Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
18,828,557

Pháp Hội Thanh Tịnh Tam Nghiệp Tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

Wednesday, April 17, 201912:36(View: 1103)
Pháp Hội Thanh Tịnh Tam Nghiệp Tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

 VIỆN PHẬT HỌC BỒ ĐỀ PHẬT QUỐC

BODHI BUDDHAREALM SOCIETY 

3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.

Email:bodephatquoc@buddharealm.org

Website:  www.bodephatquoc.org - Tel: (714) 884-3042

------ 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

Kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý thiện hữu tri thức gần xa.

Nhân mùa thánh lễ tưởng niệm ngày Đản sanh của đức Phật Thích Ca, chúng tôi tổ chức Pháp hội Thanh Tịnh Tam Nghiệp với nhiều nội dung:

1- Tưởng niệm Vesak lần thứ 2,643.

2- Khai đàn Sám hốithuyết giảng kinh luật theo chủ đề: Thanh Tịnh Tam Nghiệp.

3- Tấn đàn truyền: Ngũ giới, Thập thiện giới, Giới Bồ tát tại gia, Giới Bồ tát xuất gia, Giới Sa di, Giới Sa di ni, Giới Thức xoa ma na, và Đại giới (nếu có giới tử) Tỳ kheo, Tỳ kheo ni.

4- Bế giảng khóa I, Khai giảng khóa II lớp Sơ Trung Đẳng Phật Học; và Khai giảng khóa I lớp Cao Đẳng Phật Học.  

Chương trình sẽ diễn ra tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc:

- Địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.

- Thời gian: Từ ngày 02 đến ngày 09/6/2019  

Chúng tôi thành tâm kính mời quý vị dành chút ít thời gian quý báu đến tham dự chương trình thiêng liêng này. Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần thắp lên ánh sáng chánh pháp nơi đây và làm nền tảng cho công trình xây dựng nền giáo dục Phật giáo Việt Nam còn non trẻ tại Hoa Kỳ.

Kính chúc quý vị thân khỏe tâm an, đạo nghiệp viên thành.

Santa Ana, California, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Thay mặt Ban Tổ Chức

            Khể thủ       

                                               

Tỳ kheo Thích Huyền Châu

 

 ------

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

PHÁP HỘI THANH TỊNH TAM NGHIỆP

 

TAM SƯ THẤT CHỨNG

GIỚI ĐÀN ƯU BA LY

 

Chứng minh: HT. Thích Pháp Tánh

Đường đầu: HT. Thích Minh Trí

     Yết ma A xà lê:         TT. Thích Nguyên Tâm

     Giáo thọ A xà lê:      TT. Thích Viên Chánh

     Đệ nhất Tôn chứng:  TT. Thích Nhật Huy

     Đệ nhị Tôn chứng:    TT. Thích Minh Trọng

     Đệ tam Tôn chứng:   TT. Thích Minh Hạnh

     Đệ tứ Tôn chứng:      TT. Thích Thanh Nguyên

     Đệ ngũ Tôn chứng:   TT. Thích Từ Trung

     Đệ lục Tôn chứng:    TT. Thích Minh Chánh

     Đệ thất Tôn chứng:   TT. Thích Quảng Định

--------------------------

     Tuyên Luật sư:          TT. Thích Huyền Châu

     Tả giám đàn:              Thầy Như Thuận 

     Hữu giám đàn:           Thầy Giác Thiện 

     Đệ nhất Dẫn thỉnh:     Thầy Đồng Viên

     Đệ nhị Dẫn thỉnh:       Thầy Minh Khánh

     Đệ tam Dẫn thỉnh:      Thầy Nhuận Thế

     Đệ tứ Dẫn thỉnh:         Thầy Hiền Thủ

 

 

BAN GIÁO THỌ

PHÁP HỘI

 

 1. TT. Thích Nguyên Tâm
 2. TT. Thích Viên Chánh
 3. TT. Thích Nhật Huy
 4. TT. Thích Minh Trọng
 5. TT. Thích Minh Hạnh
 6. TT. Thích Thanh Nguyên
 7. TT. Thích Từ Trung
 8. TT. Thích Minh Chánh
 9. TT. Thích Quảng Định
 10. TT. Thích Như Thuận 
 11. TT. Thích Huyền Châu
 12. Thầy Đồng Viên
 13. Ni sư Tịnh Quang 

 

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 6/2019

- 09:30 AM: Lễ Khai Mạc

- 10:30 AM: Lễ Phật Đản PL.2563  

- 11:00 AM: Lễ Mộc dục (tắm Phật)

- 12:00 AM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 1: NGUỔN GỐC VÀ Ý NGHĨA GIỚI ĐÀN 

   + Giảng sư: TT. Thích Nguyên Tâm 

   + Đề tài 2: TÌM HIỂU GIỚI VÀ LUẬT TRONG PHẬT GIÁO

   + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

- 04: 15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 3: SỰ TẦM CẦU CAO THƯỢNG

   + Giảng sư: Thầy Thanh Nguyên

   + Đề tài 4: VÔ BIỂU SẮC GIỚI

   + Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Hai, ngày 03 tháng 6/2019

- 09:30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

     + Đề tài 5: QUẢ BÁO CỦA MƯỜI HÀNH VI ÁC

     + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

     + Đề tài 6: TÌM HIỂU GIỚI LUẬT NGUYÊN THỦY

     + Giảng sư: Ni sư Tịnh Quang 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

     + Đề tài 7: TINH THẦN HẢI ĐẢO TỰ THÂN

     + Giảng sư: Thầy Thanh Nguyên

     + Đề tài 8: NĂM CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT

     + Giảng sư: Thầy Đồng Viên 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

     + Đề tài 9: MỤC ĐÍCH PHẬT CHẾ GIỚI

     + Giảng sư: Thầy Nhật Huy 

     + Đề tài 10: NGŨ GIỚI

     + Giảng sư: Thầy Quảng Định

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Ba, ngày 04 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   + Đề tài 11: BỒ TÁT GIỚI

   + Giảng sư: TT. Thích Nguyên Tâm 

   + Đề tài 12: GIỚI LUẬT TRONG ĐẠI THỪA KIM CANG THỪA

   + Giảng sư: Ni sư Tịnh Quang 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 13: BA PHÁP NGƯỜI ĐỜI KHÔNG BIẾT CHÁN

   + Giảng sư: Thầy Đồng Viên 

   + Đề tài 14: NHẤT DẠ HIỀN GIẢ

   + Giảng sư: Thầy Thanh Nguyên 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 15: NHÂN GIANTHIỆN XỨ CỦA CHƯ THIÊN

   + Giảng sư: Thầy Minh Hạnh

   + Đề tài 16: THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢCPHẬT PHÁP KHÓ NGHE

   + Giảng sư: Thầy Quảng Định - 07: 30 PM: Mãn.

Thứ Tư ngày 05 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   + Đề tài 17: GIỚI THẬP THIỆN

   + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

   + Đề tài 18: THIỀN: CON ĐƯỜNG TUỆ GIÁC

   + Giảng sư: Thầy Như Thuận 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp: 

   + Đề tài 19: HÃY GIÚP NI GIỚI ĐÓNG GÓP SỨC MẠNH TRONG TĂNG ĐOÀN 

   + Giảng sư: Ni sư Tịnh Quang 

   + Đề tài 20: BA ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI NGU

   + Giảng sư: Thầy Đồng Viên 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 21: SỨC MẠNH CỦA SỰ TU TẬP

   + Giảng sư: Thầy Minh Trọng 

   + Đề tài 22:   XEM ĐẦU LÂU BIẾT NGƯỜI CHẾT TÁI SINH VỀ ĐÂU

+ Giảng sư: Thầy Huyền Châu 

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

 

Thứ Năm, ngày 06 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   Đề tài 23: ÁO CŨ CẦN GIẶT, NGƯỜI ÁC CẦN NGHE PHÁP

   + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

   + Đề tài 24: HẠNH NGUYỆN QUÁN ÂM

   + Giảng sư:  Thầy Như Thuận 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 25: BỐN PHÁP ĐEM LẠI HẠNH PHÚC

   + Giảng sư: Thầy Minh Trọng 

   + Đề tài 26: KHUYẾN TU

   + Giảng sư: Thầy Quảng Định 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 27: UY LỰC KIM CANG ĐỊNH CỦA TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT

   + Giảng sư: Thầy Nhật Huy 

   + Đề tài 28: THA THẮNG XỨ CỦA BỒ TÁT

   + Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   + Đề tài 29: XUẤT GIA MỘT NGÀY, GIẢI THOÁT ÁC ĐẠO

   + Giảng sư: Thầy Từ Trung 

   + Đề tài 30:  LỢI ÍCH CỦA MỘT GIỚI ĐÀN THANH TỊNH

   + Giảng sư: Thầy Minh Chánh

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 31: OAI NGHI CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

   + Giảng sư: TT. Thích Nguyên Tâm 

   + Đề tài 32: TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP

   + Giảng sư: Thầy Nhật Huy 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 33: PHƯỚC ĐỨC

   + Giảng sư: Thầy Minh Trọng 

   + Đề tài 34: CÁC HỌC XỨ CỦA BỒ TÁT 

   + Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Lễ cung an chức sự Giới đàn Ưu Ba Ly

- 10: 00 AM: Kiết giới trường 

- 10: 30 AM: Tấn đàn Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na (nếu có)

- 11: 30 AM: Tấn đàn Sa di, Sa di ni

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Tấn đàn Bồ tát xuất gia

- 01: 30 PM: Tấn đàn Bồ tát tại gia

- 03: 00 PM: Niệm Phật kinh hành

- 04:15 PM: Tấn đàn Thập thiện 

- 04: 45 PM: Truyền Ngũ giới

- 05: 30 PM: Dược thực

- 06: 00 PM: Chẩn Thí cô hồn

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Lễ Tốt nghiệp Khóa I và Khai giảng Khóa II chương trình Trung Đẳng Phật Học, đồng thời Khai giảng Khóa I chương trình Cao Đẳng Phật Học

- 11: 30 AM: Chụp hình lưu niệm 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: PHÁP ĐÀM VÀ BẾ MẠC

 - 04: 30 PM: Hoàn mãn.

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 537)
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2020 được tổ chức vào ngày chủ nhật, 30 tháng 8 năm 2020
(View: 331)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pakistan, Nhật Bản
(View: 408)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ
(View: 364)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Thái Lan, Pakistan, Cam Bốt, Anh Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ
(View: 1477)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
(View: 466)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Ấn Độ, Mông Cổ
(View: 1637)
Chùa Phật Đà – Tu Viện Pháp Vương – Chùa Long Sơn kêu gọi Quí Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường mỗi người 5USD mỗi tháng để trang trải tiền bills.
(View: 533)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Bhutan, Thái Lan
(View: 434)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Tích Lan, Thụy Sĩ, Đài Loan và Ấn Độ
(View: 972)
Lễ Phật Đản Tại Chùa Phật Đà được tổ chức ONLINE vào lúc 10:00AM ngày 03/5/2020
(View: 543)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia như: Miến Điện, Hoa Kỳ, Thái Lan, Pakistan, Hàn Quốc
(View: 569)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia: Nhật Bản, vatican, Ấn Độ, Cam Bốt, Acotland
(View: 770)
Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu quyết định đình chỉ Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 32 vào tuần lễ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2020 theo như đã quy định.
(View: 1653)
Tôi viết những giòng chữ này thể theo lời thỉnh nguyện của nhiều người trên thế giới. Hiện nay chúng ta đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn do nạn dịch Covid-19 bị bùng phát.
(View: 1706)
Tổng Hợp Hình Ảnh và Báo Cáo Các Hoạt Động Thông Qua Việc Kêu Gọi Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ V/v Quyên Góp Medical Suplies
(View: 657)
Thông Bạch Phật Đản PL 2564-2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
(View: 644)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia: Mã Lai, Tích Lan, Miến Điện, và Nhật Bản
(View: 896)
With the meaning of the word SYNERGY, let’s pray together in response to corona virus pandemic.
(View: 2076)
Ngay tại Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh, với nền y tế hiện đại tối tân, mà cũng không thể tránh khỏi sự lây nhiễm nhanh chóng của coronavirus.
(View: 580)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Cộng Hoà Buryatia, Nam Á, Bangladesh và Ấn Độ
(View: 637)
Để an toàn và giữ gìn sức khoẻ chung cho Đại chúng, Chùa Phật Đà thông báo đình chỉ mọi sinh hoạt cho đến khi có thông báo tiếp theo.
(View: 879)
Những Khoá Tu Học ngắn hạn cuối tuần, Tu Bát Quan Trai, Huân Tu Tịnh Độ, những Lễ Hội... giảm thiểu sự sinh hoạt tập trung nhiều người tối đa.
(View: 636)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện
(View: 527)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Lào, Anh Quốc, Miến Điện
(View: 822)
Sinh hoạt chủ nhật hàng tuần hạn chế số người tham dự. Đặc biệt những vị có đang mắc bệnh mãn tính và trên 65 tuổi nên ưu tiên ở nhà
(View: 1963)
Chúng tôi sẽ tổ chức phát Thực phẩm cho tháng 03 vào ngày 15/03/2020 vào lúc 1:30pm, số lượng 350 phần tại địa chỉ: 26 15th, San Diego, CA 92101.
(View: 979)
Kính mời Đại chúng tham dự Lễ Khai Kinh Đại Bảo Tích Trì tụng và nghe thuyết giảng Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido vào ngày Chủ Nhật, 08/3/2020
(View: 693)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Cộng hoà Buryatia, Cộng hoà Kalmykia và Nepal
(View: 1129)
Trung Tâm Văn Hoá Chùa Việt Nam Dời Ngày Tổ Chức Lễ Khánh Thành, Lễ Hội Quan Âm, Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập và Xây Dựng
(View: 678)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia: Indonesia, Nepal, Hàn Quốc, Cam Bốt
(View: 1405)
Khoá Tu Học Tuổi Trẻ Tại Tu Viện Pháp Vương - Youth Spring Retreat 2020 vào lúc: 5:00pm thứ 7 ngày 28/3/2020 đến 2:00pm chủ nhật ngày 29/3/2020
(View: 5500)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 596)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia như: Thái Lan, Ấn Độ, Tích Lan, Anh quốc
(View: 1503)
Lễ Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ Ngày 09/2/2020
(View: 916)
Đại Lễ Khánh Thành Ngôi Đại Hùng Bảo Điện - Lễ Hội Quan Âm Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện và Kỷ Niệm 30 Năm Ngày Thành Lập Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam
(View: 2523)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Xuân Canh Tý 2020
(View: 895)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Thái Lan
(View: 1305)
Khoá Tu Học Cho Người Lớn vào ngày 08 tháng 03 năm 2020. Khoá Tu Học Cho Thiếu Nhi vào ngày 28-29 tháng 03 năm 2020
(View: 875)
Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 đang trở về với tất cả người con dân Việt Nam, thay mặt Hoavouu Foundation thành tâm kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: Pháp Thể Khinh An, Phật Sự Viên Thành. Đồng kính chúc Quý Phật tử và gia đình của Quý vị: Vô Lượng An Lạc, Vô Lượng Cát Tường, Thành Tựu Sở Nguyện.
(View: 745)
Hành Hương tham dự ngày Về Nguồn lần thứ 12 và dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu cũng như hành hương Ấn Độ từ ngày 12.10.2020 (thứ hai) đến ngày 9.11.2020 (30 ngày)
(View: 608)
Trong tuần này có các tin tức chính từ các quốc gia như: Tích Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc
(View: 3517)
Ngày 19 và 21 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Quý Phật tử thiện nguyện của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã đi phát quà cho người nghèo tại Đồng Nai và Vùng núi Đắk Lắk.
(View: 1155)
HT Thích Nguyên Siêu viện chủ Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương gởi Thư Chúc Tết Xuân Canh Tý 2020 đến Chư Tôn Đức và Đồng hương Phật tử
(View: 939)
Đại Hội Khoáng Đại 30, 31/05 tại Chùa Huệ Quang và Khoá An Cư Kiết Hạ được tổ chức tại Chùa Huệ Quang (Chư Ni), Chùa Phổ Đà (Chư Tăng) 31/5 đế 07/06
(View: 2348)
Trong tháng 12/2019 Hội HoaVoUu Foundation đã 3 lần thực hiện phát túi ngủ cho người Vô Gia Cư tại ở Downtown San Diego. Lần thứ nhất vào ngày 07/12, lần thứ hai 15/12 và lần thứ 3 vào ngày 26/12. Tổng cộng có 256 túi ngủ.
(View: 732)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Đài Loan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ
(View: 884)
Sau nhiều năm xây dựng Tu Viện Pháp Vương cho đến hôm nay, đã được giấy phép sinh hoạt, đây là một Phật sự quan trọng mà trải qua bao nhiêu năm tháng chư Tăng và Phật tử chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương hằng mong đợi.
(View: 1527)
Hình ảnh HoaVoUu Foundation hỗ trợ Chùa Kim Sơn, Nha Trang trong các Phật sự của Chùa trong năm 2019
(View: 885)
Hôm nay ngày 04/01/2020 tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, California, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã có cuộc họp đầu năm 2020.
(View: 716)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Tích Lan, Úc Đại Lợi
(View: 1108)
Kênh Youtube của HoaVoUu Foundation là một thư viện videos hoằng truyền con đường tuệ giác của Phật.
(View: 1609)
Thư Chúc Xuân Và Chương Trình Xuân Canh Tý 2020 Của Chùa Phật Đà , San Diego, California
(View: 863)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia: Mông Cổ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Cộng hòa Tuva
(View: 699)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo chính ở các quốc gia: Hoa Kỳ, Pakistan, Úc Đại Lợi
(View: 1454)
Ngày 15/12/2019, Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát thêm 80 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 2011)
Hôm nay, ngày 07/12/2019 Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát 100 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 2037)
Chúng tôi kêu gọi ủng hộ 300 túi ngủ (Sleeping bags) vào ngày 15/12/2019 và tiếp tục phát thực phẩm cho Người Vô Gia Cư vào Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 lúc 1:30pm
(View: 1175)
Thông Tư Kiết Đông từ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, thì thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ 10 Ngày Kiết Đông (02/01/2020 đến 11/01/2020)
(View: 871)
Trong tuần này có các tin tức tại Nhật Bản, Cộng Hoà Kalmykia, Bangladesh, Nepal và Thái Lan
(View: 1392)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã long trọng Tổ chức Lễ Truy Tán Công Hạnh của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Quảng Cáo Bảo Trợ