Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Phục Nguyện

Wednesday, September 29, 201000:00(View: 67405)
Phục Nguyện

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Ðức Quan Âm cứu khổ

Với hạnh nguyện ban vui

Băm hai thân độ đời

Bằng tình thương cao cả

Tự tại từng ý niệm

Viên thông giữa các căn

Sống khế lý ứng cơ

Hạnh cứu sanh tiếp vật

 

Ðộ tai qua nạn khỏi

Giúp tật bệnh tiêu trừ

Phước lộc thọ trọn đầy

Giới định tuệ viên mãn

Bốn loài lên đất tịnh

Ba cõi thác tòa sen

Ngạ quỷ chứng Tam Hiền

Hữu tình lên Thập Ðịa

 

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Phật xin nguyện thành

 

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM