Logo HHAD 2018 250
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
14,831,041
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Ðảnh Lễ Ba Ngôi Báu

29 Tháng Chín 201000:00(Xem: 76002)
Ðảnh Lễ Ba Ngôi Báu

Con xin nương tựa Phật

Bậc Phước Trí Viên Thành

Cầu tất cả chúng sanh

Giác ngộ, phát tâm lành

 

Con xin nương tựa Pháp

Nguồn tuệ giác, từ bi

Cầu tất cả chúng sanh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm

 

Con xin nương tựa Tăng

Ðoàn thể sống an vui

Cầu tất cả chúng sanh

Hòa hợp, thương mến nhau

 

NAM MÔ ...


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Quảng Cáo Bảo Trợ