Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,278,663
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Lễ Xuất Gia Gieo Duyên Tại Tu Viện Kim Sơn 2018

Wednesday, July 25, 201811:14(View: 1393)
Lễ Xuất Gia Gieo Duyên Tại Tu Viện Kim Sơn 2018

TU VIỆN KIM SƠN, CALIFORNIA (HOA KỲ)

TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC LỄ XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2018

 

            Tu viện Kim Sơn, ngôi già lam danh tiếng ở Hoa Kỳ tọa lạc tại số 574 Summit Road, thành phố Watsonville, tiểu bang California. Hằng năm, tu viện đều tổ chức Khóa tu An cư Xuất gia gieo duyên từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 7 Tây lịch.

 

            Khóa tu An cư Xuất gia gieo duyên năm nay được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 7 năm 2018.

            Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2018, tu viện đã trang nghiêm tổ chức tác lễ thỉnh Tam Sư Thất Chứng truyền giới Xuất gia gieo duyên cho các giới tử được thọ Sa diSa di ni giới.

            Đường Đầu Hòa Thượng:  Hòa thượng Thích Minh Đạt (Viện chủ chùa Quang Nghiêm, thành phố Stockton)

            Yết Ma A Xà Lê:                  Hòa thượng Thích Thái Siêu (Viện chủ tu viện Đại Bảo Trang Nghiêm, thành phố Hayward)

            Giáo Thọ A Xà Lê:              Hòa thượng Thích Thông Đạt (Viện chủ chùa Đại Nhật Như Lai, thành phố San Jose)

 

            Bảy vị Tôn Chứng Sư:

  1. Thượng tọa Thích Trí Nguyện
  2. Thượng tọa Thích Thái Thiện
  3. Đại đức Thích Hạnh Thông
  4. Đại đức Thích Minh Tịnh
  5. Đại đức Thích Hoàn Khởi
  6. Đại đức Thích Nhuận Trí
  7. Đại đức Thích Thông Vân

Điển lễ: Đại đức Thích Quảng Thanh

Giáo thọ: Đại đức Thích Pháp Lạc

 

Các giới tử tham dự khóa tu có độ tuổi từ 12 đến 75 phát nguyện thọ mười giới tập sự xuất gia và sẽ xả giới vào ngày bế mạc khóa tu.

 

            Thời khóa sinh hoạt mỗi ngày như sau:

Buổi sáng

            05:00   Thức chúng

            05:30   Ngồi thiền, đọc kinhlễ Phật

            07:15   Tập khí công tâm pháp (gậy dưỡng sinh)

            08:00   Ăn sáng

            09:15   Thiền hành hướng dẫn

            10:15   Nghe pháp thoại thực tập (tuổi trẻpháp thoại tiếng Anh)

            12:00   Ngọ trai

Buổi chiều

            01:00   Nghỉ trưa hoặc thiền hành cá nhân

            02:30   Lễ sám hối hoặc pháp đàm

            04:15   Thực hành phép dưỡng sinh Yoga

            05:15   Tiểu thực (thức ăn nhẹ)

Buổi tối

            06:00   Thiền hành cá nhân

            07:30   Ngồi thiền, tụng kinh, lễ sám hối

            09:30  Nghỉ ngơi qua đêm

 

Xin trích một đoạn thơ của Sơn Cư:

                        “Tăng thân mời gọi bạn về,

                        Bên nhau thực tập Bồ Đề hạt gieo.

                        Thân người, khó được lắm thay!

                        Xuất gia thù thắng duyên may phúc lành.

                        Núi đồi chân bước thiền hành,

                        Nụ cười hoa nở tâm thành ngát hương.

                        Đời người sinh tử vô thường,

                        Một lòng hướng đạo xa vương khổ sầu…”

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 (19 & 20-7-2018)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ