Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,582,372
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Chú Đại Bi

Wednesday, September 22, 201000:00(View: 88908)
Chú Đại Bi

Reader's Comment
Friday, March 18, 201107:00
Guest
NAMO A DI DA PHAT. TAT CA VAN VAT DIEU VO THUONG. BAN THAN CON NHAN DINH DUOC NHUNG DIEU PHAT DAY...CON DA HIEU THE NAO LA DAO LAM NGUOI, THE NAO LA BUONG XA, DE CHO TAM DUOC THANH TINH...CON THANH THAT RAT CAM ON NHUNG CONG DUC CUA CAC THAY. CON XIN KINH CHUC CAC THAY THAN TAM AN LAC, MOI VIEC CAT TUONG.CAC THAY BAO TRONG.
Thursday, September 23, 201007:00
Guest
Thay doc qua tuyet voi.
Thursday, December 27, 201208:00
Guest
thay tung hay qua
Wednesday, December 26, 201208:00
Guest
NAM MO A DI DA PHAT thay oi thay tung hay qua, moi khi con buon la nge kinh cua thay lam long con nhe nhom di rat nhieu va biet thong cam yeu thuong moi nguoi nhieu hon,giong cua thay am ap lam sao, con thay mat cac phat tu chuc quy thay luon nhieu suc khoe tren con duong dam dao cua minh
Saturday, December 22, 201208:00
Guest
Nam Mo A Di Da Phat con Kinh Chuc Thay luon nhieu suc khoe.
Wednesday, December 19, 201208:00
Guest
NAM MO A DI DA PHAT con cam on thay nhieu lam. nho nge kinh cua ma lam long con voi di nhieu chuyen buon. con khong hieu sao moi khi nge giong thay tung la nuoc mat con khong cam duoc .giong cua thay tung hay qua. con chuc quy thay luon luon duoc nhieu suc khoe.
Wednesday, May 1, 201307:00
Guest
nghe thay tung nen chi muon tu thoi,thanh thoat qua
Monday, April 29, 201307:00
Guest
Nam Mo A Di Da Phat
Saturday, March 9, 201308:00
Guest
NAM MO A DI DA PHAT con thanh tam kinh chuc thay luon luon van su nhu y va duoc nhieu suc khoe ... con da nghe KINH CHU DAI BI thay tung rat nhieu lan nhung con van con muon nghe ... con cam on quy thay rat nhieu nho quy thay ma con da hieu duoc duoc rat nhieu kinh phat . NAM MO A DI DA PHAT
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 17952)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 957)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 33645)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 5355)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 3487)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 5663)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 5100)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 10423)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11403)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 67846)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 44645)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 22827)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 42047)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 27037)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 58691)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 52624)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 102358)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 41914)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 29444)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 34406)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 51744)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 25089)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 206992)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 49233)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 49848)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 49738)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50133)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 29186)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 36002)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 28404)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 25362)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28093)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 25492)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 27281)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 18018)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 40840)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 49814)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 94398)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 38971)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 29035)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 78636)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 36615)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 24214)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 19692)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 34722)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 103363)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 27481)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 35130)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22472)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20943)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 17423)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 28918)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 16293)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 23489)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 22022)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 122809)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 30864)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 10457)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 41014)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 12855)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
Quảng Cáo Bảo Trợ