Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Chú Đại Bi

Wednesday, September 22, 201000:00(View: 96419)
Chú Đại Bi

Reader's Comment
Thursday, January 28, 201604:31
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT KINH PHẬT XÚC ĐỘNG VÀ HAY QUÁ PHÁT ĐÚNG LÀ NGƯỜI TỪ BI
Monday, December 15, 201405:54
Guest
Con thấy không có lời nào để cúng dường tỏ lòng ngưỡng mộ công đức của ,phật,của pháp,của tăng!!!! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!!
Thursday, November 20, 201415:08
Guest
Thay tung hay qua ,con nghe thay thanh than dau oc ,
Thursday, September 25, 201415:02
Guest
nam mô a di đà phật còn có tâm sự rất buồn nhưng còn nghe quý thầy tụng kinh trong lòng con nhẹ đi rất nhiều con cảm ơn quý thầy nhiều lắm con kính chúc quý thầy luôn nhiều sức khỏe
Monday, May 6, 201307:00
Guest
con luôn mong muốn được nghe thầy tụng
Monday, August 13, 201207:00
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT. Thầy tụng hay quá. Chúc tất cả các THẦY và các vị Phật tử, chúng sanh thân tâm an lạc, tâm bồ đề kiên cố, sức khỏe dồi dào, an vui trong con đường tu học.
Thursday, November 15, 201208:00
Guest
Nam Mo A Di Da Phat...Thay tung qua hay,chuc Thay luon doi dao suc khoe
Thursday, April 26, 201207:00
Guest
Thay Tung Hay Qua Thay Oi...Con Kinh Chuc Thay Than Tam Luon An Lac
Friday, April 13, 201207:00
Guest
NAM MO A DI DA PHAT . con co nhieu chuyen buon . nhung con da nghe qua cac kinh cua quy thay da tung nhu CHU DAI BI va cac kinh khac lam tam cua con nhe di va voi di nhung gi con khong duoc vui con cam on quy thay rat nhieu con xin kinh chuc quy thay moi viec cac tuong van su nhu y NAM MO A DI DA PHAT
Sunday, July 8, 201207:00
Guest
kinh dien la niem tu hao cua moi con nguoi chung ta chung ta nen yeu qui kinh sach that nhieu
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 7669)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 7172)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 24721)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 7234)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 39800)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 12007)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 7887)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11630)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 9537)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 14044)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16343)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 73502)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 49083)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 27090)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 51843)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30570)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 62642)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 60317)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 108358)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 46694)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 33459)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 38701)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 60168)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 29022)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 256320)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 56791)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 56784)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54729)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 59575)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 33696)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 40318)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 32053)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 29427)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30761)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28869)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30842)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 21063)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 50900)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55559)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 101800)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 43083)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 34877)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 93589)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 42058)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28684)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22829)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39799)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 111509)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 31647)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41365)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25861)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24428)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 21104)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 33862)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 20049)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 31702)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 27987)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 128545)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 39036)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 14270)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant