Logo HHAD 2018 250
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
14,849,004
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Nguyện Hương

29 Tháng Chín 201000:00(Xem: 63265)
Nguyện Hương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Đốt nén tâm hương trước Phật đài

Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai

Cầu xin nhân loại lên bờ giác

Hạnh phúc bình an đến mọi loài

 

Ðệ tử chúng con một dạ chí thành

Quỳ dưới điện Phật thiết lễ cầu an

trì kinh Phổ Môn

Nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường

Ngưỡng nguyện Ðức Bồ tát Quan Thế Âm

Gia hộ cho kẻ mù được thấy,

kẻ điếc được nghe

người đau khổ được an vui

Lại nguyện chúng sanh não phiền dứt sạch

xóa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ

bốn mùa khỏe mạnh, thân tâm an lạc

Niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long

Mọi việc hanh thông gia đình hưng thịnh

quyến thuộc khương ninh

pháp giới chúng sinh

cùng lên bờ giác

 

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Quảng Cáo Bảo Trợ