Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

珍惜生命請勿殺子墮胎——第二集

Wednesday, December 14, 201618:45(View: 2315)
珍惜生命請勿殺子墮胎——第二集
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2551)
佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经(會集本)崔居士恭讀
(View: 1957)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(View: 1866)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(View: 2579)
《弟子規》教育孩子孝敬父母、尊敬長輩、關愛兄弟、修身養性、為人處世、讀書求學等應有的禮儀規範,是兒童啟蒙的最佳讀物。
(View: 2624)
太上感應篇,為淨空、印光兩大法師所推崇。佛弟子若欲修出三界,必先瞭解三界內天地法規,諸惡莫作眾善奉行。
(View: 3265)
袁了凡家庭四訓
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant