Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Chương Trình Phật Sự năm 2015 Của Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc

Wednesday, July 23, 201410:26(View: 7278)
Chương Trình Phật Sự năm 2015 Của Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc

Chương Trình Phật Sự năm 2015
Của Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc

 

Tháng 1 năm 2015

5.-11.01.2015: An Cư Kiết Đông tại Chùa Linh Thứu, Berlin

17.-18.01.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Đôn Hậu, Trondheim, Na Uy

23.01.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Quan Âm, Odense, Đan Mạch

24.01.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Quang Minh, Esjberg, Đan Mạch

25.01.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Liễu Quán, Kopenhagen, Đan Mạch

30.-31.01.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Tam Bảo, Na Uy

 

Tháng 2 năm 2015

7.-8.02.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Viên Ý, Padova, Ý

14.-15.02.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Phật Tổ Thích Ca, Thụy Sĩ

18.02.2015 (Thứ tư): Tết "Ất Mùi" tại Chùa Viên Giác Hannover
20:00 Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Ất Mùi và đón Giao Thừa vào lúc 24:00 giờ.
19.02.2015 (Thứ năm, mồng một Tết):
5:45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
Từ sáng đến tối suốt ngày mồng một tại Chùa có lì xì, phát lộc, xin xăm, lễ Phật v.v...
11:00 cúng Tổ và cúng chư hương linh quá vãng thờ tại Chùa

20.02.2015 (Thứ sáu, mồng hai Tết): Từ 6 đến 17:00 giờ trì tụng Bộ Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa

21.02.2015 (Thứ bảy): Tết tại Nürnberg và Reutlingen (HT Phương Trượng).

22.02.2015 (Chủ nhật): Tết tại Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng).

28.02.2015 (Thứ bảy): Tết tại Stuttgart (HT. Phương Trượng)

 

Tháng 3 năm 2015

1.03.2015 (Chủ nhật): Tết tại Künzelsau (HT. Phương Trượng)

5.03.2015 (Thứ năm): Rằm tháng giêng chánh lễ

7.03.2015 (Thứ bảy): Tết tại Saarbrücken (HT. Phương Trượng).

8.03.2015 (Chủ nhật): Tết tại Mannheim (HT. Phương Trượng)

8.03.2015: Rằm tháng giêng tại Chùa Viên Giác

Lễ cầu ancâu chuyện đầu năm, cúng Tổ, cúng chư hương linh quá vãng thờ tại Chùa lúc 11:00 giờ.

13.03.2015 (Thứ sáu): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Giác Hải, Aalborg, Đan Mạch

14.03.2015 (Thứ bảy): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Quảng Hương, Aarhus, Đan Mạch

15.03.2015 (Chủ nhật): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Vạn Hạnh, Odense, Đan Mạch

21.03.-8.04.2015: HT Phương Trượng hành hương Nhật Bản

23.-29.03.2015 (Thứ hai đến Chủ nhật): Phật thất Tịnh Độ tại Chùa Linh Thứu, Berlin (ĐĐ. Hạnh Giới).

28.-29.03.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Aschaffenburg (ĐĐ. Hạnh Bổn)

 

Tháng 4 năm 2015

3.-06.04.2015 (Thứ sáu đến thứ hai): Khóa Giáo Lý XVIII của GĐPTVN Đức Quốc tại Chùa Viên Giác.

9.04.-4.05.2015: HT Phương Trượng phật sự tại Mỹ Quốc.

11.-12.04.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Odenwald (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)

18.-19.04.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)

26. và 27.04.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Mannheim (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)

 

Tháng 5 năm 2015

1.05.2015 (Thứ sáu - Lễ lao động): Du ngọan với Phật tử Chi Hội Hannover và GĐPT Tâm Minh

9.05.2015 (Thứ bảy): Phật Đản tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan (HT. Phương Trượng)

10.05.2015 (Chủ nhật): Phật Đản tại Chùa Quan Âm, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)

9.-10.05.2015: Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Wiesbaden (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)

16.05.2015 (Thứ bảy): Phật Đản tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp (HT. Phương Trượng)

17.05.2015 (Chủ nhật): Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng)

22.-25.06.2015 (Thứ sáu đến Thứ hai): Trại hè thanh thiếu nhi Phật Giáo tại Berlin.

24.05.2015 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu (HT. Phương Trượng).

24.05.2015: Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Quang (ĐĐ. Hạnh Giới)

29.-31.05.2015 (Thứ sáu - Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Giác, Hannover.

 

Tháng 6 năm 2015

1.06.2015 (Thứ hai, Rằm tháng 4)

2.06.2015 (Thứ ba): Chúng Viên Giác nhập hạ an cư.

6.06.2015 (Thứ bảy): Lễ Phật ĐảnAn Vị Phật tại Chùa Bảo Thành, Koblenz (HT. Phương Trượng)

7.06.2015 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan (HT. Phương Trượng)

13.06.2015 ( Thứ bảy): Lễ Phật Đản tại NPĐ Viên Âm, Nürnberg.

14.06.2015 ( Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại NPĐ Tam Bảo, Reutlingen.

18.-21.06.2015 (Thứ năm đến Chủ nhật): Huân Tu Tịnh Độ tại Linh Sơn Đại Tùng Lâm, Limoges, Pháp (ĐĐ. Hạnh Giới).

20.-21.06.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Viên Giác cho Chi Hội Hannover và Bremen & GĐPT Tâm MinhChánh Giác (HT. Phương Trượng).

28.06.2015 (Chủ nhật): Họp Thường Niên Chi Bộ Đức Quốc tại Chùa Bảo Quang, Hamburg.

 

Tháng 7 năm 2015

1.-05.07.2015: Khóa tu gieo duyên tại Chùa Viên Giác

6.-11.07.2015 (Thứ hai đến thứ bảy): Khóa Huân Tu Niệm Phật miên mật tại Chùa Viên Giác. (Lưu ý: Chỉ nhận những vị ghi danh và tham dự toàn khóa, tịnh khẩu và không được rời khỏi giới trường)

18.-20.07.2015 (Thứ bảy - Thứ hai): HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Từ Đàm, Birmingham và London, Anh Quốc

20.-30.07.2015: Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 tại Strasbourg, Pháp Quốc.

 

Tháng 8 năm 2015

13.-16.08.2015 (Thứ năm - Chủ nhật): Lễ Khánh Thành Chùa Khánh Anh, Pháp.

23.08.2015 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Linh Thứu (HT. Phương Trượng)

28.-30.08.2015 (Thứ sáu đến Chủ nhật): Lễ Hội Quan Âm và Vu Lan tại Chùa Viên Giác. Mãn hạ Tự Tứ.

 

Tháng 9 năm 2015

1.-15.09.2015: Hành hương Ấn ĐộĐài Loan (dành cho thanh thiếu niên dưới 30 tuổi) 

6.09.2015 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Quang, Hamburg

12.09.2015 (Thứ bảy): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Thành, Koblenz

13.09.2015 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại NPĐ Tam Bảo, Reutlingen

19.09.2015 (Thứ bảy): Lễ Vu Lan tại NPĐ Viên Âm, Nürnberg

20.09.2015 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg

24.-27.09.2015 (Thứ năm - Chủ nhật): Khóa Giáo Lý do Ban Hoằng Pháp phái đoàn Âu, Mỹ và Úc Châu hướng dẫn tại miền nam Đức.

26.-27.09.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Karlsruhe (Quý Thầy trong Ban Hoằng Pháp).

 

Tháng 10 năm 2015

1.-04.10.2015 (thứ năm - Chủ nhật): Khóa Giáo Lý do Ban Hoằng Pháp phái đoàn Âu Châu, Mỹ và Úc Châu hướng dẫn tại NPĐ Bảo Thành, Koblenz.

3.10.2015 (Thứ bảy): Lễ Phật tại Mettingen

4.10.2015 (Chủ nhật): Huân tu tại Münster

9.-11.10.2015 (Thứ sáu - Chủ nhật): Khóa Giáo Lý do Ban Hoằng Pháp phái đoàn Âu Châu, Mỹ và Úc Châu hướng dẫn tại Göteborg, Thụy Điển

15.-18.10.2015 (Thứ sáu - Chủ nhật): Khóa Giáo Lý do Ban Hoằng Pháp phái đoàn Âu Châu, Mỹ và Úc Châu hướng dẫn tại Chùa Liễu Quán, Kopenhagen, Đan Mạch.

24.-25.10.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Bad Kreuznach (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

31.10-1.11.2015 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Stuttgart (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

 

Tháng 11 năm 2015

7.-8.11.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Saarbrücken (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

14.-15.11.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Koblenz (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)

21.-22.11.2015 (Thứ bảy - Chủ Nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Wilhelmshaven (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

22.-29.11.2015 (Chủ nhật - Thứ bảy): Phật Thất huân tu Tịnh Độ tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (ĐĐ. Hạnh Giới)

28.-29.11.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Reutlingen (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

 

Tháng 12 năm 2015

5.-6.12.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Aurich (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

12-13.12.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Linh Thứu (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).

19.-20.12.2015 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại München (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn).

25.12.2015 (Thứ sáu): Hiệp Kỵ chư Hương Linh thờ tại Chùa Viên Giác.

25.-31.12.2015: Khóa Phật thất huân tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 10886)
Thời gian được tổ chức từ sáng thứ sáu ngày 25/9/2015 đến ngày 27/9/2015 ngày chủ nhật tại FRITZ WALTER-HALLE, Schulstr.30, 64750 Lützelbach
(View: 5515)
Chùa Phật Đà tại 4333 30th Street San Diego, CA 92104 - Do HT Thích Nguyên Siêu trụ trì
(View: 6734)
Do GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức tại Canberra thành tựu viên mãn
(View: 15817)
Tại đạo tràng chùa Linh Thứu Berlin, mùa An Cư Kiết Đông từ ngày 05.01 đến ngày 11.01. 2015 do GHPGVNTN Âu Châu tổ chức
(View: 11092)
Từ ngày 11/12 đến ngày 14/12/2014 tại: Chùa Phật Tổ, Tu Viện Quán Âm, Tịnh Thất Hiền Như, Thiền Đường Mây Từ, Thiền Đường Ngọc Sáng, Tịnh Thất Liên Trì
(View: 12927)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển: Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc; Chư Tôn Đức gồm có: TT Thích Thông Triết, TT Thích Quảng Đạo, TT Thích Giác Trí, TT Thích Hạnh Đức, ĐĐ Chơn Pháp Trú, ĐĐ Thích Viên Giác, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS Thích Nữ Minh Huệ
(View: 5825)
Được tổ chức từ Thứ Sáu ngày 24/10/2014 đến Chủ nhật 26/10/2014... Trân trọng kính mời quý Phật tử tham dự.
(View: 18165)
Do GHPGVNTN Âu Châu và Môn Đồ Pháp Quyến tổ chức tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
(View: 6498)
Ngày Hiệp Kỵ muôn phương đều câu hội, Vượt năm châu bốn biển tụ nhau về, Nghĩa Linh Sơn cốt nhục vẹn ước thề, Tình Pháp lữ không bao giờ suy suyễn...
(View: 14318)
Được tổ chức từ ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014 (nhằm ngày M.4 và M.5 tháng 9 năm Giáp Ngọ). Địa điểm: tại Tự Viện Pháp Bảo, Úc Châu
(View: 5159)
Đại Tạng Kinh tiếng Việt là một ước mơ, cũng là một nhu cầu cấp thiết của mọi người Phật tử Việt Nam...
(View: 5282)
Chùa Phật Đà long trong tổ chức Đại lễ Vu Lan vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/8/2014. Trân trọng kính mời quý Đồng hương Phật tử tham dự.
(View: 9471)
Được Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ và Canada tổ chức, vào ngày thứ năm 6/8/2015 đến Thứ hai 10/8/2015, tại khách sạn Town and Country Resort Hotel
(View: 5382)
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề đời sống xã hội của người tham dự một cách thẳng thắn và có duyên.
(View: 6436)
Thông Bạch Vu Lan PL. 2558 – 2014 của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 23078)
Thể theo giáo luật và truyền thống Phật Giáo, mùa An Cư Kiết Hạ lần 26 năm nay của GHPGVNTN Canada được tổ chức tại Tu Viện Phổ Đà Sơn.
(View: 4709)
Tu Viện Quảng Đức Úc Châu tổ chức An cư Kiết Đông Kỳ 15 từ ngày 1 đến 11 tháng 7/2014
(View: 17238)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 sẽ được diễn ra tại vùng Schwarzsee (gần Fribourg) Thụy Sĩ do Thượng Tọa Thích Quảng Hiền và Phật Tử tại Thuỵ Sĩ đứng ra đăng cai tổ chức.
(View: 21351)
156 vị Tăng Ni đã về Phật Học Viện Quốc Tế từ ngày 15 để bắt đầu cho khóa An cư vào lúc 5 giờ sáng ngày mai, 16 tháng 06 năm 2014.
(View: 15185)
Quyết Nghị này gồm 10 điểm đã được toàn thể Đại Hội, đồng biểu quyết thông qua lúc 6 giờ 30 chiều ngày 16/6/2014 tại Phật Học Viện Quốc Tế.
(View: 18072)
Được tổ chức tại khách sạn Town and Country Resort Hotel, San Diego, California, Hoa kỳ vào ngày 29/5/2014
(View: 13985)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel - 500 Hotel Circle North, San Diego, California 92108... HT Thích Nguyên Siêu
(View: 11617)
Khóa Tu Chùa Phật Quang - Thụy Điển từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 5 năm 2014 Do HT Thích Như Điển hướng dẫn
(View: 6385)
Thời gian: từ ngày thứ năm 17.04.2014 (từ 18 giờ) đến ngày thứ hai 21.04.2014; Địa điểm: CreaVita-Galluszentrum, Hauptstrasse 180, 9658 Wildhaus (SG) Thụy Sĩ
(View: 8621)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 26 được tổ chức tại Fribourg - Thụy Sĩ từ ngày 30/6 đến ngày 10/7/2014... Giáo Hội Âu Châu
(View: 5039)
Thời gian: từ ngày 27 - 28/9/2014 (nhằm ngày 04-05/9/Giáp Ngọ), tại Tự Viện Pháp Bảo, Australia... HT Thích Bảo Lạc
(View: 7107)
Điểm lại các biến động ngoại tại và nội tại của GHPGVNTN trong 50 năm qua, có thể rút ra bài học rằng, những gì phù hợp chánh pháp, đúng Hiến Chương, ứng xử với nhau trong tương kính tương thuận thì tồn tại; ngược lại thì tiêu vong... Thích Tâm Không
(View: 6160)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 13, được tổ chức từ thứ 7 ngày 28/12/2013 đến thứ Tư ngày 1/01/2014 tại Sydney Academy Sport Centre
(View: 7266)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 13, được tổ chức từ thứ 7 ngày 28/12/2013 đến thứ Tư ngày 1/01/2014 tại Sydney Academy Sport Centre
(View: 5645)
Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 26 được tổ chức từ ngày 30/6 đến 10/7/2014 tại Tại Fribourg Thụy Sĩ... HT Thích Tánh Thiệt; HT Thích Như Điển
(View: 7537)
Khóa Tu Học Mùa Thu Tại Chùa Phật Ân Minnesota từ ngày 11 đến 13/10/2013, Trân trọng kính mời Quý Phật tử tham dự.
(View: 9081)
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Đại Giới Đàn Huyền Quang & Kỷ Niệm Ba Mươi Năm Thành Lập Chùa Cổ Lâm được tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2013... HT Thích Nguyên An
(View: 6801)
Như thông báo đã loan tải trước, vào lúc 10.30am ngày chủ nhật, 15-9-2013, Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Ðại Lợi-Tân Tây Lan đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm... Tịnh Tuệ
(View: 7672)
Chương Trình Phật Sự Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc năm 2014
(View: 9507)
Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV được tổ chức tại San Diego từ ngày 29/5 đến 02/6/2013... HT Thích Nguyên Siêu
(View: 6481)
Thiền sư Thích Nhất HạnhTăng đoàn gần 30 quý thầy, quý sư cô đến Bắc Mỹ hoằng pháp từ 11/8 tới 27/10/2013 ... Chúc Thiện
(View: 8184)
THEO DẤU CHÂN CÙNG TỬ - Tường thuật khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ III, San Diego, ngày 8 - 12 tháng 8 năm 2013... Diệu Trang
(View: 30184)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 3 được tổ chức Tại San Diego từ ngày 8 đến 12/8/2013
(View: 7805)
Đại lễ Tưởng Niệm 50 năm pháp nạn (1963-2013) Bồ Tát Thích Quảng Đức và Tăng Tín Đồ vị pháp vong thân ngày 23/6/2013 tại TP Santa Ana, Hoa Kỳ.
(View: 5597)
Quyết Nghị này gồm 9 điểm đã được toàn thể Đại Hội biểu quyết thông qua lúc 5 giờ 30 chiều 17/6/2013 tại Phật Học Viện Quốc Tế
(View: 6007)
Mục đích Giáo dục ở nơi nào và lúc nào cũng có mục đích làm thăng hoa cuộc sống, và chủ yếu của giáo dụctruyền đạt cho thế hệ kế thừa; Giáo Dục GĐPT cũng không ngoại lệ, qua các trại huấn luyện cũng như qua tu học.
(View: 8532)
Tài liệu Tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh Tử Đạo của nhiều tác giả... Source: phatgiaoucchau.com
(View: 6128)
“Một hạt cát rung rinh vũ trụ, Một cánh hoa thắm cả ngàn thu, Dòng sinh hóa lúc tan, lúc tụ, Cả Thiên hà vui cuộc Viễn Du.” Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả
(View: 13962)
50 năm qua Phật Giáo chịu nhiều thăng trầm vinh nhục, nhưng không phải vậy mà 50 năm tới Phật Giáo có thể được an cư lạc nghiệp để hoằng pháp độ sinh...
(View: 8875)
Chùa Linh Thứu ở Berlin hân hoan đón tiếp phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu gồm 8 vị Tăng Ni đến từ các quốc gia như Mỹ, Úc, Na Uy, Đức...
(View: 7014)
Thông báo chương trình thuyết giảng của Đức Dalai Lama tại Dharamsala, Ấn Độ (07/2013)
(View: 5908)
Tôi đoan chắc rằng thế hệ tương lai phải do nhịp cầu trong hiện tại bắc tiếp tục, chứ chiếc cầu quá khứ không thể bắc tiếp quá khứ sang tương lai được... HT Thích Như Điển
(View: 13119)
Lịch Trình Hướng Dẫn Tu Học của Phái Đoàn Hoằng Pháp HT Thích Như Ðiển tại Âu Châu từ ngày 27-3-2013 đến 21-05-2013
(View: 11195)
Sự kiện đặc biệt này bắt đầu từ ngày 30/11 đến 13/12/2012, tại 2 Tu viện lớn của Tây Tạng là Gaden và Drepung ở Mundgod, miền Nam Ấn Độ.
(View: 10863)
Ý kiến của CTV. Minh Thạnh, về khía cạnh văn hóa ứng xử trong một thông điệp ẩn chứa nhiều nội dung khác của một chức sắc tôn giáo nước ngoài tại nước ta.
(View: 7358)
Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012
(View: 10762)
Mỗi Phật tử theo học Phật Pháp cần phải được khuyến khích vai trò trách nhiệm của họ khi phải đương đầu với vị Pháp sư của mình về các hành vi không đạo đức của vị thầy.
(View: 7826)
Bà McNally và ông Thorson đã nhận được lệnh năm ngày để rời khỏi khóa tu.
(View: 5626)
Những đường ranh giới tôn giáo, mà một phần đáng kể hình thành từ đạo Ca tô La Mã, ở nước nào cũng có, kể cả nước ta.
(View: 5852)
Cần nhìn nhận việc cải đạo chỉ là một đe dọa nhỏ của Phật giáo. Đe dọa lớn hơn là sự phát triển tự thân của Phật giáo, đặc biệt là việc hoằng dương Phật pháp tới những người mới chỉ có tín ngưỡng...
(View: 5651)
Tôn trọng niềm tin tôn giáo của người khác chính là tôn trọng mình. Ai đem sự tôn trọng đi thì nhận lại sự tôn trọng. Đó là định luật nhân quả.
(View: 6279)
Các nhà thờ Tin Lành hỗn hợp Hàn Việt thường xuyên tổ chức truyền giảng cải đạo. Hallyu tôn giáo có được môi trường để tác động mạnh mẽ.
(View: 9567)
Những Đề Bà Đạt Đa này không phá hoại trực diện Phật giáo, không có gì đáng chê trách về tuân thủ giới luật, thậm chí cũng có trình độ, nhưng lại có tư tưởng yếm thế...
(View: 6516)
Người Phật tử chúng ta ai mà không nằm lòng câu: “văn như tư, tư như tu”, tức là khi nghe một vấn đề gì phải suy nghĩ xem có đúng đạo lý, có phù hợp bản thân...
(View: 6235)
Tập thể Cư sĩ là một tập thể rất đạo nhưng cũng rất đời, tương đối hoàn chỉnh trên cả hai mặt đạo lẫn đời.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM