Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Phát Nguyện Trì Kinh

Wednesday, September 29, 201000:00(View: 63193)
Phát Nguyện Trì Kinh

Lạy đấng Thầy ba cõi

Quy mạng Phật mười phương

Nay con phát nguyện lớn

Thọ trì Kinh Phổ Môn

 

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ ba đường

Nguyện cho người thấy nghe

Đều phát tâm bồ đề

 

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

 


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant