Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nguyện Hương

Wednesday, September 29, 201000:00(View: 65748)
Nguyện Hương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Đốt nén tâm hương trước Phật đài

Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai

Cầu xin nhân loại lên bờ giác

Hạnh phúc bình an đến mọi loài

 

Ðệ tử chúng con một dạ chí thành

Quỳ dưới điện Phật thiết lễ cầu an

trì kinh Phổ Môn

Nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường

Ngưỡng nguyện Ðức Bồ tát Quan Thế Âm

Gia hộ cho kẻ mù được thấy,

kẻ điếc được nghe

người đau khổ được an vui

Lại nguyện chúng sanh não phiền dứt sạch

xóa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ

bốn mùa khỏe mạnh, thân tâm an lạc

Niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long

Mọi việc hanh thông gia đình hưng thịnh

quyến thuộc khương ninh

pháp giới chúng sinh

cùng lên bờ giác

 

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
AZCPOS - Order online directly to POS system
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều