Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

O

Tuesday, September 21, 201000:00(View: 5279)
O

Oai, uy. Prabhàva (S). Awe-inspiring majesty; stateliness, augustness; noble bearing, martial bearing, imposing exterior; also oai lực, thần lực.

Oai Âm Vương. Bhisma-garjita-ghosa-svara-ràja (S). The king with the awe-inspiring voice, the name of countless Buddhas successively appearing during the Ly suy kiếp; cf. Lotus sùtra. Tác oai tác quái, to misuse one's authority; to oppress, down tread people.

Oai danh. Authority and fame.

Oai đức. Of respect-inspiring virtue; dignified. Authority and virtue.

Oai linh. Awfulness.

Oai nghi. Respect-inspiring deportment; dignity, i.e. in walking, standing, sitting, lying.

Oai nộ. Awe-inspiring; wrathful majesty. Oai nộ vương, the wrathful Mahàraja guardians of Buddhism.

Oai thần. The awe-inspiring gods, or spirits.

Oán. Resentment, grievance, hatred.

Oán gia. An enemy.

Oán kết. The knot of hatred.

Oán linh. An avenging spirit or ghost.

Oán tắng hội khổ. To have to meet the hateful.

Oán tặc. The robber hatred, hurtful to life and goods.

Oán thân. Hate and affection.

Ô ba đà da. Upadhyaya (S). Most venerable.

Ô ba đe�. Upadhi (S). Substratum of rebirth, of being. Ô ba đề Niết bàn, Upadhi-nirvàna; also Hữu khổ Niết bàn.

Ô ba giá lo�. Upacàru (S). Name of a cakravartiràja. Also Tiểu Bễ,

Ô ba sách ca. Upàsaka (S) Lay-man. Also cận sự nam, ưu bà tắc.

Ô ba tam bát na. Upasampanna (S). Obtained, received. Also cận viên.

Ô ba ti ca. Upâsika (S) Lay-woman. Also cận sự nữ, ưu bà di.

Ô bô sa tha. Upavasatha (S). Fasting day. Also Trai nhật.

Ô lam ba na. Ullambana (S) Xem Vu lan bồn.

Ô ma. Unmada (S). A demon or god of craziness or intoxication.

Ô nhiễm. Klesa (S). Impurity, passion, depravity. Also phiền não, bất tịnh.

Ô ma lặc gia. Black faced devil

Ô sô sa ma. Ucchusma (S). Name of a vidyàràja. Also Bất tịnh khiết vương, Uế tích vương.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8729)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 20446)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 9956)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 44413)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 45706)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 45266)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 24828)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12700)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 37984)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 13264)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9568)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 24451)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 26450)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 31219)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11749)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 41535)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 91209)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 17484)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13684)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 23985)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11549)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 30019)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 12268)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant