Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

The Call

Monday, September 20, 201000:00(View: 29760)
The Call
THE CALL

It started out as a feeling
Which then grew into a hope
Which then turned into a quiet thought
Which then turned into a quiet word

And then that word grew louder and louder
'Til it was a battle cry

I'll come back
When you call me
No need to say goodbye

Just because everything's changing
Doesn't mean it's never
Been this way before

All you can do is try to know
Who your friends are
As you head off to the war

Pick a star on the dark horizon
And follow the light

You'll come back
When it's over
No need to say good bye

Now we're back to the beginning
It's just a feeling and now one knows yet
But just because they can't feel it too
Doesn't mean that you have to forget

Let your memories grow stronger and stronger
'Til they're before your eyes

You'll come back
When it's over
No need to say good bye

Tiếng gọi

Mọi chuyện bắt đầu như một cảm giác
Thứ mà sau đó biến thành một hy vọng
Rồi trở thành một suy nghĩ thầm kín
Một tiếng nói khẽ khàng
 
Và khi những âm thanh lớn dần lớn dần
Cho đến khi trở thành một tiếng gọi mãnh liệt

Tôi sẽ trở lại
mỗi khi bạn gọi đến tôi
Ta chẳng cần phải nói câu tạm biệt đâu.

Chỉ bởi vì mọi thứ đang thay đổi
Không có nghĩa nó sẽ chẳng bao giờ giống
như trước đây lần nữa 
 
Tất cả những gì bạn có thể làm là hãy cố nhận ra
Ai là những người bạn thật sự
Khi bạn dẫn đầu trận chiến
 
Hãy chọn một vì sao trên đường chân trời đen thẳm
đi theo ánh sáng
 
Bạn sẽ quay trở lại
Khi tất cả kết thúc
Vậy nên không cần nói lời tạm biệt
 
Giờ ta quay về lúc ban đầu
Nó chỉ là một cảm giác và không ai biết
Nhưng chỉ vì họ cũng không cảm thấy
Không có nghĩa là bạn buộc phải quên
 
Hãy để kí ức trỗi dậy
Đến khi nó hiện ra trước mắt
 
Bạn sẽ trở về
Khi mọi việc qua đi
Không cần phải nói tạm biệt đâu

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant