Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Ngụ Ngôn

Saturday, January 8, 201100:00(View: 11504)
Ngụ Ngôn


JETSUN MILAREPA
GỬI LẠI TRẦN GIAN
Bản dịch: ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG

NGỤ NGÔN

28

Hỡi những người nghe được ban phúc từng người

trong chén thánh của thân này hợp tạo

là xác thân của thần tính bẩm sinh.

Nếu các ngươi có thể nâng cao ngọn đèn tịnh quang

các ngươi mới thật sự soi sáng được chân thân nội ngoại.

 

Trong tổ chim ưng của tư tưởng phân biệt

là con ó con giác ngộ.

Nếu các ngươi có thể tặng đôi cánh tri thức và nghệ thuật

các ngươi mới thực sự tung bay trong bầu trời toàn tri.

 

Trong núi tuyết uy nghi của thân này

là con sư tử phân biệt.

Nếu các ngươi có thể trầm tư không thiên lệch về đối tượng của tâm và thức

các ngươi mới thực sự siêu việt được thế giới này và thế giới bên kia.

 

Trong biển cả của vòng tròn bất giác

là chiếc thuyền bé nhỏ của sáu loại chúng sinh (1).

Nếu các ngươi có thể bước lên chiếc thuyền lớn ba thân(5)

các ngươi mới thực sự được cứu vớt khỏi sóng thần đau khổ.

 

Trong xác thân này, nơi ác niệm của thức quan thao túng

là tên cắp đánh cướp của chúng sự cứu vớt.

Nếu các ngươi có thể bắt hắn bằng chiếc nút thòng lọng tinh khôn

các ngươi mới thực sự thoát vòng sợ hãi

 

Trong chân thân giống như bầu trời này

châu báu lấp đầy tất cả dục vọngcần cầu.

Nếu các ngươi có thể bình tĩnh trầm tư

như thế các ngươi mới thực sự hái được ba thân như trái chín.

 

Trong sự canh giữ lâu đài thế gian này

tất cả loài người đều bị xiềng xích.

Nếu các ngươi có thể tự giải thoát bằng sự khôn khéo của đạo sư

các ngươi mới thực sự không là tù nhân nữa.

 

Trong đấng đạo sư giống như viên ngọc vô giá

là giòng thánh thủy của suối nhủ khuyên.

Nếu các ngươi có thể uống được nước suối này với đức tin kiên định

mới thực sự làm các ngươi đỡ khác

29

Hỡi cha, kẻ chiến thắng vinh quang đoàn quân quỷ sứ,

con xin kính chào người, hỡi dịch giả Marpa.

 

Mặc dù ta không tự khoe tiền nhân ta,

ta là con của loài bạch sư gầm thét.

Trong lòng mẹ ta, ta đã hoàn thành ba lực của tâm; (3) trong những năm thơ ấu ta đã ở trong hang cọp;

những năm tuổi trẻ ta đã canh giữ lối vào hang;

trong những năm trưởng thành ta đã bước đi trên những vùng tuyết giá hoang vu.

 

Dù bão tuyết quay cuồng ta không biết sợ;

vực thẳm ngoác mồm ta chẳng hãi hùng.

 

Mặc dù ta không tự khoe tiền nhân ta,

ta là con của chim ưng, vua của các loài cầm điểu.

Ngay trong trứng, lông cánh ta đã mọc,

trong những năm thơ ấu ta đã ở trong tổ chim ưng;

trong những năm tuổi trẻ ta đã canh giữ lối vào cửa tổ;

trong những năm trưởng thành ta đã vút cánh chẻ đôi vòm trời thẳm.

 

Dù trời cao mênh mông ta không biết sợ;

dù thung lũng trần gian nhỏ hẹp ta chẳng hãi hùng.

 

Mặc dù ta không tự khoe tiền nhân ta,

ta là con của loài kình ngư thân lấp lánh.

Trong lòng mẹ ta, ta đã đảo đôi mắt vàng;

trong những năm thơ ấu ta đã ở với bầy cá nhỏ;

trong những năm tuổi trẻ ta đã là con cá đầu đàn;

trong những năm trưởng thành ta đã lượn vòng theo mép bờ hồ.

Dù sấm gầm ác liệt ta không biết sợ;

dù lưỡi câu nhiều ta chẳng hãi hùng.

 

Mặc dù ta không tự khoe tiền nhân ta,

ta là con của đạo sư Kargyudpa;

Trong lòng mẹ, đức tin đã xuất hiện trong ta;

trong những năm thơ ấu ta đã hướng về giáo pháp;

trong những năm tuổi trẻ ta đã là một môn đồ;

trong những năm trưởng thành ta đã thiền định trên núi cao.

Dù quỷ ma đe dọa ta không biết sợ;

dù chư thần hoá phép ta chẳng hãi hùng.

Con sư tử trong tư thế sắp phóng mình trong tuyết giá thấy lạnh nơi móng vuốt

hoàn thành ba lực cũng chẳng lợi bao nhiêu.

 

Con chim ưng đang bay xuyên trời thẳm không thể rơi xuống

nếu con chim ưng vĩ đại bay qua trời thẳm rơi xuống

có lớn dần đôi cánh cũng chẳng lợi bao nhiêu.

 

Con kình ngư đang bơi trong nước không thể chết đuối;

nếu con kình ngư đang bơi trong nước chết đuối

có sinh ra trong nước cũng chẳng lợi bao nhiêu.

 

Tảng thiết thạch không thể bị viên đá bổ đôi;

nếu tảng thiết thạch bị viên đá bổ đôi

có tan thành mảnh nhỏ cũng chẳng lợi bao nhiêu.

 

Ta, Milarepa không sợ ma quỷ,

nếu Milarepa sợ ma quỷ,

đạt được chân tri thực tại cũng chẳng lợi bao nhiêu.
30

Chí tâm đảnh lễ Marpa từ ái.

 

Mi tìm kiếm cơ hội để chế nhạo ta

và tự hiện thân trong hình thức hãi hùng,

hỡi thần đá của núi đá Lingwa,

phải chăng mi là con quỷ của những hành vi độc ác?

Ta không biết làm sao tạo khúc ca vừa ý

nhưng mi có thực lắng nghe lời ca chân lý hay không?

 

Trên cao kia, nơi vòm trời xanh thẳm

là vầng nguyệt và thái dương, đôi tinh cầu may mắn.

Từ lâu đài của các thần vô song đó,

phát hào quang cho hạnh phúc loài người.

Khi chúng lượn vòng quanh bốn đại lục mỗi ngày

cầu mong sao quỷ xâm thực không nổi dậy chống chúng như kẻ thù.

 

Trên đỉnh tuyết pha lê hùng vĩ phương đông

là tiếng gầm may mắn của loài sư tử trắng.

Nó là vua của tất cả thú quần thần

và như là dấu hiệu cao cả, nó không ăn thịt xác chết.

Khi nó xuống mép triền dốc đá xanh đen

cầu mong sao bão tuyết không nổi lên chống nó như kẻ thù.

 

Dưới tàng cây rậm mát của khu rừng phương nam

là con cọp gấm may mắn.

Nó là con thú bắt mồi vô địch

và như là dấu hiệu huy hoàng không dành cho đời nó.

Khi nó bước đi trên con đường vực thẳng bên vực sâu

cầu mong sao bẫy sập không nổi lên chống nó như kẻ thù.

 

Trong hồ Mapam lấp lánh màu bích ngọc phương tây

là con kình ngư bụng trắng may mắn.

Nó là kẻ nhảy múa trong thủy đại

và đảo tròn đôi kim nhãn một cách diệu kỳ.

Khi nó bơi đi tìm thức ăn thích thú

cầu mong sao lưỡi câu không nổi lên chống nó như kẻ thù.

 

Trên núi đá đỏ màu thần bí phương bắc

là con linh thứu may mắn, chúa của loài chim.

Nó là kẻ thấu thị trong loài có cánh

và trong sự khôn ngoan kỳ diệu, nó không cướp đoạt sự sống của ai.

Khi nó bay tìm thức ăn trên núi cao ba đỉnh

cầu mong sao bẫy thừng không nổi lên chống nó như kẻ thù.

 

Trên núi đá Lingwa, nơi chim linh thứu xây tổ

là nơi Milarepa được ban phước lành.

Hắn đang hoàn thành việc tốt cho đồng loại và chính hắn,

và như là dấu hiệu của chân lý, hắn đã từ bỏ thế gian

và đã giục tâm thức đến giác ngộ tối thượng.

Như là mục đích duy nhất khi hắn khao khát

thành Phật trong đời này và trong thân xác này,

hỡi thần đá Lingwa

cầu mong mi không nổi lên chống hắn như kẻ thù.

 

Khúc hát là sáu lần năm ba mươi

hình ảnh ví von kèm thêm lời giải thích.

Hỡi thần đá Lingwa, mi hiểu chăng chân lý

đã kết lời như những chi tiết này như chuỗi xích vàng?

Trong tích số những hành vi, mà mi đã gây bao tội nghiệp.

Mi đừng cần mẫn gia thêm vào nữa

mà từ đây mi phải chiến thắng ma tính ác tâm mi.

Nếu một người không biết tất cả là tâm

thì những quỷ dữ là tâm phân biệt sẽ có cả đoàn,

và nếu hắn không biết chính tâmchân không

làm sao hắn tiêu diệt được đoàn quân ma quỷ?

Hỡi quỷ nữ ác độc, đừng làm hại, đừng làm hại,

đừng làm hại ta là kẻ đã đến lúc khởi hành.

31

Ta tạ ân thầy ta vì ưu ái của người

và cầu mong người vì từ tâm

ban cho hồn ta được chín muồi trong giải thoát.

 

Với các ngươi:

những tín đồ được phúc lành của đức tin đã ngồi tại nơi đây,

ta sẽ tặng sự khuyên nhủ quan trọng sâu xa trong lời hát,

hãy lắng tai và chăm chú lắng nghe.

 

Con sư tử trắng của những cánh đồng tuyết giá trên cao

đang há miệng giữa những đỉnh tuyết trắng phau

hẳn không sợ một con nào khác,

thói quen kiêu hãnh của nó là vươn mình giữa vùng tuyết lạnh.

 

Con linh thứu oai hùng của núi Drakmar hùng vĩ

đang xòe đôi cánh giữa khoảng trời cao rộng

hẳn không sợ rơi xuống vực sâu,

thói quen kiêu hãnh của nó là vút cánh chẻ đôi vòm trời thẳm.

 

Trong dòng sông và biển hồ dưới thấp

con cá kình mình lấp lánh lao đi

hẳn không sợ chết đuối,

thói quen kiêu hãnh của nó là lội bơi lấp loáng.

 

Trên những cành cây làm áo cho triền dốc núi Mon

những con khỉ đuôi dài và đuôi ngắn diễn trò khéo léo

hẳn không sợ rơi xuống dốc cao,

thói quen kiêu hãnh của chúng là diễn lắm trò vui.

 

Dưới những cành rậm lá của cây rừng

con cọp gấm Tây Thiên tỏ sự can đảm của mình

hẳn không biết sợ,

bản tính của cọp là khôn ngoan rực rỡ.

 

Trong những khu rừng của Singghala

Milarepa thiền định về chân không

hẳn không sợ cuộc trầm tư mình thất bại,

thói quen kiêu hãnh của Milarepa là nhập định lâu dài.

 

Trong chu kỳ thanh tịnh của tinh cầu chân lý

hắn vui hưởng kinh nghiệm chẳng cuồng điên

hẳn hắn không sợ sai lầm ý nghĩa,

thói quen kiêu hãnh của hắn là đứng trong thực tại.

 

Trong kinh nghiệm về sức sống lưu hành dòng nội hướng

hắn bực mìnhảo ảnh đến cản ngăn

hắn như thế không lạc ngoài chân tri giải,

sai lạc là huênh hoang về tiến bộ.

 

Từ năng lực bẩm sinh của nhiếp tâm thành tựu

tuôn trào đầy cho hắn vô số tư tưởng cao siêu và hèn hạ

thế nhưng hắn không buông tâm theo tư tưởng

vì tâm là sân khấu buộc ràng vô số ý hiện ra.

 

Bằng năng lực chín muồi theo nhân quả

hắn ngồi nhìn chân thể của đức hạnh và thói hư

hẳn không bị quấy rầy trong chánh định

vì lời hắn nói là: "chân lý không sai" phân chia thiện ác.

32

Con tuấn mã của ta có nước nhanh của tâm phân biệt.

Nó huy hoàng trong những nùi lụa bình tâm,

nó mang làn da cừu thành công giữa cuộc đời hư ngụy

và chiếc yên loè loẹt của tự tri rực rỡ trên lưng,

được ba khổ thế gian (11) làm dây giàm buộc chặt.

Nó còn mang thêm dây buộc yên đuôi tri thức và nghệ thuật;

trên đầu nó là chiếc cương giữ cầm hơi thở

nơi hai mày phe phẩy tua vải nhiếp tâm

trên chóp mũi lúc bình minh, ngọ thiên, khi chiều xuống,

và trên trán nhô cao chòm lông bờm cơn lụt thanh bình bên trong.

Miệng nó được bộ cương thân huyền bí dắt đưa;

được thúc giục bằng chiếc roi dòng tâm tuôn chảy.

Nó được chứng minh đầu tiên trong chủng loại, trên đồng bằng kinh nghiệm siêu việt.

Như thế đó là con ngựa của hiền nhân ta.

Nếu chạy trốn nó sẽ thoát được đầm lầy thế gian này.

Nếu theo đuổi, nó sẽ đến được cõi trời hoàn toàn thanh tịnh.

 

33

Một du khách đến bên đường cầu xin lời khuyên của Milarepa. Anh ta đang chán đôi giày ống của anh ta làm bằng da nai đế nỉ mà người Tây Tạng thường dùng. Đôi giày được tô điểm bằng hình vẽ vui vui trên lụa và có nạm những nút đồng. Milarepa coi đôi giày như một biểu tượng thế gian và làm trở ngại hiền nhân.

 

Hãy nhìn xem cơ nghiệp ba vương quốc thế gian này

bị khâm liệm trong u minh mịt mờ bất giác.

Những đồng cỏ khát vọng là hố thẳm bùn sâu.

Những vũng lầy ganh tỵ tràn đầy gai nhọn.

Con chó dại nóng giận sủa vang, cắn đớp.

Vùng đá chởm kiêu mạn vươn cao trên đỉnh núi.

Khi ta đã lội qua dòng sông đời,

ta cầu nguyện cho ta được trốn trong đồng bằng cực lạc.

Trong những chiếc giày của ta đốm điểm mơ ảo ảnh mong manh

và đôi đế nỉ cố ý sai lệch của thế gian này

được kết chặt với nhau bằng tin tưởng vào sự động hành nhân quả.

Được nạm bằng những nút đồng đeo đuổi thành đạt

được gắn bằng ba móc khóa triền phược căn nguyên (12)

là đôi giày Trung hoa của hiền nhân ta đấy.

34

Hỡi kẻ bố thí đầy hơi kiêu mạn,

hỡi phú hộ Ngendzong, hãy lắng nghe ta hát. 

 

Suốt ba tháng mùa xuân

khi mọi người Tây Tạng cày ruộng họ

và ta, bậc hiền nhân, cũng cày ruộng của ta.

Trên mặt đất cứng đau khổ sơ nguyên

ta bón phân đức tin và tiên triệu

và tưới nước no nê bằng năm thứ cam lồ (13).

Là một nông dân đầy tin tưởng,

ta đã gieo hạt giống tự do không lầm lạc của suy tư.

Đã mắc ách vào cổ đôi bò siêu việt nhị nguyên

ta đã gắn hết những luống cày trí huệ,

và được dẫn dắt bằng kinh điển thiêng liêng

đã kéo chiếc cày tịch nhiên bất động,

đã dùng chiếc roi nhiệt tâm khoảnh khắc.

Hạt giống chắc và mạnh;

mầm non thánh tín sẽ bung lên;

bông lúa sẽ chín vàng đúng lúc.

Ngươi làm nông dân của thế gian này;

ta làm nông dân của trưởng thành vĩnh cửu.

Vào mùa gặt, chắc chắn chúng ta sẽ thấy gia tăng;

và khi mùa gặt xong, chắc chắn chúng ta sẽ đua nhau vui vẻ.

Khúc hát này được hát lên như một ngụ ngôn;

đây là khúc hát dân cày của ta.

Hãy tạo đức tin trong lòng ngươi, hỡi kẻ đầy hơi kiêu mạn;

hãy làm việc thiện cho chính ngươi và tích tụ những hành vi xứng đáng.

35

Hỡi kẻ bố thí đã hỏi dồn ta câu này sang câu khác,

ngươi là kẻ có thiện năng, hãy lắng nghe ta hát.

Ngươi biết hay không biết tên ta?

Nếu ngươi không biết tên ta,

ta là Milarepa.

Ta là người sám hối;

ta là người thiền định với hùng tâm tha thiết;

ta là hiền nhân đã quên phân biệt.

Tích trượng ta cầm tay này

đầu tiên đã mọc trên triền núi đá chập chùng bên Thiên Trúc,

sau đó được trì xuống và đốn ngã bằng con dao Ấn Độ

cuối cùng được buộc bằng dây da mềm mại.

Nguồn gốc tích trượng là núi Mon phương nam;

được chuyên chở trên lưng con bò mộng kéo xe Đại Thừa;

được du hành qua nhiều phố chợ;

được cúng dường cho một kẻ tín thành.

Tích trượng của ta là như thế đó.

Ngươi hiểu hay không ý nghĩa tích trượng này?

Nếu ngươi không hiểu,

hãy lắng nghe ta giảng giải.

Chặt trúc tại gốc

có nghĩa là cắt đứt nguyên nhân cội rễ thế gian này.

Chặt trúc tại ngọn

có nghĩa là cắt đứt lỗi lầm do nghi ngờ tạo tác.

Cái ngã xuống chỉ cao hai thước mộc

có nghĩa là sự từ bỏ thế gian của phàm phu cũng chỉ cao như thế.

Tính tốt tự nhiên và dễ uốn của trúc

có nghĩa là thiện tính trường tồn của tâm nguyên thủy.

Nhựa sống ngọt ngào và màu sắc đẹp đẽ của trúc

có nghĩa là sự bồi dưỡng chân lý của bổn tâm.

Tính dễ uốn cong của thân trúc ngay thẳng

có nghĩa là sự thực hành của chân lý không sai.

Khe lõm trên thân trúc

có nghĩa là con đường hoàn toàn đưa đến dòng thánh tính.

Thân trúc bốn lóng

có nghĩa là sự tràn đầy của bốn hạnh vô lượng (14).

Thân trúc ba mắc nối

có nghĩa là sự toàn hảo của ba thân (5) bất hoại.

Màu sắc không thay đổi của trúc

có nghĩa là tính bất di dịch của chân lý căn nguyên.

Tính tròn của những lóng trúc

có nghĩa là tính bất sinh của chân lý.

Men bóng trắng mãi của trúc

có nghĩa là tánh không ô nhiễm của chân thân.

Tính rỗng của thân trúc

có nghĩa là tánh không của vạn vật bất hư.

Những vết lốm đốm trên thân trúc

có nghĩa là chân tri như là hạt giống của thể tánh duy nhất.

Những chấm đen nhỏ trên thân trúc

có nghĩa là hiền nhân áo vải Tây Tạngtrí phân biệt tinh vi.

Tiền nhân cao quý đời đời của trúc

có nghĩa là sự chăm chỉ thực hành pháp giáo của hiền nhân.

Vẻ đẹp xinh tươi của trúc

có nghĩa là nhiệt tâm hiền tâm vì tín ngưỡng loài người.

Mảnh sắt nhọn bịt đầu trúc trượng

có nghĩa là sự rong chơi của hiền nhân trong núi cao rừng thẳm.

Bao đồng bịt nơi tay nắm

có nghĩa là năng lực của hiền nhân khắc phục được các nữ thiên thần.

Những đinh sắt đóng trên thân trúc trượng

có nghĩa là sự kiên tâm vĩ đại của hiền nhân.

Chiếc khâu đồng gắn nơi đó

có nghĩa là hoàn toàn thừa thãi bên trong của hiền nhân.

Sợi dây da buộc nơi đó

có nghĩa là sự khôn ngoan nhu nhuyễn của hiền nhân.

Hai tao của dây da

có nghĩa là tiến trình của hiền nhân trên đường hợp nhất của hai thành một.

Sự xoắn vào nhau của dây nguyên thủy với một dây tương tự

có nghĩa là sự hợp nhất của hiền nhân với ba thân nguyên thủy.

Chiếc đĩa đựng của bố thí bằng xương gắn nơi đó

có nghĩa là sự rong chơi của hiền nhân khắp cả trần gian.

Chiếc túi nhỏ đựng bùi nhùi mồi lửa gắn nơi đó

có nghĩa là sự tình bằng hữu của hiền nhân hướng về mọi vật.

Chiếc tù và bằng vỏ ốc trắng gắn nơi đó

có nghĩa là linh phù về chân lý của hiền nhân.

Mảnh da cọp nhỏ gắn nơi đó

có nghĩa là sự hoàn toàn vô úy của hiền nhân.

Tấm gương soi gắn nơi đó

có nghĩa là cảnh bình minh của trực thức hoàn toàn bên trong hiền nhân.

Con dao bén gắn nơi đó

có nghĩa là sự cắt đứt những khổ não của hiền nhân.

Viên pha lê duy nhất gắn nơi đó

có nghĩa là sự khước từ tính bất tịnh của dục vọng của hiền nhân.

Xâu chuỗi kết bằng những hạt ngà gắn nơi đó

có nghĩa là dây tình thương của hiền nhân nối buộc với thầy.

Bộ chuông mõ gắn nơi đó

có nghĩa là sự rao giảng đạo lý của hiền nhân khắp miền khắp cõi.

Chiếc y bằng len trắng vải đỏ gắn nơi đó

có nghĩa là sự tạp đa của môn đệ hiền nhân.

Sự sử dụng trúc trượng trong tay hiền nhân

có nghĩa là sự chuyển hóa thường nhân bằng chánh pháp.

Tra vấn ý nghĩa của nó

có nghĩa là hướng ý về nơi tôn kính.

Họp mặt cùng ta

có nghĩa là việc làm của kẻ cầu nguyện xưa kia.

Bài hát về ý nghĩa của chiếc gậy trắng này

tất cả thần và người đều hiểu được.

Nhờ lòng tin chân thành khiến ngươi có được đạo nghĩa của nó,

hãy luôn luôn thực hành đức tin thánh linh trong hạnh phúc.

36

Ở đây Milarepa, bằng lối ngụ ngôn, bày tỏ những nguy hiểm mà người môn đệ có thể gặp phải trong cuộc nhiếp tâm quán tưởng xảo diệu và ông mô tả cách giữ mình cho người môn đệ khỏi bị nguy hại trong những cuộc tấn công ma quỷ như thế. Người môn đệ phải kiên gan và đứng vững, dùng uy lực của thần chú huyền bí mà thầy đã dạy buộc những kẻ thù ma quỷ phải phục tòng rồi lại dẫn dụ họ, như thế tâm người môn đệ sẽ được an tịnh và thấy được cảnh an lạc.

 

Nơi phương đông trong đế quốc Trung Hoa huy hoàng

một thiếu phụ Trung Hoa dệt lụa.

Nếu con thoi mang sợi chỉ bên trong của nàng không sai lệch

nàng sẽ không chán nản vì cơn gió thời gian nhanh chóng bên ngoài,

nhưng nàng làm việc với sự chăm chú bên trong

nàng sẽ hoàn thành tấm lụa của nàng.

 

Nơi phương bắc trong vương quốc Hoa Hạ

một chiến sĩ vô địch đi đến chiến trường.

Nếu người chiến sĩ không đứng lên chống lại thế giới ma quái bên trong

hắn sẽ không sợ đoàn quân của Gesa bên ngoài,

nhưng hắn tự bảo vệ mình bằng thuật trừ ma quái

hắn sẽ chiến thắng vinh quang.

 

Nơi phương tây trong vương quốc Ba Tư trũng thấp

là cổng thành bằng đồng của đoàn chiến sĩ du mục.

Nếu biển đồng tan chảy bên trong không được khuấy đều

nó sẽ không sản xuất được tên súng bên ngoài

nhưng thoát khỏi đường nứt bên trong

nó sẽ chống lại cuộc tấn công của địch.

 

Nơi phương nam trong miền đất Népal sấm sét

chiên đàn hương đứng xoa dịu giữa rừng.

Nếu lưỡi rìu quái ác không bủa vào bên trong

nó sẽ không bị bổ đôi bởi lưỡi búa của tiều phu núi Mon bên ngoài.

nhưng chống lại tất cả sức tàn phá bên trong

nó sẽ lớn cao trong rừng rậm.

 

Nơi cô tịch Chubar xứ Drin

là mi, Milarepa, kẻ trầm tư thiện nghệ.

Nếu không tạo sự phân biệt bên trong thành con quỷ thù địch

mi sẽ không sợ sự tấn công của ma quái bên ngoài,

nhưng thanh tịnh bổn tâm bên trong

mi sẽ thành hiền nhân đích thực.

 

Mi đã tự tập kiểm soát những tưởng tượng nhục cảm của mi

và trên núi đá chập chùng của chân không chân lý

mi đã tìm thấy lâu đài trầm tư tịch nhiên bất động;

đã mặc vào chiếc áo giáp giác ngộ tâm linh

và đã mài bén vũ khí trí huệtừ tâm.

Mặc dù những đoàn quân quỷ sứ vây quanh

mi sẽ không chạy trốn vào thị thành khoái lạc.

Mặc dù thế giới diêm vương nổi dậy chống mi như kẻ thù mi sẽ không chiến bại với đoàn quân diêm chúa

nhưng mi sẽ chiến thắng rất mực vinh quang.

Song nên biết bề ngoài ước mơ của ngoại vậtkỳ diệu,

và sự nhiếp tâm tịch tĩnh bên trong gây nhàm chán,

lòng ham muốn lạc thú giác quan là người bạn đồng hành trường thọ,

và khi mơ chìm trong dòng ảo tưởng chảy qua tri thức

con quỷ phân biệt tinh ranh tìm kiếm phương tiện thù hằn,

bao giờ cũng nằm chờ trên ngõ hẹp giữa hố thẳm hy vọngsợ hãi

nó có thể bắt mi bằng chiếc nút thòng lọng ích kỷ.

Nhưng mi hãy canh giữ trí nhớý thức mi

và, là kẻ giỏi canh gác lâu đài, mi sẽ là hiền nhân.

Bài hát này gồm bốn ẩn dụ với lời giải thích thành năm.

Lời hát được kết thành khéo léo như chuỗi ngọc nạm trên mặt dây chuyền,

và lời giảng giải là tấm gương đẹp tặng linh hồn.

Hãy học cho hiểu, hỡi những môn đồ may mắn.Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1670)
Vũ trụ chúng ta sinh ra đã được gần 14 tỷ năm. Đó là quá trình tiến hóa, từ vật chất không có sự sống đến vật chất có sự sống, lên đến
(View: 2549)
Mỗi khi có dịp gặp và ngồi nói chuyện về tỉnh Khánh Hòa, Quách Tấn đều nhắc cho tôi biết là, Khánh Hòa có 2 người tiếng tăm đã vượt biên giớiHòa thượng Thích Quảng ĐứcBác sĩ Yersin.
(View: 5197)
Daisetsu Teitaro Suzuki sinh ngày 11 tháng 11 năm 1870 và mất ngày 12 tháng 7 năm 1966 tại thành phố Kamakura, Nhật Bản
(View: 4804)
Mùa Phật Thành Đạo năm nay Phật lịch 2564 - Dương lịch 2021, chúng ta đồng nhất tâm cầu nguyện...
(View: 12905)
“Nói Thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc cao Tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sư.”
(View: 7251)
Bài này sẽ khảo sát một số khái niệm về các hiện tướng của tâm, dựa theo lời dạy của Đức Phật và chư Tổ sư
(View: 4594)
Bài này dịch từ bài viết năm 2005 nhan đề “Two Styles of Insight Meditation” của Đại sư Bodhi, người đã dịch hầu hết Kinh Tạng Pali sang tiếng Anh.
(View: 4974)
Bài viết này xin mạn phép trao đổi cùng những hành giả sơ phát tâm tu trì pháp môn niệm Phật. Và vấn đề “Động” hay “Tịnh” cũng là một trở ngại lớn của người dụng công hành trì pháp môn niệm Phật.
(View: 6258)
Giới đàn là một nghi lễ để truyền trao giới pháp cho các giới tử là những người xuất gia theo đạo Phật. Để thành tựu được một giới đàn, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, thất chứng và giới tử.
(View: 12885)
Ngày lễ Vu Lan trong Đạo Phật là ngày “Phật Hoan Hỷ”, ngày “Tự Tứ”. Tăng, Ni tập trung vào sự tu niệm và thỉnh cầu những bậc...
(View: 5402)
Lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ là ngày dành cho các Phật tử mà đó còn là mùa báo ân, báo hiếu của tất cả những người con dành cho bố mẹ.
(View: 6273)
Pháp thiền này không cửa để vào, nhưng vẫn lấy tam học (giới, định, huệ) để lìa tam độc (tham, sân, si).
(View: 8306)
Vọng niệm diệt dứt, đó là chân tâm thường trụ của chư Phật.
(View: 5715)
Quá trình hóa giải sự hoang mang bối rối dựa trên việc làm cho tâm chúng ta ổn định và thêm sức mạnh cho tâm. Chúng ta thực hiện việc này bằng cách thực hành thiền.
(View: 5843)
Thực hành thiền đánh thức niềm tin của chúng ta rằng trí tuệtừ bichúng ta cần đã có sẵn trong chúng ta rồi.
(View: 3748)
Hôm nay đây, nhân mùa Phật đản, chúng ta lại thấy dường như hình ảnh Đức Phật đang thấp thoáng trong những lời cầu nguyện
(View: 5235)
“Chánh niệm là tỉnh giác, tu tập bằng cách đặc biệt duy trì chú tâm: mục đích tập trung vào hiện tiền và không phán đoán.”
(View: 7955)
Đức Phật hay Đạo Phật, mặc nhiên đã đóng góp sự lành mạnh, và hiện hóa vào trong mọi tầng lớp xã hội loài người, và muôn loài ...
(View: 7668)
Vesak là tiếng Sinhalese của người dân đảo quốc Sri Lanka (Tích Lan), tiếng Pali là Vesakha, tiếng Phạn (Sanskrit) là Vaisakha, Vesak là tên gọi của một tháng theo lịch xưa của nước Ấn Độ trong thời Đức Phật
(View: 6419)
Thông Điệp Chúc Mừng Vesak 2643 (2019) Của Thủ Tướng Úc Đại Lợi, Ông Scott Morrison; TT Thích Nguyên Tạng dịch Việt
(View: 5225)
Đạo Phật xuất hiệnthế gian, khởi đầu từ vườn Lâm-tỳ-ni, xứ Nepal, Ấn Độ cổ (nay là Brumindai vùng Terai), và bừng sáng tại Bồ đề Đạo tràng, nước Magadhi (Ma-kiệtđà),
(View: 5145)
Thực tập thiền địnhchánh niệm không những giúp ích cho sức khoẻ chung trong cuộc sống cá nhân mà còn giúp cho cả bác sĩ và bệnh nhân trong việc chữa trị bệnh được hiệu quả hơn.
(View: 6008)
... Tôi hân hoan đón mừng ngày Phật Đản, ngày ra đời của một con người trí tuệ, bậc Thầy của muôn loài chúng sinh.
(View: 12925)
Tào-Khê tịnh thất, sớm mai thăm vườn kiểng bên hiên, nhìn chậu mai đơm nụ, bỗng nhớ rừng mai năm nào …
(View: 12122)
Con đường tâm linh đưa con người vượt khỏi thế giới hiện tượng vô thường (hoa tàn hoa nở) để đến thực tại vô tận, bất sanh bất diệt (xuân vô tận).
(View: 13377)
Theo truyền thống văn hóa Trung Quốc cũng như truyền thống Á Đông, cây tùng cúc, trúc, mai tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong một năm;
(View: 8751)
Trong quá trình nghiên cứu kinh Đại thừa nói chung và pháp môn Tịnh độ nói riêng, với những gì biết được, tôi cũng “suy luận” ra là có cõi Tây phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.
(View: 8784)
Heo là một loài vật có hình dáng tròn trịa mũm mỉm, béo tốt ủn ỉn và hiền từ, khác với loài thú dữ khác như rắn, sư tử, beo… hại người, hại vật.
(View: 7076)
Chúc mọi nhà một năm mới đủ ăn, dư mặc, thừa tình yêu thương và giàu lòng quảng đại. Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!
(View: 8874)
Khi nhìn bức tượng Đức Phật đang ngồi thiền, hình ảnh đó làm tôi cảm thấy rất bình an.
(View: 6474)
Bài viết này đã đăng trên Đặc San Kỷ niệm lể Vu Lan 1989, năm Kỷ Tỵ, của chùa Hoa Nghiêm ở Toronto, Canada.
(View: 7311)
Có rất nhiều bạn trên thế giới hiện nay hoặc vì một lý do nào đó, có thể chủ quan hoặc khách quan, đã mang tâm oán hận cha mẹ, người đã rứt ruột sinh ra mình.
(View: 5763)
Đọc trong mùa Vu Lan, cũng là đọc trong tất cả mọi thời. Bởi vì Vu Lan, dựa vào tích Ngài Mục Kiền Liên vào cõi ngạ quỷ tìm cứu mẹ, là nơi lửa cháy không ngừng, nơi đói khát không ngừng
(View: 9727)
Mặc dù Đức Phật đã xuất hiện trên hành tinh trái đất màchúng ta đang có mặt cách nay 2.642 năm về trước, và hiện nay đang bước sang thập niên thứ 2 ...
(View: 10264)
Có nhiều câu hỏi về tái sanh thường được nêu ra đối với các Phật tử. Có tái sanh không? Nếu có, có thể nhớ chuyện kiếp trước không? Cái gì tái sanh? Có thân trung ấm hay không?
(View: 6416)
Nhân ngày lễ vía Xuất gia của Đức Phật, nhằm vào ngày mồng Tám tháng Hai mỗi năm, tôi xin tóm lược lại một vài sự kiện mà trong Kinh Phật Bản Hạnh đã ghi lại để làm quà cho tất cả quý Phật Tử xa gần.
(View: 8965)
Năm nay trời thiếu mưa, và sương mù cũng không nhiều như những năm mới đến cư ngụ tại thủ phủ Sacramento, bang California.
(View: 6814)
Chó vẫy đuôi mừng, vầng trăng thiện hạnh trùm khắp, từ bi toàn thân hỷ lạc.
(View: 6819)
Nếu Trái Đất mỗi ngày không múa điệu nghê thường lả lướt quanh Vầng Thái Dương rực rỡ thì có lẽ con người cũng chẳng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kỳ diệu của xuân hạ thu đông.
(View: 8739)
Lòng từ bi nhân ái, tiếng Tây Tạng là Tse wa (rtse ba) là một thuật ngữ nói lên tình mẫu tử và nỗi âu lo vô biên của chư Phật đối với mỗi chúng sinh.
(View: 11246)
Thời thanh xuân, tiếng nói trong trẻo, du dương; trung niên, tiếng trầm như sấm; lão niên, tiếng khàn đục như cối xay.
(View: 9622)
Đây là một quyển sách khác thường của Đức Đạt-lai Lạt-ma phân tích bản chất của thiền định thật chi tiết và sâu sắc.
(View: 8388)
Thiền nhân và thi nhân đều có thể sáng tạo thơ hay. Thơ của các thiền sư thường là sự phóng thích chút bản ngã cuối cùng, nên nó không sanh từ vọng tưởng.
(View: 6401)
Cũng như Phật Đản, để phù hợp với cuộc sống, sinh hoạt tại hải ngoại, Vu Lan cũng không còn là ngày mà là mùa. Từ giữa tháng 7 kéo dài cho đến cuối tháng 9 khắp năm châu đâu đâu cũng tưng bừng lễ hội Vu Lan
(View: 9256)
Luyện tập thiền định có thể làm giảm tình trạng căng thẳng tâm thần, các xúc cảm tiêu cựccải thiện giấc ngủ, các hiệu ứng này có thể tạo ra các tác động tích cực đối với quá trình lão hóa của não bộ.
(View: 7284)
Dưới đây là một bài giảng ngắn của Lạt-ma Denys Rinpoché, một nhà sư người Pháp. Ông sinh năm 1949, tu tập theo Phật giáo Tây Tạng từ lúc còn trẻ
(View: 7030)
Hàng năm, từ trung tuần tháng 12 dương lịch, các tự viện khắp nơi đều hoan hỷ chuẩn bị tổ chức các khóa tu để cúng dường lễ vía Đức Phật A Di Đà, vị Phật đã phát 48 đại nguyện cứu độ chúng sanh
(View: 10848)
Sống trong thời đại văn minh, con người cần phải học hỏi để theo kịp trào lưu tiến bộ trong nhiều lãnh vực như Y học, Não học, Tâm lý học, Địa chấn học, Thiên văn học, Vũ trụ học v.v
(View: 9391)
Trong số các phương pháp thực hành tâm linh, thiền chánh niệm (còn gọi thiền tỉnh thức, thiền minh sát) là một lựa chọn của số đông người.
(View: 8915)
Hãy chấp nhận các kinh nghiệm của bạn, ngay cả các kinh nghiệm bạn ghét.
(View: 9572)
Tu tập tự thân chính là công phu quan trọng nhất trong toàn bộ cái gọi là Phật giáo.
(View: 7792)
Thiền sư Ajaan Fuang Jotiko, sinh năm 1915 tại tỉnh Chanthaburi, Đông nam Thái Lan (gần biên giới Campuchia).
(View: 7330)
Lời Thầy thường dạy, lại bàng bạc không gian “Ta là tiếp nối của Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. Các Ngài ở trong ta và ta ở trong các Ngài...
(View: 6688)
Dường như con người có thể phát tiết ra khả năng kỳ lạ để thích ứng với môi trường và hoàn cảnh sống mà có lẽ chính họ đôi khi cũng không ngờ.
(View: 6272)
Mỗi người con của Phật xin hãy tinh tấn tu học để báo đáp thâm ân Tam Bảo; báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục; nổ lực góp phần vào xây dựng cộng đồng nhơn loại...
(View: 8376)
Khởi đầu, thiền định là một phương pháp tu luyện tâm thức (bhāvanā), bắt nguồn từ Ấn Độ cách đây vài ngàn năm, phát triển chủ yếu trong...
(View: 8144)
Chỉ vài phút tập tỉnh thức trong các việc nhỏ đời thường, sau này sẽ trở thành những hành trang Phật giáo cực kỳ quý giá cho các em vào đối mặt cuộc đời.
(View: 11478)
Trong kinh có một câu chuyện xảy ra làm đau lòng mọi người khi đức Phật còn tại thế. Một người vì quá tham tàn, bạo ngược, bất chấp cả tình cha con...
(View: 12371)
Nơi biển khơi ngàn con sóng bạc đầu, hay trên cánh đồng xanh lúa chín rì rào đâu đâu cũng thấy hiện thân nỗi binh an khắp tất cả.
(View: 8229)
Kyabje Lama Zopa Rinpoche giải thích cách phát khởi thực chứng về các giai đoạn của đường tu giác ngộ trong Khóa Tu Kopan Thứ Mười Hai...
(View: 10647)
Một hiện thể độc nhất, này các Tỷ-kheo, một nhân thể phi thường trác việt khi xuất hiệnthế gian, sự xuất hiện ấy đem lại hạnh phúc cho...
(View: 8341)
Không dễ tìm được một chúng sinh nào chưa từng một lần trong quá khứ là mẹ của ngươi…
(View: 8446)
Ngày 4-5 vừa qua, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã gởi đi Thông điệp nhân Ngày Vesak 2641 (2017)
(View: 7874)
Bài này chỉ giới thiệu sơ sài đôi nét độc đáo của bản dịch Việt thơ chữ Hán của Trần Nhân Tông...
(View: 8464)
Bước chân ban đầu là bước chân khai mở con đường vượt thoát những phiền não, ràng buộc của kiếp sống...
(View: 7372)
Khi một hiện hữu làm linh hiện ý nghĩa hiện sinh trọn vẹn của nó, cả ba ngàn đại thiên thế giới đều rung động.
(View: 8679)
Cảnh sát là một nghề căng thẳng hơn rất nhiều nghề khác trong đời thường. Đôi khi, buổi sáng ra đi, không chắc gì buổi chiều đã toàn vẹn trở về.
(View: 10726)
Tinh thần tu chứng, cũng như phụng sự tha nhân xây dựng quê hương đất nước, Phật Giáo Việt Nam đã khẳng định sự hiện hữu của mình hơn 2000 năm trên suốt dòng lịch sử của dân tộc Việt...
(View: 12327)
Thiền định là phép tu tập chủ yếu của Phật giáo, có thể xem là "cột trụ" chống đỡ cho toàn bộ Phật giáo nói chung.
(View: 10153)
Hiện tại có tính bình đẳng cho tất cả mọi người. Dầu ở bất cứ nơi nào trên trái đất, dầu tôi và anh ở múi giờ khác nhau, người ta vẫn chung nhau một hiện tại.
(View: 10746)
Mỗi cuối năm khi hoa mai, hoa đào bắt đầu nở, khi ngoài trời vài cơn gió hiu hiu lạnh nhẹ nhàng lướt qua trên cành cây ngọn trúc, thì chúng ta biết là mùa Xuân đang về.
(View: 9771)
Năm cũ sắp sửa trôi qua với bao đổi thay của đất trời và con người, để đón nhận một mùa xuân mới tràn đầy hạnh phúc.
(View: 12036)
Vào đêm cúng Giao Thừa tại các Chùa Việt Nam cũng đồng lúc cử hành Lễ Khánh Đản của đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai...
(View: 8608)
Trong các khóa thiền tập của chúng ta, các thiền sinh phải tập chú niệm trong cả bốn tư thế đi, đứng, ngồi, nằm...
(View: 10496)
Vẽ đẹp cao quý trong ngày xuân là mọi người có dịp làm mới lại những truyền thống văn hóa, đạo đứcdi huấn của tổ tiên...
(View: 11160)
Cộng đồng Phật giáo chỉ là một nhóm thiểu số tại Cuba. Dù vậy, họ vẫn đang có những bước đi lặng lẽ thơ mộng và trang nghiêm tại đảo quốc xinh đẹp này.
(View: 10811)
Đức Phật dạy chúng ta nhìn bất cứ điều gì xuất hiện trước mắt cũng phải nhận biết rằng: sự vật không trường tồn.
(View: 11951)
Bài Thuyết Trình Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần Thứ 10 tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada ngày 07 – 09 tháng 10, 2016
(View: 9773)
hật giáo truyền nhập Tây tạng được xem như chính thức từ vua Srong-btsan sGam-po (569–649?/605–649 Tl?); nhưng phải đợi hơn một thế kỷ sau, dưới triều vua...
(View: 23140)
Giáo, Lý, Hạnh, Quả là cương tông của Phật pháp. Nhớ Phật, niệm Phật, thật là đường tắt để đắc đạo. Xưa kia, tu pháp nào cũng đều đủ cả bốn điều này.
(View: 10916)
Thiền Vipassana là một phương pháp để giúp chúng ta có được một đời sống nội tâm lành mạnh, an lạc.
(View: 10490)
Kể từ khi Phật giáo du nhập vào nước ta, đến thế kỷ II thì Phật giáo đã định hình và phát triển khá mạnh mẽ, nhất là đã có...
(View: 10635)
Có nhiều phương pháp giúp chúng ta giảm bớt đau khổ tạm thời. Khi các bạn gặp đau khổ, các bạn đổi hướng chú ý của ...
(View: 10700)
Một hôm, Tôn giả Xá Lợi Phất đi trì bình khất thực trong thành Vương Xá, khi ngang qua...
(View: 10783)
Tôi nhớ mãi một buổi chiều, Mẹ ngồi bên thềm sân, Cúi xuống, thoang thoáng một nét buồn.
(View: 11141)
Phật dạy chúng ta tu thiền định cốt để buông xả các niệm tạp loạn, tâm lặng lẽ thanh tịnh. Theo kinh Nguyên thủy Phật dạy...
(View: 13424)
Ngày Lễ Phật Đản Visak là ngày quan trọng nhất đối với tất cả Phật tử trên toàn thế giới. Đây là ngày...
(View: 15013)
Cách đây hơn 2.600 năm, vào ngày trăng tròn tháng Tư, tại vườn ngự uyển Lumbini, thành Kapilavastu...
(View: 13698)
Theo truyền thống Phật Giáo, nói về các thời điểm nhất định, thí dụ như Sự Ra Đời Và Sự Giác Ngộ Của Đức Phật, có một nguồn ánh sáng...
(View: 13028)
Vẫn như mọi năm, tháng Tư âm lịch ngày trăng tròn là ngày kỉ niệm Đức Phật đản sanh. Theo truyền thống Phật giáo thì ...
(View: 9931)
Xin chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương linh Đạo hữu Thiện Mẫn Nguyễn Minh Cần vãng sanh Cực Lạc Quốc
(View: 11522)
Đức Phật được Liên Hiệp Quốc tôn vinh là nhà văn hóa lớn của nhân loại của 25 thế kỷ qua, hẳn là ...
(View: 11149)
Hạnh phúc thay, Đức Phật ra đời. Hạnh phúc thay, bài giảng Phật Pháp đúng đắn. Hạnh phúc thay, Tăng Đoàn hòa hợp.
(View: 14830)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử
(View: 12879)
Thế Tôn, bậc tôn quý nhất, đấng Giác ngộ duy nhất, tối tôn ở đời. Bởi chỉ có thành tựu tuệ giác vô ngã, kết quả của thiền quán mới ...
(View: 12118)
Bảy bước đi liên tòa kết nụ Chỉ đất trời thượng hạ tuyên ngôn "Như Lai vô thượng chí tôn Thân này kiếp chót vĩnh tồn vô sanh"
(View: 12149)
Pháp môn Tịnh-độ là một trong 84 vạn pháp môn mà Đức Phật Thích-Ca "phương tiện" chỉ bày cho thập phương chúng sanh kể cã cõi ta-bà nầy hành trì để giải thoát "sanh tử-luân hồi"
(View: 24014)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560 do Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ và các chùa tại địa phương tổ chức vào ngày 01.05.2016 tại Mile Square Park, 16801 Euclid Street, Fountain Valley 92708
(View: 11735)
Thiền, Tịnh, Mật được xem là ba pháp môn tu truyền thống của Phật giáo Việt Nam xưa nay.
(View: 10935)
Chánh niệm không phải chỉ là một ý tưởng tốt, một triết lý hoặc một tôn giáo theo nghĩa đen, mà là áp dụng một cách sống.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant