Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Đại Hội Thường Niên 2017 và Lễ Đại Tường Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu

Tuesday, August 8, 201714:02(View: 5278)
Đại Hội Thường Niên 2017 và Lễ Đại Tường Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

tổ chức Đại Hội Thường Niên năm 2017

và Lễ Đại Tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thủ Thích Tâm Châu

Ngày 29-30 tháng 7 năm 2017 tại Tổ Đình Từ Quang, Montreal, Canada
----------

 

GIÁO-HỘI PHẬT- GIÁO VIỆT-NAM TRÊN- THẾ- GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

TỔ ĐÌNH TỪ QUANG

1978 Parthenais Rue, Montreal, Quebec, H2K3S3, Canada

Tel: 514-525-8122

_______________


CHƯƠNG TRÌNH

Khai Mạc Đại Hội Thường Niên

 

Thứ bảy ngày 29 tháng 7 năm 2017

9:30     -     Chư Tôn Đức quang lâm hội trường

-       Niêm Phật cầu gia bị

-       Giới thiệu các thành viên

-       Đạo từ khai mạc của Trưởng lão Hòa Thượng Phó Thượng Thủ

-       Lời chào mừng của Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH

-       Tóm tắt sinh hoạt Giáo Hội trong 2 năm qua

-       Thông qua tuyên ngôn Đại hội thường niên

11:30  Ngọ trai

14:00   -  Thông qua các nghị trình của Đại Hội

-   Kết thúc Đại hội-Hồi hướng

-   Giới đàn truyền thọ cụ túc          

19:00 Tiểu thực

Chứng minh              :  Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành

Chủ tọa                    :  Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Điều hợp và thư ký    : Hòa Thượng Thích Chân Tôn

Thư ký đoàn             :  Tuệ Bảo Vủ văn Thái

 

CHƯƠNG TRÌNH

Đại Lễ Đại Tường

CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU

THƯỢNG THỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

và Bế Mạc Đại Hội Thường Niên GHPGVNTTG năm 2017

 

Chủ Nhật , ngày 30 tháng 7 năm 2017

10:00 - Cúng dường Giác Linh tại Tổ Đường dưới sự chứng minh Chư Tôn Đức

10:30 - Chuông trống Bát Nhã cung nghinh chư Tôn Thiền Đức quang lâm Chánh Điện

- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự - Lời Cung Nghinh và Chào đón của Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức

- Cung tuyên Tiểu sửHành đạo của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ

- Tuyên đọc Sơ lược 33 năm Hoạt Động Phụng Sự Đạo Pháp của GHPGVNTTG

- Cảm từ của Chư Tôn Đức

- Tuyên đọc Quyết nghị của Đại Hội Thường Niên

- Trưởng lão Hòa Thượng Phó Thượng Thủ ban Đạo từ bế mạc đại hộitán thán công đức của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ

- Cảm tạ của Ban Tổ Chức

- Niêm hương bạch Phật - Đại Bi - Cúng Ngọ - Lễ Xả tang-Bát Nhã-Hồi hướng

12:00  Trai Tăng

15:00  Mông Sơn thí thực

17:00  Lễ tất

 -------

Diễn Văn Khai Mạc

Lễ Đại tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ

Đại Hội Thường Niên lần thứ 33 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2017 tại Tổ Đình Từ Quang

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Ngưỡng bạch trên Trưởng Lão Hòa Thượng Phó Thượng Thủ GHPGVNTTG

- Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa,  Chư  Ni Trưởng, Ni Sư và chư  Đại Đức Tăng , Đại Đức Ni.

- Kính thưa quý Đại biểu thành viên  cơ quan Trung ương và các tự viện của Giáo Hội,

- Kính thưa  quý vị quan khách,  quý vị đại diện các thành viên, đại diện cộng đồng, quý cơ quan truyền thong, báo chí cùng  toàn thể quý Phật tử đồng hương .

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý vị,

Xuân, Hạ, Thu, Đông là lẽ tuần hoàn trong vũ trụ; Thành,Trụ, Hoại, Không là do chuyển biến tâm thức nơi con người; Sinh, Lão, Bệnh, Tử là lẽ đương nhiên của nhân loại.

Thấm thoát 2 năm lặng lẽ trôi, kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2015, ngày Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Châu vĩnh viễn nhập vào cảnh tịch quang chơn thể, cây thạch trụ chốn tòng lâm đã ngã về Tây, tiếng sư tử hống đã im bặt giữa rừng thiền.Cố Trưởng Lão Hòa Thượng ra đi khi hạnh nguyện đã viên dung, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới chúng ta, mất đi một vị lãnh đạo tối cao, sự biệt ly này là một trong những nỗi niềm không vui,  và để lại trong chúng ta biết bao nỗi niềm không thể nói nên lời; nhưng với ý thức nỗi niềm không vui ấy chúng ta tự hoạch địnhthực hiện một hướng đi chân chính, tạo thành niềm vui cho mình và cho người và cho Giáo Hội; đó là phương thức tôi luyện lòng tin kiên cố vào Tam Bảo. Dù đạo hay đời, đức tin là cơ bản của người Phật tử, đức tinthực thể của sự vật, là căn nguyên của đạo lý, là mẹ đẻ các công đức, là sự tăng trưởng của mọi điều tốt lành. Chúng ta hãy giữ vững niềm tin sắt đá này. Chúng ta hãy tránh làm các điều xấu, luôn luôn làm các việc lành và giữ tâm ý được trong sạch, biết khắc phục mọi hoàn cảnh, tâm tư, biết loại bỏ cái ta, cái ngã nhỏ nhen, tu hành tinh tấn, biết hòa đồng để một lòng phụng sự Tam Bảo hầu hóa giải những bất hòa, bất tường của quá khứ, thành hòa hợpcát tường của hiện tại và tương lai.

Kính bạch Quý Ngài,

Kính thưa quý liệt vị,

Do vậy, ngày hôm nay đúng 2 năm tròn, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Trên Thế Giới trang nghiêm tổ chức Lễ Đại tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng ThủĐại Hội Thường Niên lần thứ 33 tại Tổ Đình Từ Quang là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường 2 năm qua, chiêm nghiệm một cách khách quan công bằng về những Phật sự đã làm được và chưa làm được, là dịp để Giáo Hội tưởng nhớ đến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ, chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử,  đã đem hết tâm huyết phụng sự cho Đạo Pháp trong quá khứ,  và cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, các Giáo Hội bạn cùng đàn na tín thí Phật tử đã  hộ trì tận tình.

Giờ đây trước Tam Bảo, trước chư Tôn Thiền Đức, trước quý vị quan khách và Phật tử. Chúng con, chúng tôi  cảm thấy  hạnh phúc không bờ bến. Thay mặt Ban Tổ Chức chúng con xin thành tâm cung  nghinh và đãnh  lễ  hàng Chư Tôn Giáo Phẩm  và chúng tôi cũng xin hân hoan chào đón toàn thể quý liệt vị.  Quý Ngài và quý liệt vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, thì giờ quý báu chấn tích quang lâm và tham dự đông đảo buổi Đại lễ  Đại tường và Đại hội Thường Niên của Giáo hội lần thứ 33 hôm nay được thập phần trang nghiêmlong trọng và cũng đã nói lên lòng yêu thương , hổ trợ trong tinh thần lục hòa của Phật Pháp, là một niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ chức chúng con, chúng tôi. Sự đồng hành cao quý này, chúng con xin thành tâm  ghi nhận ân đức của Quý Ngài và chúng tôi  cảm niệm công đức của toàn thể quý liệt vị.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha tát.

HT Thích Chân Tôn


----------

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL

1978 Rue Parthenais, Montreal, QC. H2K-3S3, Canada.

Tel: (514)525-8122 – Email: todinhtuquang@gmail.com

________________________

SƠ LƯỢC 33 NĂM

HOẠT ĐỘNG PHỤNG SỰ ĐẠO PHÁP & DÂN TỘC CỦA

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch: Chư Tôn Thiền Đức trong HĐLĐ, HĐĐH

Kính thưa: Quý thành viên của Giáo Hội

Hôm nay Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017 tại Tổ Đình Từ Quang, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thê Giới tổ chức Lễ Đại tường cố Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu và Đại hội Thường Niện năm 2017. Được Tăng sai, tôi xin thay mặt GH tuyên đọc Sơ lược hoạt động Đạo pháp & Dân tộc trong 33 năm qua của GH kể từ ngày thành lập.

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý vị,

Sau biến cố chính trị 1975, để kế tục sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Đức Thế Tôn và chư lịch đại Tổ sư, cũng như xiển dương truyền thống đạo Phật Việt Nam nơi xứ người, bảo vệ và phát huy tinh thần phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân loại. Giáo Hội được thành hình như sau:

Ngày 05.06.1979 Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo VN Hải ngoại được thành lập tại Chùa Giác Hoàng, Washington DC

Ngày 11.11.1984 Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới được thành lập tại Chùa Liên Hoa, Brossard, Quebec, Canada. Hiến chương được ban hành ngày 11.11.1984 sau đó được tu chỉnh như sau:

1/ Tu chính lần thứ nhất: tại Đại hội khoáng đại kỳ II tại Chùa Phật Quang, Houston, Texas.

2/ Tu chính lần thứ hai: tại Đại Hội khoáng đại kỳ III tại Chùa Từ Quang, Nice, Pháp quốc.

3/ Tu chính lần thứ ba: tại Đại hội khoáng đại kỳ V tại Tổ đình Từ Quang, Montreal, Canada.

4/ Tu chính lần thứ tư: tại Đại hội thường niên 2003 và hoàn chỉnh trong Đại hội bất thường ngày 14.11.2004 tại Tổ đình Từ Quang.

5/ Tu chính lần thứ năm: tại Đại hội thường niên và Kỷ niệm 30 năm Thành lập Giáo Hội ngày 01.09.2014 tại Tu Viện Viên Quang, Clover, South Carolina, ban hành Điều Lệ Giáo hội và Nội quy với Giáo Chỉ số 364/VP/TT ngày 11.11.2014.

Và Giáo Chỉ số 365/VP/TT ngày 16.11.2014 điều chỉnh nhân sự trong cơ quan lãnh đạo nhiệm kỳ 2014-2016.

Ngày 20.10.1986        Đại hội khoáng đại kỳ II, tại Houston, Texas

Ngày 03.09.1988        Đại hội khoáng đại kỳ III, tại Nice, Pháp quốc

Ngày 02.07.1990        Đại hội khoáng đại kỳ IV, tại New Jersey, Hoa kỳ

Ngày 03.07.1993        Đại hội khoáng đại kỳ V, tại Tổ đình Từ Quang, Canada, sau khi thay đổi khoáng đại từ 2 năm thành 3 năm.

Ngày 30.06.1996        Đại hội khoáng đại kỳ VI, tại Chùa Chân Quang, Vancouver BC, Canada

Ngày 26.11.2000        Đại hội khoáng đại kỳ VII, tại Tu Viện Phật Quang, Melbourne, Úc Châu, sau khi thay đổi khoáng đại từ 3 năm thành 4 năm.

Ngày 27.11.2004        Đại hội khoáng đại kỳ VIII, tại Anaheim Convention Center do Chùa Bảo Quang, Santa Ana, California tổ chức.

Ngày 18.07.2008        Đại hội khoáng đại kỳ IX, tại Tổ đình Từ Quang, Montreal Canada.

Ngày 04.07.2012        Đại hội khoáng đại kỳ X, tại Tu Viện Viên Quang, Clover, South Carolina nhân dịp Đại lễ khánh thành Tu Viện.

Ngày 30.07.2016        Đại hội khoáng đại kỳ XI tại Chùa Bảo Quang, Santa Ana, California được triệu tập theo di ngôn của Trưởng Lảo Hòa Thượng Thủ và cũng là Lễ Tiểu tường của Ngài.

Ngày 30.07.2017        Đại hội Thường Niên năm 2017 tại Tổ Đình Từ Quang và cũng là Lễ Đại tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ.

Và hằng năm vào đầu tháng 7 dương lịch trong 31 năm qua, cũng là ngày lễ Độc Lập tại Hoa kỳ cũng như Canada, Giáo hội tổ chức Đại hội Thường Niên để ôn lại Phật sự  cùng với khóa nghiên tu an cư cho hàng tứ chúng tại Tổ đình Từ Quang, Montreal, Canada. Kể từ ngày Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thị tịch, thiếu vắng hình bóng của Hòa Thượng Tôn Sư,  khóa nghiên tu an cư tạm ngưng hoạt động.

Như điều 5 của Hiến chương, tôn chỉ của Giáo hội là:

a/ Liên kết các tổ chức Phật giáo Việt nam trên Thế giới, không phân biệt xuất gia, tại gia - cùng chung một lý tưởng phụng sự Phật Pháp trong tinh thần quốc gia Việt Nam.

b/ Tôn trọng quyền tự quyết của các tổ chức Phật giáo gia nhập Giáo hội.

Với mục đích trong Điều 6 của Hiến chương là:

            a/ Phụng sựtruyền bá chánh pháp của Đức Phật.

            b/ Duy trì và phát triển văn hóa Phật giáovăn hóa dân tộc Việt Nam.

            c/ Kiến tạo tự viện-đào tạo tăng ni.

            d/ Hổ trợ tinh thần, vật chất để củng cốtăng trưởng các tổ chức Phật giáo.

            e/Thực hiện các hoạt động từ thiện và xả hội theo tinh thần từ bi của Phật giáo.

            f/ Liên lạc thân hữu với các tổ chức Phật giáo trên thế giới.

Trong suốt 33 năm qua, Giáo hội đã thực hiện điều 5 và điều 6 của Hiến chương rất khiêm tốn, nhưng không hổ thẹn vì không trái với tôn chỉmục đích đã đề ra. Trong ba mươi mốt năm qua, chưa phải là dài nhưng với những con người tị nạn, vốn liếng chúng ta chỉ có một tấm lòng, nhất tâm phụng sự cho đạo pháp và dân tộc cũng như chúng sinh trong tinh thần từ, bi, hỷ, xả.

Về nội bộ:

 • Giáo hội luôn luôn quan tâm các Phật sự của các chùa thành viên, thường văn thư khích lệ, thăm viếng, hướng dẫn Phật pháp, hoá giải những bất đồng..v..v..
 • Ủng hộ, lo lắngduy trì phát triển tổ chức Gia đình Phật tử Thiện sinh
 • Các Phật sự của các Giáo hội bạn đều tham dự nếu có thư cung thỉnh

Về ngoại giao:

 • Gởi những văn thư để cầu nguyện, hô hào đóng góp giúp đở các thiên tai, bảo lụt, động đất, sóng thần v..v..
 • Thập niên 1980, gởi những văn thư can thiệp cho các thuyền nhân đến các quốc giathẩm quyền..v..v..
 • Lên tiếng qua các Quyết nghị mong mỏi nhà cầm quyền Việt nam, hiểu rõ nguyện vọng của người dân, thay thế chế độ dân quyền để không còn bất công hầu bảo tồnxây dựng đất nước - chống mọi mưu lược ngoại xâm..v..v.. đem lại tự do, dân quyền, ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Trong 31 năm, dưới sự lãnh đạo tối cao của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội, đã lèo lái con thuyền của Giáo Hộivượt qua những ảnh hưởng sóng gió Phật giáo trong thời đại nhiều điên đảo, thiếu nhân sự, thiếu lục hòa, và hoàn cảnh địa phương và còn rất nhiều yếu tố khác nữa v..v.. Mặc dầu Giáo Hội chúng ta quá nhỏ, quá ít nhân sự, thiếu kém về mọi mặt, nhưng 31 năm trôi qua, coi như yên lặng, không bị xáo trộn, làm được một ít Phật sự thật khiêm tốn, chúng ta cũng cảm thấy hoan hỷan ủi.

Trong hai (2) năm qua, Giáo hội chúng ta đã mất đi một vị lãnh đạo, trong tương lai, chúng ta cần phải suy tư và cẩn trọng nhiều hơn nữa để duy trì, phát triển Giáo Hội trong tinh thần lục hòa, hầu báo đáp công đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu.

Chúng tôi xin kết thúc với lời đạo từ của Trưởng Lão Hòa Thượng nhân dịp kỷ niệm 30 năm Thành Lập Giáo Hội vào ngày 31.08.2014 tại Tu Viện Viên Quang và  đây cũng là di chúc của Ngài cho Giáo Hội:

“ Muốn duy trì và phát triển Giáo Hội của chúng ta:

Mỗi vị Tăng Ni trong Giáo Hội cần thực hiện lời giáo huấn của Tổ Quy Sơn: “Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức”. Có nghĩa là: “Phần nội tâm của mỗi vị, cần phải cố gắng, đem công năng khắc phục các vọng niệm: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến… nơi mình. Phần đối ngoại của mỗi vị, cần phải mở rộng đức tính hòa hợp không tranh cải, tức là thực hiện tinh thần từ bi hỷ xả và sáu pháp lục hòa kính”.

 • Cố gắng mở các khóa tu học, giảng pháp thường xuyên tại các chùa
 • Khuyến thỉnh chư Tăng Ni thực tu, thực học nội điểnngoại điển
 • Cố gắng mở trường Phật học để đào tạo nhân tài
 • Tôn trọng luật pháp và hòa đồng vào văn hóa, phúc lợi địa phương
 • Liên lạc các tổ chức Phật giáo, làm các việc từ thiện xả hội
 • Tránh sự tranh chấp.Tận tâm làm trọn chức vụ được giao phó
 • Tránh cao vọng. Điều chỉnh Hiến Chương cho thích hợp hoàn cảnh”

Đây là lời tâm nguyện và di chúc của Trưởng Lão Hòa Thượng và cũng là kim chỉ Nam của Giáo Hội chúng ta trong tương lai, trong buổi lễ Đại tường ngày hôm nay, Tăng NiPhật tử chúng ta cũng ngậm ngùi thắp một nén tâm hương và nguyện xin:

Y Giáo Phụng Hành.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh

TM. Hội Đồng Lãnh Đạo, Hội Đồng Điều Hành

HT Thích Chân Tôn

----------

    GIÁO-HỘI PHẬT- GIÁO VIỆT-NAM TRÊN- THẾ- GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO

9561 Bixby Ave, Garden Grove , Ca 92841 Tel: 714-636-7725

___________________________

TUYÊN NGÔN

Đại Hội Thường Niên 2017

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Các phái đoàn thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới họp Đại Hội Thường Niên năm 2017 tại Tổ Đình Từ Quang, Montreal, Quebec, Canada  trong  hai ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2017, sau khi duyệt xét tình hình thế giới và đất nước, đã thảo luậncông bố bản tuyên ngôn sau đây:

1/  Sự nghiệp đấu tranh bảo vệ giang sơn là sự nghiệp chung. Đã là những người có dòng máu Việt yêu nước, không kể chính kiến, giới tính, tôn giáo và biết rằng “ nước mất, đạo tan ”. Cùng dòng máu Việt, muôn người như một, trong hay ngoài nước, một lòng một dạ cùng với tất cả - không phân biệt - cương quyết cứu nước.

2/  Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hảy đoạn tuyệt tình đồng chí giả dối của Trung cộng, tố cáo và lên án những mưu đồ và hành vi xâm lược, đòi hỏi Trung quốc rút hết quân đội và công nhân ra khỏi các quần đảo Trường sa , Hoàng sa theo đúng tinh thần luật pháp quốc tế qua phán quyết ngày 12/07/2016 của Toà Án Trọng Tài Thường Trực tại La Haye, yêu cầu hoàn trả lại đất biên gìới mà Trung quốc đã chiếm đóng sau cuộc chiến 1979.

3/ Trước dã tâm xâm lược của kẻ thù truyền kiếp, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy thức tỉnh, hiểu rõ chánh tà và tinh thần dân tộc, dứt khoát bỏ chủ nghĩa ngoại lai Cộng sản, hướng hẳn về chủ nghĩa quốc gia và dân tộc; dân chủ hóa chánh quyền để gia nhập cộng đồng thế giới tự do, hầu thoát khỏi các hiệp ước vô lý đã ký kết từ trước để đem lại sự tự do, dân chủ, nhân quyền ấm no, hạnh phúcthịnh vượng cho toàn dân, toàn nước.

4/ Trên phương diện Phật giáo, với tinh thần “đem niềm vui cho đời, làm cho đời bớt khổ” , các tổ chức Phật Giáo trong và ngoài nước hiện nay chưa có sự cảm thông, Đại hội mong mỏi các tổ chức hãy nhận rõ thời cơ, tỏ tình liên đớiyểm trợ các phong trào đấu tranh trong và ngoài nước nhằm bảo vệ chủ quyền của đất nước, cho tự do dân chủ,cho dân quyền. Liên kết các nước tự do để hổ trợ cuộc đấu tranh dành lại chủ quyền của nhân dân Tây tạng.

Làm tại Tổ Đình Từ Quang, Montreal, Canada ngày 30 tháng 7 năm 2017

Các đại biểu đã đồng ký tên

-----------

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL

1978 Rue Parthenais, Montreal, QC. H2K-3S3, Canada.

Tel: (514)525-8122 – Email: todinhtuquang@gmail.com

_____________________

TIỂU SỬ VÀ SỰ HÀNH ĐẠO CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU
ht_thich_tam_chau

I- THÂN THẾ:

            Ngài sinh trong gia đình họ Đoàn ngày 02 tháng 11 năm 1921 (Tân-Dậu), tại Ninh Bình, Bắc phần, Việt Nam.  Ngài là người con trai út, trong 4 anh em trai trong gia-đình. Ngài nhập đạo năm 11 tuổi. Thế-độ-sư là Hòa-Thượng Thích-Thanh-Kính, tự Linh-Quang, thuộc chốn Tổ Phượng-Ban (xã Yên-Liêu, Yên-Khánh, Ninh-Bình). Qua năm tháng tu học, Ngài thụ giới Sa-Di năm 1937 tại chốn tổ Đồng-Đắc, huyện Kim-Sơn, tỉnh Ninh-Bình, với pháp danh Thanh-Minh, dưới sự hướng dẫn của Hòa-Thượng Pháp-Chủ Thích-Thanh-Thiệu. Năm 1940, Ngài thụ giới Tỳ-Khưu tại chùa Bát-Long, thị-xã Ninh-Bình, dưới sự lãnh đạo của Hòa-Thượng Pháp-Chủ chùa Phúc-Chỉnh, huyện Gia-Khánh, tỉnh Ninh-Bình, với pháp hiệu Tâm-Châu. Năm 1953, Ngài thụ giới Bồ-Tát, được pháp-tự Tuệ-Hải, dưới sự truyền giới của Hòa-Thượng Thích-Thanh-Thiệu, tức Hòa-Thượng Pháp-Chủ Thích-Đức-Nhuận tại Hà-Nội. Ngài tham học tại chùa Đồng-Đắc, chùa Phúc-Chỉnh, chùa Phù-Lãng, chùa Quán-Sứ (Hà-Nội).

II- HÀNH ĐẠO:

            Tại miền Bắc: Ngài thường đảm-trách các chức vụ Duy-Na, Tri-Khách trong Phật-học-đường. Ngài thường đi tham dự các lễ-lạc, giảng diễn tại các nơi thỉnh mời. Ngài thường trụ tại chốn tổ Đồng-Đắc và Phượng-Ban. Ngài Trụ-trì chùa Phúc-Điền (Kim-Sơn). Ngài xây dựng chùa Quảng-Nghiêm (Hà-Tu) và hoằng-hóa tại vùng Hồng-Gai, Bãi Cháy, Hà-Lầm, Hà-Tu, thuộc tỉnh Quảng-Yên, Bắc-phần, Việt-Nam. Và, Ngài đã đảm nhận các chức-vụ sau:

            1951: - Thành viên sáng lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Huế, giữ chức-vụ Ủy viên Nghi Lễ Hội Đồng Trị Sự Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.

            1952:  Tham-dự thành-lập Giáo-Hội Tăng-Già Toàn Quốc Việt-Nam, do Hòa-Thượng Tuệ-Tạng làm Thượng-Thủ, Hòa-Thượng Trí-Hải làm Trị-Sự-Trưởng. Hòa-Thượng Tâm-Châu làm Trị-Sự-Phó và Hòa-Thượng Tố-Liên làm Tổng-Thư-Ký.

            1955: Tại miền Nam: Ngài tạo-dựng chùa Giác-Minh, thành-lập Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại miền Nam và đảm-trách chức-vụ Viện-Chủ chùa Giác-Minh kiêm Chủ-Tịch Giáo-Hội. Sau đó, Ngài tạo dựng chùa Từ-Quang, thành lập Hội Quán-Âm Phổ-Chiếu và Hội Phật-Giáo Phụng-Sự Xã-Hội. Ngài đã thành-lập được thêm nhiều cảnh chùa tại nhiều nơi trên toàn miền Nam (từ Đà-Nẵng trở vào). Các cảnh chùa này, tên đầu là chữ "Từ", như Từ-Ân (Nha-Trang), Từ-Hưng (Ban-mê-thuột), Từ-Thắng (Vũng-Tàu), Từ-Khánh (quận Tư, Saigon), Từ-Tân (quận Tân-Bình), Từ-Thọ (Phú-Thọ), Từ-Định (Tân-Định), Từ-Minh (Phan-đình-Phùng), Từ-Long (Thủ-Đức, bây giờ đổi thành chùa Thiên-Minh), Chùa Từ-Quang (VũngTàu), chùa Quán-Âm (Phú-Nhuận) và năm 1964 sáng-khởi ngôi Việt-Nam Quốc-Tự, đường Trần-Quốc-Toản, Saigon.

            1956:  Ngài giữ chức Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.

            Đầu năm 1963:  Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Phật Giáo chống phim Sakya.

            Tháng 5.1963:  Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo đòi bình đẳng Tôn Giáo trong thời chính quyền Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam.

            Tháng 12.1963-1964, Ngài làm Trưởng Ban Tổ chức Đại-Hội, thành-lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất và được bầu làm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đầu tiên.

            1966:  Sáng lập viên kiêm Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới tại Sri- Lanka        

            1969:  Ngài đứng ra tổ chức Đại-Hội Giáo-Hội Tăng-Già Thế Giới  kỳ 2 và Hội Phật-Giáo Thế Giới Phụng Sự Xã-Hội tại Saigon, Ngài được bầu vào chức Chủ Tịch Hội Phật Giáo Phụng Sự Xã Hội Thế Giới.

           1970:  Chủ Tịch Hội Phật Giáo Liên Hiệp Thế Giới (tại Hán Thành, Cao Ly tức Nam Hàn).

            Năm 1975, Ngài đi hành đạo tại Pháp, tạo dựng chùa Từ-Quang tại Nice, Pháp-quốc, thành lập Hội Phật-Giáo Thế-Giới Phụng-Sự Xã-Hội tại Pháp, Lãnh-Đạo Tinh-Thần Hội Phật-Giáo Pháp-Việt chùa Hồng-Hiên (Fréjus - France)

            Năm 1976: Lãnh-Đạo Tinh-Thần kiêm Hội-Trưởng Hội Phật-Giáo Pháp-Việt và tích-cực kiến-thiết cảnh-trí chùa Hồng-Hiên. Cũng từ năm này trở đi, Ngài thường có mặt tại Canada và Mỹ, hướng dẫn tinh-thần cho các Phật-tử Việt-Nam xa quê, khuyến khích xây dựng Phật-đường và tu học Phật-pháp.

            Năm 1977: Cùng chư Phật-tử xây dựng chùa Liên-Hoa, Niệm Phật-đường Chân-Như (Toronto), hướng dẫn Phật-tử và khích lệ tạo-dựng chùa Phật-Quang (S. Houston. Texas).

Năm 1978: Hướng-dẫn Tinh-thần chùa Liên-Hoa (Brossard) và chùa A-Di-Đà (Toronto).

           1979: Chủ-trì Đại-Hội thành-lập Giáo-Hội Tăng Già Việt-Nam Hải Ngoại tại chùa Giác-Hoàng (Washington D.C., Hoa Kỳ) và đảm-trách ngôi vị Thượng-Thủ Giáo Hội. Lãnh-đạo tinh-thần Cộng Đồng Giáo-Hội chùa Giác-Hoàng, chùa Phật-Quang (Houston, Texas). Và, từ năm này trở đi, Ngài thường đi giảng, trao truyền quy-giới, khuyến hóa cho việc xây dựng Phật-đường như chùa Giác-Quang (Oklahoma) v.v...

            Năm 1981: Lãnh-đạo tinh-thần kiêm Chủ-Tịch Công Đồng Giáo-Hội chùa Giác-Hoàng (Hoa-Thịnh-Đốn) và chùa Liên-Hoa (Canada). Năm nay đi thăm Úc-Châu.

            Năm 1984 : Thành lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới và đảm-trách ngôi vị Thượng-Thủ. Ngài đã thành lập các Thành-viên cho Giáo-Hội tại các nước, như chùa Phật-Quang, chùa Phật-Đà ở Úc. Chùa Giác-Hoàng, Phật-Quang, Pháp-Quang, Nam-Quang, Quán-Âm, Pháp-Hoa... ở Mỹ. Chùa Hồng-Hiên, Từ-Quang, Quán-Âm... ở Pháp và Chùa Liên-Hoa, Từ-Ân, Di-Đà, Tổ-Đình Từ Quang, Chân-Quang... ở Canada.

            1989:  Đệ nhất thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Giáo Hội Tăng Già Thế Giới.

            2000: Ngài chứng minh đạo sư Khánh Thành Bảo Tượng Đức Quan Thế Âm tại Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam, Houston, Texas, Hoa Kỳ. và suốt 14 năm, Ngài là Chứng Minh Đạo Sư cho Lễ Hội Quan Âm – Ngày Hành HươngCầu Nguyện.

2008: Tạo dựng Tu-viện Viên-Quang tại South Carolina, Hoa-kỳ v.v...    

2012:  Nhân dịp Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 10 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Ngài chứng minh tối cao Đại Lễ khánh thành Tu Viện Viên Quang.

2013:  Ngài tổ chức lần đầu tiên Pháp Hội Đại Bi tại Tu Viện Viên Quang.

2014:  Ngài tổ chức Đại Hội Thường Niên lần thứ 30 và Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới tại Tu Viện Viên Quang

2015:  Tháng 8, sau khi tổ chức lần đầu tiên trường Hạ cho Ni giới tại Tu Viện Viên Quang South Carolina, Hoa kỳ, Ngài lâm bịnh nặngtrở về Tổ Đình Từ Quang, Canada tịnh dưỡng. Do tuổi cao sức yếu, Ngài an nhiên thâu thần viên tịch lúc 10giờ 20 sáng ngày 22 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 07 tháng 07 năm Ất Mùi) tại phương trượng Tổ đình Từ Quang, Canada, hưởng thọ 95 tuổi, hạ lạp 75.

 

III- TÁC PHẨM:

a)     Dịch Thuật:

-       Kinh Bát Đại Nhân Giác (5/1956)

-       Kinh Di Lặc Hạ Sinh (12/1956)

-       Kinh Di Lặc Thượng Sinh (12/1956)

-       Kinh Tội Phúc Báo Ứng (02/1957)

-       Kinh Thập Thiện (03/1957)

-       Phẩm Phổ Môn (05/1957)

-       Kinh A Di Đà (07/1957)

-       Kinh Lần Tràng, tức kinh Mộc Hoạn Tử (04/1957)

-       Kinh Hiệu Lượng, tức kinh Sổ Châu Công Đức (04/1957)

-       Kim Cương Đính, tức kinh Du Già Niệm Châu (04/1957)

-       Kinh Trì Trai (06/1957)

-       Kinh Hiếu Tử , Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Giải Hạ, Kinh Tân Tuế, Kinh Thụ Tuế (07/1957).

-       Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Ký (09/1957)

-       Kinh A Hàm Chính Hạnh, Kinh Duyên Sinh (11/1957).

-       Kinh Quy Y Tam Bảo, Kinh Phát Bồ Đề Tâm, Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đính (12/1957).

-       Kinh Đại Niết Bàn, Phật Học Ngụ Ngôn (05/1958)

-       Kinh Tâm Địa Quán (12/1959)

-       Thiền Lâm Bảo Huấn11/1972)

-       Nhân Duyên Tâm Luận Tụng (01/1996)

-       Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận (06/1996)

-       Kinh Văn Thù Thỉnh Vấn Bồ Đề (10/1996)

-       Kinh Nhân Quả Ba Đời (02/1997)

-       Du Già Sư Địa Luận Thích (01/1999)

-       Kinh Ngũ Bách Danh (8/2012)

 

b)    Sáng Tác:

-       Gương Hỷ Xả, thơ (05/1952)

-       Đường Vào Cửa Phật (12/1952)

-       Đạo Phật Với Con Người (08/1953)

-       Phật Học Chính Cương (07/1955)

-       Bước Đầu Học Phật ( 12/1958)

-       Nét Tinh Thần, thơ (08/1967)

-       Tịnh Minh Thi Cảo I, thơ chữ Hán (05/1969)

-       Tịnh Minh Thi Cảo II, thơ chữ Hán (11/1969)

-       Cánh Hoa Tâm, thơ (12/2001)

-       Tiếng Vọng Thời Gian, tập I (11/2002)

-       Tỉnh Mộng Đời, thơ (06/2004)

-       Hương Vị Phật Pháp (11/2007)

-       Tiếng Vọng Thời Gian 2 (2014)

-       Vang Vọng Nguồn Thương (thơ: 2014).

Nam Mô Lưu Phương Tháp, Trúc Lâm Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Phượng Ban Pháp Phái Đời Thứ Sáu, Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế GiớiKhai Sơn Tổ Đình Từ Quang Gia Nã Đại, Pháp Danh Thanh Minh, tự Tâm Châu, hiệu Tuệ Hải Trưởng Lão Hòa Thượng Giác  liên vị Giác Linh , Sinh  ngày  02 tháng 11 năm Tân Dậu 1921, Viên Tịch ngày 20 tháng 08 năm 2015 ( 07.07 Ất Mùi) Thế Thọ 95 tuổi, Tăng lạp 74 hạSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2987)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1456)
Hình Ảnh Lễ Hội Hoá Trang cho các em Phap Vuong Academy .Được tổ chức vào lúc 11:00 am ngày 29/10/2022 tại Tu Viện Pháp Vương- Escondido, CA.
(View: 2862)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 1719)
9/3/2022 - Một ngày thứ bảy với PVA là một ngày đầy ý nghĩa, lành mạnh, vui vẻ, và luôn mới mẻ. A Saturday with PVA is a meaningful, healthy, fun, and always refreshing day.
(View: 1638)
Tết Trung Thu 2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 2609)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 7949)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 7803)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 4943)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Phật Đà 2021 được tổ chức ngày 22/8/2021. Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(View: 5113)
Đại lễ Vu Lan năm 2021 - Phật lịch 2565 & Lễ An Vị Phật Tu viện Phổ Đà Sơn ngày Chủ Nhật 15-08-2021
(View: 4571)
Chương trình này là dịp để qui tụ anh chị em có tinh thần văn nghệ để hát nhạc Phật giáo và là bước đầu tiên thành lập Ban Đạo Ca Pháp Vương. Nhiếp ảnh: Thái An Khương
(View: 5744)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản và Tấn Phong Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương. Được tổ chức vào lúc 9:45am ngày 08/5/2021
(View: 5132)
Chùa Phước Hải Charlotte. Địa chỉ cũ: 1818 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214. Điện thoại: (704) 394-6869
(View: 5863)
Tu viện Đại Bi. Địa chỉ cũ: 3210 West 15th Street, Santa Ana, CA 92703. Điện thoại: (714) 360-5355
(View: 4686)
Chùa Thanh Lương. Địa chỉ: 3261 Trentwood Way, Sacramento, CA 95822. Điện thoại: (916) 428-4871
(View: 5397)
Chùa Diệu Quang. Địa chỉ: 9229 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95829. Điện thoại: (916) 381-4360
(View: 5396)
Chùa Liên Hoa - Địa chỉ: 3301 McKee Road, San Jose, CA 95127. Điện thoại: (408) 272-2654
(View: 3760)
Trung tâm Phật giáo cho Hòa Bình. Địa chỉ: 2064 Old Piedmont Road, San Jose, CA 95132. Điện thoại: (408) 295-2436
(View: 4537)
Chùa Phước Sơn tọa lạc tại số 1623 Saint Francis Avenue, thành phố Modesto, tiểu bang California.
(View: 4320)
Tu viện Bồ Đề. Địa chỉ: 2001 S. K Street, Bakersfield, CA 93304. Điện thoại: (661) 397-0470
(View: 3933)
Hôm nay ngày 27/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương, buổi họp mặt đầu tiên của Chư Tôn Đức và Quí Phật tử là thầy cô giáo, bảo trợ, và trai soạn đã được diễn ra.
(View: 3994)
Tịnh xá Ngọc Minh 3776 46th Street, San Diego, CA 92105 Tel: (619) 282-1673
(View: 3616)
Chùa Linh Sơn. Địa chỉ: 16 Ruthven Avenue, Worcester, MA 01606 Điện thoại: (508) 853-8120
(View: 6278)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 4916)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 3530)
Chùa Phổ Hiền Địa chỉ: 96 Dewey Street, Worcester, MA 01610 Điện thoại: (508) 755-7817
(View: 2783)
Hình Ảnh Ngày Hội Trồng Cây Tại Tu Viện Pháp Vương được thực hiện vào ngày 06/3/2021
(View: 4131)
Chùa Từ Liên Địa chỉ: 3465 Lenora Church Road, Snellville, GA 30039 Điện thoại: (770) 736-5425
(View: 2983)
Chùa Diệu Đế 9603 Nims Lane, Pensacola, FL 32534 Tel: (850) 477-8291
(View: 5191)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 4600)
Chùa Viên Thông. Địa chỉ: 17355 Groechke Road, Houston, TX 77084. Tel: (281) 829-0816
(View: 2767)
Hình ảnh Lễ Giao Thừa Xuân Tân Sửu 2021 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 9744)
Kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử một năm mới Vô lượng an lạc, Vô lượng cát tường, Thành tựu sở nguyện
(View: 4435)
Chùa Phổ Hiền. Địa chỉ: 10222 Larson Avenue, Garden Grove, CA 92843. Tel: (714) 537-2234
(View: 4729)
Chùa Ưu Đàm. Địa chỉ: 7255 W. Meranto Avenue, Las Vegas, NV 89178. Tel: (702) 260-0479
(View: 3415)
Thiền Tịnh đạo tràng. Địa chỉ: 11502 Daniel Avenue, Garden Grove, CA 92840. Tel: (714) 638-0989, (714) 266-4171 Email: dieutanhthich@yahoo.com
(View: 4429)
Tu viện Pháp Vương. Địa chỉ: 715 Vista Avenue, Escondido, CA 92126. Tel: (760) 739-8063
(View: 3313)
Chùa Hương Sen - Địa chỉ: 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570. Tel: (951) 657-7272; (951) 616-8620
(View: 3869)
Chùa An Lạc Địa chỉ: 1647 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95116. Điện thoại: (408) 254-1710, (408) 594-8717
(View: 4146)
Thiền viện Diệu Nhân 4187 Duncan Hill Road, Rescue, CA 95672. Tel: (530) 676-7108; (916) 222-8784
(View: 3370)
Chùa An Lạc 5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218 Tel: 317-545-1234, 408-329-3199 Website: www.anlactemple.org
(View: 3958)
Chùa Dược Sư 11111 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 638-4128
(View: 3877)
Chùa Linh Sơn P.O. & Distt Kushinagar 274403 U.P, India. Tel: +91- 9936- 837-270; +91-9936-178-621
(View: 4461)
Chùa Bảo Lâm, Địa chỉ: 6025 St. George Street, Vancouver, BC, Canada V5W-2Y5. Điện thoại: (604) 327-5546
(View: 5172)
Chùa Đức Viên, Địa chỉ: 2420 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95121. Điện thoại: (408) 993 - 9158
(View: 3663)
Chùa Phật Quang - Địa chỉ: 801 N 15th Street, San Jose, CA 95112 Điện thoại: (408) 295-8391
(View: 2376)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ, Vào ngày 26, 27/12/2020
(View: 4313)
Pháp Duyên tịnh xá tọa lạc tại số 1760 W. Jensen Avenue, thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 3898)
Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 20 rue J.J. Rousseau 94290 Villeneuve Le Roi, Paris, Pháp
(View: 4145)
Tự viện Linh Sơn tọa lạc tại số 9 Avenue, Jean Jaurès, 94340 Joinville-le-Pont, France.
(View: 3578)
Trúc Lâm thiền viện tọa lạc tại số 9 Rue de Neuchâtel 91140 Villebon-sur-Yvette, ngoại ô thành phố Paris, Pháp. Thiền viện cách trung tâm Paris khoảng 20 km.
(View: 3787)
Tổ đình Khánh Anh tọa lạc tại số 14 Avenue Henri Barbusse, Bagneux. Bagneux là một xã trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chánh lle-de-France, Pháp
(View: 7448)
Chùa Khánh Anh tọa lạc tại số 8 Rue Francois Mauriac (Parc aux Lièvres) 91000 Evry, Pháp.
(View: 4892)
Chùa Thiện Minh tọa lạc tại số 51 Rue de Cuzieu 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Pháp.
(View: 3826)
Hình ảnh lễ đặt đá xây Chánh Điện chùa Khánh Anh tại Bagneux, Pháp Quốc vào ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19.2 âm lịch nhằm ngày 17.3.1979
(View: 3479)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6208)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Online Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 03/5/2020
(View: 6068)
Chúng tôi sẽ tổ chức phát Thực phẩm cho tháng 03 vào ngày 15/03/2020 vào lúc 1:30pm, số lượng 350 phần tại địa chỉ: 26 15th, San Diego, CA 92101.
(View: 6415)
Lễ Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ Ngày 09/2/2020
(View: 7836)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Xuân Canh Tý 2020
(View: 3975)
Phái đoàn Hành Hương Lễ Phật Đầu Xuân Canh Tý 2020 do Chùa Phật Đà, San Diego, California tổ chức ngày 02/2/2020.
(View: 4577)
Hình Ảnh Lễ Giao Thừa 2020 Chùa Phật Đà, San Diego, California - Ngày 24/01/2020, Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 10108)
Ngày 19 và 21 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Quý Phật tử thiện nguyện của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã đi phát quà cho người nghèo tại Đồng Nai và Vùng núi Đắk Lắk.
(View: 4608)
Hình Slideshow Tất Niên 2019 Chùa Phật Đà được tổ chức vào ngày 19/01/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6112)
Trong tháng 12/2019 Hội HoaVoUu Foundation đã 3 lần thực hiện phát túi ngủ cho người Vô Gia Cư tại ở Downtown San Diego. Lần thứ nhất vào ngày 07/12, lần thứ hai 15/12 và lần thứ 3 vào ngày 26/12. Tổng cộng có 256 túi ngủ.
(View: 6054)
Hình ảnh HoaVoUu Foundation hỗ trợ Chùa Kim Sơn, Nha Trang trong các Phật sự của Chùa trong năm 2019
(View: 3864)
Hình Ảnh Slideshow Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 28-29/12/2019 El Monte, California
(View: 4196)
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2019, chùa An Lạc San Jose đã trang nghiêm tổ chức Lễ Chung thất Trai tuần đức cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.
(View: 5018)
Khoá Tu Báo Ân Lần 5, Lễ Huý Nhật Cố TT Thích Đức Trí, Lễ Khởi Công Xây Dựng Bảo Tháp Ân Sư được tổ chức vào ngày 20, 21, 22 tháng 12/2019
(View: 5938)
Ngày 15/12/2019, Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát thêm 80 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 4320)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phật Đà San Diego, California ngày 15/12/2019. Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Video: SC Thích Nữ Hạnh Từ
(View: 3781)
Hình ảnh Pháp Hội Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 07/12/2019 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6719)
Hôm nay, ngày 07/12/2019 Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát 100 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 5620)
Chúng tôi kêu gọi ủng hộ 300 túi ngủ (Sleeping bags) vào ngày 15/12/2019 và tiếp tục phát thực phẩm cho Người Vô Gia Cư vào Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 lúc 1:30pm
(View: 5080)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 lúc 1:30pm
(View: 3223)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất. Ngày 27/10/2019
(View: 3727)
Được tổ chức từ ngày 11 đến 13/10/2019. Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp, Nguyên Đức
(View: 3981)
Khóa Tu Phật Thất Tại Chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc 2019
(View: 6146)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 20/10/2019, số lượng 350 phần.
(View: 6860)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
(View: 10727)
Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Chí Tín, Bổn Sư của HT Thích Nguyên Siêu, Tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/9/2019
(View: 4259)
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Thành Koblenz, Đức Quốc ngày 08.09.2019 - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 5528)
Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, lễ giỗ lần thứ 18 Sư Ông Thích Đồng Thiện được long trọng tổ chức tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, miềm nam California.
(View: 4369)
Kalachakra Mandala Thời Luân (Bánh Xe Thời Gian), biểu tượng cho vũ trụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
(View: 3358)
Lễ Lạc Thành và Vu Lan 2019 Tại Chùa Đôn Hậu, Na Uy ngày 23, 24, 25 tháng 8 năm 2019. Trụ trì: TT Thích Viên Giác. Nhiếp ảnh: Quảng Huệ
(View: 4359)
Thiền Lâm Hương Hải được tọa lạc ở Tweed City (Actinolite) với diện tích 25 mẫu ở phía Bắc thành phố Belleville, Ontario. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 7696)
Mỗi năm cứ đến ngày tựu trường, nỗi lo lắng cho con có được sách vở, bút mực, quần áo, mũ dép, học phí... của những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại hiện về trên nét mặt
(View: 4189)
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 18/8/2019. Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(View: 5348)
Đại Lễ Vu Lan 2019 Tại Chùa Từ Thuyền, Canada. Trụ trì: Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 5829)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 09/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 15/09/2019, số lượng 350 phần.
(View: 5454)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, Hoa Kỳ được TT Trụ trì Thích Tâm Tường tổ chức lúc 03 giờ chiều ngày 11/8/2019.
(View: 4076)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5415)
Tu viện Tây Thiên, Westlock, Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2563 và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Phật học Edmonton - Tu viện Trúc Lâm.
(View: 4421)
Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tuyền và Lễ Vu Lan tại Chùa Việt Nam, Nhật Bản - Ngày 03 - 04/08/2019. Nhiếp ảnh: Đức Hải, Đức Dũng, Bích Vân
(View: 5528)
TT Thích Thông Triết trụ trì Thiền Viện Chánh Pháp tại tiểu bang Oklahoma đã tổ chức Khoá tu học Phật pháp mùa thu 2019.
(View: 13866)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 7274)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 6317)
Chủ Nhật ngày 21/7/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 5674)
Chủ Nhật ngày 09/6/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 4322)
Hạ Trường An Cư năm 2019 tại Chùa Bảo Phước thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM