Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Lịch Hoằng Pháp Của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Tháng 6 đến 11/2016

Tuesday, September 6, 201607:34(View: 6044)
Lịch Hoằng Pháp Của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Tháng 6 đến 11/2016

Lịch Hoằng Pháp Của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Tháng 6 đến 11/2016

HanhTue 

Ngày Tháng

Nội Dung Môn Học - Khóa Tu Học các nơi

30/5

Giới thiệu môn học/chương trình/khung nội dung. Thảo luận nhóm. Thi giữa và cuối khóa. <Tinh Thần Học Phật>. Chương 1, tr.21-29. Phật dạy dân Kàlamas. (Viện Phật Học BĐPQ)

5/6

Lễ Kiết Giới Già Lam và An Vị Phật Đạo Tràng Từ Bi - Lake Elsinore, California

6/6

Chương 1 (tt), tr.29-39. <Chân Lý Không Có Nhãn Hiệu>. (Viện Phật Học BĐPQ)

10-12/6

Đại Hội Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ - NPĐ Fremont San Jose, CA

13/6

Chương 1 (tt), tr.39-44. <Chiếc Bè Qua Sông>. Phương tiện trong kinh Phật. (Viện Phật Học BĐPQ)

20/6

Chương 5, tr.167-171. <Phật Pháp Cho Đời Sống>. Phật pháp tại thế gian. (Viện Phật Học BĐPQ)

26/6

Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Phật Đà. Pháp thoại <Mười danh hiệu Phật>.

27/6

(Học 2 giờ) Giờ đầu: Chương 5 (tt), tr.171-178. <Làm Tròn Bổn Phận>. Kinh Lễ Bái Sáu Phương. (Viện Phật Học BĐPQ); Giờ sau: Chương 5 (tt), tr.178-181. <Bốn Thứ Hạnh Phúc>. (Viện Phật Học BĐPQ)

2-5/7

Khóa Tu Học Tại Đạo Tràng Chùa Phổ Quang Las Vegas, Nevada. Các pháp thoại:
<Gia tài của bậc Thánh>; <Bố Thí, Trì Giới>; <Nhẫn Nhục, Tinh Tấn>; <Thiền Định, Trí Tuệ>; <Tam Pháp Ấn>

11/7

Chương 5 (tt), tr.181-192. <Tinh Thần Bất Bạo Động>. Chiến tranh và hòa bình. (Viện Phật Học BĐPQ)

15-17/7

Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè do Chùa Thiên Trúc - San Jose, CA tổ chức. Pháp thoại <Kinh Thực Tập Vô Ngã>.

18/7

Chương 2, tr. 49-57. <Ta Chạy Vòng Vòng>. Chân lý về sự khổ. (Viện Phật Học BĐPQ)

21-24/7

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần 6 Tại Santa Ana, CA – Do GHPGVNTN Hoa Kỳ-Canada tổ chức

25/7

Chương 2 (tt), tr. 57-74.  <Ngũ Uẩn>. (Viện Phật Học BĐPQ)

1/8

Chương 2 (tt), tr.74-78. <Yêu>. Bốn loại thức ăn. (Viện Phật Học BĐPQ)

7/8

Lễ Vu Lan tại Chùa Việt Nam - Pheonix, Arizona - HT Thích Chân Tôn

8/8

Chương 2 (tt), tr.78-85. <Nghiệp và Tái Sanh>.  (Viện Phật Học BĐPQ)

14/8

Đại Lễ Vu Lan Chùa Phật Đà, San Diego, CA

15/8

(Học 2 giờ) Giờ đầu: Chương 2 (tt), tr.85-93. <Phương Trời Thong Dong>. Con đường chấm dứt nỗi khổ. Giờ sau thay thế ngày 22/8: Chương 2 (tt), tr.93-101. <Chân Lý Tuyệt Đối>. Củi hết lửa tắt. Niết Bàn. (Viện Phật Học BĐPQ)

21/8

Đại Lễ Vu Lan Chùa Tịnh Tâm - Michigan. Pháp Thoại <Tu Để Chuyển Nghiệp>.

23/8

Đại Lễ Vu Lan Niệm Phật Đường Phổ Quang - Las Vegas. Pháp thoại <Giây Phút Hiện Tại>.

26-28/8

Đại Lễ Vu Lan Chùa Quang Minh - Denver, Colorado - NS Thích Nữ Giới Châu. Pháp thoại <Tri ân Cha và Mẹ>.

29/8

(Học 2 giờ) Giờ đầu: Chương 2 (tt), tr.104-109. <Giới>. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. (Viện Phật Học BĐPQ). (Giờ thứ 2 thay thế ngày 5/9): Chương 2 (tt), tr.109-111. <Định>. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. (Viện Phật Học BĐPQ)

3-6/9

Khóa Tu Học tại Niệm Phật Đường Phổ Quang - Las Vegas. Các pháp thoại:
<Bảy phần Giác Ngộ>; <Tám điều Trai giới>; <Kinh chuyển hóa cái tôi>; <Kinh Quy luật cái chết>; <Kinh người biết sống một mình>.

12/9

Chương 2 (tt), tr.111-114. <Tuệ>. Chánh kiến, chánh tư duy. (Viện Phật Học BĐPQ)

18/9

Lễ Húy Nhật Cố trưởng lão HT Thích Chí Tín tại Chùa Phật Đà

19/9

Thảo luận. Bài thi: Chương 1, 5 và 2. (Viện Phật Học BĐPQ)

24-25/9

Khóa Tu Một ngày An lạc Chùa Hồng Danh - San Jose, California - ĐĐ Thích Quảng Thường

26/9

Chương 3, tr.116-119. <Lý Thuyết Vô Ngã>. Duyên khởi, vô ngã. Kinh Vô Ngã Tướng. Có một thực tạiVô ngã. (Viện Phật Học BĐPQ)

3/10

Chương 3 (tt), tr.119-121. <12 Nhân Duyên>. Vòng luân hồi, sanh tử. (Viện Phật Học BĐPQ)

7-9/10

Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Chư Vị Tổ SưĐại Hội Hoằng Pháp - Tu Viện Phổ Đà Sơn Canada - HT Thích Bổn Đạt

10/10

Chương 3 (tt), tr.121-131. <Không có linh hồn>. (Viện Phật Học BĐPQ)

14-16/10

Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Chùa Phật Ân Minnesota - ĐĐ Thích Thông Từ, ĐH Trí Viên

17/10

Chương 3 (tt), tr.131-143. <Hãy Tự Làm Hòn Đảo>. (Viện Phật Học BĐPQ)

21-23/10

Khóa Tu Học Phật Pháp Lần 2 tại Chùa Tam Bảo Tulsa, Oklahoma - TT Thích Đức Trí

24/10

Chương 4, tr.148-159. <Thiền>. Đào Luyện Tâm Linh. (Viện Phật Học BĐPQ)

29-30/10 Khóa Tu Học Phật Pháp tại Chùa  Địa Tạng Viên Quang - Lynnwood, Washington
31/10 Chương 4 (tt), tr. 159-164. < Bảy Yếu Tố Của Giác Ngộ>. Quán. (Viện Phật Học BĐPQ)
7/11 Chương 4 (tt), tr. 165. <Bốn Tâm Rộng Lớn>. (Viện Phật Học BĐPQ)

7-13/11

An Cư Kiết Đông tại Chùa Việt Nam Pheonix, Arizona - HT Thích Chân Tôn

14/11

Thảo luận. Bài thi: Chương 3 và 4. (Viện Phật Học BĐPQ)
21/11 Tổng kết học phần 1. Ôn tập. (Viện Phật Học BĐPQ)

28/11

Thi cuối khóa học. (Viện Phật Học BĐPQ)

Lịch có thể thay đổi, và thường xuyên update (updated ngày 6/9/2016). Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 10931)
Từ ngày 11/12 đến ngày 14/12/2014 tại: Chùa Phật Tổ, Tu Viện Quán Âm, Tịnh Thất Hiền Như, Thiền Đường Mây Từ, Thiền Đường Ngọc Sáng, Tịnh Thất Liên Trì
(View: 12737)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển: Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc; Chư Tôn Đức gồm có: TT Thích Thông Triết, TT Thích Quảng Đạo, TT Thích Giác Trí, TT Thích Hạnh Đức, ĐĐ Chơn Pháp Trú, ĐĐ Thích Viên Giác, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS Thích Nữ Minh Huệ
(View: 5712)
Được tổ chức từ Thứ Sáu ngày 24/10/2014 đến Chủ nhật 26/10/2014... Trân trọng kính mời quý Phật tử tham dự.
(View: 17898)
Do GHPGVNTN Âu Châu và Môn Đồ Pháp Quyến tổ chức tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
(View: 6407)
Ngày Hiệp Kỵ muôn phương đều câu hội, Vượt năm châu bốn biển tụ nhau về, Nghĩa Linh Sơn cốt nhục vẹn ước thề, Tình Pháp lữ không bao giờ suy suyễn...
(View: 14111)
Được tổ chức từ ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014 (nhằm ngày M.4 và M.5 tháng 9 năm Giáp Ngọ). Địa điểm: tại Tự Viện Pháp Bảo, Úc Châu
(View: 5056)
Đại Tạng Kinh tiếng Việt là một ước mơ, cũng là một nhu cầu cấp thiết của mọi người Phật tử Việt Nam...
(View: 7155)
Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc do HT Thích Như Điển làm Phương Trượng và ĐĐ Thích Hạnh Giới trụ trì.
(View: 5212)
Chùa Phật Đà long trong tổ chức Đại lễ Vu Lan vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/8/2014. Trân trọng kính mời quý Đồng hương Phật tử tham dự.
(View: 9289)
Được Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ và Canada tổ chức, vào ngày thứ năm 6/8/2015 đến Thứ hai 10/8/2015, tại khách sạn Town and Country Resort Hotel
(View: 5298)
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề đời sống xã hội của người tham dự một cách thẳng thắn và có duyên.
(View: 6324)
Thông Bạch Vu Lan PL. 2558 – 2014 của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 22755)
Thể theo giáo luật và truyền thống Phật Giáo, mùa An Cư Kiết Hạ lần 26 năm nay của GHPGVNTN Canada được tổ chức tại Tu Viện Phổ Đà Sơn.
(View: 4630)
Tu Viện Quảng Đức Úc Châu tổ chức An cư Kiết Đông Kỳ 15 từ ngày 1 đến 11 tháng 7/2014
(View: 17057)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 sẽ được diễn ra tại vùng Schwarzsee (gần Fribourg) Thụy Sĩ do Thượng Tọa Thích Quảng Hiền và Phật Tử tại Thuỵ Sĩ đứng ra đăng cai tổ chức.
(View: 21047)
156 vị Tăng Ni đã về Phật Học Viện Quốc Tế từ ngày 15 để bắt đầu cho khóa An cư vào lúc 5 giờ sáng ngày mai, 16 tháng 06 năm 2014.
(View: 14915)
Quyết Nghị này gồm 10 điểm đã được toàn thể Đại Hội, đồng biểu quyết thông qua lúc 6 giờ 30 chiều ngày 16/6/2014 tại Phật Học Viện Quốc Tế.
(View: 17843)
Được tổ chức tại khách sạn Town and Country Resort Hotel, San Diego, California, Hoa kỳ vào ngày 29/5/2014
(View: 13869)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel - 500 Hotel Circle North, San Diego, California 92108... HT Thích Nguyên Siêu
(View: 11422)
Khóa Tu Chùa Phật Quang - Thụy Điển từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 5 năm 2014 Do HT Thích Như Điển hướng dẫn
(View: 6297)
Thời gian: từ ngày thứ năm 17.04.2014 (từ 18 giờ) đến ngày thứ hai 21.04.2014; Địa điểm: CreaVita-Galluszentrum, Hauptstrasse 180, 9658 Wildhaus (SG) Thụy Sĩ
(View: 8534)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 26 được tổ chức tại Fribourg - Thụy Sĩ từ ngày 30/6 đến ngày 10/7/2014... Giáo Hội Âu Châu
(View: 4959)
Thời gian: từ ngày 27 - 28/9/2014 (nhằm ngày 04-05/9/Giáp Ngọ), tại Tự Viện Pháp Bảo, Australia... HT Thích Bảo Lạc
(View: 7021)
Điểm lại các biến động ngoại tại và nội tại của GHPGVNTN trong 50 năm qua, có thể rút ra bài học rằng, những gì phù hợp chánh pháp, đúng Hiến Chương, ứng xử với nhau trong tương kính tương thuận thì tồn tại; ngược lại thì tiêu vong... Thích Tâm Không
(View: 6079)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 13, được tổ chức từ thứ 7 ngày 28/12/2013 đến thứ Tư ngày 1/01/2014 tại Sydney Academy Sport Centre
(View: 7189)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 13, được tổ chức từ thứ 7 ngày 28/12/2013 đến thứ Tư ngày 1/01/2014 tại Sydney Academy Sport Centre
(View: 5568)
Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 26 được tổ chức từ ngày 30/6 đến 10/7/2014 tại Tại Fribourg Thụy Sĩ... HT Thích Tánh Thiệt; HT Thích Như Điển
(View: 7446)
Khóa Tu Học Mùa Thu Tại Chùa Phật Ân Minnesota từ ngày 11 đến 13/10/2013, Trân trọng kính mời Quý Phật tử tham dự.
(View: 8962)
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Đại Giới Đàn Huyền Quang & Kỷ Niệm Ba Mươi Năm Thành Lập Chùa Cổ Lâm được tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2013... HT Thích Nguyên An
(View: 6707)
Như thông báo đã loan tải trước, vào lúc 10.30am ngày chủ nhật, 15-9-2013, Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Ðại Lợi-Tân Tây Lan đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm... Tịnh Tuệ
(View: 7548)
Chương Trình Phật Sự Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc năm 2014
(View: 9423)
Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV được tổ chức tại San Diego từ ngày 29/5 đến 02/6/2013... HT Thích Nguyên Siêu
(View: 6402)
Thiền sư Thích Nhất HạnhTăng đoàn gần 30 quý thầy, quý sư cô đến Bắc Mỹ hoằng pháp từ 11/8 tới 27/10/2013 ... Chúc Thiện
(View: 8080)
THEO DẤU CHÂN CÙNG TỬ - Tường thuật khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ III, San Diego, ngày 8 - 12 tháng 8 năm 2013... Diệu Trang
(View: 30053)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 3 được tổ chức Tại San Diego từ ngày 8 đến 12/8/2013
(View: 7718)
Đại lễ Tưởng Niệm 50 năm pháp nạn (1963-2013) Bồ Tát Thích Quảng Đức và Tăng Tín Đồ vị pháp vong thân ngày 23/6/2013 tại TP Santa Ana, Hoa Kỳ.
(View: 5516)
Quyết Nghị này gồm 9 điểm đã được toàn thể Đại Hội biểu quyết thông qua lúc 5 giờ 30 chiều 17/6/2013 tại Phật Học Viện Quốc Tế
(View: 5903)
Mục đích Giáo dục ở nơi nào và lúc nào cũng có mục đích làm thăng hoa cuộc sống, và chủ yếu của giáo dụctruyền đạt cho thế hệ kế thừa; Giáo Dục GĐPT cũng không ngoại lệ, qua các trại huấn luyện cũng như qua tu học.
(View: 8356)
Tài liệu Tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh Tử Đạo của nhiều tác giả... Source: phatgiaoucchau.com
(View: 6038)
“Một hạt cát rung rinh vũ trụ, Một cánh hoa thắm cả ngàn thu, Dòng sinh hóa lúc tan, lúc tụ, Cả Thiên hà vui cuộc Viễn Du.” Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả
(View: 13765)
50 năm qua Phật Giáo chịu nhiều thăng trầm vinh nhục, nhưng không phải vậy mà 50 năm tới Phật Giáo có thể được an cư lạc nghiệp để hoằng pháp độ sinh...
(View: 8747)
Chùa Linh Thứu ở Berlin hân hoan đón tiếp phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu gồm 8 vị Tăng Ni đến từ các quốc gia như Mỹ, Úc, Na Uy, Đức...
(View: 6944)
Thông báo chương trình thuyết giảng của Đức Dalai Lama tại Dharamsala, Ấn Độ (07/2013)
(View: 5838)
Tôi đoan chắc rằng thế hệ tương lai phải do nhịp cầu trong hiện tại bắc tiếp tục, chứ chiếc cầu quá khứ không thể bắc tiếp quá khứ sang tương lai được... HT Thích Như Điển
(View: 13036)
Lịch Trình Hướng Dẫn Tu Học của Phái Đoàn Hoằng Pháp HT Thích Như Ðiển tại Âu Châu từ ngày 27-3-2013 đến 21-05-2013
(View: 11078)
Sự kiện đặc biệt này bắt đầu từ ngày 30/11 đến 13/12/2012, tại 2 Tu viện lớn của Tây Tạng là Gaden và Drepung ở Mundgod, miền Nam Ấn Độ.
(View: 10592)
Ý kiến của CTV. Minh Thạnh, về khía cạnh văn hóa ứng xử trong một thông điệp ẩn chứa nhiều nội dung khác của một chức sắc tôn giáo nước ngoài tại nước ta.
(View: 7257)
Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012
(View: 10582)
Mỗi Phật tử theo học Phật Pháp cần phải được khuyến khích vai trò trách nhiệm của họ khi phải đương đầu với vị Pháp sư của mình về các hành vi không đạo đức của vị thầy.
(View: 7699)
Bà McNally và ông Thorson đã nhận được lệnh năm ngày để rời khỏi khóa tu.
(View: 5544)
Những đường ranh giới tôn giáo, mà một phần đáng kể hình thành từ đạo Ca tô La Mã, ở nước nào cũng có, kể cả nước ta.
(View: 5777)
Cần nhìn nhận việc cải đạo chỉ là một đe dọa nhỏ của Phật giáo. Đe dọa lớn hơn là sự phát triển tự thân của Phật giáo, đặc biệt là việc hoằng dương Phật pháp tới những người mới chỉ có tín ngưỡng...
(View: 5567)
Tôn trọng niềm tin tôn giáo của người khác chính là tôn trọng mình. Ai đem sự tôn trọng đi thì nhận lại sự tôn trọng. Đó là định luật nhân quả.
(View: 6185)
Các nhà thờ Tin Lành hỗn hợp Hàn Việt thường xuyên tổ chức truyền giảng cải đạo. Hallyu tôn giáo có được môi trường để tác động mạnh mẽ.
(View: 9485)
Những Đề Bà Đạt Đa này không phá hoại trực diện Phật giáo, không có gì đáng chê trách về tuân thủ giới luật, thậm chí cũng có trình độ, nhưng lại có tư tưởng yếm thế...
(View: 6433)
Người Phật tử chúng ta ai mà không nằm lòng câu: “văn như tư, tư như tu”, tức là khi nghe một vấn đề gì phải suy nghĩ xem có đúng đạo lý, có phù hợp bản thân...
(View: 6139)
Tập thể Cư sĩ là một tập thể rất đạo nhưng cũng rất đời, tương đối hoàn chỉnh trên cả hai mặt đạo lẫn đời.
(View: 5132)
Nhận thức rõ tướng trạng của động cơ cải đạo thì ta mới hy vọng sẽ tìm ra giải pháp ‘cứu chữa’ hay ít nhất là ngăn chặn không cho chúng lan tràn thêm nữa.
(View: 4841)
Số lượng tín đồ Phật giáo tại Việt Nam, kèm theo đó là tỉ lệ được ghi nhận ở đây có lẽ là con số thấp nhất từ trước đến nay mà tôi được biết.
(View: 5001)
Trong khúc quanh thịnh suy này của Phật giáo, trách nhiệm của Tăng Ni, Phật tử, những người còn chính thức kê khai mình theo đạo Phật, là hết sức nặng nề.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều