Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Suy Niệm Về Lời Kinh.

Friday, June 14, 202419:23(View: 469)
Suy Niệm Về Lời Kinh.

Suy Niệm Về Lời Kinh

Nếu Có Công Đức Nên Tự Giấu Kín Nếu Có Lỗi Lầm Nên Tự Phát Lộ[1]

Chúc Phú

 
hinh phat 12


Nhân duyên
 đưa đến lời dạy này của Đức Phật bắt nguồn từ sự cầu thỉnh chân thành của trưởng giả tên là Kiên Cố(Kevadha), được ghi lại trong bộ kinhTrường A-hàm:

-Lành thay, bạch Thế Tôn! Cúi mong Ngài hãy dạy các vị Tỳ-kheo, kể từ hôm nay trở đi, nếu có gặp Bà-la-môn, trưởng giả hay cư sĩ nào đến thì nên vì họ mà hiện thần thông[2]hiển bày pháp thượng nhân[3].

Theo vị trưởng giả này, trong những trường hợp cần thiết, vị Thánh tỳ-kheo nên thị hiện thần thông biến hóa để nhiếp phục số đông dân chúng, tạo nhiều thuận duyên trên bước đường hóa đạo. Với suy nghĩ như vậy, vị ấy đã cầu thỉnh đức Thế Tôn nhiều lần. Nhân đó, Đức Phậtđã giới thiệu ba loại thần thông. Theo kinh Kiên Cố, đó là: Một là thần túc, hai là quán sát tâm người và ba là giáo giới[4].

Đối với hai loại thần thông thần túc và quán sát tâm thì các hàng ngoại đạo vẫn có thể thực hiện. Theo Đức Phật, Với thần chú Cù-la[5] hoặc thần chú Càn-đà-la[6], các hàng ngoại đạo có thể biến hiện ra nhiều hình thức đặc dị hoặc có thể dò xét cả tâm người. Theo kinh này, Đức Phật không khuyến khích vị Thánh đệ tử triển khai hai loại thần thông đó; dù rằng trong những đệ tử của Ngài, số lượng các vị Thánh đệ tử thông đạt hai loại thần thông đó nhiều vô số. Ở đây, loại thần thông được đức Phật khuyến khích thực hành và cho phép triển khai đó chính là Thần thông giáo hóa. Nhờ thần thông giáo hóa mà giúp cho chúng sanh khởi niểm tin chánh phápphát nguyện tu tập và từng bước giải thoát cho mình và cho người. Cuộc đờihoằng hóa không mỏi mệt của của Đức Phật là một minh chứng cho thần thông giáo hóa.

Từ lịch sử kinh điển, có thể thấy rằng, đệ tử của Đức Phật thành tựu thần thông như là hoa trái tự nhiên được kết nên trong quá trình tu tập và có thể xem đó như một dạng công đức. Việc che giấu công đức được xem như đức hạnh cần thiết của người đệ tử Phật.

Trong Culla Vagga ghi nhận về trường hợp tôn giả Piṇḍolabhāradvāja. Do thách thức của ngoại đạo, do vì muốn hàng phục sáu vị giáo chủ như  Makkhali Gosāla, Ajita Kesakambala, Pakudha Kaccāyana, Sañjaya Velaṭṭhaputta, Nigaṇṭha Nāṭaputtado, do  suy nghĩ rằng cần thể hiện thần thông để vinh danh Đức Phật và giáo pháp nên tôn giả thị hiện thần thông biến hóa, bay lên cột cao để lấy chiếc bát gỗ bằng đàn hương mà vị đại phú thành Vương Xá(Rājagaha) đã treo lên. Sau khi được vị phú gia này tặng thưởng bát gỗ, tôn giảPiṇḍolabhāradvāja đi về tu viện với số đông dân chúng tán thán và ca ngợi không ngớt ở phía sau. Nhân sự kiện này, Đức Phật đã nghiêm khắc dạy bảo:

Này Bhāradvāja, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa-môn, không được phép, không nên làm. Này Bhāradvāja, vì sao ngươi lại để lộ pháp thượngnhân tức là sự kỳ diệu của phép thần thông trước hàng tại gia vì mục đích cái bình bát gỗ tầm thường?[7]

Trong số những đệ tử của Phật, vị đệ tử lớn tự nhận rằng mình đã che giấu thần thông là tôn giả A-nậu-lâu-đà được ghi nhận trong kinh Ca-hy-na:

- Này chư Hiền! Như con voi lớn của nhà vua, cao từ bảy cho đến gần tám khuỷu tay rồi lấy lá cây đa-la mà che đậy cả thân voi[8]; cũng như tôi luôn che đậy sáu phép thần thông này[9].

Như vậy, qua những nguồn tư liệu Kinh và Luật được dẫn ở trên đã cho thấy rằng, Đức Phậtchủ trương và khuyến khích hàng đệ tử nên che giấu những công đức mà mình thành tựu. Việc che giấu này đem đến nhiều ý nghĩa và một trong những ý nghĩa đó chính là biểu hiện cho tính khiêm hạ cao tuyệt của hàng xuất sĩ.

Bên cạnh đó, trong tu tập và trong thực tế đời sống, bất kỳ ai do vô tình hay cố ý đều có những lỗi lầm thể hiện ở mọi cấp độ. Đối với lỗi lầmquan điểm của Đức Phật là nên bày tỏ rathuật ngữ Phật giáo gọi là Phát lộ. Theo Kinh Kiên Cố nêu trên, Phật dạy: Nếu có lỗi lầmnên tự phát lộ.

Phát lộ là nói ra sự thật về những lỗi lầm, bày tỏ ra với một ai đó, hoặc với một số bậc xuất gia tùy theo nhân duyên và mức độ của lỗi lầm. Có những lỗi nhỏ thì chỉ cần bày tỏ với một người và có những tội lỗi phải tổ chức phát lộ và sám hối trước một số lượng tăng chúng, được quy định rõ ràng trong những văn bản luật.

Biết tỏ bày lỗi lầm của mình là một trong những cách thức nuôi dưỡng tâm tàm quý. Nhờ tâm tàm quý mà các nguyên tắc đạo đức nói chung và các quy định giới luật nói riêng được tuân hành và giữ vững. Kinh Tăng Chi Bộ (A.I.51), đã khẳng định vai trò quan trọng của tâm tàm quýHai pháp trắng này, này các Tỷ-kheo, che chở cho thế giới. Thế nào là hai? Tàm và quý[10].

Có những trường hợp các tỳ-kheo lậm bệnh ngặt nghèo, không thể qua khỏi, trong những pháp thức hỗ trợ cho vị ấy thì Đức Phật thường yêu cầu các vị ấy phát lộ những lỗi lầm của mình, nếu có, trước lúc lâm chung. Nhờ sự phát lộ ấy, tâm của vị xuất gia kia được thanh thảnan nhiên và tùy duyên đi theo nghiệp của mình.

Có thể thấy rằng, lời Phật dạyNếu có công đức nên tự che giấu, nếu có lỗi lầm nên tự phát lộ không những là kim chỉ nam cho đời sống tu tập mà còn là phương châm sống thể hiệntính khiêm hạ, trung thực và đầy bản lĩnh. Nếu như trong cuộc sống này, mỗi một chúng ta có thể thực hiện được một trong hai mệnh đề nêu trên thì tự thân sẽ gặt hái được những giá trịtích cực khả kiến.

 [1] Nguyên tác: Nhược hữu công đức đương tự phú tàng, nhược hữu quá thất đương tự phát lộ (若有功德,當自覆藏,若有過失,當自發露). Xem tại, Kiên Cố kinh  堅固經 (T.01. 0001.24. 0101b24).

[2] Nguyên tác Hiện thần túc (現神足 - Iddhi pāṭihāriya). Tham chiếuD.11: Iddhipāda: Thần túc, có nơi dịch là thần thông (神通), thần biến (神變) hay như ý túc (如意足).

[3] Kiên Cố kinh  堅固經 (T.01. 0001.24. 0101b24).

[4] Tham chiếuD.11: Ba loại thần túc gồm: 1. Thần biến thị đạo (神變示導 - Iddhipāṭihāriya). 2. Ký tâm thị đạo (記心示導 - Ādesanāpāithāriya) 3. Giáo giới thị đạo (教誡示導 - Anusāsani-pāṭihāriya)

[5] Nguyên tác Cù-la chú (瞿羅咒). Tham chiếuD.11: Atthi Maṇiko nāma vijjā (Có minh chúgọi là Maṇika).

[6]  Nguyên tác Càn-đà-la chú (乾陀羅咒). Tham chiếuD.11: Atthi Gandhāri nāma vijjā (Có minh chú gọi là Gandhāri).

[7] Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tập 11, Hợp Phần, Tiểu Phẩm, Chương Các tiểu sự, Nxb. Tp. HCM, 2023, tr. 713.

[8] Nguyên tác Nhược vương đại tượng, hoặc hữu thất bảo, hoặc phục giảm bát, dĩ đa-la diệp phú chi (若王大象, 或有七寶, 或復減八, 以多羅葉覆之). Từ quan trọng trong câu kinh này chính là bảo (寶), nguyên tác Pāli của từ này viết là ratana. Ratana ngoài nghĩa vừa nêu còn mang nghĩa là đơn vị đo chiều dài thời xưa, bằng khoảng một cánh tay, từ cùi chỏ đến đầu ngón tay (hattha). Bổ trợ cho nghĩa này, Tạp. 雜 (T.02. 0099.1144. 302c13) ghi: Ví như voi báu của Chuyển luân Thánh vương cao bảy, tám khuỷu tay mà một chiếc lá Đa-la có thể che phủ (譬如: 轉輪聖王寶象, 高七八肘, 一多羅葉能映障者). Tương tựS.16.11 - II. 217 ghi: sattaratanaṁ vā, āvuso, nāgaṁ aḍḍhaṭṭhamaratanaṁ vā tālapattikāya chādetabbaṁ maññeyya, yo me cha abhiññā chādetabbaṁ maññeyyā”ti. (Này Hiền giả, ai nghĩ rằng có thể che đậy sáu thắng trí của ta được, thời không khác gì họ nghĩ rằng có thể lấy một lá cây ta-la mà che đậy một con voi lớn đến bảy hay tám khuỷu tay rưởi bề cao. HT. Thích Minh Châu, dịch).

[9] Như ngã phú tàng ư thử lục thông (如我覆藏於此六通): Cách diễn đạt của bản Hán khác với bản S.16.11 - II. 217.

[10] Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tập 4. Kinh Tăng Chi Bộ, HT. Thích Minh Châu, dịch. Nxb. Hồng Đức, 2021, Tr.52.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 88)
Có phải bây giờ đã tới thời mạt pháp? Hay là sắp tới thời mạt pháp?
(View: 111)
Tánh Không được đồng hóa với như mộng. Đây là điều hệ thống Kinh Đại Bát Nhã thường nói.
(View: 206)
Toàn thể thế giới chúng ta, bên ngoài là thế gian, bên trong là tâm. Tất cả chúng là một biển vô tận của các pháp hữu vi đang vận hành.
(View: 203)
Việc tu tập ở thiền viện nhấn mạnh vào việc hoàn thành mọi công tác tốt đẹp. Là tu sĩ, chúng tôi đặt nặng giá trị của việc chánh niệm về những điều bình thường
(View: 231)
Danh vọng nương nơi cái tôi mà tồn tại. Không có cái tôi, danh vọng không hiện hữu.
(View: 251)
Đã tử lâu lắm rồi, người Phật tử đã nghe nói về thời mạt pháp.
(View: 278)
Gần đây chúng ta thấy xuất hiện trên mạng xã hội nhiều bài viết kêu gọi người Phật tử phải cảnh giác với việc “trộm tăng tướng” hay “tặc trụ”.
(View: 267)
Trong nhiều bài pháp tôi đã viết, thì thường đề cập đến vấn đề làm phước, tích phước, tích đức, hay tu thiện... V
(View: 282)
Bố thí và cúng dường là một trong những hạnh đầu tiên để làm cho cõi này tốt đẹp hơn, và là những bước đi đầu tiên của Phật tử trên đường giải thoát.
(View: 299)
Thuyết âm mưu không phải là vấn đề mới, nó vốn xảy ra từ xa xưa, bên Đông hay bên Tây đều có cả.
(View: 329)
Sự xuất hiện của hành giả Thích Minh Tuệ đã tạo ra một biến động chưa từng có trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam.
(View: 332)
Bệnh đau là chuyện tất yếu của con người. Trừ những người có phước đức về sức khỏe sâu dày, còn lại hầu hết đều trải qua bệnh tật.
(View: 362)
Thời thơ ấu, chúng ta ưa thích đọc truyện Cô Ba Cháo Gà Địa Ngục Du Ký, rồi ưa nghe kể chuyện vong nhập, chuyện trừ tà…
(View: 588)
Con đi Tu là để cầu giải thoát, hàng ngày con chỉ xin ăn một bữa, con không nhận tiền của ai.
(View: 355)
Karma là một từ tiếng Phạn có nghĩa là “hành động”. Một cách đơn giản để hiểu nghiệp là nhìn nó như những khoảnh khắc nhân quả.
(View: 476)
Từ nghệ thuật, có những nhân vật bước ra đời sống. Từ đời sống, cũng có vài con người đi vào nghệ thuật. Nhưng trở thành hình tượng trung tâm
(View: 368)
Làm sao có được hòa bình và hạnh phúc trong thế giới đầy biến động và nghi kỵ như hiện nay?
(View: 454)
Cho tới hôm nay, “hạnh đầu đà” không còn là cụm từ xa lạ. Nhắc đến nó ta sẽ nghĩ ngay đến sư Minh Tuệ, mặc dù ông không phải là người thực hành hạnh này đầu tiên và duy nhất.
(View: 492)
Thực ra, chúng ta không cần tới “một Phật Giáo” nào khác cho thế gian hay cho xuất thế gian,
(View: 347)
Thực hành Chánh Phápvì lợi ích chúng sinh, muốn chúng sinh được thoát khổ, an vui.
(View: 423)
Ngay cả vũ trụ cũng không thoát được luật nhân quả, luân hồi (tái sinh.)
(View: 460)
Con người hơn loài thú vật nhờ ngôn ngữ. Ngôn ngữ giúp con người thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí giúp cho ý nghĩ sáng tạo - vì tư duytư duy trên và bằng ngôn ngữ.
(View: 534)
Ngày từng ngày vơi đi như cát biển khô chảy qua kẽ ngón tay Đời từng đời nối tiếp như nước sông chảy ra biển
(View: 598)
Gấn một tháng nay, hiện tượng thầy Minh Tuệ gây xôn xao trên mạng xã hội, trong và ngoài nước;
(View: 935)
Bảo rằng mới, ừ thì là mới nhưng thật sự thì tháng năm đã từ vô thủy đến giờ.
(View: 844)
Hình ảnh đôi chân trần, y áo vá, 1 cái nồi cơm điện, ăn ngày một bữa, xin ăn qua ngày, không cầm tiền, không tích trữ thức ăn… Thầy mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều người.
(View: 487)
Chúng ta, những người học Phật, chẳng thể không có tổ quốc, chẳng thể khônggia đình, và cũng chẳng thể không có “tự thân”.
(View: 622)
Sống ở trên đời, ai trong chúng ta chắc cũng có mang trong lòng bốn chữ “nhớ ơn, đền ơn”.
(View: 597)
Khi tôi mới đi học lớp vỡ lòng về Phật học, tôi còn nhớ như in một trong những vị Thầy đầu tiên của tôi có nói về ước nguyện của Thầy
(View: 573)
Trước đây những người theo Đại thừa thường cho rằng giáo lý Nguyên thủy, là giáo lý Tiểu thừa, không đưa đến quả vị tối hậu thành Phật,
(View: 680)
Chúng ta đều biết, đạo Phậttrung đạo. Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnhmà thành tựu đạo quả.
(View: 540)
Trên báo chí thường thuật nhiều tai nạn thảm khốc xẩy ra nhưng vẫn có người sống sót hay không hề hấn gì trong khi tất cả những người chung quanh chết hay bị thương nặng..
(View: 649)
Phật giáo đề cao sự tự giác, tự thực hành tu tập để đem lại sự thấy biết chân thật, mở lòng yêu thươngđến khắp muôn loài và an lạc cho tự thân.
(View: 627)
Chúng ta có thể xem xét bản chất của Đức Phật qua hai lăng kính: Đức Phật của lịch sửĐức Phật của đức tin (saddhā).
(View: 633)
Có một người đến vấn hỏi thiền sư, “Để phòng ngừa tai họa, xin thầy từ bi cho biết cái gì đáng sợnhất trên cõi đời này?”
(View: 592)
Người sống trên đời nhờ có ngôn ngữ mà giao tiếp được.
(View: 575)
Đức Phật ngài chỉ gia hộ, chỉ dẫn cho chúng sanh cách sống An và phương pháp Tự An, chứ Ngài không thể ban phát cho chúng sanh sự an lành, hạnh phúc,
(View: 694)
Không làm các điều ác Thực hành các điều thiện
(View: 634)
Thông điệp của Đức Phật bao gồm giáo lý(dhamma) và giới luật (vinaya).
(View: 629)
Đức Phật đến với cuộc đời không gì khác ngoài chỉ bày cho con người một nếp sống hạnh phúc an lạc.
(View: 691)
Như người bị trúng tên độc là một trong những ảnh dụ gây ấn tượng mạnh mẽ về những việc cần làm ngay.
(View: 605)
Bất cứ chuyến đi nào cũng giữ lại trong tôi nhiều kỷ niệm.
(View: 668)
Bệnh tật và thống khổ không thể tách rời nhau, cho nên gọi là “Bệnh thống” [病痛], “Bệnh khổ” [病苦], “Tật khổ” [疾苦].
(View: 753)
Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển.
(View: 1225)
Một ngày nọ, Phật thấy một vị tăng khóc bên ngoài lối vào Tịnh xá Jetavana Vihara (Kỳ đà tinh xá).
(View: 913)
Trong những ngày vừa qua, câu chuyện về một vị sư mang tên T.M.T lan truyền trên mạng xã hội với hình ảnh một vị đầu trần
(View: 770)
Lòng từ bi giống như một hạt giống lành đặt vào lòng đất, từng ngày lớn lên thành sự thấu cảm, yêu thương.
(View: 647)
Bài bác có nghĩa là phủ nhận một điều gì đó và dùng lý lẽ để chứng minh điều đó là không đúng, theo sự hiểu biết của cá nhân của mình.
(View: 792)
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta gặp phải nhiều áp lựclo lắng từ công việc, cuộc sống xã hội, về giao tiếp theo truyền thống và trên mạng xã hội.
(View: 916)
Phật tử, chúng ta thường được nghe giảng “đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ”, nhưng ý nghĩa thật sự của đạo Phật là gì?
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant