Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
20,319,100

佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经(會集本)崔居士恭讀

Friday, December 16, 201618:30(View: 1614)
佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经(會集本)崔居士恭讀

佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经(會集本)Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1265)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(View: 1217)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(View: 1175)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(View: 1548)
《弟子規》教育孩子孝敬父母、尊敬長輩、關愛兄弟、修身養性、為人處世、讀書求學等應有的禮儀規範,是兒童啟蒙的最佳讀物。
(View: 1722)
太上感應篇,為淨空、印光兩大法師所推崇。佛弟子若欲修出三界,必先瞭解三界內天地法規,諸惡莫作眾善奉行。
(View: 2149)
袁了凡家庭四訓
Quảng Cáo Bảo Trợ