyên
5PPP 479 Tự Độ Rồi Độ Tha
5PPP 480 Không Là Gánh Nặng
5PPP 481 Ái Nhiễm Thân Mạng
5PPP 482 Tịnh Độ Cõi Phật
5PPP 483 Một Khoảng Thời Gian
5PPP 484 Hạng Người Quý Báu
5PPP 485 Làm Mướn Cho Dục Vọng
5PPP 486 Tam Vô Lậu Học
5PPP 487 Cầu Phúc Đầu Năm
5PPP 488 Cái Thấy Chân Chánh
5PPP 489 Vòng Quay Nhân Quả
5PPP 490 Bảy Pháp Làm Hưng Thịnh
5PPP 491 Hạng Người Tốt Nhất
5PPP 492 Khi Khiển Trách Người
5PPP 493 Người Đại Trí Tuệ
5PPP 494 Bốn Loại Bố Thí
5PPP 495 Đồng Thanh Tương Ứng
5PPP 496 Vai Trò Hộ Pháp
5PPP 497 Như Đất Dung Chứa
5PPP 498 Bị Người Xa Lánh
5PPP 499 Lật Úp Bình Bát
5PPP 500 Không Hẹn Sửa Lỗi
5PPP 501 Có Ba Hạng Người
5PPP 502 Tội Phước Chê Khen
5PPP 503 Như Muối Tan Trong Nước
5PPP 504 Sinh Mạng Như Tơ Dệt
5PPP 505 Bước Chân Kẻ Tử Tội
5 PPP số 1- Cái Này Rồi Cũng Sẽ Qua Đi
5 PPP Số 2- Bùn Là Chất Liệu
5 PPP Số 3 - Chính Mắt Thấy Còn Sai
5 PPP Số 4 - Sống Không Áy Náy
5 PPP Số 5 - Không Gieo Rắc Đớn Đau
5 PPP Số 6 - Mạnh Thường Quân
5 PPP Số 7 - Trả Lại Nhân Gian
5 PPP Số 8 - Rộng Lòng Chia Sẻ
5 PPP Số 9 - Biết Dừng Đúng Lúc
5 PPP Số 10 - Sử Dụng Của Cải
5 PPP Số 11 - Nghĩ Về Người Khác
5 PPP Số 12 - Thay Đổi Chính Mình
5 PPP Số 13 - Chuột Sa Hũ Nếp
5 PPP Số 14 - Hiến Thân Cứu Giúp
5 PPP Số 15 - Đối Diện Với Thị Phi
5 PPP Số 16 - Vạch Lá Tìm Sâu
5 PPP Số 17 - Đám Cưới Trong Chùa
5 PPP Số 18 - Thư Gởi Bạn Thân
5 PPP Số 19 - Vô Dụng và Hữu Dụng
5 PPP Số 20 - Ghi Chép Để Nhớ
5 PPP Số 21 - Lòng Chân Thành
5 PPP Số 22 - Quán Trọ Cuộc Đời
5 PPP Số 23 - Chánh Niệm Tỉnh Giác
5 PPP Số 24 - Mở Rộng Lòng Thương
5 PPP Số 25 - Lòng bao Dung Độ Lượng
5 PPP Số 26 - Phật Ở Trong Lòng
5 PPP Số 27 - Chín Người Mười Ý
5 PPP Số 28 - Nếu Phải Duyên Nhau
5 PPP Số 29 - Buông Xuống Ưu Phiền
5 PPP Số 30 - Cái Bào Củ Cải
5 PPP Số 31 - Thọ Nhận Cơm Ăn Áo Mặc
5 PPP Số 32 - Tâm Hồn Đồng Điệu
5 PPP Số 33 - Bằng Lòng Dừng Lại
5 PPP Số 34 - Vượt Qua Trái Ý Nghịch Lòng
5 PPP Số 35 - Làm Gì Đó Cho Ai
5 PPP Số 36- Mẹ Chồng Nàng Dâu
5 PPP Số 37 - Chỉ Tại Cái Khố Rách
5 PPP Số 38 - Hạnh Phúc Quanh Ta
5 PPP Số 39 - Lỗi Lầm Vụn Vặt
5 PPP Số 40 - Nghe Pháp Để Tu Tập
5 PPP Số 41 - Cho Mình và Cho Người
5 PPP Số 42 - Người Học Pháp
5 PPP Số 43 - Hạnh Phúc Tương Đối
5 PPP Số 44 - Đời Người Quý Báu
5 PPP Số 45 - Khoảng Cách Trái Tim
5 PPP Số 46 - Giá Trị Qua Trải Nghiệm
5 PPP Số 47 - Chịu Xấu Nhường Tốt
5 PPP Số 48 - Khen và Chê
5 PPP Số 49 - Nói Điều Đáng Nói
5 PPP Số 50 - Bài Học Cho Con
5 PPP Số 51 - Cái Tốt Đẹp Của Người
5 PPP Số 52 - Nhìn Người Nhìn Mình
5 PPP Số 53 - Mẹ Là Phật Của Con
5 PPP Số 54 - Chiếc Thân Giả Hợp
5 PPP Số 55 - Hình Hài Sắc Tướng
5 PPP Số 56 - Tình Chồng Nghĩa Vợ
5 PPP Số 57 - Gương Sáng Dạy Con
5 PPP Số 58 - Đức Phật Ta Đeo
5 PPP Số 59 - Rơi Rụng Muộn Phiền
5 PPP Số 60 - Khi An Lạc Có Mặt
5 PPP Số 61 - Không Luyến Tiếc Gì
5 PPP Số 62 - Bảy Điều Cần Nhớ
5 PPP Số 63 - Thương Ghét Cuộc Đời
5 PPP Số 64 - Xá Lợi Phật
5 PPP Số 65 - Tu Phật Để Thành Phật
5 PPP Số 66 - Buông Bỏ Tất Cả
5 PPP Số 67 - Món Nợ Vợ Chồng
5 PPP Số 68 - Một Lần Lựa Chọn
5 PPP Số 69 - Cho Không Vương Vấn
5 PPP Số 70 - Cầm Lên Bỏ Xuống
5 PPP Số 71 - Nhớ Lắm Vu Lan
5 PPP Số 72 - Gởi Con yêu Dấu
5 PPP Số 73 - Lòng Hiếu Chim Oanh Vũ
5 PPP Số 74 - Quy Luật Sinh Tử
5 PPP Số 75 - 5 Phút Phật Pháp
5 PPP Số 76 - Quỷ Mẹ Tìm Con
5 PPP Số 77 - Tu Đơn GiảnHiệu Quả
5 PPP Số 78 - Hoàn Thiện Bản Thân
5 PPP Số 79 - Cái Giỏi Cái Dở
5 PPP Số 80 - Không Chỉ Có Tu Tâm
5 PPP Số 81 - Thong Dong Tự Tại
5 PPP Số 82 - Tham Lam Quá Độ
5 PPP Số 83 - Bỏ Quên Chính Mình
5 PPP Số 84 - Để Tâm Chuyên Nhất
5 PPP Số 85 - Tình Nồng Nghĩa Nặng
5 PPP Số 86 - Đoàn Kết Anh Em
5 PPP Số 87 - Giấc Mộng Hoàng Lương
5 PPP Số 88 - Mẫu Mực Cho Con
5 PPP Số 89 - Yêu Nên Tốt, Ghét Nên Xấu
5 PPP Số 90 - Mình Làm Mình Chịu
5 PPP Số 91 - Tốt Xấu Cùng Nhau
5 PPP Số 92 - Nói Lời Thành Thật
5 PPP Số 93 - Chết Trước Bình Minh
5 PPP Số 94 - Đừng Vội Phán Xét Ai
5 PPP Số 95 - Cách Nhìn Người
5 PPP Số 96 - Mẹ Đẻ Của Thành Công
5 PPP Số 97 - Tung Bụi Ngược Gió
5 PPP Số 98 - Người Mù Sờ Voi
5 PPP Số 99 - Ít Muốn Biết Đủ
5 PPP Số 100 - Kề Vai Sát Cánh
5 PPP Số 101 - Giới Hạn Cái Thấy
5 PPP Số 102 - Phước Nghiệp Cuộc Đời
5 PPP Số 103 - Tích Phước Để Sống
5 PPP Số 104 - Nhân Duyên Hẹn Ước
5 PPP Số 105 - Tha Thứ Cho Người
5 PPP Số 106 - Khích Lệ Tinh Thần
5 PPP Số 107 - Công Đức Cúng Dường
5 PPP Số 108 - Nương Kinh Tu Tập
5 PPP Số 109 - Tâm Lực Cúng Dường
5 PPP Số 110 - Khổ Vui Nơi Này
5 PPP Số 111 - Khổ Công Luyện Tập
5 PPP Số 112 - Mất Giống Trí Tuệ
5 PPP Số 113 - Chuỗi Bong Bóng Nước
5 PPP Số 114 - Nguyện Lực Hồi Hướng
5 PPP Số 115 - Quan Âm Bán Cá
5 PPP Số 116 - Rộng Hẹp Một Tâm
5 PPP Số 117 - Than Gỗ Trầm Hương
5 PPP Số 118 - Chứa Đựng Trong Lòng
5 PPP Số 118 - Người Thợ Rèn Niệm Phật
5 PPP Số 120 - Người Ngu Ăn Muối
5 PPP Số 121 - Khát Không Uống Nước
5 PPP Số 122 - Nền Tảng Của Tu Tập
5 PPP Số 123 - Tuỳ Duyên Bất Biến
5 PPP Số 124 - Đời Sống Nhân Quả
5 PPP Số 125 - Phương Tiện Giáo Hoá
5 PPP Số 126 - An Tĩnh Tâm Hồn
5 PPP Số 127 - Bỏ Bớt Thành Kiến
5 PPP Số 128 - Sai Đâu Sửa Đó
5 PPP Số 129 - Thường Xuyên Sám Hối
5 PPP Số 130 - Ý Sống Người Chết
5 PPP Số 131 - Coi Bói Thêm Lo
5 PPP Số 132 - Lựa Chọn Nghề Nghiệp
An lạc trong đời
An lành trong từng hơi thở
Anh đã làm gì cho ai
Ảo ảnh của đời sống
Ba cửa giải thoát
Bài học từ Đức Phật
Bài kinh Hạnh phúc
Bát Chánh Đạo 01 Giới - Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng
Bát Chánh Đạo 02 Định - Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định
Bát Chánh Đạo 03 Tuệ - Chánh kiến, Chánh tư duy
Bảy phần giác ngộ
Bảy phương pháp đoạn trừ phiền não
Bình thường tâm thị đạo
Bố thí ba la mật
Bố thí pháp
Bốn loại thức ăn
Bốn lời thề nguyện thâm sâu
Bốn thứ hạnh phúc
Cái quan trọng nhất đời người
Chân lý không có nhãn hiệu
Chiếc bè qua sông
Cõi vô thường
Đạo Phật bắt đầu ở chỗ khoa học chấm dứt
Đứng trên tất cả để sống vì hết thảy
Duyên khởi và tính bất khả phân
Duyên sinh vô ngã
Gia tài của bậc Thánh
Giá trị thực tiễn của đời sống tu học
Giác ngộ lẽ đời
Giây phút hiện tại
Gieo phước
Hạnh phúc từ bên trong
Hành trang bồ tát vào đời
Hình hài sắc tướng
Hộ niệm là một pháp tu
Hoa sen trong bùn
Kinh bát đại nhân giác 001
Kinh bát đại nhân giác 002
Kinh bát đại nhân giác 003
Kinh bát đại nhân giác 004
Kinh bát đại nhân giác 005
Kinh bát đại nhân giác 006
Kinh bát đại nhân giác 007
Kinh bát đại nhân giác 008
Kinh bát đại nhân giác 009
Kinh bát đại nhân giác 010
Kinh buổi sáng tốt đẹp
Kinh chuyển hóa cái tôi
Kinh diệt trừ phiền giận
Kinh người biết sống một mình
Kinh nhất dạ hiền giả
Kinh Phật thuyết hiền giả ngũ phước đức
Kinh quy luật cái chết
Kinh soi gương
Kinh sự thật đích thực
Kinh tám điều trai giới
Kinh thực tập vô ngã
Kinh trung đạo nhân duyên
Kinh từ bi
Kinh vô ngã tướng
Kinh xưng tán công đức đại thừa
Làm tròn bổn phận
Lễ tạ ơn - Thanksgiving
Lên Thuyền Bát nhã
Lợi ích của người học Phật
Lòng từ vĩ đại
Lục độ ba la mật 01
Lục độ ba la mật 02
Lục độ ba la mật 03
Mầm xanh Phật pháp
Mối tương quan trong cuộc sống
Món nợ đời người
Mộng
Mười danh hiệu Phật
Mười điều tâm niệm
Mười điều thiện nghiệp
Mười hai nguyện lớn Quán Âm
Mười nguyện Phổ Hiện
Nghệ thuật tha thứ
Nghiệp và tái sanh
Ngũ uẩn giai không
Người khách trọ
Nhân duyên sinh khởi
Như Thị
Niềm an vui trong chánh pháp
Nuôi dưỡng bồ đề tâm
Phật ân
Phật ngọc trong ta
Phật pháp cho đời sống
Phật pháp tại thế gian
Phước báu của sự bố thí
Phước lành cao thượng nhất
Phương pháp lựa chọn
Phương tiện trong kinh Phật
Phương trời thong dong
Rằm hạ nguyên
Sắc tức thị không
Sống
Sống thật
Sống với sự khác biệt
Sự sống và sự ra đi
Suy niệm về cái chết
Ta chạy vòng vòng
Tâm hiếu
Tam pháp ấn
Thập đại nguyện Phổ Hiền
Thi kệ thực tập chánh niệm
Thiết lập đời sống an lạc
Thuyền đổ bến không
Tín Nguyện Hạnh
Tịnh độ nhân gian
Tình khoa học của Phật giáo
Tinh thần học Phật
Tinh thần từ bi trong các bài văn tế
Tình yêu theo quan điểm Phật giáo
Từ bitrí tuệ trong Phật giáo
Tứ chánh cần
Tu để chuyển nghiệp
Tu là chuyển nghiệp
Tứ niệm xứ
Tu trong mọi hoàn cảnh
Tuổi trẻPhật giáo
Vá áo chép kinh
Văn hóa Thiền môn 01
Văn hóa thiền môn 02
Vạn sự như ý
Vần thơ sinh tử
Vạn vật hấp dẫn
Vào cửa bất nhị
Vào đời hóa độ
Vía Đức Phật Thích Ca xuất gia
Viên Giác
Vô ngãniết bàn
Vô thường
Vô thường thị thường
Vu lan thắng hội
Vui thay chúng ta sống
Xả bỏ là một pháp tu
Ý nghĩa Phật đản
Ý nghĩa thành đạo

Thích Hạnh Tuệ Thuyết Pháp
Reader's Comment
Friday, February 22, 201902:39
Guest
Con cảm ơn thầy, nhờ thầy tâm con giác ngộ được nhiều điều ạ!!!
Saturday, December 1, 201823:11
Guest
a di đà phật con mừng quasddungs là phật pháp mênh mông không bao giờ ôm hết được con thích đâylà mp3 con sẽ tải về để nghe cho nhiều bạn liên hĩu cùng nghe
Sunday, November 4, 201815:03
Guest
Kính thưa Thầy Thích Hạnh Tuệ!
Con là không phải là Phật tử nhưng nhờ 1 người bạn là Phật tử giới thiệu nên đã nghe thử chương trình 5ppp; và giờ thì rất thích nghe chương trình này. Con không có thời gian xem nên đã dùng file định dạng mp3 để nghe trong khoảng thời gian đi bộ mỗi buổi sáng. Hiện nay con đã tải về được từ số 01 đến số 132 ở website này, và đã nghe gần hết. Giờ con muốn tải tiếp từ số 133 trở đi nhưng ở website này không có. Con rất mong được chương trình cung cấp. Con xin chân thành cảm ơn!
Saturday, May 26, 201803:15
Guest
Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật!
Kính bạch Thầy! Con pháp danh Giác Hương Tích, là một phật tử ở Việt Nam. Tuy nhiên, con cũng có nhân duyên được nghe một vài bài pháp của Thầy thuyết giảng trước đây. Và bây giờ con lại có duyên lành biết thêm chương trình 5 phút Phật pháp của Thầy, con vô cùng hạnh phúc! Con nhận thấy chương trình này rất hữu ích không chỉ với hàng phật tử chúng con mà còn rất hữu ích cho những con người ngoại đạo và chưa không có duyên lành biết đến Phật pháp đang sống trong xã hội ngày nay! Con kính mong Thầy hôm nào hữu duyên, thầy sẽ giảng bài pháp "Cõi Phật Hương Tích" cho chúng con được nghe ạ! Và con rất hạnh phúc vì được Thầy bổn sư của con đặt cho con pháp danh này!
Con xin cảm niệm công đức của Thầy Con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Thầy được pháp thể khinh an, phật sự viên thành! Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật!
Wednesday, November 29, 201706:47
Guest
Nam mô A-di-đà Phật!
Con rất cảm ơn Thầy đã chia sẻ Phật pháp ở 2 dạng: Một là, chương trình 5 phút Phật pháp, ngắn gọn, hữu ích, thiết thực lắm ạ! Con đã tải về để chép vào thẻ nhớ chia ra từng đợt trong quá trình chuyển tặng máy giảng pháp đến quý đạo hữu ạ! Hai là, nhìn qua phần mục lục phần thuyết pháp, con thấy thầy đã dày công nghiên cứu, tìm tòi, chỉ dẫn rất trọng tâm, căn cơ, sâu sắc!
Con kính chúc thầy luôn thân tâm thường an lạc, hoằng pháp độ sanh, quả Phật viên thành, bồ-đề tâm bất thoái chuyển ạ!
Cũng nhờ duyên may trong quá trình mở internet tìm những trang Phật giáo lại có nhân duyên tìm ra trang Hoa Vô Ưu!
Dạ, khi nào Thầy có bài giảng về 5 phút Phật pháp và pháp thoại thì chuyển cho con với nhé!
Phật pháp nhiệm mầu!
Con cảm ơn Thầy thêm lần nữa ạ!
Nam mô Bổn Sư Thci1-ca-mâu-ni Phật!

ưu bà tắc Thiện Ngộ kính thư!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 928)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 21/12/2023
(View: 885)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 14/12/2023
(View: 880)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 30/11/2023
(View: 945)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 16/11/2023
(View: 1102)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 09/11/2023
(View: 1115)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 02/11/2023
(View: 1117)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 26/10/2023
(View: 1336)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 19/10/2023
(View: 1127)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 21/09/2023
(View: 1585)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/09/2023
(View: 1456)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 28/08/2023
(View: 1300)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 29/05/2023
(View: 1225)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 15/05/2023
(View: 1273)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 08/05/2023
(View: 1313)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 24/04/2023
(View: 1241)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 27/03/2023
(View: 1192)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 20/02/2023
(View: 1353)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/02/2023
(View: 1240)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 06/02/2023
(View: 1188)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 02/01/2023
(View: 2600)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày /12/2022
(View: 2275)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 12/12/2022
(View: 2390)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 05/12/2022
(View: 2359)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 28/11/2022
(View: 2308)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 22/11/2022
(View: 2246)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 14/11/2022
(View: 3059)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 07/11/2022
(View: 2563)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 24/10/2022
(View: 2544)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 17/10/2022
(View: 2439)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 10/10/2022
(View: 1926)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 03/10/2022
(View: 1913)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 19/09/2022
(View: 2165)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 12/09/2022
(View: 2024)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 15/08/2022
(View: 1983)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 30/05/2022
(View: 2030)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 25/04/2022
(View: 2216)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 04/04/2022
(View: 3003)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 28/03/2022
(View: 2508)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 21/03/2022
(View: 2674)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 27/02/2022
(View: 2623)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 13/02/2022
(View: 2611)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 28/02/2022
(View: 2581)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 02/01/2022
(View: 2565)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 14/02/2022
(View: 2983)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 26/12/2021
(View: 3653)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 10/01/2022
(View: 2912)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 03/01/2022
(View: 4873)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 09/01/2022
(View: 2875)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 12/12/2021
(View: 2855)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 28/11/2021
(View: 4388)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 21/11/2021
(View: 3362)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 20/12/2021
(View: 2537)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/12/2021
(View: 2522)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 06/12/2021
(View: 2949)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 29/11/2021
(View: 4449)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 08/11/2021
(View: 2513)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 15/11/2021
(View: 3035)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 07/11/2021
(View: 2683)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 08/11/2021
(View: 2804)
Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/10/2021
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant