Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nhạc phẩm "Tâm"

Thursday, August 17, 201719:06(View: 4885)
Nhạc phẩm "Tâm"
Nhạc phẩm "Tâm" - L'esprit - Tác giả: Tâm Đức
Tiếng Việt (ca sĩ Ý Lan) và tiếng Pháp ("Wild Fox" ) trình bày


Tiếng Việt
 
Tiếng Pháp

 
Tiếng Anh
 

Tâm dẫn đầu các pháp,
Tâm làm chủ, tâm tạo;
Nếu với tâm thanh tịnh
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau
Như bóng, không rời hình.
 
Mind precedes all knowables,
mind's their chief, mind-made are they.
If with a clear and pure mind
one should speak and act
happiness follows caused by that,
as one's shadow never departing.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều