Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,430,219
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Huệ Quang California 2018

Thursday, July 5, 201812:10(View: 1778)
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Huệ Quang California 2018

Lễ Kiết Giới An Cư Tại Chùa Huệ Quang 2018
Từ Chủ Nhật ngày 01 tháng 07đến Chủ Nhật ngày 08 tháng 7/2018.
002 An Cu Chua Hue Quang 2018 29002 An Cu Chua Hue Quang 2018 32
Hình ảnh: Họp Chúng


Hình ảnh: Lễ Tác Pháp Đối Thú Kiết Giới An Cư


Hình ảnh: Quá Đường, Kinh hành niệm Phật


Hình ảnh: Thính pháp


Lễ Kiết Giới An Cư Tại Chùa Huệ Quang 2018
CUNG AN CH
SỰ

Từ Chủ Nhật ngày 01 tháng 07đến Chủ Nhật ngày 08 tháng 7/2018.

-------------------------------------

1.  Chứng minh:      

HT.MINH TUYÊN

HT.GIÁC SĨ

HT.QUÃNG THANH

HT.NHỰT QUANG

HT.MINH TRÍ

HT.GIÁC PHÁP

HT. BỬU LỢI

HT. MINH HỒI

 

B. Cố Vấn Chư Ni Trường Hạ

NT. TN. Như Hương

NT.TN. Như Tịnh

NS. TN. Như Định

NS.TN. Như Ngọc

NS.TN. Giới Châu

 

2.  Thiền Chủ:  HT. Thích Chơn Thành

-  Phó Thiền Chủ:  HT.ThíchNguyên Trí, HT. Thích Thiện Long

3.  Hóa Chủ:  HT.Thích Minh Mẫn
4.  Tuyên Luật Sư:  HT.Thích Minh Đạt     
5.  Ban Điều Hành Trường Hạ:  HT. Thích Thông Hải

A: Quản ChúngTăng: HT. Thích Bửu Lợi

Phó Quản Tăng Chúng: ĐĐ. T. Chúc Trí, ĐĐ. T Hạnh Tánh

B: Trưởng Chúng Ni: NS. TN. MINH HUỆ

 Phó Chúng Ni: NS.TN. NHƯ QUANG, Chùa Phước Quang

Nhà Chúng: Trưởng SC. TN.Thanh Như Ý, Phó: SC. Quảng Ân

Chúng 1 (Vườn Cây): NS TN. Minh Nhựt

Chúng 2: Trưởng - SC. Huệ Thông, Phó: SC. Liên Đăng

Chúng 3:Trưởng – SC. Thiền Ý : SC. Huệ Lạc

Chúng 4 (Kế Quả Đường): Trưởng – SC.Như Tường, Phó: SC:Diệu Minh

6.  Ban Tiếp Tân 

Tiếp Tân Tăng: ĐĐ.T.Thiện Đạt, ĐĐ.T. Minh Hồng, ĐĐ.T Đức Phương.

Tiếp Tân Ni:NS. Như Tâm,SC, Diệu Như

7.  Ban Cư Trú:NS. Như Tâm, SC. Diệu Như
8.  Thủ Qũy:SC. Như Nguyên
9.  Thư Ký:TT. Thích Tâm Bình ,ĐĐ. T. Minh Chánh
10. Ban Giáo Thọ,và Ban Nghi Lễ:
11.  Ban Giáo Thọ

Trưởng Ban Giáo Thọ: HT. Thích Nguyên Siêu

A.Ban Giáo Thọ Tăng Ni

HT. Thích Minh Đạt

HT. Thích Nguyên Trí

HT. Thích Nguyên Siêu

HT. Thích Thông Hải

HT. Thích Quảng Thanh

NT. TN. Như Hương

NS. TN Giới Châu

NS. TN Như Tịnh

B. Ban Giáo Thọ Phật Tử

ĐĐ. Thích Minh Chánh

ĐĐ. Thích Chúc Trí

ĐĐ.Thích Minh Chánh

NS. Như Quang

NS. Minh Huê


12.  Ban Nghi Lễ

Trưởng Ban Nghi Lễ:

Tăng:

1.  Nam - Thường Huệ, Thường Quang, Minh Chánh, Trung Tông, Đức Phương
2.  Trung - Đạo Nghiệp, Thông Viên 
3.  Bắc - Hạnh Tánh, Hạnh Lưu, Trí Hiền

Ni:

1.  Nam - Pháp Vân, Như Niệm Như Quang, Ngọc Lan, Ngọc Thư, Minh Nhựt.
2.  Trung - Lệ  Ý
3.  Bắc - 
11.  Ban Hương Đăng – Cắm Hoa: SC.Pháp Vân,SC. Lệ Ý
12.  Ban Điều Hợp (MC):

-      ĐĐ. T. Đức Trí

-      ĐĐ. T. Đức Phương

-      ĐĐ. T. Thường Huệ

-      SC. Lệ Ý

-      SC.Như Hiền

13.  Ban Âm Thanh Ánh Sáng:  Đ.Đ. Thích Minh Độa.  
Quay Phim Chụp Hình (Truyền thông Báo chí): Đạo Hữu Pháp Bửu, Trần Cầm.
14.  Ban Thông Tin và In Ấn:    Đạo Hu Anh Thư và Tịnh Trí
15. Trưởng Ban Trai SoạnSC. Như Nhựt

Phó Ban: SC. Như Quang, SC. Pháp Vân, SC. Linh Như, SC. Như Niệm, SC. Pháp An, SC. Như Hiền, SC. Huệ Chơn.

16.  Trưởng Ban Hành Đường:SC. Như An, SC. Huệ Thảo

Phó Ban Hành Đường:SC. Quảng Ân, SC. Đức HuySC. Nguyên Vân

(Bảng luân phiên hành đường, cần 6 vị Ni, 2 vị Tăng cho 1 ngày)

17.  Ban Tiếp Lễ:SCDiệu Hiến, SC. Diệu Nghĩa,SC.Diệu Tịnh,   SC.Diệu Tảo,SC.Chiếu Hương, SC.Huệ Niệm,SC.Nguyên Hỷ
18.  Ban Vận ChuyểnĐạo Hữu: Thiện Quí, Đức, và quí Phật tử Đạo Tràng Chùa Huệ Quang
19.  Ban Trang Trí Sửa Chửa: Đạo Hữu: Thiện An, Lê, Tâm Phú, Nhựt
20.  Ban Y Tế :
21.  Ban Vệ Sinh:SC. Viên Giác
22.  BanVăn Nghệ:ĐĐ. Thích Minh Chánh, SC. Tuệ Từ, SC. Lệ Ý, SC. Pháp Vân, Đạo Tràng Chùa Huệ Quang.
23.  Ban Thị Giả:

 


TRƯỜNG HẠ HUỆ QUANG

 

Thời Khoá Biểu

Từ ngày 01 tháng 07  đến ngày 08 tháng 07 năm 2018

 

 

Buổi Sáng                    4:30 Thức Chúng

                                    5:30 Hô Canh Tọa Thiền

                                    6:00 Công Phu Sáng

                                    7:00 Thể Dục Cá Nhân

                                    7:30 Điểm Tâm 

                                    8:00 Chấp Tác

                                    9:00 - 11:00 Tụng Thuỷ Sám

 

Buổi Trưa:                  11:30 Quá Đường

                                   12:30 Chỉ Tịnh

                                   1:30 Thức Chúng   

 

Buổi Chiều                  2:00 Thảo Luận Phật Pháp

                                   3:30 Giải Lao

                                   4:00 Công Phu Chiều và Tụng Thuỷ Sám

                                   6:00 Dược Thực

                                   7:00 Thuyết Giảng Cho Chúng Phật Tử

                                   8:00 Tụng Kinh Thuỷ Sám                         

                                   9:30 Trì Chú Đại Bi (10 Biến)

                                  10:00 Chỉ Tịnh

 

Reader's Comment
Monday, July 9, 201804:17
Guest
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thật vô cùng hoan hỷ, nơi đất Mỹ mà mở được mùa An cư như thế thì thật hy hữu. Đó là dấu hiệu Hoa Ưu Đàm đang chớm nở trên đất nước Cờ hoa. Mong sao PG nơi đây sẽ phát triển bền lâu. Mong PG các nước cùng hòa hợp để đưa PG lên một tầm cao mới phụng sự chúng sanh ở Châu Âu và Châu Mỹ, mở ra một con đường tươi sáng cho nhân loại trong tương lai!
Nam mô Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát Ma ha tát!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 202)
Khoá An Cư Kiết Hạ PL.2563 - DL.2019 tại Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự San Diego, California, Hoa Kỳ từ ngày 16/6/2019 đến ngày 26/6/2019. Nhiếp ảnh: Võ Văn Tường
(View: 231)
Đại Hội Thường Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ Lần Thứ 3 Nhiệm Kỳ III tại Chùa Phật Đà, San Diego ngày 16/6/2019
(View: 296)
Hội Hướng Thiện Bồ Đề (Bodhi Charity Foundation), một tổ chức từ thiện Phật giáo tại thành phố San Jose, tiểu bang California đã tổ chức buổi tiệc buffet chay gây quỹ từ thiện vào ngày 08-6-2019 vừa qua.
(View: 349)
Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa Tâm Từ ngày 9/6/2019
(View: 420)
Chùa Từ Tuyền tọa lạc tại 241 Queens St. West Brampton, ONT., do Ni Sư Thích Nữ Từ Diệu trụ trì.
(View: 430)
Thứ Bảy ngày 18/5/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 455)
Kính mừng Phật Đản PL. 2563, vào ngày 25/5/2019 tại Grand Century Mall, thành phố San Jose, miền Bắc tiểu bang California, nhóm Tuệ Đăng đã tổ chức đêm nhạc hội từ 17g đến 22g30.
(View: 304)
Vào sáng ngày 11/5/2019 chùa Đại Nhật Như Lai thành phố San Jose đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2563
(View: 373)
Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản 2019 Tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc. Phương trượng: HT Thích Như Điển. Trụ trì: ĐĐ Thích Hạnh Bổn
(View: 432)
Được tổ chức vào ngày Rằm tháng Tư âm lịch nhằm ngày 19/5/2019. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 485)
Được tổ chức vào ngày Rằm tháng Tư âm lịch nhằm ngày 19/5/2019. Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 287)
Sáng ngày Rằm tháng 4 năm Kỷ Hợi, chùa Đức Viên thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm cử hành Lễ Phật Đản Phật lịch 2563
(View: 516)
Chủ nhật ngày 28/04/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 534)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Quan Thế Âm, Norcross, Georgia, Hoa Kỳ. Được tổ chức ngày 04-05/5/2019. Trụ trì: NS Thích Nữ Đồng Phúc.
(View: 1118)
Hình Ảnh Lễ Khánh Thành Chùa Minh Giác Sydney, Úc Châu tổ chức vào ngày 13, 14/4/2019, Trụ trì: TT Thích Hạnh Tri
(View: 402)
Để giúp anh có được một mái ấm, chúng tôi cần số tiền 60 triệu VNĐ (2,600 USD) để xây căn nhà cấp 4, ngang 4m dài 10m.
(View: 418)
Khóa Tu Bát Quan Trai Tháng 4 Tại Hiền Như Tịnh Thất El Monte, California vào ngày 20/4/2019. Hướng dẫn và thuyết giảng: Thầy Thích Hạnh Tuệ
(View: 1143)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 được tổ chức vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2019 tại Công Viên Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, Nam California
(View: 731)
Trụ Trì: TT Thích Hạnh Tri. Địa chỉ: 564 The Horsley Drive, Smithfield, NSW 2164. Tel: (02) 9726 1030 - Email: hanhtriminhgiac2007@yahoo.com
(View: 929)
Để giúp anh có được một mái ấm, chúng tôi cần số tiền 60 triệu VNĐ (2,600 USD) để xây căn nhà cấp 4, ngang 4m dài 10m.
(View: 603)
Thiền Viện Vô Ưu San Martin Tổ Chức Lễ Xuất Gia và Thọ Giới Sa Di Ni nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm 19 tháng 02 năm Kỷ Hợi
(View: 456)
Lễ Đặt Đá Xây Dựng Tu Viện Lộc Uyển, Roctock, Đức Quốc, Thứ 7, ngày 23/3/2019 - Nhiếp ảnh: Hoa Lan Thiện Giới
(View: 463)
Khoá Huân Tu Tịnh Độ Lần Thứ 14 Tại Chùa Linh Thứu Berlin, Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Hoa Lan Thiện Giới
(View: 1201)
Chủ nhật ngày 20/01/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 2144)
Hình ảnh Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên 2019
(View: 901)
Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Ân Minnesota Được tổ chức vào ngày 17/2/2019 - Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp
(View: 697)
Phật Tử chùa Từ Thuyền hành hương Thập Tự mừng Xuân năm Kỷ Hợi vào ngày thứ Bảy 09-02-2019 “Mùng 5 Tết” do Ni Sư Thich Nữ Từ Diệu tổ chức.
(View: 1601)
Ngày mồng bốn Tết âm lịch năm Kỷ Hợi (8/2/2019) miền nam California vừa khép lại với chương trình ca nhạc Phật giáo đặc biệt mang tên Pháp Nhạc Âm với chủ đề Gia Tài Bậc Thánh
(View: 1092)
Hình ảnh Phật Tử Chùa Phật Đà Hành Hương Lễ Phật Đầu Năm ngày 10/2/2019 - Nhiếp ảnh: Thu Ngân
(View: 936)
Hình ảnh Lễ Giao Thừa 2019 Tại Tổ Đình Viên Giác Hannover, Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 1313)
Kính mời chư vị thiện tri thức, quý Phật tử, quý đồng hương cùng chúng tôi hành hương viếng chùa, lễ Phật cầu an trong mùa Xuân mới.
(View: 742)
Hình Ảnh Lễ Giao Thừa Chùa Phật Đà, San Diego, California - Ngày 05/02/2019, Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 738)
Hình ảnh Lễ Giao Thừa 2019 Tại Chùa Pháp Vân Canada - Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 820)
Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm toạ lạc tại 2553 Darwin Street, Hayward, CA 94545 do HT Thích Đỗng Tuyên làm trụ trì
(View: 2814)
Chủ Nhật 30/01/2019 vừa qua Quý Phật tử thiện nguyện của Hoavouu Foundation tại Việt Nam đã tổ chức chuyến đi Phát Quà Tết 2019 cho Bà Con nghèo vùng núi Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk.
(View: 1029)
Chủ nhật ngày 20/01/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 863)
Hình ảnh Lễ Tất Niên Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ Ngày 27/01/2019 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 1146)
Thuyết trình: HT Thích Bảo Lạc - Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan và HT Thích Như Điển - Đệ Nhị Chủ Tịch PGVNTN Âu Châu
(View: 651)
Vào ngày 20/01/2019, Chùa Việt Nam thành phố Los Angles đã tổ chức Lễ Thành Đạo, lễ Tất niên và Lễ Chu niên GĐPT Long Hoa năm thứ 43
(View: 1119)
Thuyết trình: HT Thích Bảo Lạc - Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan và HT Thích Như Điển - Đệ Nhị Chủ Tịch PGVNTN Âu Châu
(View: 1003)
Thăm Viếng Thiền Viện Vĩnh Đức, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do TT Thích Hạnh Hiếu làm trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 1282)
10 ngày An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh - Evry thủ đô Paris nước Pháp, thời gian từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến ngày 23 tháng 01 năm 2019.
(View: 1157)
Tiệc Chay Ủng Hộ Xây Dựng Chánh Điện Chùa Thiên Trúc San Jose được tổ chức vào ngày 13-01-2019, tại nhà hàng Dynasty (San Jose)
(View: 763)
Khóa Tu Bát Quan Trai Tại Tịnh Thất Hoà Bình Fremont, California ngày 12/01/2019 dưới sự hướng dẫn của HT Thích Như Điển
(View: 1003)
Thăm Viếng Chùa Tây Lai, California ngày 11/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 890)
Thăm Viếng Thiền Viện Minh Quang, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do HT Thích Minh Hiếu làm viện chủ - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 759)
Thăm Viếng Chùa Phước Huệ, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 741)
Thăm Viếng Chùa Long Quang, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do TT Thích Phổ Hương trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 739)
Thăm Viếng Chùa Thiên Ấn, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do TT Thích Như Định trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 751)
Thăm Viếng Chùa Trúc Lâm, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do TT Thích Tâm Minh trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 947)
Thăm Viếng Chùa Huyền Quang, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do HT Thích Bổn Điền làm trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 777)
Thăm Viếng Chùa Minh Giác, Sydney, Nước Úc do TT Thích Hạnh Tri làm trụ trì ngày 07/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 651)
Thăm Viếng Chùa Lăng Nghiêm Bảo Vương, Nước Úc ngày 02/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 692)
Thăm Viếng Chùa Linh Sơn, Nước Úc ngày 02/01/2019 do HT Thích Tịnh Đạo trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 629)
Thăm Viếng Chùa Bảo Minh, Nước Úc ngày 02/01/2019 do TT Thích Viên Tịnh trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 666)
Thăm Viếng Chùa Từ Ân, Nước Úc ngày 01/01/2019 do TT Thích Hạnh Phẩm trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 625)
Thăm Viếng Chùa Giác Hoàng, Nước Úc ngày 01/01/2019 do TT Thích Giác Tín trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 707)
Thăm Viếng Chùa Hoa Nghiêm, Nước Úc do TT Thích Thiện Tâm trụ trì ngày 01/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 634)
Thăm Viếng Chùa Quang Minh, Nước Úc ngày 01/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 527)
Thăm Viếng Chùa Bắc Linh, Miền Nam Nước Úc - Do TT Thích Viên Trí trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 547)
Thăm Viếng Chùa Pháp Hoa, Miền Nam Nước Úc - Do TT Thích Viên Trí trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ
(View: 664)
Lễ An Vị Phật Chùa Hương Từ Bi, Los Gatos, California được tổ chức vào ngày 06/01/2019
(View: 993)
Thuyết trình: TT Thích Nguyên Tạng. Tổ chức và thực hiện: Thầy Thích Hạnh Tuệ. Kỷ niệm chuyến viếng thăm Úc châu đầu năm 2019
(View: 887)
Hình ảnh Lễ Thọ Bát Quan Trai Tại Chùa Linh Thứu Berlin, Đức Quốc ngày 05, 06/01/2019
(View: 480)
Khoá Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc được tổ chức từ Thứ Ba, 25.12.2018 đến Thứ Hai, 31.12.2018
(View: 1399)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 của Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018
(View: 898)
Khóa Tu Báo Ân Tại Chùa Tam Bảo Tulsa, Oklahoma và Đại Tường Cố TT Thích Đức Trí từ ngày 19 đến 23 tháng 12 năm 2018
(View: 1199)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Ngày 15-16/12/2018. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 1072)
Lễ đặt viên đá đầu tiên để khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Phước Sơn vào lúc 15 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2018
(View: 1600)
Chủ nhật ngày 02/12/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 1135)
Trung tâm có diện tích hơn 5 mẫu, được Thượng tọa Từ Lực, viện chủ chùa Phổ Từ ở thành phố Hayward thành lập vào năm 2012
(View: 961)
Đại Hội Tăng Già Thế Giới tại Penang Malaysia từ ngày 10 đến ngày 15.11.2018
(View: 1212)
Pháp Hội A Di Đà Tại TP San Jose, California do NS Thích Nữ Nguyên Thiện tổ chức
(View: 1387)
Chủ nhật ngày 11/11/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 11790)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(View: 1901)
Trung tâm Văn hóa Di sản Phật giáo Việt Nam chùa Tâm Từ tọa lạc tại số 610 Fisher Avenue, thành phố Morgan Hill, miền Bắc tiểu bang California được Thượng tọa Thích Pháp Chơn thành lập vào năm 2010 trên diện tích 10 mẫu tây.
(View: 953)
Lễ Thọ Bát Quan Trai Tại Chùa Bảo Đức Oberhausen, Đức Quốc từ ngày 13-14/10/2018
(View: 1418)
Ni viện do Ni sư Thích Nữ Tâm Vân cùng một số Phật tử tại địa phương thành lập vào năm 2016 trên diện tích 1 mẫu tây. Ni viện có nhiều cây xanh, không khí trong lành, cảnh quan thanh tịnh.
(View: 837)
Khoá Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần Thứ 6 Tại Chùa Phật Ân, Minnesota, Từ ngày 12 đến 14 tháng 10 năm 2018 - Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp, Nguyên Đức
(View: 1356)
Chủ nhật ngày 7/10/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 873)
Lễ Thọ Bát Quan Trai Tại Tịnh Thất Viên Lạc - HT Thích Như Điển hướng dẫn; Trụ trì: ĐĐ Thích Hạnh Giới; Nhiếp ảnh: Đồng Pháp
(View: 948)
Lễ húy nhật và tưởng niệm lần thứ 12 cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Mãn hạ Giác, nguyên Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nguyên Viện chủ chùa Việt Nam ở Los Angeles.
(View: 1254)
Chùa Hải Vân tọa lạc tại số 24805 Whitman Street, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa do Thầy Thích Từ Nhẫn và một số Phật tử tại địa phương thành lập
(View: 811)
Ngày 06-10-2018, chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California đã tổ chức trang nghiêm ngày thọ Bát quan trai giới lần thứ nhất.
(View: 2332)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(View: 824)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Đạo Tràng Phước Huệ, Heilbronn, Đức Quốc; Do TT Thích Thông Triết hướng dẫn; Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 685)
Lễ Vu Lan 2018 Tại Chùa Viên Đức, Đức Quốc, Ngày 24 tháng 10 năm 2018 - Nhiếp ảnh: Đồng Nam
(View: 1433)
Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California (Hoa Kỳ) đã tổ chức đêm hội trăng rằm Trung Thu lần thứ nhất năm 2018.
(View: 9649)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 1499)
Chủ nhật ngày 12/8/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 938)
Lễ Vu Lan Tại Chùa Thanh Nguyên, Hawaii Ngày 9/9/2018, Trụ trì TT Thích Nghiêm Thẩm; Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 1017)
Vào ngày 09 tháng 9 năm 2018, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose đã tổ chức Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2562.
(View: 743)
Chương Trình Tu Dưỡng và Bát Quan Trai Giới Ban Huynh trưởng GĐPTVN Đức Quốc, tại Tịnh Thất Viên Lạc, Varel.
(View: 997)
Đại Lễ Vu Lan 2018 Tại Đạo Tràng Từ Bi, Lake Elsinore, California ngày 09/9/2018; Nhiếp ảnh: Ngọc Báu
(View: 1298)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Tại Chùa Tịnh Luật, Houston, TX được tổ chức vào ngày chủ nhật 02/9/2018; Nhiếp ảnh: Su Vuong
(View: 818)
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2018 Chùa Từ Thuyền Canada được tổ chức vào ngày 02/9/2018
(View: 891)
Pháp Hội Địa Tạng Tại San Jose, California được tổ chức vào ngày 01/9/2018
(View: 797)
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Quán Thế Âm Odense, Danmark được tổ chức vào ngày 2/9/2018
(View: 1005)
Thiền viện Vô Ưu (tọa lạc tại số 1300 Church Avenue, thành phố San Martin, tiểu bang California) đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2018
(View: 885)
Lễ Vu Lan 2018 Tại Chùa Thảo Đường, Moscow được tổ chức ngày 20.08 tại Khu Chợ Sadovod của thủ đô Moscow Nga.
Quảng Cáo Bảo Trợ