Thiền Nhi's Youth Got Talent- Văn Nghệ Mừng Vu Lan- August 2020

Monday, October 19, 202019:10(View: 1585)
Thiền Nhi's Youth Got Talent- Văn Nghệ Mừng Vu Lan- August 2020
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1698)
Videos này do các em thiếu nhi của Lớp Học Phật Pháp và Lớp Việt Ngữ Thiền Nhi Online thực hiện ngày 26/11/2020.
(View: 1684)
Videos này do các em Phật tử trẻ của Lớp Học Phật Pháp Thiền Nhi Online thực hiện ngày 25/10/2020.
(View: 1708)
Videos này do các em Phật tử trẻ của Lớp Học Phật Pháp Thiền Nhi Online thực hiện ngày 27/09/2020.
(View: 1531)
Videos này do các em Phật tử trẻ của Lớp Học Phật Pháp Thiền Nhi Online thực hiện ngày 26/06/2020.
(View: 1810)
CLASS (C & D) MATERIALS -Thiền Nhi's Online Vietnamese Classes for Youth. Tài liệu học tiếng Việt online.
(View: 554)
CLASS (A & B) MATERIALS -Thiền Nhi's Online Vietnamese Classes for Youth. Tài liệu học tiếng Việt online.
(View: 558)
Materials for Online Vietnamese Classes. Tài liệu học tiếng Việt cho các Em học online.
(View: 765)
Videos này do các em Phật tử trẻ của Lớp Học Phật Pháp Thiền Nhi Online thực hiện ngày 31/07/2020.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều