2020 Happy Thanksgiving- Thiền Nhi Dharma & Vietnamese Classes

Sunday, November 29, 202018:00(View: 2021)
2020 Happy Thanksgiving- Thiền Nhi Dharma & Vietnamese Classes

2020 Happy Thanksgiving
Thiền Nhi's Dharma & Vietnamese Online Classes 
Videos này do các em thiếu nhi của Lớp Học Phật Pháp và Lớp Việt Ngữ Thiền Nhi Online thực hiện ngày 26/11/2020.

Thoi Khoa Bieu Thien Nhi

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2018)
Videos này do các em Phật tử trẻ của Lớp Học Phật Pháp Thiền Nhi Online thực hiện ngày 25/10/2020.
(View: 2020)
Videos này do các em Phật tử trẻ của Lớp Học Phật Pháp Thiền Nhi Online thực hiện ngày 27/09/2020.
(View: 1939)
Videos này do các em Phật tử trẻ của Lớp Học Phật Pháp Thiền Nhi Online thực hiện ngày 30/08/2020.
(View: 1850)
Videos này do các em Phật tử trẻ của Lớp Học Phật Pháp Thiền Nhi Online thực hiện ngày 26/06/2020.
(View: 1939)
CLASS (C & D) MATERIALS -Thiền Nhi's Online Vietnamese Classes for Youth. Tài liệu học tiếng Việt online.
(View: 673)
CLASS (A & B) MATERIALS -Thiền Nhi's Online Vietnamese Classes for Youth. Tài liệu học tiếng Việt online.
(View: 693)
Materials for Online Vietnamese Classes. Tài liệu học tiếng Việt cho các Em học online.
(View: 890)
Videos này do các em Phật tử trẻ của Lớp Học Phật Pháp Thiền Nhi Online thực hiện ngày 31/07/2020.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM