Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,611,845

Khoá Tu Báo Ân Lần 5 Tại Chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma

Sunday, December 22, 201918:07(View: 962)
Khoá Tu Báo Ân Lần 5 Tại Chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma
Khoá Tu Báo Ân Lần 5
Lễ Huý Nhật Cố TT Thích Đức Trí

Lễ Khởi Công Xây Dựng Bảo Tháp Ân Sư
Tại Chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma
Được tổ chức vào ngày 20, 21, 22 tháng 12/2019
Trụ trì: TT Thích Quảng Hiển

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ