Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Pháp Hội Thanh Tịnh Tam Nghiệp Tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

Wednesday, April 17, 201912:36(View: 3399)
Pháp Hội Thanh Tịnh Tam Nghiệp Tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

 VIỆN PHẬT HỌC BỒ ĐỀ PHẬT QUỐC

BODHI BUDDHAREALM SOCIETY 

3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.

Email:bodephatquoc@buddharealm.org

Website:  www.bodephatquoc.org - Tel: (714) 884-3042

------ 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

Kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý thiện hữu tri thức gần xa.

Nhân mùa thánh lễ tưởng niệm ngày Đản sanh của đức Phật Thích Ca, chúng tôi tổ chức Pháp hội Thanh Tịnh Tam Nghiệp với nhiều nội dung:

1- Tưởng niệm Vesak lần thứ 2,643.

2- Khai đàn Sám hốithuyết giảng kinh luật theo chủ đề: Thanh Tịnh Tam Nghiệp.

3- Tấn đàn truyền: Ngũ giới, Thập thiện giới, Giới Bồ tát tại gia, Giới Bồ tát xuất gia, Giới Sa di, Giới Sa di ni, Giới Thức xoa ma na, và Đại giới (nếu có giới tử) Tỳ kheo, Tỳ kheo ni.

4- Bế giảng khóa I, Khai giảng khóa II lớp Sơ Trung Đẳng Phật Học; và Khai giảng khóa I lớp Cao Đẳng Phật Học.  

Chương trình sẽ diễn ra tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc:

- Địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.

- Thời gian: Từ ngày 02 đến ngày 09/6/2019  

Chúng tôi thành tâm kính mời quý vị dành chút ít thời gian quý báu đến tham dự chương trình thiêng liêng này. Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần thắp lên ánh sáng chánh pháp nơi đây và làm nền tảng cho công trình xây dựng nền giáo dục Phật giáo Việt Nam còn non trẻ tại Hoa Kỳ.

Kính chúc quý vị thân khỏe tâm an, đạo nghiệp viên thành.

Santa Ana, California, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Thay mặt Ban Tổ Chức

            Khể thủ       

                                               

Tỳ kheo Thích Huyền Châu

 

 ------

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

PHÁP HỘI THANH TỊNH TAM NGHIỆP

 

TAM SƯ THẤT CHỨNG

GIỚI ĐÀN ƯU BA LY

 

Chứng minh: HT. Thích Pháp Tánh

Đường đầu: HT. Thích Minh Trí

     Yết ma A xà lê:         TT. Thích Nguyên Tâm

     Giáo thọ A xà lê:      TT. Thích Viên Chánh

     Đệ nhất Tôn chứng:  TT. Thích Nhật Huy

     Đệ nhị Tôn chứng:    TT. Thích Minh Trọng

     Đệ tam Tôn chứng:   TT. Thích Minh Hạnh

     Đệ tứ Tôn chứng:      TT. Thích Thanh Nguyên

     Đệ ngũ Tôn chứng:   TT. Thích Từ Trung

     Đệ lục Tôn chứng:    TT. Thích Minh Chánh

     Đệ thất Tôn chứng:   TT. Thích Quảng Định

--------------------------

     Tuyên Luật sư:          TT. Thích Huyền Châu

     Tả giám đàn:              Thầy Như Thuận 

     Hữu giám đàn:           Thầy Giác Thiện 

     Đệ nhất Dẫn thỉnh:     Thầy Đồng Viên

     Đệ nhị Dẫn thỉnh:       Thầy Minh Khánh

     Đệ tam Dẫn thỉnh:      Thầy Nhuận Thế

     Đệ tứ Dẫn thỉnh:         Thầy Hiền Thủ

 

 

BAN GIÁO THỌ

PHÁP HỘI

 

 1. TT. Thích Nguyên Tâm
 2. TT. Thích Viên Chánh
 3. TT. Thích Nhật Huy
 4. TT. Thích Minh Trọng
 5. TT. Thích Minh Hạnh
 6. TT. Thích Thanh Nguyên
 7. TT. Thích Từ Trung
 8. TT. Thích Minh Chánh
 9. TT. Thích Quảng Định
 10. TT. Thích Như Thuận 
 11. TT. Thích Huyền Châu
 12. Thầy Đồng Viên
 13. Ni sư Tịnh Quang 

 

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 6/2019

- 09:30 AM: Lễ Khai Mạc

- 10:30 AM: Lễ Phật Đản PL.2563  

- 11:00 AM: Lễ Mộc dục (tắm Phật)

- 12:00 AM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 1: NGUỔN GỐC VÀ Ý NGHĨA GIỚI ĐÀN 

   + Giảng sư: TT. Thích Nguyên Tâm 

   + Đề tài 2: TÌM HIỂU GIỚI VÀ LUẬT TRONG PHẬT GIÁO

   + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

- 04: 15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 3: SỰ TẦM CẦU CAO THƯỢNG

   + Giảng sư: Thầy Thanh Nguyên

   + Đề tài 4: VÔ BIỂU SẮC GIỚI

   + Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Hai, ngày 03 tháng 6/2019

- 09:30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

     + Đề tài 5: QUẢ BÁO CỦA MƯỜI HÀNH VI ÁC

     + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

     + Đề tài 6: TÌM HIỂU GIỚI LUẬT NGUYÊN THỦY

     + Giảng sư: Ni sư Tịnh Quang 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

     + Đề tài 7: TINH THẦN HẢI ĐẢO TỰ THÂN

     + Giảng sư: Thầy Thanh Nguyên

     + Đề tài 8: NĂM CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT

     + Giảng sư: Thầy Đồng Viên 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

     + Đề tài 9: MỤC ĐÍCH PHẬT CHẾ GIỚI

     + Giảng sư: Thầy Nhật Huy 

     + Đề tài 10: NGŨ GIỚI

     + Giảng sư: Thầy Quảng Định

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Ba, ngày 04 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   + Đề tài 11: BỒ TÁT GIỚI

   + Giảng sư: TT. Thích Nguyên Tâm 

   + Đề tài 12: GIỚI LUẬT TRONG ĐẠI THỪA KIM CANG THỪA

   + Giảng sư: Ni sư Tịnh Quang 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 13: BA PHÁP NGƯỜI ĐỜI KHÔNG BIẾT CHÁN

   + Giảng sư: Thầy Đồng Viên 

   + Đề tài 14: NHẤT DẠ HIỀN GIẢ

   + Giảng sư: Thầy Thanh Nguyên 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 15: NHÂN GIANTHIỆN XỨ CỦA CHƯ THIÊN

   + Giảng sư: Thầy Minh Hạnh

   + Đề tài 16: THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢCPHẬT PHÁP KHÓ NGHE

   + Giảng sư: Thầy Quảng Định - 07: 30 PM: Mãn.

Thứ Tư ngày 05 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   + Đề tài 17: GIỚI THẬP THIỆN

   + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

   + Đề tài 18: THIỀN: CON ĐƯỜNG TUỆ GIÁC

   + Giảng sư: Thầy Như Thuận 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp: 

   + Đề tài 19: HÃY GIÚP NI GIỚI ĐÓNG GÓP SỨC MẠNH TRONG TĂNG ĐOÀN 

   + Giảng sư: Ni sư Tịnh Quang 

   + Đề tài 20: BA ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI NGU

   + Giảng sư: Thầy Đồng Viên 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 21: SỨC MẠNH CỦA SỰ TU TẬP

   + Giảng sư: Thầy Minh Trọng 

   + Đề tài 22:   XEM ĐẦU LÂU BIẾT NGƯỜI CHẾT TÁI SINH VỀ ĐÂU

+ Giảng sư: Thầy Huyền Châu 

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

 

Thứ Năm, ngày 06 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   Đề tài 23: ÁO CŨ CẦN GIẶT, NGƯỜI ÁC CẦN NGHE PHÁP

   + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

   + Đề tài 24: HẠNH NGUYỆN QUÁN ÂM

   + Giảng sư:  Thầy Như Thuận 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 25: BỐN PHÁP ĐEM LẠI HẠNH PHÚC

   + Giảng sư: Thầy Minh Trọng 

   + Đề tài 26: KHUYẾN TU

   + Giảng sư: Thầy Quảng Định 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 27: UY LỰC KIM CANG ĐỊNH CỦA TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT

   + Giảng sư: Thầy Nhật Huy 

   + Đề tài 28: THA THẮNG XỨ CỦA BỒ TÁT

   + Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   + Đề tài 29: XUẤT GIA MỘT NGÀY, GIẢI THOÁT ÁC ĐẠO

   + Giảng sư: Thầy Từ Trung 

   + Đề tài 30:  LỢI ÍCH CỦA MỘT GIỚI ĐÀN THANH TỊNH

   + Giảng sư: Thầy Minh Chánh

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 31: OAI NGHI CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

   + Giảng sư: TT. Thích Nguyên Tâm 

   + Đề tài 32: TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP

   + Giảng sư: Thầy Nhật Huy 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 33: PHƯỚC ĐỨC

   + Giảng sư: Thầy Minh Trọng 

   + Đề tài 34: CÁC HỌC XỨ CỦA BỒ TÁT 

   + Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Lễ cung an chức sự Giới đàn Ưu Ba Ly

- 10: 00 AM: Kiết giới trường 

- 10: 30 AM: Tấn đàn Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na (nếu có)

- 11: 30 AM: Tấn đàn Sa di, Sa di ni

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Tấn đàn Bồ tát xuất gia

- 01: 30 PM: Tấn đàn Bồ tát tại gia

- 03: 00 PM: Niệm Phật kinh hành

- 04:15 PM: Tấn đàn Thập thiện 

- 04: 45 PM: Truyền Ngũ giới

- 05: 30 PM: Dược thực

- 06: 00 PM: Chẩn Thí cô hồn

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Lễ Tốt nghiệp Khóa I và Khai giảng Khóa II chương trình Trung Đẳng Phật Học, đồng thời Khai giảng Khóa I chương trình Cao Đẳng Phật Học

- 11: 30 AM: Chụp hình lưu niệm 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: PHÁP ĐÀM VÀ BẾ MẠC

 - 04: 30 PM: Hoàn mãn.

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2918)
Diện tích điện Phật thay vì 20ft x 20ft nay được mở rộng lên đến 24ft x 64ft = 1,536 sqft và có 2 tầng mái để che phủ cả 3 tượng Phật, Đức Phật Thích Ca ở giữa, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền ở 2 bên.
(View: 1869)
Từ thứ 2, ngày 10/6/2024 đến thứ 2, ngày 17/6/2024 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, CA
(View: 2506)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thắng Hạ Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại Chùa Kiều Đàm, số 1129 S. Newhope Street, Santa Ana, CA 92704 vào lúc 06:50 sáng thứ năm ngày 25 thang 01 năm 2024 (nhằm ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão).
(View: 1503)
Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 1743)
Vào lúc 11 giờ ngày 01/01/2024, tại chùa Kiều Đàm số 1129 S Newhope Street, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Đạo tràng Khánh Anh cùng chùa Kiều Đàm đã tổ chức Lễ Khánh tuế lần thứ 97 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan.
(View: 2952)
Thông Báo Tặng Quà Tết 2024 cho người khiếm thị, người nghèo. Mỗi phần trị giá $20; Gồm có: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1kg đường.
(View: 1892)
Một năm qua, năm 2023, Ban Truyền Bá Giáo Lý Hoa Kỳ đã tổ chức bốn Khóa Tu theo từng mùa...
(View: 2080)
Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ (1945-2023)
(View: 4427)
Dự trù tổng cộng kinh phí là $40,000 chỉ để mua vật liệu cho 2 lầu chuông trống và $23,000 cho 18 bậc tam cấp.
(View: 2436)
Event Timing: from Friday to Sunday, 06/23/2023 | 5:00 PM – 06/25/2023 | 2:00 PM
(View: 2102)
Khóa tu được đích thân Đức Pháp chủ Drikung Thinley Lhundup bảo trợ hoàn toàn cho toàn bộ khoá thất tại Ấn Độ diễn ra 27/7 đến 16/9 năm 2023.
(View: 4482)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 2034)
Giáo Hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất Hoa Ký xin kêu gọi chúng ta cùng lắng lòng, khởi Từ Bi quán, đóng góp từng chùa, từng Phật tử.
(View: 4994)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 3050)
Nhân dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 5763)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 4038)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 3455)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí Phật tử, thay cho lời cảnh báo cao độ về tệ nạn trộm cắp đã và đang diễn ra khắp các tự viện trong nước Hoa Kỳ.
(View: 1594)
Dự kiến 400 phần, mỗi phần gồm có: 10 quyển tập, 1 ba lô tiểu học, 3 cây viết, 1 cục gôm, 1 cây thước, 1 đôi dép, 1 bình đựng nước uống (500ml), 20,000vnđ bánh kẹo. Tương đương 10$. Số tiền cần là 4,000$
(View: 3732)
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Hàng Rào Gỗ và Cửa Cổng Sắt, Khung Cửa Sổ Sắt cho Tu Viện Pháp Vương. Tổng số tiền cần là $50,000
(View: 3976)
Sáng nay, từ lúc 8:58am - 9:06am, thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2022, 1 nhóm 5 người nữ (1 em bé gái, 1 người mẹ trẻ, 1 tài xế lái xe trẻ, 2 người trung niên)
(View: 3729)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 1618)
Ngày 25/08/2022 Tổng thống CHLB Đức, ông tiến sĩ Steinmeier và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Schwesig đã đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển
(View: 2417)
VUI TẾT TRUNG THU 2022 - MID AUTUMN FESTIVAL - Lễ Hội Văn Hóa cho Cộng Đồng THỨ BẢY, SEPTEMBER 10, 2022 5:00 PM - 9:00 PM
(View: 2782)
Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
(View: 2702)
Registration is open to everyone from 6 to 18 years of age. Event Timing: from Friday, 06/24/2022 | 5:00 PM to Sunday, 06/26/2022 | 2:00 PM. Event Address: 715 Vista Ave Escondido, CA 92026
(View: 4280)
Trân trọng kính mời Quí Phật tử lấy vé ủng hộ Tiệc Chay Gây Quỹ Cho Khoá An Cư Kiết Hạ 2022 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 4494)
Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Hợi 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
(View: 9142)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 3458)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 4060)
Địa diểm tổ chức tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527
(View: 3294)
Thư Niệm Ân và Cảm Tạ Tang Lễ Của Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 2504)
Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973.
(View: 3050)
chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ ”Niệm Tứ Trọng Ân” vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 (chủ nhật) tại chùa Viên Giác Hannover.
(View: 5480)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 4924)
Tu Viện Pháp Vương tổ chức đêm Vui Tết Trung Thu vào lúc 6:00pm đến 9:00pm ngày thứ bảy, 18/9/2021. Trân trọng kính mời Quí vị đưa con em của mình và mời bạn bè cùng đến để vui hội trăng rằm cùng với các em.
(View: 2828)
Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.
(View: 9051)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 2914)
Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc chiêu sinh khóa Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến (9.2021)
(View: 5185)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uống và cách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 2702)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tích Lan và Nhật Bản
(View: 2686)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Cộng Hoà Tuva, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 4723)
Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021...
(View: 2690)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Na Uy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, Nhật Bản
(View: 4070)
Nhằm trợ duyên cho việc tổ chức Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 được diễn ra từ chiều thứ 5 ngày 22/7/2021 đến chiều thứ 7 ngày 24/7/2021 được viên mãn
(View: 4856)
Thời gian: check in lúc 05:00pm ngày thứ năm 22/7/2021 và Check out lúc 03:00pm ngày thứ bảy 24/7/2021. Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương: 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026.
(View: 3823)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
(View: 2883)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 3368)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhận được ai tín Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Chánh, thế danh Nguyễn Thị Trục, thọ sanh năm Nhâm Thân (1932) tại Quảng Trị
(View: 4333)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 3289)
Chúng tôi tổ chức "Một Chiều Nghe Nhạc Phật" vào lúc 06:00pm ngày 05 tháng 6 năm 2021 tại vườn trúc Tu Viện Pháp Vương 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026
(View: 2533)
Đại Lễ Phật Đản được cung kính cử hành trong tâm của mỗi người con Phật, bốn chúng đệ tử hãy cùng dũng mãnh phát khởi Bồ-đề nguyện, quyết định Bồ-đề hành, thăng tiến không thoái chuyển trên Thánh đạo
(View: 6112)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 5707)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 7910)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 4555)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 3342)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 2725)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 3354)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 7405)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant