Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nhiệm Vụ Của Con Số

Saturday, January 8, 201100:00(View: 11380)
Nhiệm Vụ Của Con Số

JETSUN MILAREPA
GỬI LẠI TRẦN GIAN
Bản dịch: ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG


37

 NHIỆM VỤ CỦA CON SỐ

 

Sáu bài thơ sau đây được chọn để chứng tỏ sự quan tọng của những con số trong giáo lý của Milarepa. Tâm hồn người Ấn Độ được phú bẩm tính phân tách và xếp loại, điều này thường khiến độc giả Tây phương nản lòng. Chúng ta gặp nhiều thí dụ điển hình như thế trong bản văn này: hai công đức, ba mối triền phược, tám đường thế gian, v.v.. Nhưng đối với Milarepa, con số có một ý nghĩa siêu hình như đối với Aristotle; mỗi một số nguyên được giao phó một nhiệm vụ riêng trong sự cấu tạo vũ trụ, vai trò của số ba có một tầm quan trọng đặc biệt. Như trong mặc khải của đức Christ, Milarepa dạy nhất thể cũng là một thể ba ngôi.

 

 

Các đạo sư; Tilopa, Naropa và Marpa là ba:

ba người này là đạo sư của Mila.

Nếu ngươi thích ba đạo sư đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Đạo sư, thần giám hộnữ thiên thần là ba:

ba nơi này là nơi thờ phượng của Mila.

Nếu ngươi thích những nơi thờ phượng đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

 

Phật, Pháp và Tăng là ba:

ba nơi này là nơi nương náu của Mila.

Nếu ngươi thích ba nơi nương náu đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Quán tưởng, thiền địnhviên mãn là ba:

ba việc này là bài tập của Mila. 

Nếu ngươi thích ba bài tập đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Núi khoáng thạch, núi tuyết trắng và núi đá đen là ba:

ba núi này là nơi thành đạt của Mila.

Nếu ngươi thích những nơi thành đạt đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Nai, sơn dương và cừu núi là ba:

ba con này là gia súc của Mila.

Nếu ngươi thích ba loài gia súc đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Mèo hoang, beo rừng và chó sói là ba:

ba con này là chó giữ cửa của Mila.

Nếu ngươi thích ba loài chó đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

 

Sáo đen, gà rừng và diều hâu là ba:

ba con này là gia cầm trong sân của Mila.

Nếu ngươi thích ba loài gia cầm đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Mặt trời, mặt trăngtinh tú là ba:

ba thứ này là ánh sáng của mắt Mila.

Nếu ngươi thích ba loại hào quang của mắt đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Quỷ, thần và ẩn sĩ là ba:

ba người này là láng giềng của Mila.

Nếu ngươi thích ba người láng giềng đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Khỉ, sóc và gấu là ba:

ba con này là bạn đùa giỡn của Mila.

Nếu ngươi thích ba người bạn đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Đại hạnh phúc, cảnh an lạcsiêu việt tư tưởng là ba:

ba cái này là nguồn an ủi của Mila.

Nếu ngươi thích ba nguồn an ủi đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Tầm ma, củ cải tía và bồ công anh là ba:

ba cây này là thực phẩm của Mila.

Nếu ngươi thích ba loại thực phẩm đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Nước đá tảng, nước băng hà và nước đất sét là ba:

ba thứ này là nước uống của Mila.

Nếu ngươi thích ba thứ nước đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Hơi thở, thần lựcsinh lực là ba:

ba thứ này là y áo của Mila.

Nếu ngươi thích ba loại y áo đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

 

38

 

Ta ca tụng và tôn thờ bằng thân, khẩu, ý

dưới chân thầy, đại dịch giả Marpa,

là nơi cư ngụ tràn đầy mọi cần cầu và ước muốn

là núi cao đức hạnh huy hoàng.

 

Dẫn đạo, thiền địnhan ủi: ba thứ này

gây nên đau khổ của phân chia.

Nếu ngươi muốn tựu thành vô phân biệt

ngươi biết thế nào là nhàn hạ ngu ngơ?

 

Tài sản, giàu sangđộ lượng: ba thứ này

gây nên triền phược sâu xa vào ba cõi (15).

Nếu ngươi muốn thoát dòng sông đau khổ

ngươi biết thế nào là dứt trọn mến yêu?

 

Tự dục, tự dối và lừa đảo, ba thứ này

gây nên sa đọa vào ba tuần địa ngục.

Nếu ngươi muốn được đường tự do thiên quốc

ngươi biết thế nào là tâm giữ thẳng ngay?

 

Giáo lý, tình bạntranh luận, ba thứ này

gây nên kiêu mạn, ghét ghen.

Nếu ngươi muốn cho lòng theo thánh đạo

ngươi biết thế nào lựa chỗ ngồi khiêm hạ?

 

Quê hương, địa vị và xem trọng dư luận, ba thứ này

phá hoại sự thiền định của hiền nhân.

Nếu ngươi muốn giữ gìn trí huệ

ngươi biết thế nào là bất sỉ hạ mình?

 

Chủ, tớ và môn đệ, ba thứ này

sinh ra sự nghiêm phạt cuồng điên.

Nếu ngươi muốn học hành cô tịch

ngươi biết thế nào là chủ tớ đều không?

 

Phù thủy, ảo thuậtác ngữ, ba thứ này

gây hại cho cuộc sống hiền nhân.

Nếu ngươi muốn theo đuổi thánh đạo tối thượng

ngươi biết thế nào là hồng tước ôn nhu?

 

Bài hát về bảy phương thuốc chữa trị,

bảy nguyên nhân vi phạm thánh đạo này.

Lòng ngươi hãy bình minh đón nhận.

Hãy biết đạt tinh minh qua đức hạnh của mình.

 

 

 

39

 

Ôi, chúa, người dấu thần tính trong hình hài nhân thế

Hỡi dịch giả của những hạn từ khó dịch

Xin đảnh lễ người, ôi từ phụ Marpa.

Mặc dù con không phải là kẻ hát cho cảm quan nhóm lửa

Song vì người bảo: hát đi, hãy hát một bài

nên con hát bài tính bản nguyên vạn vật.

 

Sấm, chớp và mây phương nam là ba

Khi chúng đến, chúng đến tự trời cao

Khi chúng biến mất, chúng biến mất nơi trời cao.

 

Mống trời, sa mù và sương mù là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ hư không

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi hư không.

 

Nhựa sống, hoa màu và trái cây là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ trời cao

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi núi cao.

 

Rừng, hoa và lá là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ lòng đất

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi lòng đất.

 

Sông, bọt nước và sóng là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ biển sâu

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi biển sâu.

 

Ưa thích, ham muốn và ôm giữ là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ tự thức

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi tự thức.

 

Tự tri, tự ngộ và tự giải thoát là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ bổn tâm

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi bổn tâm.

 

Vô sinh, vô ngạivô ngôn là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ thực tại

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi thực tại.

 

Hiện tướng, nhận thứcác niệm là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ hiền nhân

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi hiền nhân.

 

Khi ma quỷ là màn ảo thuật của tâm

thì hiền nhân sẽ bị dối gạt nếu cho là có thực

Không biết rằng những ảo tưởng của mình là hư không

vì cội rễ của hư huyễn đến từ bổn tâm

và kẻ nào biết hướng vào bổn tâm

sẽ thấy rằng tịnh quang bên trong không đến cũng không đi

và khi tâm bị hiện tướng của ngoại vật lừa gạt,

đã nhận rõ bản tánh của ngoại vật

nó biết rằng không có sự phân biệt giữa hiện tượngchân không.

Lại nữa, khi tâm thấy rõ bản tánh của thiền định

nó cũng thấy rõ cái gì không phải là thiền định.

Như thế không có gì khác biệt giữa hai cái đó

tư tưởng phân biệt là cội rễ của hư huyễn

tư tưởng như thế không thể là chân lý tối thượng.

Nhưng hiền nhân xem bản tính của hư không

là như tính của bản thể tâm thức và tất cả.

Mọi sự do bản tánh của hư không tạo tác

đều chứa mầm non chân thực tại

vì thế ngươi hãy làm như là sự quán tưởng chân lý bên kia tri thức

và như là sự thiền định bước vào tinh cầu tịch nhiên bất động

và như là sự viên mãn trọn tin vào tự tánh vô ngại

và như là thành quả tránh những phân biệt về hy vọngsợ hãi.

Như thế hãy làm tròn thiên mệnh cao cả của ngươi.

 

 

40

 

Trọn tin vào bậc thầy trí huệ

gọi là đạo sư của thế giới này và thế giới bên kia.

 

Phát từ tâm vô lượng

là tích trữ lương thực cho cuộc du hành.

 

Nhìn thấy mặt trăng hiện lên giữa cõi vô minh của tri giác

là cất giữ một đạo sư.

 

Dâng hiến mọi vật đạt được cho tín ngưỡng

là cất giữ một con thuyền.

 

Nếu sự quán sát của ngươi thoát khỏi phân biệt

thì sự thiền định của ngươi thoát khỏi điên cuồng

và nếu sự viên mãn của ngươi hợp với đức tin

thì lời thánh thệ của ngươi làm hài lòng sư phụ;

thánh quả của ngươi là không tiếc nuối trong giờ chết.

 

Kẻ an ủi, kẻ bố thímôn đệ là ba

và ta, bậc hiền nhân, ít cần đến họ

nhưng các ngươi là kẻ thế gian cần đến họ nhiều.

 

Tôn kính, lễ phép và nịnh hót là ba

và ta, bậc hiền nhân, ít cần đến chúng

nhưng các ngươi là kẻ thế gian cần đến chúng nhiều.

 

Vật dụng, của cải và trò giải trí là ba

và ta, bậc hiền nhân, ít cần đến chúng

nhưng thế gian này cần đến chúng nhiều.

 

Tắm rửa, thanh tẩy và xét nét là ba

và ta, bậc hiền nhân, ít cần đến chúng

nhưng người tuổi trẻ cần đến chúng nhiều.

 

Đây là mười hai thứ không cần thiết

và ta không có thì giờ cho bất cứ thứ nào

như thế đó là sự khoe khoang của hiền nhân áo vải

và các ngươi, những người tụ hội nơi này

hãy khắc ghi vào tâm trí.

 

Nếu các ngươi ước mơ hạnh phúc

hãy thực hành thánh tín cho tròn.

Nếu các ngươi chán cảnh xôn xao

hãy trọn tin vào chốn hoang liêu cô tịch.

Nếu các ngươi có nhiệt tâm vĩ đại

hãy gửi mình vào chốn cô liêu.

Nếu các ngươi khát khao giác ngộ

hãy thiền định chuyên cần

chắc chắn các ngươi sẽ chiến thắng kẻ thù ma quỷ.

 

 

41

 

Cúi đầu đảnh lễ các chúa, các thầy

Phật, Pháp và Tăng là ba

Ba nơi này là nơi trú bên ngoài.

Ta, kẻ vui nhận ba nơi làm chỗ trú

Còn gì bằng nếu các ngươi cũng vui trú như ta.

 

Đạo sư, thần giám hộnữ thiên thần là ba

Ba nơi này là nơi trú đời đời.

Ta, kẻ vui nhận ba nơi làm chỗ trú

Còn gì bằng nếu các ngươi cũng vui trú như ta.

 

Hơi thở, thần lực và sức sống là ba

Ba nơi này là nơi trú bí mật.

Ta, kẻ vui nhận ba nơi làm chỗ trú

Còn gì bằng nếu các ngươi cũng vui trú như ta.

 

Hiện tướng, chân khôngvô phân biệt là ba

Ba nơi này là nơi trú của lý chân.

Ta, kẻ vui nhận ba nơi làm chỗ trú

Còn gì bằng nếu các ngươi cũng vui trú như ta.

 

Từ sự nhàm chán đau khổ không ngừng

trên nơi cư trú thối tha của xác thân giả hợp

cơn mưa ngày giờ đổ xuống

và trận mưa năm tháng đập lên.

Thực sự nơi cư trú thối tha của xác thân hư giả sẽ tự diệt

Phải chuẩn bị đón mưa bằng sự sẵn sàng để chết.

Giống như những chiếc bóng lê thê của ngày hấp hối

mặc dù người ta chạy trốn càng lúc càng xa

nhưng chúng đuổi theo mỗi lúc một gần.

Thực sự kẻ nào chạy trốn sẽ không thấy mình giải thoát.

 

Cảnh một tín đồ hấp hối

rao giảng sự can đảm hướng về đức hạnh

là hắn nhìn thấy niềm vui nơi mọi vật.

 

Cảnh một kẻ tội lỗi hấp hối

rao giảng sự khác biệt giữa đức hạnh và thói hư

là hắn nhìn thấy sự ăn năn nơi mọi vật.

 

Cảnh một kẻ giàu hấp hối

rao giảng rằng của cải giống như kẻ thù

là hắn thấy đủ sức đem cho nơi mọi vật.

 

Cảnh một người già hấp hối

rao giảng sự vô thường của cuộc đời

là hắn nhìn thấy nỗi buồn nơi mọi vật.

 

Cảnh một thanh niên hấp hối

rao giảng rằng cuộc đời không chấp nhận nhàn cư

là hắn nhìn thấy nhiệt tâm nơi mọi vật.

 

Hạnh phúc: quyền của mẹ cha

nhưng sao nên nếu những đứa con làm họ khổ?

 

Có sự ấm dưới áo lông mềm mại

nhưng sao nên nếu không chịu mặc vào?

 

Hoa màu gặt lên đánh tan nghèo khổ

nhưng sao nên nếu không chịu ra tay?

 

Tuấn mã có nước nhanh như gió

nhưng sao nên nếu kỵ mã không rành?

 

Tu tập đức tin khiến đời hạnh phúc

nhưng sao nên nếu không chịu thực hành.

Vì thế các ngươi hãy tự nhịn ăn để bố thí

và nhịn ngủ để thực hành đức hạnh

Hãy quan tâm những khổ đau nơi địa ngục

Hãy suy tư và thực hành thánh tín cho tròn.

 

42

 

Hỡi các ngươi những môn đệ trung thành đã đến nơi đây

Các ngươi có nhiệt tâm thực hành thánh giáo.

Trong thâm sâu hiện thể các ngươi có tin tâm có có?

Nếu các ngươi trọn tâm thực hành thánh giáokiên định niềm tin,

hãy lấy thế gian hư huyễn này làm thí dụ.

Hãy tra vấn tâm ý nghĩa thí dụ này

Các ngươi có xem hiện tướng bên ngoài như thí dụ hay không?

Khi các người xem hiện tướng bên ngoài như thí dụ

thì thí dụ đầu tiên là mưa đá trên cánh đồng bằng

thí dụ thứ nhì là đóa hoa ngọc bích

thí dụ thứ ba là nước lũ mênh mông

thí dụ thứ tư là hoa màu gợn sóng

thí dụ thứ năm là tơ lụa đầy nhà

thí dụ thứ sáu là ngọc châu quý giá

thí dụ thứ bảy là vầng trăng trong ba biến trạng

thí dụ thứ tám là một đứa con cưng.

Như thế cho đến khi nào các ngươi không còn lập lại những lời này

mà chỉ lập lại dư âm bài hát

nhưng ngôn ngữ không vén khai chân thật nghĩa.

 

Nếu các ngươi biết được ý nghĩa những lời này

- mưa đá trên đồng bằng biến mất nơi bầu trời

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Đóa hoa ngọc bích tàn tạ vì sương gió

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Nước lũ mênh mông bị lũng sâu nuốt chửng

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Hoa màu gợn sóng bị gặt đi

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Tơ lụa đầy nhà bị dùi nhọn đâm thủng

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Châu ngọc quý giá có được bị mất đi

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Vầng trăng trong ba biến trạng, mọc lên và lặn xuống

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Đứa con cưng được sinh ra rồi chết

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

Tám thí dụ kỳ diệu này

ta giảng cho các ngươi, những kẻ đồng hành với ta

để đáp lại tấm lòng tôn kính đó.

Không có mục đích nào để cho hành vi có cơ tạo lập,

hãy thực hành thánh giáo trong bất cứ việc gì mình thích.

Trong lúc các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thì giờ nhàn rỗi

 

thì cuộc đời các ngươi cũng sắp tiêu ma.

Bởi vì các ngươi đâu biết giờ chết sẽ đến lúc nào

vì thế hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1670)
Vũ trụ chúng ta sinh ra đã được gần 14 tỷ năm. Đó là quá trình tiến hóa, từ vật chất không có sự sống đến vật chất có sự sống, lên đến
(View: 2549)
Mỗi khi có dịp gặp và ngồi nói chuyện về tỉnh Khánh Hòa, Quách Tấn đều nhắc cho tôi biết là, Khánh Hòa có 2 người tiếng tăm đã vượt biên giớiHòa thượng Thích Quảng ĐứcBác sĩ Yersin.
(View: 5196)
Daisetsu Teitaro Suzuki sinh ngày 11 tháng 11 năm 1870 và mất ngày 12 tháng 7 năm 1966 tại thành phố Kamakura, Nhật Bản
(View: 4804)
Mùa Phật Thành Đạo năm nay Phật lịch 2564 - Dương lịch 2021, chúng ta đồng nhất tâm cầu nguyện...
(View: 12905)
“Nói Thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc cao Tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sư.”
(View: 7251)
Bài này sẽ khảo sát một số khái niệm về các hiện tướng của tâm, dựa theo lời dạy của Đức Phật và chư Tổ sư
(View: 4594)
Bài này dịch từ bài viết năm 2005 nhan đề “Two Styles of Insight Meditation” của Đại sư Bodhi, người đã dịch hầu hết Kinh Tạng Pali sang tiếng Anh.
(View: 4974)
Bài viết này xin mạn phép trao đổi cùng những hành giả sơ phát tâm tu trì pháp môn niệm Phật. Và vấn đề “Động” hay “Tịnh” cũng là một trở ngại lớn của người dụng công hành trì pháp môn niệm Phật.
(View: 6258)
Giới đàn là một nghi lễ để truyền trao giới pháp cho các giới tử là những người xuất gia theo đạo Phật. Để thành tựu được một giới đàn, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, thất chứng và giới tử.
(View: 12885)
Ngày lễ Vu Lan trong Đạo Phật là ngày “Phật Hoan Hỷ”, ngày “Tự Tứ”. Tăng, Ni tập trung vào sự tu niệm và thỉnh cầu những bậc...
(View: 5402)
Lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ là ngày dành cho các Phật tử mà đó còn là mùa báo ân, báo hiếu của tất cả những người con dành cho bố mẹ.
(View: 6273)
Pháp thiền này không cửa để vào, nhưng vẫn lấy tam học (giới, định, huệ) để lìa tam độc (tham, sân, si).
(View: 8306)
Vọng niệm diệt dứt, đó là chân tâm thường trụ của chư Phật.
(View: 5715)
Quá trình hóa giải sự hoang mang bối rối dựa trên việc làm cho tâm chúng ta ổn định và thêm sức mạnh cho tâm. Chúng ta thực hiện việc này bằng cách thực hành thiền.
(View: 5843)
Thực hành thiền đánh thức niềm tin của chúng ta rằng trí tuệtừ bichúng ta cần đã có sẵn trong chúng ta rồi.
(View: 3748)
Hôm nay đây, nhân mùa Phật đản, chúng ta lại thấy dường như hình ảnh Đức Phật đang thấp thoáng trong những lời cầu nguyện
(View: 5235)
“Chánh niệm là tỉnh giác, tu tập bằng cách đặc biệt duy trì chú tâm: mục đích tập trung vào hiện tiền và không phán đoán.”
(View: 7955)
Đức Phật hay Đạo Phật, mặc nhiên đã đóng góp sự lành mạnh, và hiện hóa vào trong mọi tầng lớp xã hội loài người, và muôn loài ...
(View: 7668)
Vesak là tiếng Sinhalese của người dân đảo quốc Sri Lanka (Tích Lan), tiếng Pali là Vesakha, tiếng Phạn (Sanskrit) là Vaisakha, Vesak là tên gọi của một tháng theo lịch xưa của nước Ấn Độ trong thời Đức Phật
(View: 6419)
Thông Điệp Chúc Mừng Vesak 2643 (2019) Của Thủ Tướng Úc Đại Lợi, Ông Scott Morrison; TT Thích Nguyên Tạng dịch Việt
(View: 5225)
Đạo Phật xuất hiệnthế gian, khởi đầu từ vườn Lâm-tỳ-ni, xứ Nepal, Ấn Độ cổ (nay là Brumindai vùng Terai), và bừng sáng tại Bồ đề Đạo tràng, nước Magadhi (Ma-kiệtđà),
(View: 5144)
Thực tập thiền địnhchánh niệm không những giúp ích cho sức khoẻ chung trong cuộc sống cá nhân mà còn giúp cho cả bác sĩ và bệnh nhân trong việc chữa trị bệnh được hiệu quả hơn.
(View: 6008)
... Tôi hân hoan đón mừng ngày Phật Đản, ngày ra đời của một con người trí tuệ, bậc Thầy của muôn loài chúng sinh.
(View: 12925)
Tào-Khê tịnh thất, sớm mai thăm vườn kiểng bên hiên, nhìn chậu mai đơm nụ, bỗng nhớ rừng mai năm nào …
(View: 12121)
Con đường tâm linh đưa con người vượt khỏi thế giới hiện tượng vô thường (hoa tàn hoa nở) để đến thực tại vô tận, bất sanh bất diệt (xuân vô tận).
(View: 13377)
Theo truyền thống văn hóa Trung Quốc cũng như truyền thống Á Đông, cây tùng cúc, trúc, mai tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong một năm;
(View: 8751)
Trong quá trình nghiên cứu kinh Đại thừa nói chung và pháp môn Tịnh độ nói riêng, với những gì biết được, tôi cũng “suy luận” ra là có cõi Tây phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.
(View: 8784)
Heo là một loài vật có hình dáng tròn trịa mũm mỉm, béo tốt ủn ỉn và hiền từ, khác với loài thú dữ khác như rắn, sư tử, beo… hại người, hại vật.
(View: 7076)
Chúc mọi nhà một năm mới đủ ăn, dư mặc, thừa tình yêu thương và giàu lòng quảng đại. Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!
(View: 8874)
Khi nhìn bức tượng Đức Phật đang ngồi thiền, hình ảnh đó làm tôi cảm thấy rất bình an.
(View: 6474)
Bài viết này đã đăng trên Đặc San Kỷ niệm lể Vu Lan 1989, năm Kỷ Tỵ, của chùa Hoa Nghiêm ở Toronto, Canada.
(View: 7311)
Có rất nhiều bạn trên thế giới hiện nay hoặc vì một lý do nào đó, có thể chủ quan hoặc khách quan, đã mang tâm oán hận cha mẹ, người đã rứt ruột sinh ra mình.
(View: 5763)
Đọc trong mùa Vu Lan, cũng là đọc trong tất cả mọi thời. Bởi vì Vu Lan, dựa vào tích Ngài Mục Kiền Liên vào cõi ngạ quỷ tìm cứu mẹ, là nơi lửa cháy không ngừng, nơi đói khát không ngừng
(View: 9727)
Mặc dù Đức Phật đã xuất hiện trên hành tinh trái đất màchúng ta đang có mặt cách nay 2.642 năm về trước, và hiện nay đang bước sang thập niên thứ 2 ...
(View: 10264)
Có nhiều câu hỏi về tái sanh thường được nêu ra đối với các Phật tử. Có tái sanh không? Nếu có, có thể nhớ chuyện kiếp trước không? Cái gì tái sanh? Có thân trung ấm hay không?
(View: 6416)
Nhân ngày lễ vía Xuất gia của Đức Phật, nhằm vào ngày mồng Tám tháng Hai mỗi năm, tôi xin tóm lược lại một vài sự kiện mà trong Kinh Phật Bản Hạnh đã ghi lại để làm quà cho tất cả quý Phật Tử xa gần.
(View: 8965)
Năm nay trời thiếu mưa, và sương mù cũng không nhiều như những năm mới đến cư ngụ tại thủ phủ Sacramento, bang California.
(View: 6814)
Chó vẫy đuôi mừng, vầng trăng thiện hạnh trùm khắp, từ bi toàn thân hỷ lạc.
(View: 6819)
Nếu Trái Đất mỗi ngày không múa điệu nghê thường lả lướt quanh Vầng Thái Dương rực rỡ thì có lẽ con người cũng chẳng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kỳ diệu của xuân hạ thu đông.
(View: 8739)
Lòng từ bi nhân ái, tiếng Tây Tạng là Tse wa (rtse ba) là một thuật ngữ nói lên tình mẫu tử và nỗi âu lo vô biên của chư Phật đối với mỗi chúng sinh.
(View: 11246)
Thời thanh xuân, tiếng nói trong trẻo, du dương; trung niên, tiếng trầm như sấm; lão niên, tiếng khàn đục như cối xay.
(View: 9622)
Đây là một quyển sách khác thường của Đức Đạt-lai Lạt-ma phân tích bản chất của thiền định thật chi tiết và sâu sắc.
(View: 8388)
Thiền nhân và thi nhân đều có thể sáng tạo thơ hay. Thơ của các thiền sư thường là sự phóng thích chút bản ngã cuối cùng, nên nó không sanh từ vọng tưởng.
(View: 6401)
Cũng như Phật Đản, để phù hợp với cuộc sống, sinh hoạt tại hải ngoại, Vu Lan cũng không còn là ngày mà là mùa. Từ giữa tháng 7 kéo dài cho đến cuối tháng 9 khắp năm châu đâu đâu cũng tưng bừng lễ hội Vu Lan
(View: 9256)
Luyện tập thiền định có thể làm giảm tình trạng căng thẳng tâm thần, các xúc cảm tiêu cựccải thiện giấc ngủ, các hiệu ứng này có thể tạo ra các tác động tích cực đối với quá trình lão hóa của não bộ.
(View: 7284)
Dưới đây là một bài giảng ngắn của Lạt-ma Denys Rinpoché, một nhà sư người Pháp. Ông sinh năm 1949, tu tập theo Phật giáo Tây Tạng từ lúc còn trẻ
(View: 7030)
Hàng năm, từ trung tuần tháng 12 dương lịch, các tự viện khắp nơi đều hoan hỷ chuẩn bị tổ chức các khóa tu để cúng dường lễ vía Đức Phật A Di Đà, vị Phật đã phát 48 đại nguyện cứu độ chúng sanh
(View: 10848)
Sống trong thời đại văn minh, con người cần phải học hỏi để theo kịp trào lưu tiến bộ trong nhiều lãnh vực như Y học, Não học, Tâm lý học, Địa chấn học, Thiên văn học, Vũ trụ học v.v
(View: 9391)
Trong số các phương pháp thực hành tâm linh, thiền chánh niệm (còn gọi thiền tỉnh thức, thiền minh sát) là một lựa chọn của số đông người.
(View: 8915)
Hãy chấp nhận các kinh nghiệm của bạn, ngay cả các kinh nghiệm bạn ghét.
(View: 9572)
Tu tập tự thân chính là công phu quan trọng nhất trong toàn bộ cái gọi là Phật giáo.
(View: 7792)
Thiền sư Ajaan Fuang Jotiko, sinh năm 1915 tại tỉnh Chanthaburi, Đông nam Thái Lan (gần biên giới Campuchia).
(View: 7330)
Lời Thầy thường dạy, lại bàng bạc không gian “Ta là tiếp nối của Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. Các Ngài ở trong ta và ta ở trong các Ngài...
(View: 6687)
Dường như con người có thể phát tiết ra khả năng kỳ lạ để thích ứng với môi trường và hoàn cảnh sống mà có lẽ chính họ đôi khi cũng không ngờ.
(View: 6272)
Mỗi người con của Phật xin hãy tinh tấn tu học để báo đáp thâm ân Tam Bảo; báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục; nổ lực góp phần vào xây dựng cộng đồng nhơn loại...
(View: 8376)
Khởi đầu, thiền định là một phương pháp tu luyện tâm thức (bhāvanā), bắt nguồn từ Ấn Độ cách đây vài ngàn năm, phát triển chủ yếu trong...
(View: 8144)
Chỉ vài phút tập tỉnh thức trong các việc nhỏ đời thường, sau này sẽ trở thành những hành trang Phật giáo cực kỳ quý giá cho các em vào đối mặt cuộc đời.
(View: 11478)
Trong kinh có một câu chuyện xảy ra làm đau lòng mọi người khi đức Phật còn tại thế. Một người vì quá tham tàn, bạo ngược, bất chấp cả tình cha con...
(View: 12371)
Nơi biển khơi ngàn con sóng bạc đầu, hay trên cánh đồng xanh lúa chín rì rào đâu đâu cũng thấy hiện thân nỗi binh an khắp tất cả.
(View: 8229)
Kyabje Lama Zopa Rinpoche giải thích cách phát khởi thực chứng về các giai đoạn của đường tu giác ngộ trong Khóa Tu Kopan Thứ Mười Hai...
(View: 10647)
Một hiện thể độc nhất, này các Tỷ-kheo, một nhân thể phi thường trác việt khi xuất hiệnthế gian, sự xuất hiện ấy đem lại hạnh phúc cho...
(View: 8341)
Không dễ tìm được một chúng sinh nào chưa từng một lần trong quá khứ là mẹ của ngươi…
(View: 8446)
Ngày 4-5 vừa qua, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã gởi đi Thông điệp nhân Ngày Vesak 2641 (2017)
(View: 7873)
Bài này chỉ giới thiệu sơ sài đôi nét độc đáo của bản dịch Việt thơ chữ Hán của Trần Nhân Tông...
(View: 8464)
Bước chân ban đầu là bước chân khai mở con đường vượt thoát những phiền não, ràng buộc của kiếp sống...
(View: 7372)
Khi một hiện hữu làm linh hiện ý nghĩa hiện sinh trọn vẹn của nó, cả ba ngàn đại thiên thế giới đều rung động.
(View: 8679)
Cảnh sát là một nghề căng thẳng hơn rất nhiều nghề khác trong đời thường. Đôi khi, buổi sáng ra đi, không chắc gì buổi chiều đã toàn vẹn trở về.
(View: 10726)
Tinh thần tu chứng, cũng như phụng sự tha nhân xây dựng quê hương đất nước, Phật Giáo Việt Nam đã khẳng định sự hiện hữu của mình hơn 2000 năm trên suốt dòng lịch sử của dân tộc Việt...
(View: 12327)
Thiền định là phép tu tập chủ yếu của Phật giáo, có thể xem là "cột trụ" chống đỡ cho toàn bộ Phật giáo nói chung.
(View: 10153)
Hiện tại có tính bình đẳng cho tất cả mọi người. Dầu ở bất cứ nơi nào trên trái đất, dầu tôi và anh ở múi giờ khác nhau, người ta vẫn chung nhau một hiện tại.
(View: 10746)
Mỗi cuối năm khi hoa mai, hoa đào bắt đầu nở, khi ngoài trời vài cơn gió hiu hiu lạnh nhẹ nhàng lướt qua trên cành cây ngọn trúc, thì chúng ta biết là mùa Xuân đang về.
(View: 9771)
Năm cũ sắp sửa trôi qua với bao đổi thay của đất trời và con người, để đón nhận một mùa xuân mới tràn đầy hạnh phúc.
(View: 12036)
Vào đêm cúng Giao Thừa tại các Chùa Việt Nam cũng đồng lúc cử hành Lễ Khánh Đản của đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai...
(View: 8608)
Trong các khóa thiền tập của chúng ta, các thiền sinh phải tập chú niệm trong cả bốn tư thế đi, đứng, ngồi, nằm...
(View: 10496)
Vẽ đẹp cao quý trong ngày xuân là mọi người có dịp làm mới lại những truyền thống văn hóa, đạo đứcdi huấn của tổ tiên...
(View: 11160)
Cộng đồng Phật giáo chỉ là một nhóm thiểu số tại Cuba. Dù vậy, họ vẫn đang có những bước đi lặng lẽ thơ mộng và trang nghiêm tại đảo quốc xinh đẹp này.
(View: 10811)
Đức Phật dạy chúng ta nhìn bất cứ điều gì xuất hiện trước mắt cũng phải nhận biết rằng: sự vật không trường tồn.
(View: 11951)
Bài Thuyết Trình Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần Thứ 10 tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada ngày 07 – 09 tháng 10, 2016
(View: 9773)
hật giáo truyền nhập Tây tạng được xem như chính thức từ vua Srong-btsan sGam-po (569–649?/605–649 Tl?); nhưng phải đợi hơn một thế kỷ sau, dưới triều vua...
(View: 23140)
Giáo, Lý, Hạnh, Quả là cương tông của Phật pháp. Nhớ Phật, niệm Phật, thật là đường tắt để đắc đạo. Xưa kia, tu pháp nào cũng đều đủ cả bốn điều này.
(View: 10916)
Thiền Vipassana là một phương pháp để giúp chúng ta có được một đời sống nội tâm lành mạnh, an lạc.
(View: 10490)
Kể từ khi Phật giáo du nhập vào nước ta, đến thế kỷ II thì Phật giáo đã định hình và phát triển khá mạnh mẽ, nhất là đã có...
(View: 10635)
Có nhiều phương pháp giúp chúng ta giảm bớt đau khổ tạm thời. Khi các bạn gặp đau khổ, các bạn đổi hướng chú ý của ...
(View: 10700)
Một hôm, Tôn giả Xá Lợi Phất đi trì bình khất thực trong thành Vương Xá, khi ngang qua...
(View: 10783)
Tôi nhớ mãi một buổi chiều, Mẹ ngồi bên thềm sân, Cúi xuống, thoang thoáng một nét buồn.
(View: 11140)
Phật dạy chúng ta tu thiền định cốt để buông xả các niệm tạp loạn, tâm lặng lẽ thanh tịnh. Theo kinh Nguyên thủy Phật dạy...
(View: 13424)
Ngày Lễ Phật Đản Visak là ngày quan trọng nhất đối với tất cả Phật tử trên toàn thế giới. Đây là ngày...
(View: 15013)
Cách đây hơn 2.600 năm, vào ngày trăng tròn tháng Tư, tại vườn ngự uyển Lumbini, thành Kapilavastu...
(View: 13698)
Theo truyền thống Phật Giáo, nói về các thời điểm nhất định, thí dụ như Sự Ra Đời Và Sự Giác Ngộ Của Đức Phật, có một nguồn ánh sáng...
(View: 13028)
Vẫn như mọi năm, tháng Tư âm lịch ngày trăng tròn là ngày kỉ niệm Đức Phật đản sanh. Theo truyền thống Phật giáo thì ...
(View: 9931)
Xin chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương linh Đạo hữu Thiện Mẫn Nguyễn Minh Cần vãng sanh Cực Lạc Quốc
(View: 11522)
Đức Phật được Liên Hiệp Quốc tôn vinh là nhà văn hóa lớn của nhân loại của 25 thế kỷ qua, hẳn là ...
(View: 11149)
Hạnh phúc thay, Đức Phật ra đời. Hạnh phúc thay, bài giảng Phật Pháp đúng đắn. Hạnh phúc thay, Tăng Đoàn hòa hợp.
(View: 14830)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử
(View: 12879)
Thế Tôn, bậc tôn quý nhất, đấng Giác ngộ duy nhất, tối tôn ở đời. Bởi chỉ có thành tựu tuệ giác vô ngã, kết quả của thiền quán mới ...
(View: 12118)
Bảy bước đi liên tòa kết nụ Chỉ đất trời thượng hạ tuyên ngôn "Như Lai vô thượng chí tôn Thân này kiếp chót vĩnh tồn vô sanh"
(View: 12149)
Pháp môn Tịnh-độ là một trong 84 vạn pháp môn mà Đức Phật Thích-Ca "phương tiện" chỉ bày cho thập phương chúng sanh kể cã cõi ta-bà nầy hành trì để giải thoát "sanh tử-luân hồi"
(View: 24013)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560 do Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ và các chùa tại địa phương tổ chức vào ngày 01.05.2016 tại Mile Square Park, 16801 Euclid Street, Fountain Valley 92708
(View: 11735)
Thiền, Tịnh, Mật được xem là ba pháp môn tu truyền thống của Phật giáo Việt Nam xưa nay.
(View: 10935)
Chánh niệm không phải chỉ là một ý tưởng tốt, một triết lý hoặc một tôn giáo theo nghĩa đen, mà là áp dụng một cách sống.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant