Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Đại Lễ Phật Đản 2016 Tại Miền Nam California

Sunday, May 1, 201609:46(View: 23102)
Đại Lễ Phật Đản 2016 Tại Miền Nam California
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
Vietnamese American United Buddhist Congregation
CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM NAM CALI-Vietnamese Buddhist Community of Southern California
BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2560-Buddha’s Birthday Festival Celebration-Buddhist Year 2560
803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 Tel.: (714) 571-0473, (619) 283-7655

 --------
Video Phật Đản PL.2560-DL.2016Tin Phật Đản
:


Thuyết pháp trên Lễ Đài Phật Đản
:


Thông Điệp Phật Đản
: Hình ảnh Lễ Cắt Băng Khai Mạc Lễ Đài Phật Đản, chiều thứ 7 ngày 30/4/2016: (Nhiếp ảnh: Quảng Nguyên)

Hình ảnh Lễ Phật Đản Chính Thức, Ngày Chủ Nhật ngày 01/5/2016: (Nhiếp ảnh: Quảng Nguyên)


 

 Đại Lễ Phật Đản PL 2560
Chủ đề: Phật Giáo và Hòa Bình

 

Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560 Miền Nam California do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cộng tác với các chùa tại địa phương tổ chức vào ngày chủ nhật 01.05.2016 tại Mile Square Park, 16801 Euclid Street, Fountain Valley 92708; (714) 973-6600

 

I. Ban Chứng Minh:

- HT Thích Thắng Hoan (916) 718-2542       

- HT Thích Tín Nghĩa (214) 636-4689

- HT Thích Chơn Thành (714)636-7725

- HT Thích Phước Thuận (714) 548-4959     

- HT Thích Nguyên An (206) 307-1107

II. Ban Cố Vấn:

 1. HT Thích Nguyên Trí (714)548-4148
 2. HT Thích Nhật Quang (714) 675-3495
 3. HT Thích Từ Diệu (909) 379-8345
 4. HT Thích Minh Tuyên (619) 709-4842
 5. HT Thích Thông Hải (808) 222-0909
 6. HT Thích Thái Siêu (408) 234-2496
 7. HT Thích Minh Mẫn (714) 856-1835
 8. HT Thích Gíac Sỹ (714) 414-8360
 9. HT Thích Thiện Long (562) 338-2990
 10.  HT Thích Minh Hồi (619) 895-8137
 11.  HT Thích Huệ Minh (714) 373-4198
 12.  HT Thích Tâm Vân (714) 717-1035
 13.  HT Thích Như Minh (213) 280-3463
 14.  HT Thích Minh Dung (909) 717-2433  
 15.  TT Thích Nhật Trí (206) 299-5151
 16.  TT Thích Tuệ Uy
 17.  HT Đồng Trí (916) 267-5965
 18.  Sư Bà Như Nguyện
 19.  Sư Bà Diệu Từ (714) 200-8440
 20.  NS Minh Phước 
 21.  SC Chân Thiền, SC Chân Diệu  (714) 636-0118

III. Ban Tổ Chức.
A. Trưởng Ban và Phó Ban. HT Thích Nguyên Siêu
B.
Phó Ban: HT Thích Nguyên Trí, HT Thích Thích Mẫn, HT Thích Minh Dung, ĐH Huỳnh Tấn Lê.

Phó Ban: TT Thích Thánh Minh, TT Thích Tâm Bình, ĐĐ Thích Đồng Châu, ĐĐ Thích Pháp Tánh, ĐĐ Thích Chánh Định, ĐĐ Thích Minh Hạnh, ĐĐ Thích Tín Mãn,  ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, ĐĐ Thích Thánh Nam.

- Địa điểm trong Mile Square Park sẽ không làm tại chỗ cũ mà dời đến cùng địa điểm với Hội Chợ Tết Cộng Đồng năm vừa qua.

- Các phần ăn trong suốt ngày chủ nhật có thể tới 20,000 phần ăn do NS Thiền Tuệ và Chùa Phổ Linh cúng dường.

- Đại Đức Thích Giác Châu và Tịnh Xá Giác An cúng dường 5,000 bánh ú trong ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

- Chương trình tối thứ bảy do TT Thích Thanh Minh điều hợp thực hiện
C.
Tổng Thư Ký: ĐĐ Hạnh Tuệ,

Phó Thư Ký ĐĐ Thích Thánh Nam, SC TN Phước Quang, ĐH Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, ĐH Tâm Quang Vĩnh Hảo.

B. Các Tiểu Ban.

1. TB Điều Hợp: HT Nguyên Siêu, HT Nguyên Trí, HT Nhật Quang, HT Minh Mẫn,  ĐH Huỳnh Tấn Lê, ĐH Hoàng Tấn Kỳ
2. Điều hợp chương trình tối thứ bảy do TT Thích Thánh Minh giải quyết những công việc liên hệ đến Phật Đản

-  Cử người tham dự các phiên họp của các Tiểu Ban

-  Lo công tác tổng quát như mướn địa điểm. bảo hiểm, mướn bàn, ghế, canopies, banners…

-  Mời các giới chức chính quyền và đại diện dân cử.

Liên hệ các cơ quan chính quyền địa phương xin xin các loại giấy phép cho Đại Lễ.

-  Mời các đòan thể và hôi đòan tham dự

-  Lập và điều hợp chương trình buổi lễ

-  Mời chủ sám

3. TB Vệ Sinh: ĐH Tô Xuân Thế  (714) 261-5409,ĐH Nguyễn Đức Hiền (269) 873-2193, ĐH Vinh, ĐH Thanh Hạnh (714) 204-1728, ĐH Nghiêm Ánh (714) 247-9710, ĐH Bổn Hoa,

- Lo vệ sinh tại địa điểm, nghiên cứu về đổ rát của các gian hàng thức ăn

- Lo vệ sinh các rest rooms tại địa điểm

- Final clean up

4. TB Trật Tự:  ĐH Hoàng Tấn Kỳ (714) 357-8877.

- Mướn Security Guard (Code 5 Security Services, liên lạc anh Huỳnh James (714) 457-0300)

- Kêu gọi tình nguyện viên 

- Hướng dẫn lối vào và chỉ dẫn chỗ đậu xe

- An ninh tại đia điểm hành lễ và các bãi đậu xe

- Giữ an ninh các thùng cúng dường

- GĐPT sẽ liên lạc với ĐH Hoàng Tấn Kỳ để nhận phân công.

5. TB Trang Trí:  TT Tâm Bình.

ĐĐ Đồng Thiện, ĐĐ Giác Liên, ĐĐ Minh Nghị, ĐĐ Chúc Thông, ĐĐ Chúc Thiền, ĐĐ Nhuận Thủ, ĐĐ Đồng Minh, ĐĐ Như Nghĩa, ĐĐ Quảng Sơn, ĐĐ Quảng Văn, SC Nguyên Giác, SC Trung Châu

- Trang trí sân khấu và địa điểm

6. TB Thiết Kế: ĐĐ Nhuận Thủ.

ĐĐ Quảng Hành, ĐĐ Minh An,  ĐĐ Thiện Thái,  ĐĐ Như Thuận,  ĐĐ Tâm Son, ĐĐ Như Nghĩa, ĐĐ Đồng Minh, ĐĐ Quảng Sơn, ĐĐ Quảng Văn,  Đoàn Thanh Niên Bát Nhã, ĐH Nguyễn Quốc Dũng và GĐPT Bát Nhã

- Sắp Đặt và Dọn Lều (set up and set down), Treo Banners, bảng hướng dẫn và thu dọn. 

- Tiếp nhận và hướng dẫn việc đặt sân khấu, lều (các loại canopy lớn nhỏ) và sắp đặt 1,000 ghế ngồi vào các lều, sắp xếp vị trí cho các loại banners bảo trợquảng cáo để TB Trang trí treo lên. 

- Thu dọn vào tối chủ nhật 17/5/2015, giao lại cho vendors

 7. TB Trai Tăng: ĐĐ Thường Tịnh, ĐĐ Giác Châu

Lo thức ăn cho chư tôn đức và Ban Tổ Chức trong ngày thứ bảy, chủ nhật

8. TB Trai Soạn: NS Thiền Tuệ và Chùa Phổ Linh sẽ lo trai soạn, phát thức ăn cho đồng hương Phật tử suốt ngày chủ nhật.
9.
TB Nghi Lễ: ĐĐ Chánh Định, ĐĐ Thánh Nam, ĐĐ Phước Định, ĐĐ Như Thuận, ĐĐ Thiện Thá, ĐĐ Tâm Sơn, ĐĐ Hương Niệm, ĐĐ Nguyên Huệ, ĐH Nguyễn Đức Mậu, ĐH Võ Văn Hộ, ĐH Tôn Thất Vui, ĐH Võ Văn Tam, ĐH Nguyên Thiện, ĐH Lê Xê.

- Lo nghi lễ trong hai ngày Đại Lễ, chuẩn bị các Phật cụ cần thiết cho ngày lễ, chuẩn bị kinh để đọc.

 10. TB Truyền Thông Báo Chí: Đh Nguyễn Thanh Huy, ĐH Lê Quang Dật, ĐH Tâm Phú, ĐH Nguyễn Phú Hùng, ĐH Triệu Mỹ Ngân 

- Liên hệ các cơ quan truyền thông, đăng thơ mời, lịch sinh hoạt cộng đồng, tổ chức họp báo, phối hợp với Ban Điểu Hợp để thực hiện các chương trình trên radio và tivi

11. TB Văn Nghệ: ĐH Đỗ Thanh, ĐH Triệu Mỹ Ngân

Mời nghệ sĩ và Điều Hợp chương trình văn nghệ, Nhạc sĩ Nam Hưng và Ban Hợp Xướng Hải  Triều Âm, Huynh Trưởng Diệu Ngọc (GĐPT Miền Quảng Đức).

 12. TB Xướng Ngôn Nghi Lễ: ĐĐ Hạnh Tuệ, ĐĐ Chánh Định, Anh văn: Đh Huỳnh Tấn Lê, đh Bùi Thế Phát.

13. TB Xướng Ngôn Viên Văn Nghệ: Triệu Mỹ Ngân, Đỗ Thanh, Minh Phượng, Đỗ Tân Khoa

14. TB Tài Chánh và Tiếp Lễ: NS Diệu Tánh. NS Tuệ Từ, NS Chơn Viên, NS Diệu Phước, NS Chúc  Hà, SC Phước Quang, SC Như Nguyệt, ĐH Tâm Xả, ĐH Nhuận Sáng, ĐH Tắc Nữ, ĐH Linda Trần.  Ngoài ra có sự yểm trợ đặ biệt của hai ĐH Bùi Phát và Hoàng Tấn Kỳ kêu gọi mạnh thường quân bảo trợ.

Tổ chức Buổi gây quỹ, quyên góp tiền tại địa điểm, kêu gọi cúng dường, kiểm soát các thùng cúng dường tại địa điểm, giữ chứng từ để báo cáo và khai thuế cho Giáo Hội sau này

15. TB Xe Hoa: ĐĐ Pháp Tánh. Thực hiện hai xe hoa đặt tại địa điểm Mile Square Park

16. TB Điện và Ánh Sáng: ĐH Phú, ĐH Mạnh Hùng, ĐH Minh Triết

- Máy phát điện, lo ánh sáng và điện từ lúc bất đầu

- Giúp Ban Văn Nghệ đặt âm thanh và cung ấp điện cho Ban Văn Nghệ

17. TB TiếpTân: ĐH Lê Hiếu Nghĩa. Đh Bùi Thế Phát, Đh Phan Kỳ Nhơn,  ĐH Minh Chính,  ĐH Thiện Phúc, ĐH Diệu Hạnh.

18. TB Video Phim Ảnh: TT Tuệ Uy,  Giác Tâm Nguyễn Quốc Dũng, ĐH Steven, Đh Lê Thị Nhung.

- Thực hiệm một video và đưa hình ảnh lên mạng.

19. Phát Ngôn Nhân: HT Thích Nguyên Trí, HT Thích Nguyên Siêu tiếng Việt, ĐH Huỳnh Tấn Lê tiếng Anh

20. Tiểu Ban Thị Gỉả:  NS Giới Định.

 NS Như Thủy, SC Như Thành, SC Diệu An, SC Hạnh Thiện, SC Quảng Tịnh.

21. TB Cung Nghinh: ĐH Nguyên Lượng, GĐPT Miền Quảng Đức sẽ phụ lo phần rước cờ, dâng hoa, rải hoa và có đội lân.
22. TB Y Tế: DS Phạm Kiều Liễu (714) 603-4848, BS Nguyễn Thanh Tâm, BS Trần Phát.
23. TB Điều Hợp các Gian Hàng Văn Hóa Phật Giáo và Gian Hàng Thức Ăn:  SC Phước Quang, Sean Vinh Hadad, ĐH Linda Trần

- Mọi chi tiết cần biết, thêm bớt, xin liên lạc HT Trưởng Ban Tổ Chức (619) 283-7655

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2560

I. Chương Trình chi tiết tối thứ bảy 30.4.2016:

5:00pm - Trang nghiêm đạo tràng - Đồng hương Phật tử vân tập địa điểm hành lễ - Thỉnh Linh từ Tượng Đài Chiến Sĩ và Tượng Đài Thuyền Nhân

5:30 pm - Chương trình Cắt Băng Khai Mạc Lễ Đài Đại Lễ Phật Đản PL2560

- Chương trình Khai Mạc Trai Đàn Cầu Siêu

5:35 pm - Văn Nghệ Đón Mừng Phật Đản PL2560 (Nhạc sĩ Nam Hưng)

8:30 pm -  Bế Mạc

II. Chương Trình chi tiết chủ nhật 01.5.2016

 8:00am  - Trang nghiêm đạo tràng - Đồng hương Phật tử vân tập địa điểm hành lễ

 9:00am  - Văn nghệ đón mừng Phật Đảnthuyết pháp

10:00am - Đoàn Xe Diễn Hành khởi hành từ Westminster – Brookhurst đi trên đường phố Bolsa và tiến về Lễ Đài Phật Đàn Mile Square Park

11:15am - Chư tôn đức vân tập Kỳ Viên Tịnh Xá 

11:30am - Đón Đoàn Diễn Hành tại Khu Vực Hành Lễ

             - Cúng Dường Trai Tăng - Tác Bạch của Ban Tổ Chức cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm Lễ Đài - Cử Hành Nghi Thức Đản Sinh.

12:30pm - Vũ Điệu Dâng Hoa của GĐPT

              - Chính Thức Cử Hành Nghi Thức Đản Sinh

01:00pm - Chương trình Văn Nghệ xen kẽ Đón Mừng Phật Đản - Thuyết pháp - Thuyết trình về Hiện Tình Đất Nước.

02:00pm - Viên chức chính quyền và quan khách đến
- Nghi thức khai mạc: Lễ chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo kỳ, National Anthem và phút nhập Từ Bi Quán (BHX Hải Triều Âm)

02:15pm - Liên khúc Khánh Đản (GĐPT)

02:25pm - Giới thiệu thành phần tham dự

02:35pm -Diễn Văn Khai Mạc của Trưởng Ban Tổ Chức: HT Thích Nguyên Siêu 02:45pm - Diễn Văn Chào Mừng của Giám Sát Viên Andrew Đỗ - Lời Chào Mừng của Nghị Viên Micheal Võ - Phát biểu ngắn của đại diện dân cử.

03:00pm - Chúc mừng của đại diện GHPGVNTNHK: HT Thích Tín Nghĩa

03:10pm - Thông Bạch Phật Đản - HT Thích Thắng Hoan

03:20pm - Cảm tạ của Ban Tổ Chức

03:25pm - Chương trình Văn Nghệ Ca Nhạc và Vỡ Tuồng Cải Lương Ánh Đạo Vàng trình diễn đón mừng Phật Đản

09:00pm - Hoàn mãn.

 
Xem thêm:

1. Ban Tổ Chức
2. Chương trình {Tiếng Việt} {Tiếng Anh}
3. Thư Cung Thỉnh
4. Poster Văn Nghệ

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 6409)
Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, California, Hoa Kỳ được tổ chức ngày 10/5/2020
(View: 4857)
Dominion (2018) là một bộ phim tài liệu của Úc kể về cách mà động vật tại đất nước này được sử dụng và bị ngược đãi bởi con người, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp thịt, sữa, trứng, quần áo và giải trí
(View: 4154)
Phim Kỷ Niệm Chuyến Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ - Nepal được tổ chức từ ngày 31/10 đến 14/11/2017
(View: 4277)
Sen Trên Xứ Tuyết (Cuộc Đời Đạo Nghiệp của HT Thích Thắng Hoan)
(View: 5198)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California tổ chức vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2018
(View: 17058)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các chùa tại Nam California tổ chức vào chủ nhật 23.04.2017 tại Mile Square Park
(View: 4611)
Bộ phim điện ảnh Phật giáo về cuộc đời và đạo nghiệp của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh...
(View: 9737)
Được tổ chức tại: Hilton Orange County từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 2016
(View: 5846)
Nhân Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 6 Từ ngày 21 đến 24/7/2016
(View: 3751)
Hòa Thượng an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc.
(View: 5752)
Phim tư liệu về Thiền sư Thích Nhất Hạnh do Hongkong sản xuất (Lương Hà dịch phụ đề Việt ngữ)
(View: 7821)
DVD Tang Lễ HT Thích Tâm Châu- Môn Đồ Pháp Quyến
(View: 6479)
Video: Lễ Đại Tường Sư Ông Minh Tâm, Lạc Thành Chùa Khánh Anh, Bế Mạc Hiệp Kỵ Đại Tổ Sư 2015
(View: 13093)
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V được tổ chức tại San Diego, CA 92108 từ 06 đến 10/08/2015.
(View: 12585)
Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel; Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.
(View: 6542)
Lễ Húy Nhật Lần Thứ 7 Đức Đệ Tứ Tăng Thống Cố HT Thích Huyền Quang và truy tiến Giác linh HT Thích Minh Hạnh - Tại Chùa Quang Thiện - Ontario
(View: 23325)
Thoát Vòng Tục Lụy (Cải Lương Phật Giáo), Dương Kinh Thành, Lê Thiện Minh
(View: 15204)
Được tổ chức từ ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014 (nhằm ngày M.4 và M.5 tháng 9 năm Giáp Ngọ). Địa điểm: tại Tự Viện Pháp Bảo, Úc Châu
(View: 15199)
Enlightenment refers to the full comprehension of a situation... Dalai Lama
(View: 12367)
Trong 3 ngày 29, 30 và 31 tháng 8 năm 2014, tại Tu viện Viên Quang, Tp. Clover, tiểu bang South Carolina, Hoa Kỳ, GHPGVNTTG đã long trọng tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 30 và Đại lễ kỷ niệm chu niên 30 thành lập.
(View: 7068)
Một bộ phim tài liệu một tiếng đồng hồ tìm hiểu nguyên nhân của 118 vụ tự thiêu được biết đến ở Tây Tạng từ năm 2009.
(View: 5596)
Được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel - San Diego, CA, Hoa Kỳ - Ngày 29/05/2014
(View: 9872)
Chế tác: Phật Quang Sơn – Đài Loan; Nhà xuất bản: Trung tâm Diệu Pháp Âm; Phiên dịch: Tử Hà
(View: 8675)
Tác giả: HT Thích Như Điển; Chuyển thể cải lương: Soạn giả Dương Kinh Thành; Chủ trương và thực hiện: Nghệ sĩ Út Bạch Lan và Nghệ sĩ Tô Châu
(View: 5481)
CTA celebrates 24th anniversary of conferment of Nobel Peace Prize to His Holiness the 14th Dalai Lama at Tsuklagkhang, Dharamsala on 10th Dec. 2013
(View: 9242)
Phim Hoạt Hình - Trung Tâm Diệu Pháp Âm lồng tiếng Việt
(View: 5693)
Phim về Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 3 - Được tổ chức Tại San Diego từ ngày 08 đến 12/8/2013 - Hoavouu.com
(View: 8163)
Sự Tích Chú Đại Bi - Phim hoạt hình Phật giáo - Hoavouu sưu tầm
(View: 7974)
Nghịch Duyên - Phim truyện Phật giáo - Hoavouu sưu tầm
(View: 8093)
The Life Of The Buddha - Phim hoạt hình Lịch Sử Đức Phật, Lồng tiếng Việt, phụ đề tiếng Anh
(View: 6594)
This documentary by award-winning filmmaker David Grubin and narrated by Richard Gere, tells the story of the Buddha's life
(View: 6258)
Diệu Âm Hoằng Pháp 3 - Cửa Phật Từ Bi - Chùa Hoằng Pháp
(View: 6306)
Chuyến viếng thăm và thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc vào ngày Thứ Sáu 20.09.2013 - Từ 8:30 đến 10:00
(View: 5933)
Phim Đại Lễ Khai Mạc Cung Nghinh và Chiêm bái Phật Ngọc - Do Tu Viện Pháp Vương tổ chức Tại The California Center For The Arts Từ ngày 29/01 đến ngày 06/02/2011
(View: 9176)
Hình ảnh chú tiểu bé nhỏ lầm lũi vượt núi băng rừng tìm mẹ trong "A Little Monk" đã gây xúc động mạnh mẽ đối với khán giả tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương 2003, nơi nó đoạt giải "Phim xuất sắc".
(View: 6959)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ III, được tổ chức tại San Diego từ ngày 8 đến 12/8/2013
(View: 7667)
Thiền sư Dōgen - Đạo Nguyên (1200-1253) sơ tổ Tông phái Tào Động Nhật Bản
(View: 11203)
Giám Chân (zh. jiànzhēn 鑒真, ja. ganjin), 688-763, là một nhà sư Trung Quốc theo Nam Sơn tông của giáo phái Luật tông.
(View: 21454)
Con đường thỉnh kinh của Đại Pháp Sư Huyền Trang, Biên dịch: Chu Văn - Tổng biên tập: Film Phật Giáo
(View: 13420)
Clips Thông tin 7 ngày Tang Lễ HT Thích Minh Châu - Hãng phim Sen Việt thực hiện
(View: 11404)
Bộ phim Ký sự Tài liệu về Cuộc đời và Đạo nghiệp của HT Thích Minh Châu, Một nhà giáo dục lỗi lạc, là bậc Thầy của bao lớp Tăng Ni...
(View: 9936)
Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ 2 Tại Santa Clara, California ngày 3/8/2012
(View: 13335)
The Road To Master Xuan Zang - Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang - Phim tài liệu
(View: 9553)
The concluding session of the three day 12th World Summit of Nobel Peace Laureates held in Chicago on April 25, 2012
(View: 14694)
Bảy Kỳ Quan Phật Giáo Thế Giới - Phim Tài Liệu Của BBC
(View: 10995)
Words of My Perfect Teacher - Bộ phim có cùng tên với một quyển sách rất nổi tiếng The Words of My Perfect Teacher (Lời Vàng của Thầy Tôi).
(View: 18027)
Kiếp Luân Hồi - Phim Truyện Phật Giáo - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 10207)
DVD Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần I Tại Oxnard, California, Hoa Kỳ từ ngày 27/10 đến 31/10/2011
(View: 11535)
Cửu Sắc Lộc - Phim hoạt hình Phật Giáo - Hoavouu sưu tầm
(View: 12908)
Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời - Tác giả: Phật Quang Sơn - Đài Loan; Biên dịch: Thích Minh Kiết; Thuyết minh: Nhóm Phật Tử Hoa Minh
(View: 14463)
Nhị Thập Tứ Hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh) vào thời nhà Nguyên biên soạn.
(View: 10707)
Chuyện Tích Phật Giáo - Biên dịch: Diệu Pháp Âm - Thuyết minh: Thy Mai, Ngọc Mỹ, Huy Hồ - Tịnh Tông Học Hội Đài Loan thực hiện
(View: 10166)
Ten Stories Of The Buddha (Mười Câu Chuyện Đức Phật) - Hoavouu sưu tầm
(View: 12790)
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả - Biên dịch: Vọng Tây, Viên Đạt - Thuyết minh: Hoa Minh - Tịnh Tông Học Hội Đài Loan thực hiện
(View: 10072)
Phật nói Kinh Cha Mẹ Ân Nặng Khó Báo Đáp - Thuyết minh: Thiện Quang, Hoa Minh - Tịnh Tông Học Hội Đài Loan thực hiện
(View: 9299)
Lễ Phép Thường Ngày - Biên dịch: Diệu Pháp Âm - Thuyết minh: Thy Mai, Ngọc Mỹ, Huy Hồ - Tịnh Tông Học Hội Đài Loan thực hiện
(View: 9573)
Ba Vị Hòa Thượng - Phim hoạt hình Phật Giáo - Hoavouu sưu tầm
(View: 9321)
Phật Đà Truyền Kỳ - Phim hoạt hình Phật Giáo - Hoavouu sưu tầm
(View: 9651)
Kinh Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh (Maitreya Bodhisattva) - Phim hoạt hình Phật Giáo - Hoavouu sưu tầm
(View: 8417)
Phép Tắc Người Con - Phim Hoạt Hình - Hoavouu sưu tầm
(View: 10112)
Mạn Đàm Tâm Kinh - Dịch giả: Liễu Tâm, Diệu Pháp Âm - Diễn đọc: Huy Hồ, Chơn Nhơn, Thùy Trang, Bảo Châu, Hùng Thanh - Tịnh Tông Học Hội Đài Loan thực hiện
(View: 6699)
Giám Chân Đại Hòa Thượng - Biên dịch: Nhật Chí, Liễu Tâm - Diễn đọc: Tấn Thi, Huy Hồ, Thái Quốc, Võ Nam Trung, Quốc Uy, Quang Thảo, Nguyễn Phú, Bảo Châu
(View: 6930)
Niệm Phật Thành Phật - Dịch giả: Liễu Tâm, Huỳnh Bội Linh - Diễn viên lồng tiếng: Huy Hồ, Tuấn Khôi, Võ Nam Trung, Thùy Anh, Hùng Thanh, Mai Phượng - Tịnh Tông Học Hội Đài Loan thực hiện
(View: 6915)
Phóng Sanh và Hộ Sanh - Dịch giả: Liễu Tâm, Huỳnh Bội Linh - Diễn đọc: Chơn Nhơn, Thái Quốc, Quốc Uy, Võ Nam Trung, Thùy Trang, Bảo Châu, Hùng Thanh - Tịnh Tông Học Hội Đài Loan thực hiện
(View: 7973)
Phật Nói Kinh A Di Đà - Hoạt hình 3D - Tác giả: Thánh Chúng - Diễn đọc: Huy Hồ, Hùng Thanh
(View: 9086)
Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni - Phim Hoạt Hình Phật Giáo - Hoavouu sưu tầm
(View: 7606)
Lược truyện Đức Phật - Hoavouu sưu tầm
(View: 8407)
Truyền Thuyết Về Đức Phật (The Legend Of Buddha) - Tác giả: Mỹ và Ấn Độ hợp tác - Dịch: Tâm Dung và DPA - Diễn đọc: Huy Hồ, Khánh Văn, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Thy Mai, Minh Thảo
(View: 11886)
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát - Tác giả: Hải Đào Pháp Sư - Dịch giả: Liễu Tâm; Diễn đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Thy Mai
(View: 11770)
Tây Tạng Ngày Xưa - Do BBC và Viện Điện Ảnh Anh quốc sản xuất - Người dịch: Nguyễn Thu Hà và Trần Thùy Linh
(View: 9151)
Father and Daughter - Short Film Oscar Winner - Nikos Deja Vu
(View: 9372)
Trái Tim Xanh - Một phim ngắn đoạt giải nhất về những phim ngắn, rất có ý nghĩa để suy ngẫm.
(View: 10405)
Chương trình ca nhạc Phật giáo với chủ đề Diệu Âm Hoằng Pháp do chư Tăng chùa Hoằng Pháp phối hợp tổ chức.
(View: 9566)
Dhammakaya Ấn Tượng Khó Phai - Thực hiện Chùa Hoằng Pháp
(View: 9584)
DVD Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc Tại Chùa Pháp Hoa - Wichita, Kansas
(View: 7518)
His Holiness the Dalai Lama's public talk organized by the Theosophical Society in America.
(View: 7889)
His Holiness the Dalai Lama in dialogue with students and teachers at Delhi University.
(View: 7159)
His Holiness is interviewed by Barkha Dutt for NDTV at his residence in Dharamsala in front of a live audience. This program was originally broadcast on July 6th, 2010.
(View: 7191)
Ceremony to celebrate His Holiness the Dalai Lama's 75th birthday. There are speeches by special guests and short remarks by His Holiness...
(View: 6999)
His Holiness the Dalai Lama in conversation with Rajiv Mehrotra for Doordarshan National TV of India originally broadcast on March 31st, 2009.
(View: 7548)
His Holiness meets with the press at Zenkoji Temple. Except for a short statement at the beginning in Tibetan, His Holiness's remarks are in English and then translated into Japanese.
(View: 7303)
His Holiness gives a public talk at the Alliant Energy Center's Veterans Memorial Coliseum in Madison focusing on peace and compassion.
(View: 6870)
His Holiness gives introductory teachings on Buddhism to young Tibetans at the Tibetan Children's Village School.
(View: 7064)
His Holiness speaks at Florida Atlantic University as part of their Peace Week activities.
(View: 6671)
His Holiness's Address at the Blessing ceremony of the Encyclopedia of Hinduism and Peace Message for the World from the Maha Kumbha Mela.
(View: 7007)
His Holiness teachings on the first three chapters of Shantideva's "Guide" with an introduction to the ninth chapter.
(View: 11245)
His Holiness delivers the keynote address at the Madya Pradesh Human Rights Commission event.
(View: 9031)
His Holiness the Dalai Lama is interviewed by Richard Quest of CNN at his residence in Dharamsala, India.
(View: 7255)
The discussions during Mind and Life XVIII primarily focus on the subjective phenomenology, information-processing operations, and neural mechanisms of attention...
(View: 6536)
His Holiness the Dalai Lama is interviewed by Ann Curry of NBC News at his residence in Dharamsala, India
(View: 11180)
His Holiness gives teachings on Shantideva's Guide to a Bodhisattva's Way of Life and Kamalashila's Middling Stages of Meditation.
(View: 6230)
His Holiness the Dalai Lama in conversation with three Nobel Peace Laureates at his residence in Dharamsala, India.
(View: 6063)
His Holiness the Dalai Lama's opening address at the Mind and Life XIX conference "Educating World Citizens".
(View: 6627)
His Holiness the Dalai Lama talks on the topic "Ethics for Our Time" at the UCSB Events Center.
(View: 6333)
His Holiness the Dalai Lama's teachings on Buddhism to young Tibetans at Tibetan's Childrens' Village School in Dharamsala, India.
(View: 8505)
His Holiness the Dalai Lama's public talk given at the University of Minnesota in Minneapolis, Minnesota, USA, on May 8, 2011
(View: 7420)
His Holiness the Dalai Lama's three day teaching on Gyalsey Thokme Sangpo's "37 Practices of A Boddhisattva" and Kamalashila's "Stages of Meditation - Middle Volume"
(View: 7803)
His Holiness the Dalai Lama talks about taking each new day as a birthday in this clip from his address at celebrations honoring his 76th birthday.
(View: 12670)
Trí Năng Tôn Giả nhìn thấy cuộc sống của bá tánh gặp muôn vàn khó khăn nên ông hoá kiếp xuống trần gian trở thành người trần tục lấy lên là Hứa Đức
(View: 12615)
Phim phật giáo: Thoát vòng tục lụy (nhân duyên tái thế - Ngọc Lâm Quốc Sư) HT Tinh Vân
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM