Logo HHAD 2018 250
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
14,839,404
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Hồi Hướng Công Ðức

29 Tháng Chín 201000:00(Xem: 67588)
Hồi Hướng Công Ðức

Tụng kinh là hạnh tốt lành

Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh

Nguyện cho tất cả hàm linh

Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền

 

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Ðược nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh

Nguyện trừ tội chướng điêu linh

Hạnh lành Bồ-tát thường tinh tấn làm

 

Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm

Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha

Hoa nở thấy Phật hiện ra

Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền

 

Nguyện đem công đức hiện tiền

Hướng về khắp cả các miền gần xa

Con và cha mẹ, ông bà

Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp luân


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Quảng Cáo Bảo Trợ