Tâm Thư Xây Dựng Tu Viện Pháp Vương

Thursday, May 13, 202106:54(View: 2179)
Tâm Thư Xây Dựng Tu Viện Pháp Vương

TU VIỆN PHÁP VƯƠNG

715 Vista Ave., Escondido, CA 92026, USA 

Cell: 619 278 9837 - Email: tuedang79@gmail.com 

Website: Hoavouu.com/p156/tu-vien-phap-vuong

-----oOo-----

 

TÂM THƯ

XÂY DỰNG TU VIỆN PHÁP VƯƠNG

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch: Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa: Quí Đồng Hương, Đồng Bào Phật tử,

Kể từ ngày tạo mãi miếng đất tọa lạc theo địa chỉ trên đến nay đã tròn 22 năm. Trong 22 năm ấy, Tu Viện Pháp Vương đã sinh hoạt trong phạm vi rất giới hạn, lý do là chưa được giấy phép. Đến hôm nay, County của thành phố San Diego đã cấp giấy phép vào ngày 21 tháng 6 năm 2019 kèm theo điều kiện phải xây dựng Chánh điện để đủ phương tiện sinh hoạt; nhưng Tu Viện vẫn chưa thể tiến hành xây dựngthời gian qua bị dịch bịnh COVID19. Do vậy, hôm nay, Ban Điều Hành xây dựng Tu Viện Pháp Vương, mạo muội viết Tâm Thư này kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, cũng như toàn thể Quí Đồng Hương, Đồng Bào Phật tử để kịp thời tiến hành Phật sự xây dựng cho Tu Viện, nếu không thì giấy phép sẽ hết hạn.

Kính bạch Quí Ngài; Kính thưa Quí Phật tử,

Công trình xây dựng Tu Viện Pháp Vương nhằm phụng sự và phát triển con đường hoằng pháp nơi hải ngoại, cũng như có đủ điều kiện sinh hoạt để tổ chức: An Cư Kiết Hạ cho Chư Tăng Ni, Đạo tràng tu học cho Quí Phật tử, giảng dạy cho các em thiếu nhi, tuổi trẻ hôm nay học tiếng Việt, Phật pháp sơ cấp.v.v… Đây chính là Phật sự hoằng truyền Đạo Giác Ngộ của Đức Như Laibảo tồn nền văn hóa Phật giáo Việt Nam trong khả năng hạn hẹp của chúng con.

Kính mong Quí Ngài, cùng toàn thể Chư vị Thiện nam, Tín nữ Phật tử, các nhà hảo tâm hoan hỷ phát tâm bảo trợ cho công trình xây dựng Tu Viện Pháp Vương được thập phần viên mãn. Đây là công đức vô vàn to lớn đối với chúng con. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân công đức và nguyện xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: Pháp thể khinh an, Đạo nghiệp viên thành.

Đồng kính chúc Quí Phật tử cùng bửu quyến: Tứ đại điều hòa, Phước lạc miên trường.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tu Viện Pháp Vương, ngày 7 tháng 01 năm 2021

Trụ Trì,

Trưởng Ban Xây Dựng 

  

Tỳ Kheo THÍCH HẠNH TUỆ

Phương Trượng

 

HT THÍCH NGUYÊN SIÊU

Để thuận tiện cho sự phát tâm ủng hộ Phật sự Xây dựng Tu Viện Pháp Vương, chúng con xin nêu lên các phương cách sau đây cho tất cả Chư Tôn Đức và Quí Phật tử khắp nơi tùy duyên hỗ trợ:

 

1.    Cúng dường:
a.    Bằng cách gởi checks/money orders về:

TU VIỆN PHÁP VƯƠNG

715 Vista Ave., Escondido, CA 92026, USA

Memo xin ghi: Xay dung Tu Vien Phap Vuong

 

b.    Cúng dường (1 lần hay hàng tháng) qua tài khoản online Paypal:  Tuedang79@gmail.com, để lại note: Xay dung Tu Vien Phap Vuong.

 

c.    Cúng dường (1 lần hay hàng tháng) qua tài khoản online Venmo user: @tuvienphapvuong và số phone: 619 278 9837, để lại note: Xay dung TV Phap Vuong.

 

d.    Cúng dường qua Zelle đến số điện thoại: 619 539 8626 (Phap Vuong Monastery - Tu Vien Phap Vuong) hoặc 619 278 9837 (Chat Nguyen), để lại note: Xay dung Tu Vien Phap Vuong.

 

e.   Cúng dường bằng cách chuyển khoảng từ nhà bank:

Quí vị có thể chuyển khoản trực tiếp từ nhà Bank của quí vị đến nhà bank: 

Phap Vuong Monastery - Tu Vien Phap Vuong

Account #: 325137438327

Rounting #: 121000358

 

f.     Ước lượng mỗi square feet: 450 USD. Quí vị có thể trợ duyên cho từng square feet của tổng cộng building Chánh điện có diện tích nền là 8,263 square feet. 

 

2.   Cúng dường bằng cách matching:

Tại các công ty của Quí vị, đôi khi có chương trình matching hàng năm, Quí vị làm việc tại các công ty đó, có thể liên lạc với công ty để phần donation của Quí vị được match. Phần được matched đó sẽ cúng dường cho việc xây dựng Tu Viện Pháp Vương.

 

3.   Cho mượn không tiền lời: 

Nhằm giúp cho Phật sự Xây dựng được mau chóng thành tựu, Quí vị có thể phát tâm cho Tu Viện Pháp Vương mượn một số tiền nhàn rỗi không lấy tiền lời. Tùy theo khả năng, Quí vị có thể cho Tu Viện mượn với thời gian hoàn trả ngắn là từ 1 năm đến 5 năm hoặc dài hơn là trên 5 năm đến 10 năm. Tất cả kế ước cho mượn đều có giấy tờ ký kết và được chứng nhận bởi luật sư

 

Mọi chi tiết cần biết thêm nữa, xin Quí Ngài và Quí vị trực tiếp liên lạc với chúng con Thích Hạnh Tuệ qua số cell: 619 278 9837.

 

Kính nguyện Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức: Pháp thể khinh an, Bồ đề quả mãn. Kính chúc Quí Phật tử: Vô lượng an lạc, Thành tựu sở nguyện.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

TâmThưTuViênPhápVương 2021aTâmThưTuViênPhápVương 2021b

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1263)
Nay vì sự sinh hoạt mở rộng nên cần có hệ thống này để cho đại chúng tham dự các chương trình tu học được tốt hơn; chúng tôi thành tâm kêu gọi quí Phật tử phát tâm ủng hộ.
(View: 4077)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 7788)
Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chánh Diện Tu Viện Pháp Vương Ngày 19/8/2012, Tại Seafood Palace
(View: 9333)
Hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tham dự bữa cơm chay gây quỹ xây Tu Viện Pháp Vương được tổ chức tại Chùa Phật Đà, thành phố San Diego, California, Hoa Kỳ, vào trưa Chủ Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2010
(View: 7202)
Thể theo tinh thần phiên họp Chủ nhật - ngày 24/10/2010, Đại chúng đã đồng thuận cùng nhau tổ chức cơm chay gây quỹ luân phiên tại chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương mỗi tháng một lần, vào Chủ nhật tuần thứ 2 lúc 12 giở trưa.
(View: 17626)
Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn gia hộ cho Đạo pháp được trường tồn. Thế giới được hòa bình. Chúng sanh được an lạc.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM