Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,253,690
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Cơm Chay Gây Quỹ Tại Chùa

Wednesday, October 27, 201000:00(View: 5493)
Cơm Chay Gây Quỹ Tại Chùa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Chư vị Đạo hữu Phật tử gần xa,

Thể theo tinh thần phiên họp Chủ nhật - ngày 24/10/2010, Đại chúng đã đồng thuận cùng nhau tổ chức cơm chay gây quỹ luân phiên tại Chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương mỗi tháng một lần, vào Chủ nhật tuần thứ 2 lúc 12 giở trưa.
4.
Lần 4 (Tháng 5): Tại chùa Phật Đà, 12 giờ trưa, ngày 22/5/2011
3. Lần 3 (Tháng 1): Tại chùa Phật Đà, 12 giờ trưa, ngày 9/1/2011
2. Lần 2 (Tháng 12): Tại Tu Viện Pháp Vương, 12 giờ trưa, ngày 12/12/2010
1. Lần 1 (Tháng 11): Tại chùa Phật Đà, 12 giờ trưa, ngày 14/11/2010


Cơm Chay được phát hành tại Chùa Phật Đà (619-278-9837) và Tu Viện Pháp Vương (760-739-8063).

Hoặc quý Phật tử chịu trách nhiệm phát hành vé cơm chay: Tâm Tịnh (858-380-8564), Bạch Kim (858-578-2659) và Diệu Mỹ (858-689-1197).

Kính mong Chư vị Đạo hữu Phật tử hoan hỷ tiếp tay và gia tâm cầu nguyện cho Ngôi Chánh Điện Pháp Vương sớm được hoàn thành.

Kính chúc Chư vị Đạo hữu và bửu quyến vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 5811)
Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chánh Diện Tu Viện Pháp Vương Ngày 19/8/2012, Tại Seafood Palace
(View: 6736)
Hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tham dự bữa cơm chay gây quỹ xây Tu Viện Pháp Vương được tổ chức tại Chùa Phật Đà, thành phố San Diego, California, Hoa Kỳ, vào trưa Chủ Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2010
(View: 7050)
Người Phật tử phát tâm hộ Đạo để tạo lấy duyên lành thăng hoa nếp sống thánh thiện. Tích lũy công đức có được làm hành trang, tư lương ngõ hầu xây dựng đời sống an lạc, hạnh phúc.
(View: 11087)
Mô Hình Chánh Điện Tu Viện Pháp Vương
(View: 11740)
Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn gia hộ cho Đạo pháp được trường tồn. Thế giới được hòa bình. Chúng sanh được an lạc.
Quảng Cáo Bảo Trợ