Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
18,611,845

Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali

Saturday, September 10, 201619:07(View: 8212)
Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali

Hợp Tuyển Lời Phật Dạy
Từ Kinh Tạng Pali
(In The Buddha's Words
An Anthology of Discourses from the Pali Canon)

 

Nguyên tác: Bhikkhu Bodhi
Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai

Nhà Xuất Bản Hồng Đức 2016


hop-tuyen-loi-phat-day-1Nguyên Nhật Trần Như Mai

MỤC  LỤC

 

 

Đôi Nét Tiểu Sử  BHIKKHU  BODHI 

 Lời Giới Thiệu của Đức Đạt-Lai Lạt- Ma thứ 14 

Lời Mở Đầu của Bhikkhu Bodhi 

Lời Giới Thiệu của Người Dịch 

 GIỚI  THIỆU  TỔNG  QUÁT  

         I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI - Giới thiệu

1. Già, Bệnh và  Chết

                    2. Những Hệ Lụy của Lối Sống Phàm Phu

            3. Một Thế Giới Biến Động

                    4. Vô Thủy/ Không Có Điểm Khởi Đầu

          II. NGƯỜI  MANG LẠI ÁNH SÁNG - Giới Thiệu

                     1. Một Người

                    2. Sự Kiện Nhập Thai và Đản Sanh của Đức Phật

                    3. Cuộc Tìm Cầu Giải Thoát

                    4. Quyết Định Thuyết Pháp

                    5, Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên

                            III. TIẾP CẬN  GIÁO  PHÁP - Giới thiệu

                    1.Không Phải là Giáo Lý Bí Mật

                    2. Không Phải là Giáo Điều hay Đức Tin Mù Quáng

                    3. Nguồn Gốc của Khổ và sự Diệt Khổ

                    4. Tìm Hiểu Chính Bản Thân Vị Đạo

                    5. Những Bước Tiến Đến Giác Ngộ Chân Lý

                                                 IV. HẠNH  PHÚC THẤY  RÕ  NGAY TRONG ĐỜI  SỐNG HIỆN TẠI

                    -  Giới Thiệu

                    1. Hoằng Dương Chánh Pháp trong Xã Hội

                    2. Gia Đình

                    3. An Lạc trong Hiện Tại, An Lạc trong Tương Lai

                    4. Nghề Nghiệp Chơn Chánh  (Chánh Mạng)

                    5. Người Phụ Nữ của Gia Đình

                    6. Cộng Đồng Tăng Chúng

         V.  CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SINH TỐT  ĐẸP - Giới Thiệu

                    1. Định Luật Nghiệp Quả

                    2.Công Đức: Chìa Khóa Mở Ra Vận Mệnh Tốt Đẹp

                    3. Bố Thí

                    4. Giới Hạnh

                    5. Thiền Định

         VI. TẦM NHÌN THÂM SÂU VỀ THẾ GIỚIGiới Thiệu

                    1. Bốn Pháp Vi Diệu

                    2. Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm, sự Vượt Thoát

                    3. Đánh Giá Đúng Đắn Đối Tượng của Tham Dục

                    4. Những Cạm Bẫy của Dục Lạc

                    5. Đời Sống Ngắn Ngủi và Phù Du

                    6. Tóm Lược Bốn Giáo Pháp

                    7. Sự Nguy Hiểm cuả Kiến Chấp

                    8. Từ Thiên Giới đến Địa Ngục

                    9. Hiểm Họa của Cõi Luân Hồi

                         VII. CON  ĐƯỜNG GIẢI THOÁTGiới Thiệu

                    1. Tại Sao Hành Giả Đi Vào Thánh Đạo ?

                    2. Phân Tích Bát Thánh Đạo

                    3. Thiện Hữu Tri Thức

                    4.Tu Tập Từ Từ

                    5. Các Gia Đoạn Tu Tập Cao Hơn với Ví Dụ

          VIII. TU TẬP TÂM – Giới Thiệu

                    1. Tâm là Chìa Khóa

                    2. Phát Triển Hai Kỹ Năng

                    3. Những  Chướng Ngại trong việc Phát Triển Tâm Thức

                    4. Thanh Lọc Tâm

                    5. Diệt Trừ Vọng Tưởng

                    6. Tâm Từ

                    7. Sáu Tùy Niệm

                    8. Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm / Tứ Niệm Xứ

                    9. Pháp Quán Niệm Hơi Thở

                    10. Chứng Đắc Giác Ngộ

          IX. CHIẾU  SÁNG TUỆ  QUANG – Giới Thiệu

                    1. Những Hình Ảnh về Trí Tuệ

                    2. Những Điều Kiện để Có Trí Tuệ

                    3. Kinh Chánh Tri Kiến

                    4. Lãnh Vực Trí Tuệ

                    5. Mục Tiêu của Trí Tuệ

                   X.  CÁC  CẤP  BẬC CHỨNG  ĐẮC – Giới Thiệu

                    1. Ruộng Phước của Thế Gian

                    2. Quả Dự Lưu

                    3. Quả Bất Lai      

                    4. Bậc A-La- Hán

                    5. Như Lai
CHÚ THÍCH

 MỤC LỤC SÁCH  THAM  KHẢO

***

Phương Danh Chư Tôn Đức & Phật tử Tu Viện Quảng Đức

cùng Độc giả Trang Nhà Quảng Đức

phát tâm Ấn tống sách Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali

(Bản dịch của GS Nguyên Nhật Trần Như Mai)

( ấn tống đợt 1 nhân Khóa An Cư đã hết,

sách sẽ ấn tống đợt 2 vào dịp Lễ Vu Lan 8-2016)


cung-duong-an-tong-sach-hop-tuyen-loi-phat-day-tran-nhu-mai-dich

Tác giả : Bhikkhu Bodhi

Việt dịch : Trần Như Mai

***
Reader's Comment
Monday, June 24, 201912:35
Guest
Con muon thỉnh 5 cuốn a
Tuesday, November 14, 201707:31
Guest
Adi đà Phật. Kính bạch quý Thầy. Nếu con muốn thỉnh / mua bộ sách Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Pali này thì phải làm những gì ạ?
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 3751)
Thái độ tâm linh của đạo Phật không phải nằm trên bình diện siêu việt tính (plan transcendantal), nghĩa là không dính líu gì với đời sống này.
(View: 3943)
Lăng-già, Thập Nhị Môn Luận cũng như trong luận Thành Duy Thức có đề cập đến bốn loại duyên, từ đó có các pháp. Nhân duyên. Thứ đệ duyên. Duyên duyên.
(View: 4109)
Dược Sư, là danh hiệu đọc theo tiếng Hán, nguyên ngữ Sanskrit gọi là Bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rāja, hay ngắn gọn hơn: Bhaiṣajyaguru,
(View: 4209)
Đọc lịch sử Đức Phật ta vẫn còn nhớ, sau 49 ngày tham thiền nhập định dưới gốc cây Bồ đề bên dòng sông Ni Liên Thiền, khi sao Mai vừa mọc thì ...
(View: 3804)
Nếu chúng ta bước vào Hoa nghiêm (Gaṇḍavyūha) [1] sau khi qua Lăng già (Laṅkāvatāra) Kim cang (Vajracchedika), Niết-bàn (Parinirvāṇa), hay ...
(View: 4174)
Tôn giả Angulimala[1] trước khi gặp Phật, là một kẻ sát nhân. Sau khi xuất gia, tôn giả tinh tấn tu tập, lấy phép quán từ bi làm tâm điểm trong việc tu tập của mình.
(View: 3286)
Mỗi khi đọc Lại-Tra-Hòa-La trong kinh Trung A Hàm 1 thì lúc nào tôi cũng liên tưởng đến nhân vật Siddharta trong tác phẩm Câu Chuyện Dòng Sông...
(View: 4281)
Giáo lýđức Phật giác ngộ dưới cội cây Bồ đềduyên khởiduyên khởi là nguyên tắc vận hành của cuộc đời, không phải do...
(View: 3914)
Khi một Bồ tát tu tập một đạo lộ với các mantras, phát bồ đề tâm theo phương diện tương đốibản chất của đại nguyện, Bồ tát phải ...
(View: 3586)
“Nói kinh Đại thừa vô lượng nghĩa xong, Đức Phật ngồi kiết già nhập trong định ‘Vô lượng nghĩa xứ’, thân tâm chẳng động.
(View: 4577)
“Sắc tức thị không, không tức thị sắc (Sắc tức là không, không tức là sắc) là câu kinh đơn giảnnổi tiếng nhất trong hệ Bát-nhã Ba-la-mật của Phật pháp.
(View: 5725)
Nguyên đề của sách là The Essentials of Buddhist Philosophy dịch theo tiếng Việt là Tinh hoa Triết học Phật giáo. Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Tuệ Sỹ dịch
(View: 4264)
Nếu muốn hiểu đúng về nghiệp và tái sinh, ta phải quán sát chúng trong ánh sáng của vô ngã. Chúng phản ánh vô ngã khá sống động, tuy nhiên...
(View: 3940)
Con đường đưa đến giác ngộ, giải thoátNiết Bàn chính là Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu Đế; và phần quan trọng nhất trong con đường này là Thiền định.
(View: 3581)
Bốn Sự Thật Cao Quý được các kinh sách Hán ngữ gọi là Tứ Diệu Đế, là căn bản của toàn bộ Giáo Huấn của Đức Phật và cũng là...
(View: 5163)
Thật ra Phật đã đau yếu từ ba tháng trước và đã khởi sự dặn dò người đệ tử thân cận nhất là A-nan-đà. Phật bảo A-nan-đà tập họp các đệ tử để...
(View: 3589)
Thế giới Pháp Hoa hay nhà cha vốn như vậy (Mười Như thị, phẩm Phương tiện, thứ 2), nghĩa là vốn có sẵn, cho nên sự trở về nhà nhanh hay chậm là tùy nơi chúng ta.
(View: 3780)
Từ nơi bản thể tịch tĩnh của Đại Niết-bàn mà đức Thế-Tôn thiết định Sīla: học xứ, học giới,.. nên học xứ ấy là nghiệp dụng của bản thể...
(View: 4057)
Ngày nay, người ta tìm thấy bản Bát-nhã tâm kinh xưa nhất được chép bằng thủ pháp Siddham[1] (Tất-đàn) trên lá bối...
(View: 7086)
Đối với người tu tập thuần thành thì cái CHẾT thực sự không phải là chết Mà là con đường dẫn đến sự giác ngộ viên mãn.
(View: 3846)
Thiền sư Bạch Ẩn ngày còn nhỏ rất sợ địa ngục. Một lần, Nichigon Shonin, cao tăng thuộc phái Nhật Liên, đã đến giảng tại ...
(View: 7482)
Ở bài này, chỉ dựa trên cơ sở Kinh Nikaya để xác minh ý nghĩa lễ cúng thí thực vốn có nguồn gốc trong hai truyền thống Phật Giáo.
(View: 4125)
Thời Thế Tôn tại thế, các đệ tử tại gia cũng như xuất gia đa phần đều tu tập tinh tấn, dễ dàng chứng đắc các Thánh vị.
(View: 4133)
Đức Phật nói rằng khi Ngài nhìn ra thế giới ngay sau khi Giác ngộ, Ngài thấy rằng chúng sanh cũng giống như...
(View: 4069)
Thuở quá khứ xa xưa, có Bồ-tát Tỳ-kheo tên là Thường Bất Khinh. “Vì nhân duyên gì có tên là Thường Bất Khinh?
(View: 4687)
một lần, Ma Vương hóa trang thành một người đàn ông, rồi đến thưa hỏi Đức Phật...
(View: 3569)
Trời mưa, trời nắng là chuyện bình thường. Thời tiết phải có lúc nắng, lúc mưa, không thể nào bầu trời không mưa hay...
(View: 12387)
“Ăn Cơm Hương Tích, uống Trà Tào Khê, ngồi Thuyền Bát Nhã, ngắm Trăng Lăng Già”...
(View: 4919)
Tánh Không với hàm ý bản thể của thế giới, vạn vật đều là không, nghĩa là không có thật, không có thực thể, không có...
(View: 4216)
Có một thực tế hiển nhiên cần được ghi nhận rằng, không phải ai cũng hiểu đúng về lời dạy của Đức Phật, ngay cả khi Ngài còn tại thế.
(View: 4573)
Vị thế tối thượng ở đời được Thế Tôn xác lập dựa vào sự kết tinh của tu tập giới định tuệ và thành tựu giải thoát.
(View: 3716)
Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, tại thị trấn của người Kàlàmà, ở Kesaputta. Rồi các người Kàlàmà đi đến đảnh lễ...
(View: 4287)
Cuộc sống ngày nay, khó mà thoát ly hoàn toàn, vì cơ chế và nhịp sống của nhân loại theo đà tiến hóa khoa học và...
(View: 4495)
Hãy trân quý những gì đang có, giải thoáthạnh phúc ở trong lòng bàn tay của bạn! Xin hãy mỉm cười...
(View: 5117)
Trong Phật giáo các từ ngữ như “chánh ngữ” và “ái ngữ” luôn luôn được đề cập tới để khuyên dạy các Phật tử khi sử dụng tự do ngôn luận.
(View: 4159)
Theo Phật giáo Nam truyền, ngày Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết-bàn của Đức Phật đều diễn ra vào ngày trăng tròn tháng Vesākha
(View: 4070)
Trong cái thấy của kinh Pháp Hoa thì tất cả vũ trụ là một. “Tất cả các cõi nước thông làm một cõi nước Phật”
(View: 5604)
Trong những bộ Kinh chúng ta học thường thấy hai từ Giác NgộGiải Thoát. Tất cả người tu học đều lấy hai từ đó làm cứu cánh để đi tới.
(View: 4646)
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là một bộ kinh đại thừa Phật giáo.
(View: 4227)
Thập hiệu Như Lai, là những danh hiệu cao quý để tôn xưng những bậc đã thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
(View: 4204)
Cầu nguyện là một phương pháp tâm linh giúp cho con người chúng ta có thể tháo gỡ một phần nào những nỗi khổ niềm đau,
(View: 4176)
Tam Bảo như lãnh vực hoạt động của mặt trời. Lòng bi mẫn của các ngài thì vô tư và không bao giờ cạn kiệt.
(View: 3971)
Bốn Đại nguyện của giáo lý đại thừa được triển khai trên sự thực hành giáo lý Tứ Diệu Đế...
(View: 4095)
Một thời Đức Phật cư trú gần Bārānasī(Ba La Nại), ngài đã nói bài kệ nầy, về Vua Rồng Erakapatta.
(View: 3657)
Tất cả các tính đức là kết quả đến từ tinh tấn, nguyên nhân của hai tích tập phúc đứctrí tuệ. Trí địa thứ tư ngọn lửa trí huệ của...
(View: 3614)
Ngọn lửa trí tuệ phát ra ánh sáng khi đốt cháy các hiện tướng nhị nguyên đối đãi của các hiện tượng, do thế trí địa thứ ba được gọi là Phát quang địa.
(View: 4367)
Ngũ uẩn giai không 五蘊皆空 nghĩa là năm uẩn đều không có thật. Chữ uẩn 蘊 (skandha) còn gọi là ấm 陰 Uẩn là nhóm hay tập hợp hoặc tích hợp.
(View: 3929)
Như Lai thọ lượng là phẩm thứ 16 của kinh Pháp Hoa.
(View: 4596)
Trong khi cư trú tại Tu Viện Kỳ Viên (Jetavana), Đức Phật đã nói bài kệ nầy, về chư tăng.
(View: 5229)
Đối với nhiều người, Phật Giáo vượt ra ngoài tôn giáo và là một triết lý hay "lối sống" hơn. Đó là một triết lý, vì triết lý “có nghĩa là tình yêu của trí tuệ”
(View: 4606)
Khi người ác xúc-phạm người hiền lành và vô tội, thì hậu-quả của hành-động ác nầy, đánh ngược lại người làm-ác, cũng giống như khi ném bụi bẩn ngược chiều gió, bụi bẩn bay ngược lại người ném.
(View: 3829)
Trong khi cư trú tại Tu Viện Trúc Lâm (Veluvana), Đức Phật đã nói bài kệ nầy, về một nữ cư sĩ, tên là Uttarā.
(View: 3827)
Món quà tặng về Phật Pháp, cao quý hơn tất cả những món quà tặng khác, Hương vị Phật Pháp, thơm ngọt hơn tất cả những hương vị khác
(View: 4274)
Trong khi cư trú tại Tu Viện Kỳ Viên (Jetavana), Đức Phật đã nói bài kệ nầy, về Tôn Giả A-Nan.
(View: 3976)
Trích dịch Chương Thứ Nhất của Tác Phẩm “Buddhism - One Teacher, Many Traditions [Phật Giáo - Một Vị Thầy, Nhiều Truyền Thống]
(View: 3748)
Hồi đầu là quay đầu trở lại hay xoay đầu trở lại. Thị ngạn: chính ngay đó là bờ mé. Đây là một câu người học Phật thường nghe nói.
(View: 4892)
Đức Phật dạy giáo lý Nghiệp với mục đích khuyến khích con người thực hành các Nghiệp lành để trang nghiêm cho kiếp sống hiện tại và...
(View: 3836)
Bước ngoặt quan trọng nhất trong tiến trình nhận thức của con người có lẽ là khi chúng ta bắt đầu nhận thức về chính bản thân mình.
(View: 4422)
Cái Thấy là một biểu hiện của sức sống bản nhiên, là sinh lực thường hằng vượt lên trên mọi giới hạn về thời gian (lúc thức, lúc ngủ, khi sống và cả khi chết…)
(View: 4160)
Giáo pháp của Vimalakirti trình bày các giáo pháp tinh yếu của Phật giáo Đại thừa trong 14 chương tương đối ngắn.
Quảng Cáo Bảo Trợ