Tác Giả Authors
Logo HHAD 2018 250
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
14,708,945
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

《弟子規》四十講

07 Tháng Mười Hai 201621:03(Xem: 553)
《弟子規》四十講
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 578)
佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经(會集本)崔居士恭讀
(Xem: 487)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(Xem: 440)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(Xem: 434)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(Xem: 614)
太上感應篇,為淨空、印光兩大法師所推崇。佛弟子若欲修出三界,必先瞭解三界內天地法規,諸惡莫作眾善奉行。
(Xem: 816)
袁了凡家庭四訓
Quảng Cáo Bảo Trợ