Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,611,845

Giới Thiệu Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc

Tuesday, June 26, 201800:28(View: 3927)
Giới Thiệu Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc
Giới Thiệu Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc
Viện chủ: Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm
Trụ trì: Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm
Thực hiện video: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ


Chua Bao Quang 1
Xem thêm hình ảnh Chùa Bảo Quang
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2872)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego ngày 05/08/2017
(View: 2720)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego ngày 04/08/2017
(View: 2923)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Niệm Phật Đường Phổ Quang Las Vegas ngày 03/08/2017
(View: 3083)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Niệm Phật Đường Phổ Quang Las Vegas ngày 02/08/2017
(View: 3666)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Địa Tạng, Washington State, ngày 31/07/2017
(View: 3402)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Địa Tạng, Washington State, ngày 31/07/2017
(View: 3474)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Tịnh Xá Quan Âm, Seattle, WA, ngày 30/07/2017
(View: 3114)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, ngày 29/07/2017
(View: 3250)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, ngày 28/07/2017
(View: 3085)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, ngày 27/07/2017
(View: 3555)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, ngày 26/07/2017
(View: 3167)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, ngày 25/07/2017
(View: 3445)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần 7 ở Chicago ngày 24/07/2017
(View: 2954)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần 7 ở Chicago ngày 23/07/2017
(View: 3351)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần 7 ở Chicago ngày 22/07/2017
(View: 2910)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần 7 ở Chicago ngày 21/07/2017
(View: 3165)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ ở Chicago ngày 20/07/2017
(View: 2970)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Quán Âm Tịnh Xá San Jose, CA ngày 19/07/2017
(View: 2919)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Đạo tràng Phổ Hiền, San Jose, CA ngày 18/07/2017
(View: 3186)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Đạo tràng Phổ Hiền, San Jose, CA ngày 17/07/2017
(View: 3095)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Thiên Trúc, San Jose, CA ngày 16/07/2017
(View: 3749)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Thiên Trúc, San Jose, CA ngày 15/07/2017
(View: 3400)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại phi trường San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 14/07/2017
(View: 3373)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại NPĐ Phổ Quang, Las Vegas, Hoa Kỳ ngày 13/07/2017
(View: 3496)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại NPĐ Phổ Quang, Las Vegas, Hoa Kỳ ngày 12/07/2017
(View: 3525)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, Hoa Kỳ ngày 11/07/2017
(View: 3277)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, Hoa Kỳ ngày 09/07/2017
(View: 3298)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, Hoa Kỳ ngày 09/07/2017
(View: 3102)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, Hoa Kỳ ngày 08/07/2017
(View: 3311)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, Hoa Kỳ ngày 07/07/2017
(View: 3380)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, Hoa Kỳ ngày 06/07/2017
(View: 3373)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, Hoa Kỳ ngày 05/07/2017
(View: 3392)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, Hoa Kỳ ngày 04/07/2017
(View: 3068)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Huệ Quang, Santa Ana, Hoa Kỳ ngày 03/07/2017
(View: 3540)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Huệ Quang, Santa Ana, Hoa Kỳ ngày 02/07/2017
(View: 3419)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Huệ Quang, Santa Ana, Hoa Kỳ ngày 01/07/2017
(View: 3352)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Huệ Quang, Santa Ana, Hoa Kỳ ngày 30/06/2017
(View: 3686)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Huệ Quang, Santa Ana, Hoa Kỳ ngày 29/06/2017
(View: 3591)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Huệ Quang, Santa Ana, Hoa Kỳ ngày 28/06/2017
(View: 3432)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, San Diego, Hoa Kỳ ngày 27/06/2017
(View: 2906)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại NPĐ Phổ Quang, Las Vegas, Hoa Kỳ ngày 26/06/2017
(View: 3571)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại NPĐ Phổ Quang, Las Vegas, Hoa Kỳ ngày 25/06/2017
(View: 3689)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại NPĐ Phổ Quang, Las Vegas, Hoa Kỳ ngày 24/06/2017
(View: 2483)
Bài viết của: HT Thích Nguyên Siêu; Giọng đọc và dựng phim: Thích Hạnh Tuệ; Nhiếp ảnh: Giáo sư Võ Văn Tường
(View: 3424)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Phi trường Utah, Hoa Kỳ ngày 23/06/2017
(View: 3935)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, California, Hoa Kỳ ngày 22/06/2017
(View: 3437)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, California, Hoa Kỳ ngày 21/06/2017
(View: 3445)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, California, Hoa Kỳ ngày 20/06/2017
(View: 3636)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Chùa Phật Đà, California, Hoa Kỳ ngày 16/06/2017
(View: 3814)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online trong lúc chờ chuyến bay về San Diego tại Phi trường SJC California, Hoa Kỳ ngày 12/06/2017
Quảng Cáo Bảo Trợ