Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Lịch Hoằng Pháp Của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Tháng 6 đến 11/2016

Tuesday, September 6, 201607:34(View: 6046)
Lịch Hoằng Pháp Của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Tháng 6 đến 11/2016

Lịch Hoằng Pháp Của ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Tháng 6 đến 11/2016

HanhTue 

Ngày Tháng

Nội Dung Môn Học - Khóa Tu Học các nơi

30/5

Giới thiệu môn học/chương trình/khung nội dung. Thảo luận nhóm. Thi giữa và cuối khóa. <Tinh Thần Học Phật>. Chương 1, tr.21-29. Phật dạy dân Kàlamas. (Viện Phật Học BĐPQ)

5/6

Lễ Kiết Giới Già Lam và An Vị Phật Đạo Tràng Từ Bi - Lake Elsinore, California

6/6

Chương 1 (tt), tr.29-39. <Chân Lý Không Có Nhãn Hiệu>. (Viện Phật Học BĐPQ)

10-12/6

Đại Hội Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ - NPĐ Fremont San Jose, CA

13/6

Chương 1 (tt), tr.39-44. <Chiếc Bè Qua Sông>. Phương tiện trong kinh Phật. (Viện Phật Học BĐPQ)

20/6

Chương 5, tr.167-171. <Phật Pháp Cho Đời Sống>. Phật pháp tại thế gian. (Viện Phật Học BĐPQ)

26/6

Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Phật Đà. Pháp thoại <Mười danh hiệu Phật>.

27/6

(Học 2 giờ) Giờ đầu: Chương 5 (tt), tr.171-178. <Làm Tròn Bổn Phận>. Kinh Lễ Bái Sáu Phương. (Viện Phật Học BĐPQ); Giờ sau: Chương 5 (tt), tr.178-181. <Bốn Thứ Hạnh Phúc>. (Viện Phật Học BĐPQ)

2-5/7

Khóa Tu Học Tại Đạo Tràng Chùa Phổ Quang Las Vegas, Nevada. Các pháp thoại:
<Gia tài của bậc Thánh>; <Bố Thí, Trì Giới>; <Nhẫn Nhục, Tinh Tấn>; <Thiền Định, Trí Tuệ>; <Tam Pháp Ấn>

11/7

Chương 5 (tt), tr.181-192. <Tinh Thần Bất Bạo Động>. Chiến tranh và hòa bình. (Viện Phật Học BĐPQ)

15-17/7

Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè do Chùa Thiên Trúc - San Jose, CA tổ chức. Pháp thoại <Kinh Thực Tập Vô Ngã>.

18/7

Chương 2, tr. 49-57. <Ta Chạy Vòng Vòng>. Chân lý về sự khổ. (Viện Phật Học BĐPQ)

21-24/7

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần 6 Tại Santa Ana, CA – Do GHPGVNTN Hoa Kỳ-Canada tổ chức

25/7

Chương 2 (tt), tr. 57-74.  <Ngũ Uẩn>. (Viện Phật Học BĐPQ)

1/8

Chương 2 (tt), tr.74-78. <Yêu>. Bốn loại thức ăn. (Viện Phật Học BĐPQ)

7/8

Lễ Vu Lan tại Chùa Việt Nam - Pheonix, Arizona - HT Thích Chân Tôn

8/8

Chương 2 (tt), tr.78-85. <Nghiệp và Tái Sanh>.  (Viện Phật Học BĐPQ)

14/8

Đại Lễ Vu Lan Chùa Phật Đà, San Diego, CA

15/8

(Học 2 giờ) Giờ đầu: Chương 2 (tt), tr.85-93. <Phương Trời Thong Dong>. Con đường chấm dứt nỗi khổ. Giờ sau thay thế ngày 22/8: Chương 2 (tt), tr.93-101. <Chân Lý Tuyệt Đối>. Củi hết lửa tắt. Niết Bàn. (Viện Phật Học BĐPQ)

21/8

Đại Lễ Vu Lan Chùa Tịnh Tâm - Michigan. Pháp Thoại <Tu Để Chuyển Nghiệp>.

23/8

Đại Lễ Vu Lan Niệm Phật Đường Phổ Quang - Las Vegas. Pháp thoại <Giây Phút Hiện Tại>.

26-28/8

Đại Lễ Vu Lan Chùa Quang Minh - Denver, Colorado - NS Thích Nữ Giới Châu. Pháp thoại <Tri ân Cha và Mẹ>.

29/8

(Học 2 giờ) Giờ đầu: Chương 2 (tt), tr.104-109. <Giới>. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. (Viện Phật Học BĐPQ). (Giờ thứ 2 thay thế ngày 5/9): Chương 2 (tt), tr.109-111. <Định>. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. (Viện Phật Học BĐPQ)

3-6/9

Khóa Tu Học tại Niệm Phật Đường Phổ Quang - Las Vegas. Các pháp thoại:
<Bảy phần Giác Ngộ>; <Tám điều Trai giới>; <Kinh chuyển hóa cái tôi>; <Kinh Quy luật cái chết>; <Kinh người biết sống một mình>.

12/9

Chương 2 (tt), tr.111-114. <Tuệ>. Chánh kiến, chánh tư duy. (Viện Phật Học BĐPQ)

18/9

Lễ Húy Nhật Cố trưởng lão HT Thích Chí Tín tại Chùa Phật Đà

19/9

Thảo luận. Bài thi: Chương 1, 5 và 2. (Viện Phật Học BĐPQ)

24-25/9

Khóa Tu Một ngày An lạc Chùa Hồng Danh - San Jose, California - ĐĐ Thích Quảng Thường

26/9

Chương 3, tr.116-119. <Lý Thuyết Vô Ngã>. Duyên khởi, vô ngã. Kinh Vô Ngã Tướng. Có một thực tạiVô ngã. (Viện Phật Học BĐPQ)

3/10

Chương 3 (tt), tr.119-121. <12 Nhân Duyên>. Vòng luân hồi, sanh tử. (Viện Phật Học BĐPQ)

7-9/10

Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Chư Vị Tổ SưĐại Hội Hoằng Pháp - Tu Viện Phổ Đà Sơn Canada - HT Thích Bổn Đạt

10/10

Chương 3 (tt), tr.121-131. <Không có linh hồn>. (Viện Phật Học BĐPQ)

14-16/10

Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Chùa Phật Ân Minnesota - ĐĐ Thích Thông Từ, ĐH Trí Viên

17/10

Chương 3 (tt), tr.131-143. <Hãy Tự Làm Hòn Đảo>. (Viện Phật Học BĐPQ)

21-23/10

Khóa Tu Học Phật Pháp Lần 2 tại Chùa Tam Bảo Tulsa, Oklahoma - TT Thích Đức Trí

24/10

Chương 4, tr.148-159. <Thiền>. Đào Luyện Tâm Linh. (Viện Phật Học BĐPQ)

29-30/10 Khóa Tu Học Phật Pháp tại Chùa  Địa Tạng Viên Quang - Lynnwood, Washington
31/10 Chương 4 (tt), tr. 159-164. < Bảy Yếu Tố Của Giác Ngộ>. Quán. (Viện Phật Học BĐPQ)
7/11 Chương 4 (tt), tr. 165. <Bốn Tâm Rộng Lớn>. (Viện Phật Học BĐPQ)

7-13/11

An Cư Kiết Đông tại Chùa Việt Nam Pheonix, Arizona - HT Thích Chân Tôn

14/11

Thảo luận. Bài thi: Chương 3 và 4. (Viện Phật Học BĐPQ)
21/11 Tổng kết học phần 1. Ôn tập. (Viện Phật Học BĐPQ)

28/11

Thi cuối khóa học. (Viện Phật Học BĐPQ)

Lịch có thể thay đổi, và thường xuyên update (updated ngày 6/9/2016). Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 5596)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày (Từ 06-17/03/2013) tại Trung Tâm Thiền Dhamma Vaddhana (SCVC) TP. Twentynine Palms, California
(View: 6126)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày (Từ 17-28/04/2013) tại Trung Tâm Thiền Dhamma Siri Southwest Vipassana Center (SVC), TP. Kaufman, TEXAS
(View: 5523)
Về đối tượng mà người truyền đạo trước hết cần nhắm đến là các vị trưởng bản, và những người trẻ có thể đọc được chữ quốc ngữ...
(View: 5497)
Tham quan Trung tâm Thiền Dhamma Siri (SVC) thứ Bảy, ngày 13/10/2012 từ 1:00g chiều – 5:00g chiều
(View: 6329)
Người Phật tử nên có chánh kiến, chánh tư duy (có nhận thức, hiểu biết đúng đắn, tích cực; có suy nghĩ, sự quán xét trên cơ sở chánh kiến, phù hợp với chân lý...
(View: 24020)
Con đường hướng về sự nhẹ nhàng, chẳng lẽ không là hướng mở đúng đắn giữa một nhịp sống chẳng “nhẹ” chút nào, giữa bao nhiêu lực tấn công từ mọi phía...
(View: 5653)
Xin mời quý vị đến tham dự ngày Open Day của Trung Tâm Thiền Vipassana vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 10 năm 2012, từ 10h sáng đến 2h trưa...
(View: 7304)
Một người thầy nói đạo nào cũng tốt là bậc thầy đó đang ngụy biện cho trách nhiệm của mình, một người là thầy hướng dẫn tâm linh cho Phật tử mà để Phật tử của mình cải đạo.
(View: 7103)
Phương pháp thiền Vipassana là một phương pháp đơn giảnthực tiễn để đạt được an lạc thực sự cho tâm hồn và đưa đến một cuộc sống hạnh phúc và có ích.
(View: 8564)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 24 được tổ chức vào ngày 26.07 đến ngày 05.08.2012... HT Thích Minh Tâm
(View: 10343)
Khóa An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Bát Nhã Do GHPGVNTNHK Tổ Chức Từ 19-30/6/2012
(View: 9237)
Khóa Tu học Phật Pháp lần I, tại Chùa Thanh Tịnh, Rochester, NY ngày 19-21/10/2012
(View: 7182)
Vai trò của Phật giáo rất quan trọng trong giáo dục, vì Phật giáo chủ trương hoàn thiện tâm thức, và xã hội. Con người có khả năng nhận thứclý luận.
(View: 10441)
Đại Hội được tổ chức tại Chùa Cổ Lâm - Seattle, ngày 10-12/8/2012 do HT Thích Nguyên An làm trưởng ban tổ chức.
(View: 9589)
Trên thực tế thì đã từ vài năm nay Phật Giáo cũng đã du nhập vào phần lục địa này, và nhiều dấu hiệu cho thấy là sự hiện diện đó mang tính cách lâu dài!
(View: 10389)
Lịch Trình Hướng Dẫn Tu Học của Phái Đoàn từ Âu Châu tại Hoa Kỳ 2012
(View: 12059)
Văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng “hành vi trái với truyền thống Phật giáo của Michael Roach không phù hợp với những lời giảng dạy và thực hành của đức Đạt Lai Lạt Ma”.
(View: 12930)
Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế 2012 của GHPGVNTN Hoa Kỳ tổ chức tại Westminster Mall, Nam California ngày 20, 21, 22/4/2012
(View: 15285)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại thành phố Santa Clara, miền Bắc California, Hoa Kỳ từ ngày 02/8/ đến ngày 06/8/2012.
(View: 20353)
Đối với đạo Phật, học thuyết âm dương chỉ là tưởng tri của các học giả, không thể là chân lý. Vậy chân lý của đạo Phật là gì? Có thể gói gọn trong một chữ “Khổ”.
(View: 8861)
Nói chung, cư sĩ là người tại gia phát nguyện quy y Tam Bảo, giữ giới, thực hành bố thí, học và thực hành Phật Pháp trong đời sống hàng ngày để lợi mình, lợi người.
(View: 6789)
Mỗi người Phật tử là một hạt chuỗi vàng trong xâu chuỗi từ bitrí tuệ của Đức Phật, bất kỳ ai cũng có cơ hội để mang lại ánh sáng của Đức Phật đi vào thế giới mới.
(View: 7897)
Giáo pháp của Đức Phật là phương thuốc xoa dịu khổ đau, mang lại nguồn vui sống cho nhân loại.
(View: 6870)
Phật tử phải có trách nhiệm bảo tồnduy trì di sản Phật đã để lại. Phật tử phải sống với triết lý của vô thườngtìm ra những phương thức mới để khuyến khích đa số quần chúng.
(View: 6912)
Nếu chỉ căn cứ vào hiện thực của truyền thông “phì đại”, chắc chắc không phải là điều tốt. Trong đạo Phật có khái niệm “thân giáo”. Thân giáo là tu học bằng tiếp xúc trực tiếp...
(View: 6401)
Khả năng lớn lao của truyền thông hiện đại trong việc quảng bá tư tưởng vừa đóng góp, đồng thời, cũng vừa tạo ra những vấn đề lớn đối với sự phát triển của tư tưởng Phật giáo.
(View: 8578)
Sự chuyển mình từ sức mạnh thần quyền sang sức mạnh nhân quyền trong nhiều khía cạnh vi tếphức tạp của đời sống đã làm cho đạo Phật mỗi ngày một hiển lộ trước cái nhìn tỉnh thức của nhân loại.
(View: 8039)
Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ có buổi thuyết giảng chủ đề “Tâm An Trong Nghịch Cảnh” vào Thứ Bảy 21-4-2012 từ 1:30pm tại hội trường Long Beach Arena, thành phố Long Beach, Calif.
(View: 7250)
Sự lạm dụng hình thức cũng như các hoạt động của thầy cúng đã đi đến sự xáo trộn trật tự trong Phật giáo. Việc đi cúng được họ gọi là làm Phật sự hay Pháp sự...
(View: 8679)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày (từ ngày 04 - 15/04/2012) tại Trung Tâm Thiền Dhamma Patāpa, Southeast Vipassana Center tại Thành Phố JESUP, TEXAS
(View: 7548)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày (từ ngày 23/05 - 03/06/2012) tại Trung Tâm Thiền Dhamma Surabhi Vipassana Meditation Centre of B.C. tại Thành Phố Merritt, British Columbia, CANADA
(View: 9604)
Từ Ân Thiền Đường là một ngôi chùa nhỏ ở Santa Ana, có những độc đáo riêng, khó tìm được ở nhiều nơi khác.
(View: 8673)
Chúng tôi luyện Thiền rất nghiêm túc vì nó có thể giúp tăng trưởng định lực nhanh chóng và giúp giảm bớt vọng tưởng, ít tán tâm khi niệm Phật.
(View: 8156)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày (từ ngày 09 - 20/05/2012) tại Trung Tâm Thiền Dhamma Torana, Ontario Vipassana Center (OVC) tại Thành Phố Egbert, Ontario, CANADA
(View: 7059)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày - Từ ngày 04 đến ngày 15 tháng 01 năm 2012 tại Trung Tâm Thiền Dhamma Vaddhana (SCVC), Thành Phố Twentynine Palms, California
(View: 13017)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần 1 do Giáo hội PGVNTN Hoa Kỳ và Canada tổ chức
(View: 6465)
Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 5) tổ chức tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc từ ngày 8 đến ngày 11-09-2011
(View: 7940)
Chương Trình Khóa Tu Học Mùa Xuân Tại Chùa Phật Ân - 2011
(View: 8416)
Chương Trình Tu Học Tại Chùa Hải Đức - Jacksonville 2011
(View: 7421)
Chương Trình Tổng Quát Chiêm Bái Phật Ngọc Và Khóa Tu Học Tại Chùa Trúc Lâm - Chicago 2011
(View: 9517)
Chương trình khóa tu 14/04 đến 17/04/2011 tại Thiền Viện Chánh Pháp
(View: 7099)
Do HT Thích Như Điển – Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc hướng dẫn - Từ ngày 6/4/2011 đến 11/4/2011
(View: 6470)
Chương Trình Hướng Dẫn Tu Học Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu Tại Miền Nam California – Từ ngày 31/3 đến ngày 3/4/2011
(View: 8365)
Lịch Trình Hướng Dẫn Tu Học của Phái Đoàn từ Âu Châu tại Hoa Kỳ từ ngày 29-03-2011 đến 09-05-2011
(View: 5142)
The Jade Buddha For Universal Peace Visits San Diego County - By Alison St John
(View: 19264)
Chùa Phật Đà tổ chức Cung Nghinh Chiêm Bái Phật Ngọc và Xá Lợi Phật tại CALIFORNIA CENTER FOR THE ARTS, Escondido - 340 N. Escondido Blvd., Escondido, CA 92025 từ ngày 29/1 đến 6/2/1011
(View: 5217)
Bài giảng của HT Nguyên Siêu tại Lễ Đài Phật Ngọc Chùa Bát Nhã 2010
(View: 11737)
“Các vị là Phật sẽ thành, tôi không ngần ngại đảnh lễ quý vị, giống như Phật đang ngồi trên cao. Các vị và Phật không khác nhau.”
(View: 13099)
Năm giờ sáng, mây xám tuy mỏng, nhưng che phủ bầu trời, che cả những vì sao muộn khiến không gian ẩm tối, lạnh lẽo và rưng rức quạnh hiu! Vậy mà có vị Phật lặng thinh ngồi đó...
(View: 12155)
Đạo Phậttôn giáo đầu tiên vượt thoát ra khỏi giới hạn tự chiêm nghiệm và đặt định của con người để vươn tới cõi bao la vô cùng, vô tận của thế giới tâm linh... Trần Kiêm Đoàn
(View: 14201)
Vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 10, 2010, Đại Lễ Thỉnh “Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới” đã được cử hành long trọng bằng xe hoa rước Phật và đoàn xe cung nghinh từ Tổ Đình Minh Đăng Quang...
(View: 12457)
Đại Lễ Khai Mạc Cung Nghinh Phật Ngọc Tại San Jose
(View: 13366)
Chùa Bát Nhã long trọng tổ chức lễ khai mạc chiêm bái Phật Ngọc từ 9 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2010 tại khuôn viên chùa.
(View: 11435)
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ CUNG NGHINH VÀ CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC CHO HOÀ BÌNH THẾ GIỚI TỪ THỨ BẢY, NGÀY 6 ĐẾN THỨ HAI NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010
(View: 16830)
Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn gia hộ cho Đạo pháp được trường tồn. Thế giới được hòa bình. Chúng sanh được an lạc.
(View: 16071)
Lịch Trình Phật Ngọc 2010 - 2011
(View: 5452)
Đức Phật đã hằng dạy cho chúng ta rằng: "Vạn pháp giai không; nhưng nhân quả bất không". Nếu nhân tạo ra tốt thì chắc chắn quả kia không thể xấu được.
(View: 9918)
Giáo Điệp Tấn Phong của HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ ngày 19/6/2010 -PL 2554... HT Thích Thắng Hoan
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều