Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Ðảnh Lễ Tam Bảo

Wednesday, September 29, 201000:00(View: 81441)
Ðảnh Lễ Tam Bảo

Phật là đấng giác ngộ mình

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời

Từ bi, trí tuệ rạng ngờo

Là thầy ba cõi trời người xưa nay

 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời

thường trú trong mười phương

 

Pháp là phương thuốc diệu thay

Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh

Như vầng trăng sáng lung linh

Soi đường ra khỏi u minh mê mờ

 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời

thường trú trong mười phương

 

 

Tăng là những bậc chân tu

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi

Thấm nhuần trí tuệ, từ bi

Độ đời thoái khỏi tham si khổ sầu

 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời

thường trú trong mười phương


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant