Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Còn Chăng Dung Tướng

Wednesday, October 25, 201711:12(View: 1850)
Còn Chăng Dung Tướng
Còn Chăng Dung Tướng


Thong dong giữa chốn bụi hồng,
Ngàn mây phương ngoại, cõi lòng tự do.
Rong chơi ba cõi như mơ,
Ngộ tâm tánh Phật, nhặt tờ kinh thiên.
Sài thành giữa chốn thần tiên,
Hư danh thế tục, vàng tiền chẳng tham.
Nghe kinh giữa chốn già lam,
Nghiên mình khiên hạ, cung đàm mõ chuông.
Nhận ngay liễu ngộ vô thường,
Xuất gia* kính Phật, lên đường Bái sư.
Thiền Tôn*chốn tổ chơn như,
Chuyên hầu kinh kệ, Huân tu trọn đời.
Giới thân dung dị rạng ngời,
Định tâm thiền tập, những lời Thích Ca.
Tuệ dung chiếu rạng Ta Bà,
Thông lầu kinh luật, kiện hoà khiêm cung.
Sa di* dòng mạch uy hùng,
Nối Tông Thai Quán*, trùng trùng luật gia.
Phú Lâm* ôm trí  Lăng già,
Ôm tâm tám vạn, kho tàng kinh văn.
Trau dồi tánh khí nghiêm thân,
Vẹn tròn hội nguyện, pháp âm giới đàn*.
Thọ duyên dòng mạch Tắc An,
Dung nghi dạo bước, nghiêm trang tu trì.
Ấn Quang* tham học kinh thi,
Lữa thiêu đốt sạch, những gì chốn xưa.
Tùng lâm dựng tạo* chơn Thừa,
Sớm hôm kinh kệ, nắng mưa chung tình.
Đàn đầu* dung mạo lừng danh,
Luật nghi phạm hạnh, âm thanh tuyên trùng.
Hàng ngàn Tăng tướng đại hùng,
Ca sa Thủ Phất, vang lừng trời Tây.
Thiên Đài Tông Bái*kính Thầy,
Trưởng dòng Tông quán, vầng mây rạng ngời.
Thiên Tôn viện chủ bao đời,
Thiền thất hình bóng, những lời di ngôn.
Bây giờ đất rủ tiễn ôn,
Hoa vô ưu nở, tâm hồn thênh thang.
Chuyến đò Bát Nhã Lạc Bang,
Còn chăng dung tướng, y vàng ngàn năm.
Bao lời từ tánh nhã âm,
An nhiên nối gót, chơn tâm Di Đà.
Ôn đi chấn động Thiên Hà,
Dung hành thanh thoát, chín đài Liên hoa.
Hàng hậu học, có nhân duyên đảnh lễ ôn, chúng con nhất nguyện tri niệm.
Đại lão HT.Thích Tắc An
Thành viên HĐCM GHPGVN
Chứng minhBTS GHPGVN TP.HCM
Chứng minh BTS GHPGVN Liên Quận 2, 9, Thủ Đức
Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán Tông
Viện chủ chùa Thiền Tôn 2, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM.
Trụ thế : 91 năm; Hạ lạp : 71 năm . 

Nam mô nhất tâm đảnh lễ Lâm Tế Thiên Thai Giáo Quán Tông, Nhị thập tam thế,
Thiền Tôn đường thượng, Huý thượng TẮC hạ AN, Hiệu LÃNG THIỆN, Lâm công Trưởng lão Hoà Thượng Giác linh Tân viên tịch.
(1926 - 2017).

TK.Thích Minh Thế. 
Hỷ Tâm Hải Triều.
Vọng về Thiền Tôn 2, nơi nhục thân ngài lưu ảnh.
............Ghi chú:

1: Xuất gia: Ngày mồng 8 tháng 2 năm 1933, ngày lễ Đức Thích Ca vượt thành xuất gia tầm đạo, cũng ngày này Hòa Thượng lìa bỏ tục duyên cắt tóc quy y vào chùa học đạo, Tổ Thiền Tôn cho Ngài Pháp danh là Tắc An.

2: Thiền Tôn: chùa Thiền Tôn 2, số 264 đường 30, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM.

Nơi này chính là ngôi phạm vũ, mà Hoà Thượng đã xuất gia từ nhỏ.

3: Sa di: Năm 1938 Tổ Liễu Thiền Khai Đại Giới Đàn tại Chùa Tôn Thạnh, Cần Giuộc, Hòa Thượng Bổn sư cho Ngài Đăng Đàn Thọ Giới Sa Di và theo học luật Sa Di với Tổ Tôn Thạnh. Hòa Thượng là người nhỏ tuổi nhất trong chư huynh đệ, với đức tính hiền hòa lễ phép chăm học siêng làm, cộng thêm tướng tế hạnh đoan nghiêm, nên được Tổ sư thương mến, bạn học nể vì.

4: Nối Tông Thai Quán: Hòa Thượng Phương trượng Chùa Thiền Tôn, húy Tắc An hiệu Lãng Thiện đời thứ 23 dòng thiền - Thiên Thai Giáo Quán Tông, thế tánh Lâm danh Văn Phận.

5: Phú Lâm:  Vào năm 1946 đến năm 1950 Ngài được Hòa Thượng Bổn sư cho theo học tại Phật Học Đường Liên Hải tại Phú Lâm do Hòa Thượng Trí Tịnh làm hiệu trưởng.

6: Giới Đàn: Năm 1946, Ngài 20 tuổi Hòa Thượng Bổn Sư xét thấy đại duyên cụ túc, chí hữu Phật gia nên cho phép ngài Đăng Đàn Thọ Tỳ Kheo Bồ Tát Đại Giới tại Đại Giới Đàn chùa Tôn Thạnh, do Tổ Liễu Thiền làm Đàn Đầu Thí Giới. 

7: Dựng Tạo: Năm 1972 một lần nữa trùng tu chùa cũ, thêm nét huy hoàn của phạm vũ thiền gia

Năm 2002 Đại Xiển Tông Phong, đại trùng tu Thiền Tông tự, chú tạo Kim thân Phật Đà bằng đồng từ Phúc Kiến Trung Hoa, đúc chuông, tạo Di Đà Như Lai bằng Hán Bạch Ngọc, tây dựng Tăng đường, đông khởi Tháp lưu ly. Phước địa dũng liên hoa, Tu di an cung điện, chùa Thiền Tôn bây giờ khác chi thánh địa, cụ tướng Kỳ Đà thụ với Cấp cô viên. Nếu không phải thạc đức thì duyên nào xây nên Phạm Vũ, như chẳng là Long Tượng làm sao trụ chốn Kim Tiên .

8: Ấn Quang: Năm 1953 Ngài theo học tại Phật Học Đường Nam Việt chùa Ấn Quang do Hòa Thượng Thiện Hòa làm hiệu trưởng, trong 3 năm dùi mài Kinh Luật Luận ở học đường, đến năm 1955 thì mãn khóa. 

9: Đàn đầu: Năm 1977 Hòa Thượng được cung thỉnh làm Giới sư tại Đại Giới Đàn Khánh Anh-Long Xuyên.

Năm 1999 Hòa Thượng được cung thỉnh làm Tuyên Luật Sư tại Đại Giới Đàn Liễu Thiền-Cần Giuộc.

Năm 2008 Hòa Thượng được cung thỉnh làm Giới sư tại Đại Giới Đàn Huệ Lưu chùa Phổ Quang T.P Hồ Chí Minh và là Hòa Thượng chứng minh cho nhiều trường hạ ở T.P Hồ Chí Minh.

Năm 2010 Hòa Thượng được cung thỉnh làm Giới sư tại Đại Giới Đàn Viên ngộ chùa Kim Cang - Long An.

Năm 2010 Hoà Thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới Đàn Cam Lộ - Gia Lai.

Năm 2011 Hoà Thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới Đàn Hành Trụ chùa Huê Nghiêm - T.P Hồ Chí Minh.

Năm 2012 Hoà Thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng chùa Huệ Nghiêm - T.P Hồ Chí Minh.

Năm 2013 Hoà Thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới Đàn Quảng Đức chùa Huệ Nghiêm - T.P Hồ Chí Minh.

Năm 2015 Hoà Thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới Đàn Hiển Kỳ chùa Phước Bảo - Long An.

Năm 2015 Hoà Thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ chùa Minh Thành - Gia Lai.

Năm 2015 Hoà Thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới Đàn Trí Đức chùa Huệ Nghiêm - T.P Hồ Chí Minh.

Năm 2016 Hoà Thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới Đàn Bồ-tát Quảng Đức chùa Long Sơn - Nha Trang - Khánh Hoà.

Năm 2017 Hoà Thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Giới Đàn Phương Trượng chùa Huệ Nghiêm - T.P Hồ Chí Minh.

10: Thiên Đài Tông Bái: Năm 2012 Ht Tắc An, Ht Trí Quảng, Tt Lệ Trang, cùng chư tôn Thiền đức tham quan, chiêm Bái núi Thiên Đài.

Chùa Quốc Thanh ở Núi Thiên Đài lúc đầu lấy tên núi để đặt hiệu chùa, cho nên gọi là chùa Thiên Đài, sau đó lấy ý trong câu "Chùa làm xong, thì đất nước thanh bình", nên đổi hiệu chùa lại là Quốc Thanh. Đây là Tổ đình của tông phái Thiên Đài, một trong mười tông phái của Phật Giáo Bắc Truyền do Ngài Trí Giả Đại Sư sáng lập.

Chùa Quốc Thanh được khai sơn vào niên hiệu Khai Hoàng thứ 18 (598) đời Vua Văn Đế nhà Tùy, chùa được dựng theo họa đồ của ngài Trí Giả Đại Sư để lại. Trí Giả Đại Sư sau khi thành lập Thiên Đài Tông, Ngài muốn xây dựng một Đạo tràng để làm nơi hoằng truyền Giáo Quán Tông cũng như Tổ đình cho tông phái, nhưng lúc bấy giờ do vì các duyên chưa thành tựu nên công trình xây dựng chùa chưa tiến hành được, vì vậy cho đến cuối đời Ngài chùa vẫn chưa xây dựng, trước khi Ngài thị tịch, Ngài có viết thơ gởi gắm việc xây chùa cho Tấn Vương (sau này lên ngôi là Tùy Dưỡng Đế). Trong thư có đoạn ngài viết: "Bất kiến tự thành, minh mục vi hận" (không thấy được chùa xây dựng xong là nổi niềm ân hận khi nhắm mắt vậy). Tấn vương khi xem thư xong, liền sai Tư Mã Vương Hoằng Giám xây chùa Quốc Thanh để hoàn thành tâm nguyện của Tổ Thiên Đài.

Tổ Thiên Đài Ngài họ Trần húy là Trí Khải, người đất Vĩnh Xuyên, tương truyền rằng khi Ngài sanh ra có thần quang chiếu sáng cả nhà. Ngài xuất gia năm 18 tuổi, tham học với Huệ Tư thiền sư. Ngày Ngài đến lễ Thiền Sư Huệ Tư để cầu học Phật Pháp, Thiền sư vừa thấy Ngài đến liền nói: “Năm xưa ta với ngươi ở pháp hội Linh Sơnbạn đồng tu, túc duyên hạnh nguyện chưa tròn, nên nay lại gặp nhau”. Từ đó Đại sư nương theo Ngài Huệ Tư Thiền sư, chuyên tâm tu học thiền quán, không bao lâu chứng được “Pháp Hoa Tam Muội, Biện Tài Vô Ngại”.

Ngài uyên thâm Phật học, tu hành đức độ nổi tiếng cả nước, ngay cả Vua Tuyên Đế nhà Trần vì mến đức độ của Ngài, nên cất chùa thỉnh Ngài về trụ trì. Vua Dưỡng đế nhà Tùy cũng thọ giới cùng Ngài, lại tứ hiệu là Trí Giả. Từ đó Ngài được người đời xưng tụngTrí Giả Đại Sư. Sau Đại sư trở về núi Thiên Đài, lập Tông Thiên Đài, giáo hóa Pháp Hoa Tông, đạt đến đảnh thạnh. Mùa đông niên hiệu Khai Hoàng thứ 17 đời nhà Tùy, Ngài ngồi quay mặt về hướng Tây, niệm Phật an nhiên thị tịch, trụ thế 67 tuổi.

Trí Giả Đại Sư là người sáng lập Thiên Đài Tông, Thiên Đài Tông dựa trên nền tảng triết lý của Kinh Pháp Hoa nên còn được gọi là Pháp Hoa Tông. Thiên Đài là tên ngọn núi nơi Đại sư tu hànhgiảng đạo. Theo sách Nam Triều Lương Đào Hoằng Cảnh Chân Hạo có chép: “Núi Thiên Đài cao 1 vạn 8000 trượng, chu vi rộng 800 lý, núi cao chia ra thành 8 tầng, bốn mặt đều như nhau, nếu theo vị trí của sao Ngưu mà phân định, thì vị trí của núi ứng thuộc Đài Túc, nơi làm đài chiếu ánh sáng của mặt trời, cho nên được gọi là Thiên Đài...”.

Chùa Quốc Thanh ở Núi Thiên Đài vị trí nằm ở Trấn Thành Quan, Huyện Thiên Đài, tỉnh Triết Giang Trung Quốc. Chùa được khai sơn vào đời nhà Tùy, hai lần bị hủy hoại trong pháp nạn vào đời Vũ Tông nhà Đường và niên hiệu Tuyên Hòa thứ hai đời Bắc Tống, đến niên hiệu Kiến Đàm thứ hai đời nhà Tống thì chùa được trùng tu, trở thành một trong 10 ngôi chùa nổi tiếng trong Thiền Lâm của Phật Giáo “Ngũ sơn thập sát”. Đến đời Thanh niên hiệu Ung Chánh thứ 12 triều đình hạ chiếu trùng tu, đến cuối đời Thanh và trong thời Dân Quốc có vài lần trùng tuxây dựng thêm các hạng mục kiến trúc phụ.

Chùa Quốc Thanh dựng theo hướng tọa Bắc triều Nam, trục chính gồm có các kiến trúc điện đường chính như: Di Lặc Điện, Vũ Hoa Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Dược Sư Điện, Quán Âm Điện… ngoài ra tả hữu hai bên còn có các kiến trúc khác như Phóng sanh trì, lầu chuông trống, Tụ Hiền Đường, Phương Trượng Lâu, Tam Thánh Điện, Diệu Pháp Đường, Già Lam Điện, La Hán Đường.v.v...tổng thể kiến trúc hơn 800 gian,

Pháp bảo cổ vật trong chùa còn được bảo tồn rất nhiều, như tượng Phật Thích Tôn trong chánh điện được đúc bằng đồng thuộc thời nhà Minh, 18 tôn tượng La Hán được chạm khắc bằng gỗ xưa, đây là tác phẩm quý của thời nhà Nguyên còn sót lại, nay là bảo vật trấn sơn chi bảo của chùa Quốc Thanh.

Cây mai trắng ngàn năm "Tùy Mai", tương truyền là do Tổ thứ năm của Thiên Đài Tông là Ngài Quyền Đảnh Tổ sư trồng vào thời nhà Tùy, đây là cây mai trắng cổ nhất của đất nước Trung Quốc, trãi qua hơn 1000 năm nhưng vẫn xanh tốt, mỗi năm cứ đến mùa xuân lại nở hoa trắng cả một góc chùa, thật là một cảnh tượng đặc biệt của chùa Quốc Thanh.

Chùa Quốc Thanh đặc biệt còn một ngôi điện xưng là " Vũ Hoa Điện" đây là một trong những tên của điện Phật rất đặc biệt và rất hiếm thấy trong hệ thống danh xưng điện đường trong tự viện của Phật Giáo Trung Quốc. Tương truyền rằng khi Ngài Trí Giả đại sư từng tại ở  Vũ Hoa Điện này giảng Kinh Pháp Hoa, Ngài nhất tâm tín thành giảng thuật Kinh Pháp Hoa, cảm động đến thiên đình, tự nhiên trên trời rưới hoa thành "Pháp Vũ Thiên Hoa" cúng dường vì vậy điện này được đặt tên là Điện Hoa Vũ.

Sáu chữ đại tự "Đại Trung Quốc Thanh Chi Tự" ở tấm bia phái sau vách chùa là bút tích của nhà thư pháp gia nổi tiếng đời Đường, ba chữ đại tự trên cổng sơn môn “Quốc Thanh Tự” là ngự bút của Vua Ung Chánh đời Thanh. Trước cổng, trên tấm bình phong trước cổng sơn môn đề bốn chữ "Giáo Quán Tổng Trì" hàm ý tổng quát tông chỉ của Tông Thiên Đài, từ cầu Phong Can đến bức tường Chiếu Bích có đề bốn chữ "Tùy Đại Cổ Sát".

Bên cầu Phong Can còn có tấm bia đá đề bảy chử “Nhất Hạnh Đáo Thử Thủy Tây Lưu”, đây là bia lưu lại dấu tích của Nhất Hạnh Thiền Sư, Tổ sư của Mật Tông đời nhà Đường khi đến núi Thiên Đài để cầu học thuật số toán pháp, khi Ngài đến suối này thì bỗng dưng nước chảy ngược về hướng tây.

Trước chùa Quốc Thanh còn một ngôi cổ Tháp đời Tùy cách đây hơn 1000 năm, và ngôi đình Tam Hiền Đình kỷ niệm hai vị hóa thân Bồ TátHàn SơnThập Đắc, và ngài Phong Can, tương truyền rằng Bồ Tát Văn ThùPhổ Hiền đã từng hóa thân thành hai vị Tăng là Hàn SơnThập đắc ở trong chùa này.

Trong chùa còn có bia kỷ niệm Ngài Tối Trừng, Tổ của Thiên Đài Tông Phật Giáo Nhật Bản, Ngài đã từng tham học tại chùa Quốc Thanh và sau khi về Nhật Bản truyền tông Thiên Đài ở núi Tỷ Duệ, Kinh Đô sáng lập Thiên Đài TôngNhật Bản. Sau đó Ngài Nhật Liên Thánh Nhân cũng dựa theo tư tưởng triết lý Kinh Pháp Hoa của Tông Thiên Đài lập ra Nhật Liên Tông, cho nên Nhật Liên Tông cũng coi chùa Quốc Thanh là Tổ đình của tông phái mình, vì vậy ở sau đại điện chùa Quốc Thanh cũng có đề bia kỷ niệm.

Thế kỷ thứ 11 Thiên Đài Tông được truyền vào Hàn Quốc và các học Tăng Hàn Quốc đều có đến cầu học tại chùa Quốc Thanh, vì vậy ở đây cũng có nhà bia tưởng niệm các vị Tăng Hàn Quốc cầu Pháp tại Thiên Đài. Đến thể kỷ 20 Thiên Đài tông được truyền qua Việt Nam, vì vậy chùa Quốc Thanh cũng trở thành Tổ đình của Tông Thiên Đài của các chi phái Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Sự truyền thừa chính thức của tông phái Thiên Đài sang Việt Nam là vào đầu thế kỷ 20, bắt nguồn từ các vị tu theo đạo Minh Sư ở Sài Gòn. Phái đoàn đạo Minh Sư chia làm hai đợt đón tàu vượt biển sang Trung Quốc thọ giới với Tổ Hiển Kỳ ở chùa Thanh Sơn. Tổ Hiển Kỳ là Người Việt Nam quê ở Cần Giuộc Chợ Lớn, trước tu theo đạo tiên sau đó theo ngài Đế Nhàn Đại Sư ở Hoan Tôn, quy y Tam Bảo xuất gia làm đệ tử, Ngài Đế Nhàn là đời Tổ thứ 47 theo bài kệ truyền thừa từ Sơ Tổ Trí Giả Đại Sư. Ngài Hiển Kỳ được ban cho pháp danh là Nhiên Công, pháp hiệu là Hiển Kỳ, chính thức được truyền thừa trở thành Tổ thứ 20 của Tông Thiên Đài.

Sau đó, các vị nầy trở về Việt Nam hoằng truyền giáo nghĩa Thiên Đài Giáo Quán, thành lập tông phái với danh xưng là Phật Giáo Việt Nam Thiên Thai Giáo Quán Tông. Tông Phái Thiên Thai được hình thành và phát triển ở các tỉnh miền Tây Việt Nam vào giữa thập niên 30, và tồn tại mạnh mẽ cho đến ngày nay. Ngài Liễu Thiền là vị tiêu biểu và được tôn vinh làm sơ tổ của Tông Thiên ThaiViệt Nam. Thiên Đài TôngViệt Nam được xưng là Thiên Thai có thể các Tổ dùng âm đọc của chữ “Thai” (thai nhi) vì trong cách đọc của chữ “Đài”, còn một cách phát âm nữa đó là đồng âm đọc với chữ “Thai”.

Chùa Quốc Thanh ở Triết Giang, chùa Thê Hà ở Nam Kinh, chùa Linh Nham ở Tế Nam, chùa Ngọc Tuyền ở Đương Dương, đây là bốn ngôi chùa được xưng tụng là "Giang Nam Tứ Tuyệt". Chùa Quốc Thanh là danh lam nổi tiếng của Trung Quốc là Tổ đình của các chi phái Thiên Đài Tông khắp nơi trên thế giới, là một đại tòng lâm của Phật Giáo Trung Quốc. Xuyên suốt trên 1000 năm hoằng truyền giáo nghĩa Thiên Đài chưa từng ngơi nghỉ và là một chốn đi về lễ Phật triều Tổ của tất cả Phật tử trên toàn thế giới.( trích trang nhà chuaminhthành.com)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1700)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Ngũ Thế, Hiền Như Tịnh Thất Trụ Trì, Pháp danh Tâm Hỷ, tự Thanh Diệu Pháp Ni Sư Chơn linh.
(View: 2186)
Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn vừa viên tịch tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 3349)
Daisetsu Teitaro Suzuki sinh ngày 11 tháng 11 năm 1870 và mất ngày 12 tháng 7 năm 1966 tại thành phố Kamakura, Nhật Bản
(View: 3626)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan - Chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 5224)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020.
(View: 17201)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn, tứ thập tam thế, Húy Thượng Tâm Hạ Nhẫn, Tự Hành Từ, Hiệu Chí Tín Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Liên đài chứng giám
(View: 3006)
Là bậc Cao tăng xuất chúng, bằng trực giác mẫn tuệ, sư Đạo Sinh tự nghiệm ra một lý lẽ rất cao siêu và công khai thuyết giảng rằng ai ai cũng có Phật tính
(View: 2202)
Mắt không phải là xiềng xích của sắc (cái được thấy), sắc cũng không phải là xiềng xích của mắt. Bất cứ tham và luyến nào khởi lên dựa vào hai thứ đó
(View: 4261)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
(View: 8045)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 6943)
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam - Nguyễn Hiền Đức
(View: 2146)
Bài của Olaf Beuchling - đăng trên tạp chí "BUDDHISMUS Aktuell“ (Phật Giáo Ngày Nay) số 2/2020, phát hành tháng Tư, Năm, Sáu – từ trang 44 - 49 Việt dịch: Đạo Hữu THỊ CHƠN Ngô Ngọc Diệp
(View: 6198)
Đại Lão HT Thích Quảng Độ viên tịch lúc 21 giờ 30 ngày 22 tháng 2 năm 2020, thượng thọ 93 tuổi, 73 hạ lạp
(View: 2715)
Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment of Chiyono” của Anne Dutton, từ các trang 173-179 của sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from China, Korea, and Japan
(View: 4704)
Giới đàn là một nghi lễ để truyền trao giới pháp cho các giới tử là những người xuất gia theo đạo Phật. Để thành tựu được một giới đàn, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, thất chứng và giới tử.
(View: 3200)
Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu những nhân vật, con người, đã và đang đóng góp công sức cho Phật giáo Việt Nam ngày nay...
(View: 4171)
Ôn thường canh cánh về Mẹ bên lòng khi còn sanh tiền. Trước khi “chết” Ôn về quê thăm Mẹ, lạy tình thương của Mẹ từ thuở ấu thơ.
(View: 17489)
“Rốt cuộc, tôi không biết gì, không có ý định gì cả, nên cuộc đời tôi ‘không vẫn hoàn không’, không có gì đáng nhớ, đáng nói… ‘Không vẫn hoàn không’ là Phật cho, tôi mới được như vậy.”
(View: 5340)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) vừa viên tịch
(View: 4796)
Trưởng Lão HT Thích Chơn Thành sinh ngày mùng 9 tháng 8 năm 1934, tại Xã Xuân Thọ, Quận Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
(View: 2917)
Bài Thuyết Trình: Hành TrạngSự Nghiệp của Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH ĐÔN HẬU Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN nhân ngày Khánh Thành Chùa Đôn Hậu tại Na Uy
(View: 2010)
Vị thứ hai trong dòng những tái sinh Jamyang Khyentse là Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, người vĩ đại đến mức thật khó để tôi thậm chí thốt lên danh hiệu của Ngài
(View: 10826)
Kính Mừng Thọ 70 tuổi HT Thích Như Điển tổng hợp những bài viết cho Hoà Thượng Phương Trượng
(View: 4582)
Chương trình tang lễ của HT Thích Quảng Thanh được tổ chức tại Chùa Bảo Quang từ ngày 14 đến 17/6/2019
(View: 2256)
Hòa Thượng Thích Thiện Định là vị Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa tại Marseille, Pháp Quốc.
(View: 3465)
Ngài thế danh là Diệp Quang Tiền, Pháp danh Tâm Khai, tự Thiện Giác (Đồng sư với Hòa thượng Thiện Châu ở bên Pháp), hiệu Trí Ấn Nhật Liên
(View: 4063)
Chúng ta nói chuyện thế kỷ 13, đó là một thời nước lớn phía Bắc không thôi kinh ngạc khi nghĩ tới nước nhỏ Đại Việt phía Nam, cả về quân sự và Phật pháp.
(View: 3417)
Tây Tạng xưa nay là xứ huyền bí. Đó là vùng đất thường được gọi là mái nhà của thế giới, nơi sản sinh ra nhiều bậc thánh giả siêu việt, mà ngài Lạt Ma tái sinh Zong Rinpoche là một trong những hình ảnh tiêu biểu.
(View: 2143)
GS Tenzin nói, những kinh nghiệm đó cho anh thực hiện nhiệm vụ thông dịch khá là tuyệt vời. Đối với một người thông dịch nào không quen thuộc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, công việc như thế sẽ rất là khó.
(View: 3683)
Hòa Thượng Thích Như Điển - Chân Dung Một Nhà Văn
(View: 2848)
Sư cô Thích Nữ Chủng Hạnh sanh ngày 12 tháng 8 năm 1933. Do tuổi cao sức yếu, đã thâu thần thuận tịch vào ngày 07 tháng 11 năm 2018. Trụ thế: 86 năm, Hạ lạp: 07 năm.
(View: 3972)
A Dục, Asoka (Sanskrit). Khi đức Phật Thích ra đời, Vua A Dục là một đứa trẻ, trong lúc đang chơi đức Phật đi ngang qua, đứa trẻ đem cát mà coi như cơm cúng dường cho Phật...
(View: 6293)
Chương trình tang lễ được tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Diệu Quang, 3602 W 5th St, Santa Ana, CA 92703. Tel: (714)554-9588
(View: 2932)
Sư bà Nguyên Thanhthế danh Lê Thị Quan, sanh năm1944, tại Quy Nhơn, là con gái thứ ba trong năm người con của ông Lê Đức Khánh và bà Trần Thị Quýt, làng Phú Nhơn, xã Cát Trinh, khuyện Phù cát, tỉnh Bình Định.
(View: 2968)
Chương Trình Lễ Tang sẽ được tổ chức lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018 và Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018, tại Đạo Tràng Nhân Quả, 10801 Trask Ave, Garden Grove, CA 92843
(View: 2958)
Hòa Thượng Thích Thiện Hữu thế danh Nguyễn Hữu Nghĩa thượng Như hạ Lễ tự Viên Nhơn, hiệu Thiện Hữu sinh năm Giáp Thân (1944) tại xã Nhơn Khánh, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định.
(View: 6554)
Thay mặt chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm nguyện cầu Giác Linh Sư Bà Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc.
(View: 11217)
Lễ Nhập Quan: Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
(View: 14702)
Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN Viện chủ Tu Viện Quảng hương Già Lam, Sài Gòn vừa viên tịch lúc 03g40′ ngày 27/11/2017
(View: 4104)
Khó hình dung rằng một phụ nữ Anh đang phụ trách về kế toán trong một công ty quản trị quỹ đầu tư đa quốc bỗng nhiên trở thành một vị ni sư theo truyền thống Tây Tạng
(View: 50608)
HT Thích Đức Niệm - Trụ trì Chùa Ưu Đàm, Tp. Marina, California viên tịch lúc 11:30AM ngày 20/10/2017...
(View: 7733)
Hòa Thượng Phương trượng Chùa Thiền Tôn, húy Tắc An hiệu Lãng Thiện đời thứ 23 dòng thiền - Thiên Thai Giáo Quán Tông
(View: 14923)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền (1938-2017) Khai Sơn Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Nhật Bản
(View: 3609)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu được tồn vinh đó là nhờ công đức sáng lập của Thầy.
(View: 3376)
Chỉ cần, đối cảnh vô tâm, hay cứ để mặc cho các pháp được thấy như là được thấy, được nghe như là được nghe… Và đó là Thiền Tông: không một pháp nào để làm.
(View: 7953)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ... TT Thích Nguyên Tạng
(View: 3561)
Ngay từ hồi còn trẻ cụ Chu Văn An (1292-1370) đã nổi tiếng là một người cương trực, giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, chỉ ở nhà đọc sách.
(View: 11716)
Sư Bà đã viên tịch ngày 15/1/2017. Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 9am, Chủ Nhật, 22/01/2017; Lễ Trà Tỳ vào lúc 3pm, Thứ Hai, 23/01/2017
(View: 10936)
Tuệ Sĩ – Người ẩn mình dưới lòng hố thẳm hun hút, Tuệ Sĩ – Trên đỉnh Trường Sơn chót vót sương mù, mây trắng.
(View: 15770)
Chúng con/tôi vừa nhận được tin: Thượng Tọa THÍCH ĐỨC TRÍ Trụ trì Chùa Tam Bảo Tulsa, Oklahoma vừa viên tịch...
(View: 6172)
Vào tháng 4 năm 1998, tôi trở về nhà ở Dharamsala, Ấn Độ, sau hành trình giảng dạy dài và khoản thời gian miệt mài viết lách tại Mông Cổ và phương Tây.
(View: 5112)
Đại lão HT Thích Thiện Bình đã thu thần viên tịch 17-11-2016 (18-10-Bính Thân), tại chùa Long Sơn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thọ 84 tuổi.
(View: 6461)
Xuất gia năm 1960, thọ Sadi giới ngày 17-11 năm Quý Mão (1963) tại Tổ đình Tường Vân, thọ cụ túc giới năm 1964 tại giới đàn Quảng Đức
(View: 7384)
Đức Vua Bhumibol Adulyadej, vị hoàng đế ở trên ngai vàng lâu nhất thế giới, vừa băng hà tại bệnh viện ở thủ đô Bangkok ngày 13-10-2016.
(View: 4695)
Tiểu sử của một lama vĩ đại được gọi là “namtar” (rnam-thar), một tiểu sử mang tính cách giải thoát, vì nó tạo nguồn cảm hứng cho người nghe...
(View: 6035)
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa con nhà gia giáo thuộc hạng trung lưu, trong gia quyến ai nấy đều theo đạo Phật.
(View: 7634)
Trong cuộc phỏng vấn năm 1999, Richard Gere nói về những năm tháng tu tập của mình, sự cống hiến của anh cho Lão sư của mình là Ngài Đạt La Lạt Ma.
(View: 4666)
Chu Văn An (1292-1370) hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, tên thụy là Văn Trinh. Tên thật của Chu Văn An vốn là...
(View: 5543)
Theo các nhà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo, người Nga đã biết đến đạo Phật nhờ tiếp xúc với các lân quốc vùng châu Á như Mông Cổ, Tây Tạng...
(View: 4250)
Thupten Jinpa là một cựu tăng sĩ, hoàn tục để lập gia đình, trở thành một tác giả, và trong 30 năm qua, là người thông dịch chính về tiếng Anh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.
(View: 13040)
Lễ nhập Kim Quan lúc: 04 giờ chiều ngày Thứ Bảy: 25/6/2016; Lễ cung tống Kim Quan trà tỳ lúc: 08 giờ sáng ngày Thứ Năm: 30/06/2016
(View: 5171)
Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt, toàn thân Ngài bất động điềm nhiên trong tư thế thiền định...
(View: 5127)
Bài thuyết trình cho Khóa An Cư Kiết Hạ tại Niệm Phật Đường Fremont, SanJose, từ ngày 13-23 tháng 6 năm 2016
(View: 8652)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
(View: 7924)
Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ Chứng minh Đạo sư GHPGVNTN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
(View: 6133)
Trong số mấy chục vị Thánh Tử Đạo ấy có Sư Cô Thích Nữ Diệu Định ở Quảng Nam-Đà Nẵng...
(View: 33402)
Lễ nhập kim quan lúc: 09:00am, ngày 12/3/2016. Lễ di quan lúc 10:00am ngày 15/3/2016
(View: 5022)
Đại Lễ Tri Ân nhị vị Hòa Thượng Trưởng Lão của Giáo HộiTrưởng Lão Tăng Giáo Trưởng HT Thích Huyền Tôn và Trưởng Lão Chứng Minh Đạo Sư HT Thích Như Huệ.
(View: 9419)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Thích Hạnh Tuấn (1956-2015) Chùa Trúc Lâm Chicago, USA ấn hành 2015
(View: 11941)
Kể từ khi tổ Minh Hải–Pháp Bảo khai tông lập giáo, tính đến nay dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đã trải qua 300 năm lịch sử với 12 đời truyền thừa...
(View: 6893)
Dẫu là một ông vua, cai trị một đế chế rộng lớn, quyền uy sinh sát trong tay, nhưng kỳ thực A Dục Vương vẫn là một đệ tử Phật, một tín đồ thuần thành của Phật Giáo.
(View: 16223)
HT Thích Tâm Thọ, Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Viện Chủ Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
(View: 5968)
Thiền sư BẠCH ẨN HUỆ HẠC (Hakuin Ekaku), thế danh Iwajiro (Nham Thứ Lang, nghĩa là cậu bé đá), quê tại Hara, tỉnh Suruga, thị trấn Numazu, hạt Shizuoka, Nhật Bản.
(View: 18534)
HT Thích Hạnh Tuấn, Trú Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, đã viên tịch; Lễ Nhập Liệm vào ngày thứ 4, 4/11/2015; Lễ Trà Tỳ vào ngày Chủ Nhật, 8/11/2015
(View: 11930)
Cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Guru Rinpoche đều tiên tri sự ra đời và thành tựu tâm linh của Tông Khách Ba.
(View: 14472)
Long Thọ (Nagarjuna, Klu-grub), cùng với Vô Trước (Asanga, Thogs-med), là hai đại hành giả tiên phong của truyền thống Đại thừa.
(View: 24661)
Lễ nhập quan sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 12/07/Ất mùi)
(View: 25913)
Trưởng lão Hòa Thượng vừa thâu thần viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada, lúc 10g15 thứ Năm, ngày 20-8-2015, trụ thế 95 tuổi đời, 74 Hạ Lạp
(View: 9522)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940-2013)
(View: 6960)
Pháp danh của ông là Buddhadasa có nghĩa là người tỳ kheo hầu hạ Đức Phật, thế nhưng người dân Thái thì lại gọi ông là Ajhan Buddhadasa.
(View: 6294)
Ngài Tịch Thiên (Shantideva) là một trong những vị luận sư lỗi lạc nhất của thời kỳ sau trong quá trình phát triển tông phái Đại thừa
(View: 9193)
Ngài Huyền Trang theo truyện Tây Du không gọi là Huyền Trang mà kêu là Tam tạng thỉnh kinh hay Đường Tăng. Trong sách nói đủ là Tam tạng Pháp sư Huyền Trang.
(View: 9189)
Tranh vẽ Chân Dung HT Tuệ Sỹ của nhiều tác giả
(View: 7468)
Có một người đã cắt bỏ được sợi dây ràng buộc của gia đình để sống theo tăng đoàn của đức Phậtcống hiến trọn cuộc sống của mình cho công cuộc hoằng dương Phật pháp, đó là Tôn Giả Phú Lâu Na.
(View: 7211)
Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn.
(View: 6259)
Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909 - 1984), Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN là bậc cao tăng có những cống hiến to lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc
(View: 9033)
Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, viên tịch năm kỷ Mùi.
(View: 18799)
Hòa Thượng Thích Tuệ Chiếu, thế danh Lưu Đức Thụy, Pháp danh Thiện-Uẩn, Pháp hiệu Hồng Liên, pháp tự Tuệ Chiếu thuộc Thiền Phái Lâm Tế đời thứ 40.
(View: 21926)
Phật giáo Bắc tông nói chung, Thiền tông nói riêng đều lấy giác ngộ làm mục đích tiến tu. Dù là tu sĩ xuất gia hay cư sĩ tại gia trong khi tu hành được đôi phần giác ngộ đều được mọi người quí kính.
(View: 13740)
Quyển Ngữ Lục này là tập hợp từ những lời thị chúng của Thiền Sư Duy Lực trong những kỳ thiền thất tại Việt Nam kể từ năm 1983 cho đến những năm tháng cuối đời.
(View: 7634)
Từng nghe, lòng dạ kiên trinh, ý chí vững bền, khí tiết đặc biệt đâu phải hoàn toàn do bẩm tính tự nhiên mà phải dốc lòng kính ngưỡng, noi theo những bậc có đức hạnh cao vời.
(View: 16878)
Vào lúc 15 giờ ngày 14/12/2014, tại An Tường tự viện, Oakland, California, Hoa Kỳ, các tự viện đã phối hợp cùng Môn đồ pháp quyến tổ chức Lễ truy niệm và phát tang HT húy thượng Đồng hạ Đạt, tự Thông Đạt, hiệu Thanh An, Viện chủ An Tường tự viện
(View: 14879)
Những ngữ cú của Sư được chép rải rác trong trứ tác của các nhà, nhưng chưa được gom tập. Cho nên vào niên hiệu Nguyên Văn, thiền sư Huyền Khế biên tập và đặt tên là Động Sơn Lục, tàng bản tại Bạch Hoa Lâm.
(View: 9878)
Ngài Long Thọ (Nagarjuna) thường được tôn xưng là “đức Phật thứ hai” bởi các truyền thống Phật Giáo Đại Thừa tại Tây Tạng và Đông Á.
(View: 6592)
SB Diệu Không thế danh là Hồ Thị Hạnh, húy là thượng Trừng hạ Hảo, hiệu là Nhất Điểm Thanh. Sư Bà sinh năm 1905, con gái Út của Cụ Hồ Đắc Trung và Cụ Châu Thị Lương, làng an Truyền, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên.
(View: 7125)
Hòa Thượng thế danh là Nguyễn Văn Kính, sanh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão, nhằm ngày 17 tháng 12 năm 1891, tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên.
(View: 12807)
Trì Châu Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu, họ Vương, theo Đại Hoè Sơn, Đại Huệ thiền sư xuất gia, đến Tung Nhạc thọ giới cụ túc.
(View: 7331)
Mỗi khi tâm niệm đến hành trạng Thiền sư Vạn Hạnh, chúng ta không thể không đề cập đến con ngườisự nghiệp Lý Công Uẩn.
(View: 32333)
Tám vạn bốn ngàn pháp môn thảy đều do một tâm mà khởi. Nếu tâm tướng trong lặng như hư không, tức ra khỏi thân tâm.
(View: 17445)
Quyển Hai quãng đời của Sơ tổ Trúc Lâm do chúng tôi giảng giải, để nói lên một con người siêu việt của dân tộc Việt Nam.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều